46. Zwaluwtill uit EllerHuizen, geplaatst in 2011 op TV Noord "Expeditie Groningen"

Op TV Noord zag ik in Ellerhuizen een Zwaluw Til die me nooit opgevallen was. Blijkt dat hier onderzoek naar gedaan is.

We hadden dus de beschikking over een overzicht van vrijwel alle tillen, tot in 2015. In eerste
instantie bestond de ‘doorstart’ van de monitoring er dus uit om zoveel mogelijk nieuwe tillen op te
sporen, bijvoorbeeld door op het internet te zoeken, door oproepen te verspreiden onder
Vogelwerkgroepen en via Vogelbescherming.
Vervolgens werd geprobeerd de bezetting van de tillen te achterhalen in de jaren na 2015. Wilfried
en Will hadden voor dat laatste een uitgebreid netwerk van contactpersonen die ‘hun’ til volgden.
Deze mensen werden allemaal door Hans Willemsen aangeschreven om de situatie van 2016-18 door
te geven, en dat kostte soms wat moeite omdat er inmiddels wisselingen van de wacht hadden
plaatsgevonden. Daarnaast moesten voor nieuw geplaatste tillen ook nieuwe contactpersonen
worden gevonden.
Ondanks dit zeer secure werk bestaat er een kleine kans dat we enkele tillen hebben gemist. Toch zal
dit overzicht zo compleet mogelijk zijn en een goede afspiegeling vormen van de situatie zoals deze
per 1 januari 2019 is. Maar mocht de lezer een huiszwaluwtil missen in dit verslag, we horen het
graag! Zie hiervoor ‘Verantwoording en dankwoor

https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/PDF-jes/de_nederlandse_huiszwaluwtillen_in_2016-18.pdf

van den Bremer, L. van der Wal, J. Vreugdenhil, S. Louwe-Kooijmans, J. van Turnhout, C. Nienhuis, J.
& Foppen, R. 2019. Wat bepaalt het succes van huiszwaluwtillen? De Levende Natuur 120 (1): 5-10.

Publicado por ahospers ahospers, 19 de diciembre de 2020

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.