114.96 Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) Voorjaar lezingen

Op de woensdagavonden organiseert de BLWG een lezingenreeks over mossen en korstmossen. Op onze website vind je een actueel overzicht en kun je je inschrijven. (1-3)

  1. Wat zijn korstmossen en waar komen ze voor

  2. Hoe goed is Beeldherkenning ObsIdentify

  3. Important Bryophyte/Lichen Areas


    Waar liggen de belangrijkste gebieden voor mossen en korstmossen in Nederland?

    Twee jaar geleden maakten BLWG, FLORON en NMV een overzicht van de belangrijkste gebieden voor biodiversiteit van flora. Laurens Sparrius laat zien waar ze liggen, welke gebieden het meest populair zijn bij twitchers en welke soorten je er kunt vinden.
  4. Bastaardsoortvorming bij mossen    Bryoloog Henk Siebel verzorgt de woensdagavondlezing met de titel Wie doet het met wie hoe vaak in Tortula? Waar leidt dat toe en wat zien we hiervan? Over het wijdverspreide fenomeen van bastaardsoortvorming bij mossen.
  5. Korstmossoorten op begraafplaatsen


    Voor mossen en korstmossen zijn begraafplaatsen belangrijke leefgebieden. Henk-Jan van der Kolk laat zien wat er allemaal groeit.

    Bij verplaatsen is de kans groot dat de omstandigheden net even of juist heel erg anders zijn, dus of soorten dan overleven, is altijd onzeker. Zeker is wel dat veel soorten op onze dijken zijn geintroduceerd op de stenen zelf, die uit het buitenland kwamen. En er zijn ook ''exotische'' stenen, stenen die met exotische korstmossen en al uit verre buitenlanden zijn geïmporteerd voor bijv. monumenten. Sommige soorten leggen dan snel het loodje, andere houden het voorlopig nog vol.
  6. Korstmossoorten in Friesland als Bioindicator


    Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk vertellen over het gebruik van korstmossen als bioindicator voor zure regen en stikstof.
  7. Toetenel in de Duinen en langs de Nederlandse kust


    Hans Toetenel deed veldonderzoek in verschillende duingebieden langs de Nederlandse kust en legt uit welke mossen en korstmossen je hier kunt vinden.

      BLWG rapporten

      Sinds 2002 geeft de BLWG een eigen rapportenserie uit (ISSN: 1571-5108) bedoeld voor de verslaglegging van BLWG-projecten.
      BLWG Rapport 1      Sparrius, L.B.,
      Aptroot, A.,
      van Herk, C.M. & Spier, J.L. (2002) Landelijk Meetnet
      Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2001.      Monitoringresultaten van IJsselmeer- en zeedijken, heide en
      stuifzanden
      in 2001.

      Downloaden (PDF).

      BLWG Rapport 2      Sparrius, L.B.,
      Aptroot, A. &
      van Herk, C.M. (2003) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM),
      Inhoudelijke rapportage 2002.      Monitoringresultaten van dijken langs het Amstelmeer en de
      Waal, heide en stuifzanden
      in 2002.

      Downloaden (PDF).

      BLWG Rapport 3      Sparrius, L.B.,
      Aptroot, A. &
      van Herk, C.M. (2004) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM),
      Inhoudelijke rapportage 2003.      Monitoringresultaten van kalkrotsen, heide en stuifzanden
      in 2003.

      Downloaden (PDF).

      BLWG Rapport 4      Sparrius, L.B.,
      Aptroot, A. &
      van Herk, C.M. (2005) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM),
      Inhoudelijke rapportage 2004.      Monitoringresultaten van zinkterreinen, heide en stuifzanden
      in 2004.
      Downloaden (PDF).

      BLWG Rapport 5      Sparrius, L.B.,
      Aptroot, A.,
      van Herk, C.M. & L.L. Soldaat (2006) Landelijk Meetnet
      Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2005.      Monitoringresultaten van hunebedden, heide en stuifzanden
      in 2005.
      Downloaden (PDF).

      BLWG Rapport 6      van Herk, C.M., Aptroot, A., Sparrius, L.B., & L.L. Soldaat
      (2007) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke
      rapportage 2006.      Monitoringresultaten van zee- en IJsselmeerdijken, heide en
      stuifzanden
      in 2006.
      Downloaden (PDF).

      BLWG Rapport 7
      Brouwer, P. (2008) Draaiboek Mossen- en Korstmossencursussen.
      Achtergrondinformatie en tips bij het opzetten van een cursus mossen of korstmossen op verschillende niveaus. Downloaden (PDF).
      BLWG Rapport 8      Sparrius, L.B., A. Aptroot, C.M. van Herk & E.W. van Geloof
      (2008) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke
      rapportage 2007.      Monitoringresultaten van rivierdijken, heide en
      stuifzanden in 2007. Downloaden (PDF).

      BLWG Rapport 9      Sparrius, L.B., A. Aptroot, C.M. van Herk & L. van Duuren
      (2009) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke
      rapportage 2008. Trendberekeningen 1999-2008.      Monitoringresultaten van kalkrotsen, heide en
      stuifzanden in 2008. Resultaten van het meetnet over de periode 1999-2008.
      Downloaden (PDF).

      BLWG Rapport 10      Sparrius, L.B., A. Aptroot, C.M. van Herk & L. van Duuren
      (2010) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke
      rapportage 2009.


      Monitoringresultaten van zinkterreinen en stuifzanden (PDF).
      BLWG Rapport 11      Sparrius, L.B., A. Aptroot, C.M. van Herk & L. van Duuren
      (2011) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke
      rapportage 2010.


      Monitoringresultaten van hunebedden en stuifzanden (PDF).
      BLWG Rapport 12      Aptroot, A., C.M. van Herk & L.B. Sparrius
      (2011) Basisrapport voor de Rode Lijst korstmossen.      Rode Lijst Korstmossen 2011 en met recente gegevens herberekende Rode Lijst 1998 (PDF).

      Bestel dit rapport in de winkel als speciale uitgave van het tijdschrift
      Buxbaumiella voor € 4,00
      .

      BLWG Rapport 13      Aptroot, A., L.B. Sparrius & L. van Duuren
      (2012) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke
      rapportage 2011.


      Monitoringresultaten van stuifzanden en duinen (PDF).
      BLWG Rapport 14      Siebel, H.N., R.J. Bijlsma & L.B. Sparrius
      (2013) Basisrapport voor de Rode Lijst Mossen 2012.      Geactualiseerde Rode Lijst Mossen (PDF).
      Bestel dit rapport in de winkel als speciale uitgave van het tijdschrift
      Buxbaumiella voor € 4,00
      .

      BLWG Rapport 15
      Bijlsma, R.J. (2013) The estimation of species richness of Dutch bryophytes between 1900 and 2011.
      Documentation of VBA-procedures based on the Frescalo program (PDF).
      BLWG Rapport 16
      Sparrius, L.B. (2013) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2012.
      Monitoringresultaten van stuifzanden en duinen (PDF).
      BLWG Rapport 17
      Sparrius, L.B. (2014) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2013.
      Monitoringresultaten van stuifzanden en duinen (PDF).
      BLWG Rapport 18
      Sparrius, L.B. (2015) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2014.
      Monitoringresultaten van stuifzanden en duinen (PDF).
      BLWG Rapport 19
      Sparrius, L.B. (2016) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2015.
      Monitoringresultaten van stuifzanden en duinen (PDF).
      BLWG Rapport 20
      Sparrius, L.B. (2017) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Inhoudelijke rapportage 2016.
      Monitoringresultaten van stuifzanden en duinen (PDF).
      BLWG Rapport 21
      van der Kolk, H. & L.B. Sparrius (2018) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2017.
      Monitoringresultaten van stuifzanden en duinen (PDF).
      BLWG Rapport 22
      Toetenel, W.J. (2018) Beheeradvies bomen rond hunebedden.
      PDF
      BLWG Rapport 23
      Sparrius, L.B. & M.J.P.M. Riksen (2019) Evaluatie van elf jaar stuifzandbeheer op de Veluwe 2007-2018. 128 p.
      PDF
      BLWG Rapport 24
      van der Kolk, H.(2019) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2018.
      PDF
      BLWG Rapport 25
      van der Kolk, H. (2019) Korstmossen op begraafplaatsen in de gemeente Ede. Beheeradvies 2019.
      PDF
      BLWG Rapport 26
      Van der Kolk, H., L.B. Sparrius & A. Aptroot (2020) Monitoring van ammoniak met korstmossen in Friesland 2019.
      PDF
      BLWG Rapport 27
      van der Kolk, H. & L.B. Sparrius (2020) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2019.
      PDF
      1. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg (BE)
      2. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
      3. Geologische Fietsroute Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
      4. Geologische Fietsroute Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
      5. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg (BE)
      6. Rachel 130 are natuurgebied 20 maart of 22 maart om 19:00
      7. Buxton Field Club
      8. Webinar 4032021 Rosalie Heins Piet Verdonschot, Camilla Dreef en Marco Kraal Camilla en Marc
      ‘The Oldest Lake in Europe: The Birds and Wildlife of Lake Prespa’ my talk at 7pm on Sat 6 March 2021 Really looking forward to this talk about a very special place for two SPECIAL and formative institutions for me – the Buxton Field Club and the Derbyshire Ornithological Society. If you are a member you can watch free and if you are NOT a member you can watch free live streamed at YouTube here. Please join us https://www.youtube.com/channel/UCrg0DPEb7LrOTzoShH6ZRkA Next Meeting is van Rachel die een 130 are groot natuurgebied heeft op 20 maart of 22 maart om 19:00 https://buxtonstreetbystreet.co.uk/2021/02/26/free-virtual-wildlife-talk-with-buxton-field-club/

      Vogelbescherming webinar van Studio Meer IJsselmeer.

      2e Vogelbescherming webinar van Studio Meer IJsselmeer. Laatste van deze reek is 17 maart 2021 Webinar 4maart 2021 Rosalie Heins en Piet Verdonschot, Camilla Dreef en Marco Kraal webinar 4 maart, bijdrages Camilla en Marco en visueel verslag

      BLWG Korstmossen en Mossen

      Na zeven avonden met lezingen over korstmossen en mossen is er een einde gekomen aan deze lezingenreeks. We willen je hartelijk bedanken voor jouw aanwezigheid. In totaal hebben 250 mensen de lezingen bijgewoond. De lezingen kun je hieronder nog eens terugkijken.
      1. De Nederlandse Mycologische Vereniging organiseert af en toe lezingen op de maandagavond (website).
      2. KNNV-afdelingen Youtube lezingen Korstmossen, Insecten, Gierzwaluwen, Nachtvlinders (agenda)
      3. KNNV-afdelingen organiseren lezingen over diverse natuuronderwerpen (agenda)
      4. En ook bij IVN-afdelingen worden online-lezingen gegeven (agenda)
      5. De Groene Agenda uit Rotterdam
      6. De Natuurkundige Genootschappen Groningen/Middelburg
      7. Het UMCG heeft samen met Dagblad van het Noorden de Medische Publieksacademie opgericht. Het UMCG wil met de Medische Publieksacademie een brug slaan tussen het toponderzoek dat in het UMCG plaatsvindt en de interesse hiervoor van het publiek. De Medische PublieksAcedemie UMCG Agenda (umcg.nl/live​)
      8. Op dit YouTube-kanaal plaatsen we sinds maart 2017 de opnames van de lezingen. Ons eigen 'lezing gemist', om het zo maar te noemen! UMCG Youtube kanaal (umcg.nl/live​)
      9. EventBrite in het weekend , Wildlife Events op Facebook
      10. EventBrite Vogel Lezingen, Birds Events op Facebook
      11. EventBrite Wildlife, Natuurmonumenten Events op Facebook
      12. EventBrite Mammals, Zoogdieren Events op Facebook
      13. EventBrite Muizen
      14. EventBrite Vleermuizen ,Vleermuizen Events op Facebook
      15. EventBrite Otters, Otter Events op Facebook
      16. EventBrite Cameravallen ,Kamera vallen Events op Facebook
      17. NHGL Limburg, Limburg Events op Facebook
      18. Wild Life Events op Facebook

      Uitzending gemist Herkansing Woensdagavond lezingen

      De lezingen zijn terug te kijken met de links hieronder. Heb je geen Facebook, dan kan het zijn dat je na tien minuten een pop-up krijgt. In dit geval ververs je het scherm (F5) en spoel je door naar waar je gebleven was in de video.
      1. Korstmossen en mossen in de duinen Hans Toetenel - 24 maart
        Mossen en korstmossen zijn goede indicatoren voor de kwaliteit van droge duingraslanden. Hans Toetenel legt uit welke korstmossen je kunt vinden in de duinen en hoe de geschiedenis van het landschap bepaalt welke soorten er groeien

      2. Korstmossen als bioindicator Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk - 17 maart
        Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bio-indicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland.
        Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk vertellen over het gebruik van korstmossen als bioindicator voor zure regen en stikstof.

      3. (Korst)mossen op begraafplaatsen Henk-Jan van der Kolk - 10 maart
        Voor mossen en korstmossen zijn begraafplaatsen belangrijke leefgebieden. Henk-Jan van der Kolk laat zien wat er allemaal groeit.

      4. Wie doet het met wie hoe vaak in Tortula? Waar leidt dat toe en wat zien we hiervan? Over het wijdverspreide fenomeen van bastaardsoortvorming bij mossen Henk Siebel - 3 maart
        Bryoloog Henk Siebel verzorgt de woensdagavondlezing met de titel Wie doet het met wie hoe vaak in Tortula? Waar leidt dat toe en wat zien we hiervan? Over het wijdverspreide fenomeen van bastaardsoortvorming bij mossen.

      5. Important Bryophyte/Lichen Areas LaurensSparrius - 24 februari
        Waar liggen de belangrijkste gebieden voor mossen en korstmossen in Nederland? Laurens Sparrius (BLWG) legt het uit.

      6. Beeldherkenning iObs zonder iNaturalist helaas Henk-Jan van der Kolk - 17 februari
        Henk-Jan van der Kolk (BLWG) legt uit welke beeldherkenningsapps je kunt gebruiken voor mossen en korstmossen en laat aan de hand van voorbeelden zien waar je op moet letten om tot een goed resultaat te komen.

      7. Introductie Korstmossen Laurens Sparrius - 10 februari
        Wat zijn korstmossen? Waar komen ze voor? Laurens Sparrius (BLWG) vertelt hoe het zit.

      114.96 Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) Voorjaar lezingen

Publicado por ahospers ahospers, 01 de abril de 2021

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.