Diario del proyecto Belarus-KNNV-Braslav-Yelnya

15 de mayo de 2021

88. IVN Hoogeveen heeft een flink aantal stukken online staan

 1. IVN Hoogeveen heeft een flink aantal stukken online staan
  https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/hero-moorlag-groen-doen

 1. Eiken in het bos hebben wortel- en schimmelcontact
 2. Kuifduiker gespot bij Texel en Lauwersoog
 3. Huiskat in top 100 van invasieve exoten
 4. Chemische oorlog in boom leidt tot demarcatielijnen
 5. Een lucide droom waarin een kleurrijk monster verschijnt
 6. Overspoeld door bovenmatig veel zonneparken
 7. Goed kijken om roerdomp in paalhouding te zien
 8. Ruimte geven aan natuurlijke processen en begrazing
 9. Wezenlijk vergroeid met natuur en cultuur van Drenthe
 10. Rol van Afrika af te lezen aan ringgegevens
 11. Ons watersysteem is niet voorbereid op langdurige droogte
 12. Massaal grote parasolzwammen in weiland bij Ten Arlo
 13. Requiem over een oude beuk in het Spaarbankbos
 14. Geringde scholeksters tussen steenlopers bij Lauwersoog
 15. Misverstand over overdracht coronavirus door vleermuizen
 16. De enige amaniet die je gekookt kunt eten
 17. Razendsnelle vermeerdering van invasief waterplantje
 18. In coronatijd een uitstapje naar een spectaculair kasteel
 19. Groene sprinkhaan in tuin en in douche
 20. Bewondering en verwondering voor alle natuurleven
 21. In augustus toch nog parende egels in de tuin
 22. Tekenend geïnspireerd door Drentse natuur en cultuur
 23. Paniek in opgegraven nest van aardhommels
 24. In 20 jaar herstel jeneverbesstruweel op Kralo
 25. Waterloopbos is nu rijke natuur en cultureel erfgoed
 26. Een micro met de kleurige kimono van een geisha
 27. Kleurig dagactief nachtvlindertje op munt en tijm
 28. Bloemenweelde van ingezaaide bermen
 29. Witte schuimklodders op lavendel en sappige takjes
 30. Zegel van koning Salomo in een wortelstok
 31. Broedvogel die plotseling verschijnt en weer snel verdwijnt
 32. De robinia bloeit met roomwitte of rose bloemen
 33. Voerende vogels zingen alleen in de vroege ochtend
 34. Een allesoverheersende passie voor het wild
 35. Omstandigheden voor processierups zijn heel gunstig
 36. Een stinkende papaver tussen de klinkers
 37. Hele voedselketen is door stikstofdepositie ontwricht
 38. Vrouwentong reinigt de lucht in de kamer
 39. Razendsnelle verspreiding van een invasieve mossoort
 40. Pas na een ramp komen mensen in actie
 41. Orchideeën vertegenwoordigen Nederlandse topnatuur
 42. Exoten kunnen bedreiging vormen voor inheemse soorten
 43. In Hoogeveen slechts 3,2 bomen per inwoner
 44. Veldbies bloeit en schapen lusten het graag
 45. Actie tegen vanzelfsprekendheid pesticiden
 46. Overlast en schade door damherten actief bestreden
 47. Pieken veldmuizen in Friesland, dan pieken velduilen
 48. Echt zeldzaam is de oranje oesterzwam niet meer
 49. Opportunist die ongemerkt in de problemen kwam
 50. Puist op boomstam is geen ziekteverschijnsel
 51. Voorjaarsbloeier die in de winter bloeit
 52. Als de kat van huis is, dansen de muizen
 53. Raadsels rond invasie gaaien in herfst 2019
 54. Geelbloeiende eenzame struik op Buitenvaart
 55. Wolkje dansende muggen bij kardinaalsmuts
 56. Strijd om beter milieu in hete herfst 2019
 57. Visotter bezoekt sporadisch Hoogeveen
 58. Nederland kampioen verlies aan biodiversiteit
 59. Hondenhaar in mezennest blijkt fataal
 60. Geen gangbare aantallen ganzen en zwanen
 61. Minder merelsterfte in steden
 62. Dier en milieu beschermen tegen strijdig gedrag
 63. Noodzaak toezicht en handhaving in buitengebied
 64. Gulle herfst voor voedselzoekende dieren
 65. Een herfst om niet gauw te vergeten
 66. Ongewone droogte gunstig voor tapuit
 67. Geitenboerderij Hanseketien blijft in goede handen
 68. Herinnering aan 't Kremboongbos
 69. Vogel die onbekommerd uit je hand eet
 70. Onverwachte ontmoeting in Lapland
 71. Karmozijnbes duikt op in stadstuinen
 72. Expositie De Bij en Wij in centrum 't Ende
 73. Das afgeleid met teelt ultravroege mais
 74. Distelvlinders bijna klaar voor migratie
 75. Beheerders laten akkerbloemen herleven
 76. Op hoge zandgronden minder zwarte spechten
 77. Jacobskruiskruid bloeit 25 juli uitbundig
 78. Opvallende nachtvlinder van heidevelden
 79. Zwerver die profiteert van droge zomer
 80. Landkaartje weer in de lift
 81. Hoe gaat de mens met natuurwaarden om?
 82. Drenthe presenteert kleurrijk boek
 83. Koester knorrende wroeter in de tuin
 84. Publiek ergert zich aan rigoureuze kap
 85. Investeren in natuurinclusieve landbouw
 86. Forse eend zonder vleugje muskusgeur
 87. Moerasschildpad houdt gemoederen bezig
 88. Herrieschoppers in riet- en pitrusvelden
 89. Oeroude solitaire beuk bij De Stapel
 90. Merels lijken ziekte te hebben overwonnen
 91. Buitengebied wordt stiller en kleurlozer
 92. Mooiste roep die steltloper kan laten horen
 93. Onverwacht kleurige bezoeker in Hoogeveens kanaal
 94. Boomvalk vestigt zich op masten
 95. Hoogeveen neemt geen regie aanleg zonneweiden
 96. Kordate meeuw overwintert in Hoogeveen
 97. Live arenden zien bij partnerstad Martin
 98. Fluweelpootje ging mee in Space Shuttle Columbia
 99. Historisch hoge aantallen kepen in Drenthe
 100. Eindelijk gedegen Deltaplan Biodiversiteitsherstel
 101. Vogelatlas toont lacunes in huidige natuur
 102. Magie hunebedden vastgelegd
 103. Infrastructuur voor dieren noodzaak
 104. Kleurige kerstversiering in winters bos
 105. Overwinterende opportunisten in slaapkamer of op zolder
 106. Weerbare ecologische leefomgeving helpt bij gezonde voedselproductie
 107. Een bonte specht die zelden roffelt
 108. Bruine winterjuffer vaker op heidevelden gezien
 109. Spreeuw die over beekbodem loopt
 110. Vingers duivel komen uit ei
 111. Landelijk leven trok schilders
 112. Hoogeveen heeft opvallende tweehuizige exotische bomen
 113. Ondanks droogte toch redelijk veel paddenstoelen
 114. Maatschappelijke draagkracht op de Veluwe
 115. Ludieke 'Bear watching' in Grote Fatra bij Martin
 116. Duivenhouders haten havik en slechtvalk
 117. Zet de berm in bloei voor de bij!
 118. Muizen- en rattenjagers vragen hulp
 119. Zomer van 1976 was nog droger
 120. Natuurleven rond voormalig heideven
 121. Extreme droogte speelt vlinderrupsen parten
 122. Mening Club van Rome na 50 jaar actueel
 123. Bermen Kremersdijkje in volle bloei
 124. Jurisprudentie vogelrovende kat ontbreekt
 125. Microzwammen getekend
 126. Haantje in de toppen van naaldbomen
 127. IVN HGV Steenuil overleeft dankzij nestkasten
 128. Mezen vinden woning bij De Schuthoek
 129. Nuilerveld wordt Aardkundig Monument
 130. Werkgroep Huiszwaluwen ijvert voor nestsucces
 131. Pontische meeuw duikt op bij Hoogeveen
 132. Pesserma-Noord favoriet bij Kramsvogels
 133. Drentse bodem is kwetsbaar
 134. Wildlife in kleine achtertuin
 135. 'Nieuwe' roofvogels broeden in Nederland
 136. Klodders zeepsop op eiken is bijzonder natuurverschijnsel
 137. Aandacht en roofvogels reguleerden gedrag van Pieter
 138. Meer doen aan infrastructuur voor dieren
 139. In de herfst uitgeslopen en toch nog jagen
 140. Neus achterna om snel grote stinkzwam te vinden
 141. Levensgemeenschap traagstromende laaglandbeek is terug
 142. Fitis kan vroeg invallend voorjaar niet bijbenen
 143. Ottersporen doen hart natuurliefhebber sneller kloppen
 144. Vijftig jaar kevers verzamelen in en rond Hoogeveen
 145. Situatie Oostvaardersplassen vergeleken met Lauwersmeer
 146. Europese pestvogel vergeleken met Canadese waxwing
 147. Hernieuwde aandacht voor kleine landschapselementen
 148. Nieuwe wet Natuurbescherming gaat per 1 januari van kracht
 149. IVN Scharrelkids Inspiratiedag nodigt uit de natuur in te gaan
 150. Een pioniertje dat plots verschijnt en weer verdwijnt
 151. Sperwer niet zo geliefd op voedertafel in de tuin
 152. Verduurzamen samenleving is nu grootste uitdaging
 153. Waterschappen worstelen met gedragscode flora en fauna
 154. Buizerd en gieren op Landelijke Roofvogeldag
 155. Trek wilde zwanen getoond met hulp van halsbande
 156. Kan een gaai een eikel op prikkeldraad bevestigen
 1. IVN Hoogeveen heeft een flink aantal stukken online staan
  https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/hero-moorlag-groen-doen

 • MISS PODCAST HILCO "Otter In De Stad" Vijf jaar lang lag de bioloog in de bosjes om een documentaire te maken over één van de meest schuwe dieren die ons land (sinds kort weer!) rijk is te filmen: de otter. Velen verklaarden hem voor gek. Maar het leverde een uniek ontroerende film op over dit bijzondere beest. Hilco over zijn leven onder de ottersteen, wat hem bezielde en zijn terugkeer naar de gewone mensenwereld, waar podcasts opeens een 'ding' zijn.
  https://www.nporadio1.nl/podcasts/miss-podcast/1408276-324-milou-in-gesprek-met-hilco-jansma
 • Ingresado el 15 de mayo de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  11 de mayo de 2021

  171-British Dragonfly Society Scotland Conference 2021 NHGL Kring Maastricht

  1. 1.-Mike Dilger British Dragonfly Society Scotland Conference 2021

   1- Mike Dilger British Dragonfly Society Scotland Conference 2021
   Listen to Mike welcoming participants to the British Dragonfly Society Scotland Conference 2021 (online).
   Mike talks enthusiastically about being BDS President and the joys of his own garden pond.

  2. 2-Stephen Corcorran, Northern Damselfly Project in the Cairngorms NP

   2-Stephen Corcorran, Northern Damselfly Project in the Cairngorms NP
   Stephen tells us about the great work he completed last year in the Cairngorms NP area in finding existing and new sites for the Northern Damselfly as well as plan to create new ponds and manage existing ones in the next phase.

  3. 3-Tom Bowser, creating habitat for Dragonflies at Argaty Red Kites

   3-Tom Bowser, creating habitat for Dragonflies at Argaty Red Kites

  4. 4-Pat Batty, Azure Hawkers in Scotland

   Pat tells us all about the sites she has been discovering with Azure Hawker present.
   4-Pat Batty, Azure Hawkers in Scotland

  5. a
  6. 8-Eric McCabe, Dragonfly encounters in Sweden

   8-Eric McCabe, Dragonfly encounters in Sweden
   Eric recalls to us his trip to Sweden encountering Dragonflies.

  7. a
  8. a
  9. 10-Toni Watt, surveying the population changes of Northern Damselflies at Castle Fraser.

   10-Toni Watt, surveying the population changes of Northern Damselflies at Castle Fraser.
   Toni tells us about the monitoring activities at two ponds on the NTS Castle Fraser estate.

  10. 11-Jonathan, Surveying Dragonflies on the Pennicuik Estate.

   11-Jonathan, Surveying Dragonflies on the Pennicuik Estate.One of our fabulous volunteers, Jonathan Callis, introduces us to his adopted site for monitoring and talks us through his great results.

  11. 12-David McCulloch, Monitoring Dragonflies at Flanders Moss

   12-David McCulloch, Monitoring Dragonflies at Flanders Moss
   Another of our dedicated volunteers tells us about their experiences monitoring Dragonflies at a NatureScot reserve which is also a Dragonfly Hotspot.

  12. 13-Nicole Digruber, Dragonflies in the community

   13-Nicole Digruber, Dragonflies in the community
   Nicole, one of our People for Ponds participants, tells all above her new found enthusiasm for Dragonflies and introduces us to sites which she involved in maintaining and developing with others in her community.

  171-British Dragonfly Society Scotland Conference 2021 NHGL Kring Maastricht

  Ingresado el 11 de mayo de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  02 de mayo de 2021

  170-ARD Webinar Livestream | Fotograferen op safari in Afrika Mediathek

  1. Webinar Livestream | Fotograferen op safari in Afrika

   Webinar Livestream | Fotograferen op safari in Afrika

  2. Webinar livestream | Macro Magic met Andrea Gulickx

   Webinar livestream | Macro Magic met Andrea Gulickx
   Hoe kun je één onderwerp op heel verschillende manieren in beeld brengen? Geef je bijvoorbeeld meer ruimte aan het onderwerp en laat je de omgeving het verhaal vertellen of zoom je meer in op het onderwerp om het op een abstractere manier in beeld te brengen? Door hiermee te spelen, kan je jouw werkelijkheid creëren en tegelijkertijd de kijker de ruimte laten voor een eigen invulling van het beeld. Daarnaast laat Andrea zien met welke lenzen ze graag werkt en welke resultaten je ermee kan krijgen. Kortom genoeg inspiratie om er daarna zelf mee aan de slag te gaan.

   Biografie Andrea Gulickx
   Als professioneel en creatief fotografe is Andrea Gulickx bekend door haar lezingen en workshops op het gebied van macrofotografie, de "Lensbaby" en smartphonefotografie. Haar creatieve visie en manier van workshops geven brachten de uit de Betuwe afkomstige fotografe dit jaar naar Seattle en Alaska waar zij op uitnodiging workshops heeft gegeven.

  3. Tiere und Pflanzen - Faszination Insekten
   bis 16.03.2025 ∙ Planet Schule - Natur & Umwelt ∙ SWR Fernsehen

   Tiere und Pflanzen - Faszination Insekten
   bis 16.03.2025 ∙ Planet Schule - Natur & Umwelt ∙ SWR Fernsehen
   "Faszination statt Ekel" ist das Motto dieses Films! Großartige Makroaufnahmen zeigen den Zuschauern den überwältigenden Arten- und Formenreichtum der Insekten. Die Sechsbeiner sind bei vielen Menschen nicht besonders beliebt. Wer aber einmal genauer hinschaut, erkennt, wie faszinierend die Welt der Insekten tatsächlich ist: Ameisenlöwen lauern im Sand auf Beute, Libellen fangen Fliegen in der Luft, bei der Gottesanbeterin endet die Paarung häufig tödlich. Insekten jagen und sie werden gejagt. Dabei sind sie aber nicht schutzlos. Der Schnellkäfer kann sich mit akrobatischen Sprüngen aus dem Staub machen und der Bombardierkäfer setzt sich mit chemischen Waffen zur Wehr. Wie nützlich der Marienkäfer ist, weiß fast jedes Kind. Aber auch Totengräber und Mistkäfer erfüllen wichtige Aufgaben in der Natur. Ohne Insekten wäre unsere Welt eine völlig andere.

  4. Natur nah - Lebensraum Ostsee 06.05.2021 ∙ Planet Schule - Natur & Umwelt ∙ SWR Fernsehen

   Im Norden Europas hat die letzte Eiszeit ein Binnenmeer hinterlassen - die Ostsee. Der Wasseraustausch mit dem Atlantik ist begrenzt, dadurch entstehen hier ganz einzigartige Lebensbedingungen. Die westliche Ostsee ist schon weniger salzhaltig als die Nordsee; im Nordosten "verwässern" die skandinavischen Flüsse das Meer noch stärker. Dadurch finden viele verschiedene Wasserbewohner wie Schwämme, Krebse oder Seesterne, eine geeignete Nische. Auch die Küsten sind vielgestaltig und abwechslungsreich: Kreidefelsen auf Rügen, riesige Wanderdünen in Pommern, Strände aus Versteinerungen auf Gotland. Die Boddenlandschaft ist Lebensraum für Kormorane und Seeschwalben. Weiter im Norden trifft man auf Eiderenten und Kegelrobben. Durch die Nähe zum Polarkreis und den hohen Süßwassergehalt friert die nördliche Ostsee im Winter meist komplett zu. Die Vögel ziehen in wärmere Gefilde. Nur wenige Arten harren hier über die kalte Jahreszeit aus. Aber Schneehuhn und Rentier kann der Frost nichts anhaben. Natur nah - Lebensraum Ostsee 06.05.2021 ∙ Planet Schule - Natur & Umwelt ∙ SWR Fernsehen

  5. Tiere und Pflanzen - Lebensraum Elsass
   bis 24.04.2026 ∙ ∙ Planet Schule - Natur & Umwelt ∙ SWR Fernsehen

   Tiere und Pflanzen - Lebensraum Elsass
   bis 24.04.2026 ∙∙ Planet Schule - Natur & Umwelt ∙ SWR Fernsehen
   Das Elsass ist eine ganz besondere Region im Herzen Europas, in der es noch wahre Naturschätze in großer Vielfalt gibt. Zwischen Rhein und Vogesen treffen warme Täler auf kühle Gebirgslagen. Hier liegen inmitten der vom Weinbau geprägten Kulturlandschaft sehr unterschiedliche Lebensräume nahe beieinander. Der Weißstorch, Symboltier der Region, ist mitten in den Dörfern anzutreffen. Die Zwergmaus dagegen bevorzugt Wiesen und Auwälder. Südhänge mit Trockenrasen sind das Revier der Smaragdeidechse und der vom Aussterben bedrohten Aspisviper. Gämsen verbringen die meiste Zeit auf den kühlen Felsen und Almen der Hochvogesen. Jede dieser Tierarten ist hervorragend an ihre jeweilige ökologische Nische angepasst. Dennoch befinden sie sich jedes Jahr aufs Neue in einem Überlebenskampf, in dem es darum geht, genügend Nahrung und einen Partner zu finden und ihren Nachwuchs durchzubringen.

  6. Natur nah - Im Reich der Mäuse
   bis 22.04.2026 ∙ Planet Schule - Natur & Umwelt ∙ SWR Fernsehen

   Natur nah - Im Reich der Mäuse
   bis 22.04.2026 ∙ Planet Schule - Natur & Umwelt ∙ SWR Fernsehen
   Viele Menschen sehen Mäuse am liebsten im Maul der Katze oder in der Falle. Denn auf dem Acker fressen sie das Korn, und wenn die Ernte eingebracht ist, ist kein Lager, kein Speicher vor ihnen sicher. Ob im Dachboden oder in der Speisekammer: Überall nisten sich Mäuse oder Ratten ein. Aber diese unbeliebten Untermieter bilden nur eine Minderheit. Die meisten heimischen Nager leben in der freien Wildbahn, in Alpentälern, an Flussufern, auf Wiesen und in Wäldern. Mäuse sind die anpassungsfähigsten Säugetiere unserer Heimat. Es gibt Taucher, Gräber, Kletterer und Springer. Sie sind nicht nur harmlose Körnersammler, sondern mitunter auch geschickte Fischer und listige Diebe. Obwohl von vielen größeren Tieren gejagt, gelingt es den Mäusen, erfolgreich zu bestehen:

  7. Tiere und Pflanzen - Raubtiere des Waldes
   bis 18.10.2023 ∙∙ Planet Schule - Natur & Umwelt ∙ SWR Fernsehen

   Tiere und Pflanzen - Raubtiere des Waldes
   bis 18.10.2023 ∙ ∙ Planet Schule - Natur & Umwelt ∙ SWR Fernsehen
   Wolfsgeheul im Schwarzwald? Undenkbar. Über Jahrhunderte hinweg wurden die Raubtiere unserer Wälder systematisch verfolgt - Wolf und Braunbär in Deutschland gar komplett ausgerottet. Seither ist das ökologische Gleichgewicht der Wälder gestört, und der Mensch muss regulierend eingreifen - Jäger als Wolf-Ersatz.
   Der Film stellt die wichtigsten Raubtiere des Waldes vor - Wolf, Luchs, Fuchs, Dachs, Baummarder und Braunbär. Er erzählt auch von der Hoffnung, dass durch gezielte Wiederansiedlungsprojekte oder heimliche Einwanderer vielleicht doch wieder einmal Wolfsgeheul im deutschen Wald zu hören sein wird - auch außerhalb von Wildparks.

  8. Groningen krijgt nieuw uitkijkpunt bij zuidelijke ringweg

   Groningen krijgt nieuw uitkijkpunt bij zuidelijke ringweg

  9. Ecology Live 2021 with Lauren Buckley - Forecasting ecological and evolutionary responses
   Ecology Live 2021 with Lauren Buckley - Forecasting ecological and evolutionary responses

  10. Ecology Live 2021 with Maria Dornelas - Is biodiversity declining?

   Ecology Live 2021 with Maria Dornelas - Is biodiversity declining?

   170-ARD Webinar Livestream | Fotograferen op safari in Afrika Mediathek

  Ingresado el 02 de mayo de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  26 de abril de 2021

  166-Amazon AWS CLI Open Data Metafiles in een database inlezen

  Getting the iNaturalist AWS Open Data metadata files and working with them in a database

  1. Ophalen metadata files vanaf Amazon AWS (metCommand Line Interface)
  2. Selecteren Data in SQLite database (using DB Browser)
  3. Work with the data in a SpatiaLite database (using QGIS and DB Browser)

  Open DataSet met Taxonomie gegevens

  As you may have heard, iNaturalist officially launched its “iNaturalist Licensed Observation Images” open dataset on AWS on 15 April 2021. Most of the dataset consists of CC-licensed and non-copyrighted images from observations in iNaturalist, but there are also 4 metadata files that go along with these image files which provide additional information about the photos, associated observations, associated observers, and iNaturalist’s taxonomy. https://forum.inaturalist.org/t/getting-the-inaturalist-aws-open-data-metadata-files-and-working-with-them-in-a-database/22135 https://www.youtube.com/results?search_query=tiny+world

  Open DataSet met Taxonomie gegevens

  https://carto.com/platform/ This is because the annotations are specific to different types of organisms. You need a more refined ID to have different life stage options because different types of insects have different life stages.
  1. Tips & Tricks with iNat data in Excel combined with Useful API Endpoints
   iNaturalist actually offers 3 APIs right now (as of early 2021). The table below summarizes them and includes documentation links that provide detailed information about each API, including lists of endpoints and associated parameters. Unless otherwise noted, for the rest of this tutorial, we’ll discuss only the v1 API, since it’s the current one.

   1. Use Excel for iNaturalist data 2 workflows:
    Filter for observations in the Explore page, and copy the count of observations, species, or observers from the screen to Excel. To get counts by group (ex. observation count by month), vary the filter criteria in the Explore page for each member of the group (ex. for month, January, February, March, etc.), and collect each variation’s count(s) in Excel.

   2. Export observation details as a CSV and then aggregate the data in Excel (using the COUNT/COUNTIF function, PivotTables, etc.) to get either a total count (of observations, species, or observers) or a count by group (ex. obs count by observer, obs count by species, etc.)

   https://forum.inaturalist.org/t/using-excel-api/22378

  2. Tips & Tricks MAPPINESS Create Maps using iNaturalist
   The iNaturalist API provides 3 kinds of polygon tiles and 4 kinds of observation tiles, as summarized below. (There are also 4 kinds of UTF grids that each pair with an observation tile set, but those are beyond the scope of this tutorial and so will not be covered here.)
   Each individual map tile can be retrieved via a specific API request URL. The request templates noted above have various items in curly braces (ex. {z}) which are replaced by appropriate values when making an actual API request. Additional parameters can be added to the end of the request template / URL to apply additional filters.
   https://forum.inaturalist.org/t/in-pursuit-of-mappiness-part-1/21864

  3. Tips & Tricks with Amazon AWS metadatafiles CC0
   How to download the metadata files, as well as describe how to work with the data in a SQLite (/SpatiaLite) database. (PostgreSQL is a very fine DBMS that can handle some really complex things, but SQLite may be easier for even beginners to use and will still provide plenty of power for most use cases.)

   TUTORIAL metadata files from AWS:

   1. Get the metadata files from AWS (using AWS CLI)
   2. Work with the data in a SQLite database (using DB Browser)
   3. Work with the data in a SpatiaLite database (using QGIS and DB Browser)
   4. Additional notes
   5. https://forum.inaturalist.org/t/getting-the-inaturalist-aws-open-data-metadata-files-and-working-with-them-in-a-database/22135

  4. 15 April robuust, veerkrachtig en stuurbaar watersysteem: het verhaal van de Aa,
   Verhaal van de Aa is de vierde in een reeks webinars over infiltratie, waterconservering en waterbuffering in beekdallandschappen. De organisatie is wederom in handen van de CoP Beken en Rivieren, die wordt ondersteund door STOWA.
   https://www.stowa.nl/agenda/webinar-cop-beken-en-rivieren-naar-een-robuust-veerkrachtig-en-stuurbaar-watersysteem-het
   webinars over infiltratie, waterconservering en waterbuffering in beekdallandschappen. De organisatie is wederom in handen van de CoP Beken en Rivieren, die wordt ondersteund door STOWA.

   https://www.stowa.nl/agenda/webinar-cop-beken-en-rivieren-naar-een-robuust-veerkrachtig-en-stuurbaar-watersysteem-het

  5. Webinar - 21.04.21 - Een sterker Europa in de wereld, Europa - Tom Vandenkendelaere - Europees buitenlands beleid

   Webinar - 21.04.21 - Een sterker Europa in de wereld, Europa - Tom Vandenkendelaere - Europees buitenlands beleid

  6. De Nacht van de Filosofie 2021
   Dit jaar beleef je de Nacht van de Filosofie online! Met boeiende lezingen, te gekke kunst, kritische columns en interessante interviews. Deze keer staat het thema ‘De natuur was hier’ centraal. Het online evenement is gratis te volgen.

   Over het thema ‘De natuur was hier’
   Diersoorten sterven uit, onze grond verschraalt en bossen staan in brand. Door de overwoekering van de mens verdwijnt de natuur op rap tempo. Filosofen noemen dit tijdperk Antropoceen, oftewel het tijdperk van de mens. Overal waar wij komen laten we onze voetsporen achter. We laten plastic slingeren, lozen olie in de zee en leven momenteel met een dodelijk virus. Maar wie zijn wij ten opzichte van de natuur?

   Is er een verschil tussen menselijke en niet-menselijke natuur? Verdient de mens een aparte status ten opzichte van andere soorten? Is het leven van een boom, dier of rivier net zo belangrijk als een mens?

   Genoeg voer voor wetenschappers, filosofen en kunstenaars voor een avondje online filosoferen. In verschillende settings word je getrakteerd op muziek, talks en interviews. Zo vanaf je scherm de huiskamer in.

   De Nacht van de Filosofie 2021

  166-Amazon AWS CLI Open Data Metafiles in een database inlezen

  Ingresado el 26 de abril de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  23 de abril de 2021

  Wikipedia Weekly Network - Live editing Wikipedia: Biodiversity edition #3 #EarthDay

  Wikipedia Weekly Network - Live editing Wikipedia: Biodiversity edition #3 #EarthDay Honoring #EarthDay​, Users Siobhan Leachman, Andra Waagmeester, Mike Dickison, Albin Larsson and Jan Ainali are joined by iNaturalist co-founder Ken Ichi to discuss and showcase how iNaturalist is used in Wikimedia. We'll start with the new property iNaturalist place ID in Wikidata and see where our discussion leads us. Join in the chat to ask questions during the session.
  https://forum.inaturalist.org/t/use-wikidata-for-place-names-and-wikipedia-descriptions/7702
  Wikipedia Weekly Network - Live editing Wikipedia: Biodiversity edition #3 #EarthDay
  https://gadm.org/ All placenames are in english and could not be the offical placenames. GADM wants to map the administrative areas of all countries, at all levels of sub-division. We use a high spatial resolution, and of a extensive set of attributes. This is a never ending project, but we are happy to share what we have. You can write us with questions and suggestions, using this contact form.

  Ingresado el 23 de abril de 2021 por ahospers ahospers | 2 comentarios | Deja un comentario

  16 de abril de 2021

  165-Informatie over Hommels en Bijen Pollinators

  Wilde Bijen Deventer

  1. https://www.wildebijen.nl/wildebijen.html
  2. http://www.denederlandsebijen.nl/
  3. https://www.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/species/nsr_taxon.php?id=161639
  4. https://waarneming.nl/species/search/
  5. http://www.wildbienen.de/
  6. http://www.atlashymenoptera.net/default.aspx
  7. http://www2.pms-lj.si/andrej/bees.htm
  8. https://www.biolib.cz/en/gallery/dir388/
  9. https://www.bwars.com/category/taxonomic-hierarchy/bee
  10. https://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/bombus/key_british_colour.html
  11. https://www.galerie-insecte.org/galerie/#Hymenoptera
  12. http://www.ahw.me/indexbijen.html
  13. https://www.flickr.com/photos/63075200@N07/collections/72157631518508520/

  Jaarverslag 2020 met informatie over hommels

  https://assets.vlinderstichting.nl/docs/79c0a573-1da7-4411-8be6-38eeaaeb875f.pdf
  1. Jaarverslag 2019 met informatie over hommels
   https://assets.vlinderstichting.nl/docs/d7b4a2ed-7255-4acb-9d8c-4f0741f05aec.pdf

  2. Jaarverslag 2018 met Libellen en Dagvlinders
   https://assets.vlinderstichting.nl/docs/78feb48d-b459-40ea-b384-9cc5e1031f05.pdf

  3. A Photographic Guide
   BUTTERFLIES of Central Europe & Britain
   https://assets.vlinderstichting.nl/docs/0b095bc2-0387-4785-9f7e-5f7a987b3468.pdf

  4. De bijen en dagvlinders van Overijssel: trends, karakteristieke soorten en belangrijke gebieden
   https://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=749&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563

  5. Michener, 2007 The Bees of the World.pdf
   https://static1.squarespace.com/static/5a849d4c8dd041c9c07a8e4c/t/5ad3bc968a922d44a4728936/1523825933048/Michener+2007+The+Bees+of+the+World.pdf

  6. Vosje vliegt graag op (aal)bes
   Sachembijen zitten op longkruid (en andere ruwbladigen)

   Soort bepaal je op waardplant, kleur, grootte, vliegtijd

  7. Goede plekken voor hommels:
   Grebbedijk, Uiterwaarden,
   -VlinderIdylle
   -Werk aan de Uitweg
   -Onderaan de Wageningse berg
   -Arboretum bovenop de berg

  1. https://www.bestuivers.nl/rodelijst
  2. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/bescherming-bijen-en-andere-bestuivers
  3. https://www.bestuivers.nl/wilde-bijen/herkenning-en-determinatie
  4. https://forum.inaturalist.org/t/bee-and-wasp-photo-tips-to-get-species-grade-ids/20736
  5. https://aculea.be/studie/fotografie
  My suggestion for taking photo’s for identifying Solitaire & Bumble Bees (Family Apidae), is to take pictures in different views, as explained in the link https://aculea.be/studie/fotografie 2 and based on the structure characteristics in the (identification keys in the) YouTube videos https://aculea.be/studie/determinatie-bijen/wespbijen and https://aculea.be/studie/determinatie-bijen/zandbijen.

  Bijengidsje-2021: 15 SOORTEN BIJEN, HOMMELS EN ZWEEFVLIEGEN

  1. Bijgidsje die in het voorjaar in je tuin vliegen
   https://www.nationalebijentelling.nl/wp-content/uploads/2021/02/Bijengidsje-2021.pdf

  2. IVN Op Padcast #5. Wilde bij met Anneke
   https://open.spotify.com/episode/2Pa4IcA2G4LscWb7nV657u?si=qIilYEbySSiQl03QNsnvxA&nd=1

  3. Bijen in je tuin
   http://www.denederlandsebijen.nl/CursusWildeBijen/BijenkalenderTuinen/bijensoorten.pdf

  4. Bijen / bees - 103 video's
   https://www.youtube.com/playlist?list=PLJDSS1SUeiGx8y9I5epaqmuDjsmbRUeij

  https://www.youtube.com/watch?v=N8CdGCf2c7k

  https://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=530&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563

  https://www.bestuivers.nl/zoekkaarten  Het nieuwste van Dave Goulson
  https://www.youtube.com/results?search_query=dave+goulson+

  0:55 Gardening for Bumblebees
  15:17 How to make Medlar Cheese
  19:18 Why we all need to learn to love insects | Dave Goulson | TEDxBratislava
  6:33 Dave Goulson – Growing Flowers to Save the World #FOODTALK
  [ITALIAN BELOW] “There are many thousands of species of insect that pollinate, and between them they pollinate 87% of all the ...
  25:51 Rewild your garden!
  20:11 A tour through my bee-friendly garden in July
  5:12 Biology Professor David Coulson talks about bumblebees and more..

  55:23 The Importance of Pollinators – A talk by Steven Falk
  CumbriaWT
  The latest online event from the Get Cumbria Buzzing team. Steven Falk, one of Britain's leading natural historians, discusses the ...
  https://www.youtube.com/results?search_query=dave+goulson+

  165-Informatie over Hommels en Bijen Pollinators

  Ingresado el 16 de abril de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  15 de abril de 2021

  164-Naturalis Live 8+: Nationale bijentelling Naturalis Hommels Wespen Beno Hofman

  Op Padcast #5: Hoe herken en zie je de wilde bij met IVN natuurgids Anneke op plekjes bij Nijmegen.

  1. Het is BIJna zover: de Nationale Bijentelling op 17 en 18 april! Je doet toch ook mee?🐝
   Om tijdens het tellen de verschillende bijensoorten te herkennen geeft bijen-expert Linde Slikboer handige tips en vertelt ze over haar onderzoek naar bijen in Nederland.
   Kijk live mee en stel al je vragen aan Linde tijdens deze Naturalis Live-uitzending op 15 april om

   Nationale bijentelling Naturalis Hommels Wespen

  2. 2- OOGTV ‘Eigenlijk apart dat het Stadspark niet zo populair is’

   OOGTV ‘Eigenlijk apart dat het Stadspark niet zo populair is’
   Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de tweede aflevering van 'de Stadswandeling' staan Beno Hofman en Mirre van de Klok stil bij bijzondere locaties in het Stadspark.
   Het Stadspark staat bekend om haar ruimte, historie en natuur. In het begin van de twintigste eeuw wordt het park aangelegd op initiatief van industrieel Jan Evert Scholten. Hij stond samen met architect Jan Anthony Mulock Houwer aan het roer van de bouw van het Stadspark. Er zijn verschillende monumenten van de twee heren in het park te vinden.
   Naast de twee monumenten staan Beno en Mirre ook stil bij het Paviljoen, de drafbaan en het kunstwerk 'Kringloop in 7 delen'.
   2- OOGTV ‘Eigenlijk apart dat het Stadspark niet zo populair is’

  3. 3-‘Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de Singels erg belangrijk voor de bezetters’
   Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de derde aflevering van 'de Stadswandeling' staan Beno Hofman en Mirre van de Klok stil bij de Singels.

   De Singels staan bekend om de prachtige villa's en herenhuizen. Rond 1880 gaf de gemeente opdracht om hier voor rijkere Groningers onderkomens te ontwerpen. Een voorbeeld hiervan is Huize Tavenier. Deze villa is ontworpen voor een steenrijke weduwe.
   Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de Duitsers ook zeer geïnteresseerd in de panden aan de Singels. Zo heeft de Wehrmacht een tijdlang het pand waar nu het bisdom van Groningen en Leeuwarden in gevestigd is overgenomen.
   Beno en Mirre staan ook nog stil bij het Groninger Museum. Het Groninger Museum opende in 1994 haar deuren en wordt ook wel de 'eyecatcher' van de stad genoemd.
   3-‘Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de Singels erg belangrijk voor de bezetters’


  4. Tijdens de coronacrisis wandelen we wat af. In de tiende aflevering van de Stadswandeling wandelen Beno Hofman en Mirre van de Klok langs de Hereweg.
   De Hereweg staat bekend om haar vele tuinkoepels. Een tuinkoebel is een gebouwtje waar welgestelden Groningers vanaf de 17e eeuw heen gingen voor hun vrijetijdsbesteding. Zo werd er thee gedronken en veel geroddeld maar een tuinkoepel had eigenlijk vooral een andere functie. Het diende als prestigeobject van de eigenaar die het zich kon veroorloven.
   Aan de Hereweg ligt ook het Sterrenbos. Dit bos werd in 1765 aangelegd op initiatief van burgemeester Hendrik van Sijsen. Beno vertelt hoe dit bos werd ontworpen, namelijk in Franse stijl.
   Volgende week bezoeken Beno en Mirre verschillende gasthuizen in de Hortusbuurt.

  5. Tientallen bomen gekapt langs Drentsche Aa bij Glimmen
   Vlakbij parkeerplaats Glimmermade, langs de A28 ter hoogte van Glimmen, zijn deze week de kades van de Drentsche Aa kaalgetrokken. De bomenkap veroorzaakt teleurstelling en onbegrip bij omwonenden. Volgens Waterschap Hunze en Aa’s is het noodzakelijk kwaad.

   Kaal
   ‘Ik schrik hiervan, ik begrijp het niet.’ ‘Een aantasting van het landschap.’ Of, meer feitelijk: ‘Er is aardig wat werk verricht hier.’ Het is een greep uit de reacties van passanten op de Oosterbroekweg in Glimmen. Daar kijk je nu, vanaf het bruggetje over de Drentsche Aa, uit over ongewoon kale oevers. ‘Wat zit hierachter?’ vraagt een fietsende Harenaar zich af.

   [caption id="attachment_375296" align="alignnone" width="490"] Foto Bram Koster[/caption]
   Dijken moeten sterker
   De bomenkap is onderdeel van een dijkverstevigingsoperatie van Waterschap Hunze en Aa’s. Planoloog en eindverantwoordelijke Willem Kastelein licht toe: ‘De dijken zijn niet meer hoog en sterk genoeg. Bepaalde noodsituaties, die gemiddeld eens in de tien jaar voorkomen, kunnen ze niet meer aan. We moeten die dijken dus op orde brengen.’

   Bekijk in deze video de reactie van voorbijgangers. De tekst gaat verder onder de video.

   Lekker laten lopen
   Thouraya Dil, voorzitter van Stichting Landelijk Gebied Haren, noemt de bomenkap ‘een aanslag op de natuur’. Ze vraagt zich af of er geen andere oplossing mogelijk was. ‘Er wordt hier heel lichtzinnig omgegaan met het uitdelen van kapvergunningen. Maar op een groot deel van het achterland staan geen huizen. Het lijkt mij niet zo erg als dat een keer onder water loopt.’

   Toch is het zo simpel niet, meent Kastelein van het waterschap. Bij een eventuele overstroming lopen niet alleen de natuurgebieden onder. Het wordt ook nat op de parkeerplaats Glimmermade langs de A28, een aantal weggetjes en de tunnel die daar onder de A28 doorloopt. Kastelein legt uit dat het water, via die tunnel, in zuidelijke richting kan doorstromen tot aan de Rijksstraatweg. Dat is een belangrijke weg die loopt vanaf Groningen richting De Punt.
   Tientallen bomen gekapt langs Drentsche Aa bij Glimmen

  6. 16- De Stadswandeling: ”Best logisch dat de kinderopvang en de rosse buurt naast elkaar liggen”
   Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de zestiende aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de rosse buurt Nieuwstad.

   Nieuwstad is een straat die loopt van de Schoolholm tot aan de Pelsterstraat. Tegenwoordig staat de straat bekend om prostituees die hier sinds de jaren 80 werkzaam zijn. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was de straat onderdeel van de Jodenbuurt.
   Beno en Mirre staan stil bij een aantal indrukwekkende panden, zoals de Sigarenfabriek en het pand waar de kinderopvang in is gevestigd.
   In de volgende aflevering bezoeken Beno en Mirre de Korrewegwijk.
   16- De Stadswandeling: ”Best logisch dat de kinderopvang en de rosse buurt naast elkaar liggen”

  7. Helperlinie en Sterrebos - Beno’s Stad 211 (28-4-2005)

   De opening van een gemarkeerd ‘ecologisch historisch pad’ door het Sterrebos, was in april 2005 de aanleiding voor deze aflevering Beno’s Stad. Stadshistoricus Beno Hofman belicht de geschiedenis van de zogeheten Helperlinie, het Helperdiepje en het achter de linie in 1765 aangelegde Sterrebos. Ook de latere wijzigingen en de verplaatsing van een theekoepel krijgen aandacht.
   Helperlinie en Sterrebos - Beno’s Stad 211 (28-4-2005)

  8. Hofjes in Groningen In Groningen zijn nog vele oude hofjes aanwezig. We gaan er een paar bezoeken.

   Hofjes in Groningen In Groningen zijn nog vele oude hofjes aanwezig. We gaan er een paar bezoeken.

  9. Hofjes van Alkmaarhet boek "Hofjes van Alkmaar", geschreven door Jurjen Vis. Het boek en de film is tot stand gekomen in opdracht van de Stichting Alkmaarse Historische Publicaties.

   Hofjes van Alkmaarhet boek "Hofjes van Alkmaar", geschreven door Jurjen Vis. Het boek en de film is tot stand gekomen in opdracht van de Stichting Alkmaarse Historische Publicaties.

  1. De website met een totaal overzicht en ook dit ThemaNmmer https://www.hymenovaria.nl/bijen-in-stad-en-dorp/
   Compleet ThemaNummer

  2. Met de Op Padcast van IVN Natuureducatie gaan we elke aflevering op pad met een IVN Natuurgids om meer te leren over de Nederlandse natuur.
   Op Padcast #5: Hoe herken en zie je de wilde bij met IVN natuurgids Anneke op plekjes bij Nijmegen op Spotify.

  3. De grutto’s keren terug van de wintervakantie in Afrika. Op deze site van burgerinitiatief Kening Fan ‘e Greide kun je gezenderde grutto’s volgen. Het gaat al jaren niet goed met de grutto. De populatie verkleint nog steeds en de gruttostand symboliseert tegelijk het veranderende weidelandschap tot productieland.

   Vanuit die frustratie werd in 2011 het burgerinitiatief De Kening Fan ‘e Greide begonnen. Spinozapremiewinnaar Piersma houdt die koning, de grutto dus, nauwlettend in de gaten.

   https://www.glasnostici.nl/2016/03/19/theunis-piersma-het-heeft-nog-geen-gruttos-opgeleverd/%20Papegaaiduiker

  4. Op droge zondagen maakt historicus Jelte Posthumus graag een ochtendwandeling met collega Boike Teunissen. Hun aandacht gaat uit naar het verhaal van en achtergrond bij de namen van de straten, gangen, parken en pleinen van de stad Groningen. Jelte vraagt en Boike geeft les.
   https://www.glasnostici.nl/2021/04/12/namen-in-stad-12-t-w-s-mansholtstraat-de-heldin-special/

  5. https://open.spotify.com/episode/0jxzYw9FuG0KaM3fOJBVqa?si=BpxrMjfKSbCZwmOC5om5Hg&nd=1
  6. Op de Nacht van Kunst en Wetenschap kwam Theunis Piersma bij Glasnost langs om zijn https://www.glasnostici.nl/2015/06/09/de-nacht-2015-theunis-piersma-ik-kijk-naar-mijn-leefomgeving-door-de-ogen-van-de-grutto/ verhaal te vertellen aan Amanda Brouwers en Jelte Posthumus.

  164-Naturalis Live 8+: Nationale bijentelling Naturalis Hommels Wespen Beno Hofman

  Ingresado el 15 de abril de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  14 de abril de 2021

  163-Bijen en Wespen in de Stad, Themanummer

  Op Padcast #5: Hoe herken en zie je de wilde bij met IVN natuurgids Anneke op plekjes bij Nijmegen op Spotify.

  Themanummer Hymenovaria.

  https://www.hymenovaria.nl/bijen-in-stad-en-dorp/

  1. Voorpagina
  2. Voorpagina en redactioneel
  3. Voorwoord – Koos Biesmeijer

  Inleiding

  1. Historie bijenonderzoek in stedelijke gebieden – Theo Peeters en Jan Smit
  2. Wilde bijen en bebouwing : meer verliezers dan winnaars ? – Pieter Vanormelingen, Menno Reemer en Jens D’Haeseleer
  3. Meer bijen en andere ongewervelden in de stad, wie zorgt ervoor ? – Arjan van der Veen

  Tuinen

  1. Tuininventarisaties in stad en dorp – Theo Peeters
  2. Mijn tuin leeft, de tuin-Bioblitz, wat levert het voor bijen op? – Anthonie Stip
  3. Bijen in de tuin in Zandvoort gedurende de periode 2004-2020 – Pim Kuijken
  4. Amstelglorie, een BIJzonder volkstuincomplex in Amsterdam – Jon Silber en Hans Nieuwenhuijsen
  5. Het voorkomen van wilde bijen in de plaats Beilen – Joop van de Nieuwegiessen
  6. Hommels als ‘huisdier’ houden in je tuin. Een beknopte handleiding – Sjoert Fleurke
  7. Bijenoase op gemeenteplein in Weert – Arno van Stipdonk en Frank Peeters
  8. Wilde bijen in onze tuin in Duiven – Jan Smit
  9. Van west naar oost en van stad naar dorp – Frank van der Meer
  10. In gesprek met Arie Koster – Theo Peeters

  Steden

  1. Van gewone slobkousbij tot gedoornde slakkenhuisbij: tien jaar wilde bijenbeleid in Amsterdam – Florinda Nieuwenhuis
  2. Van kastuinbouw naar bijenparadijs: recent aangelegde dijkjes in stedelijk gebied trekken bijzondere bijen – Menno Reemer
  3. Bijen en bij-vriendelijk beheer in Utrecht – John Smit en Floris Brekelmans
  4. Bijen in Breda – Aad van Diemen
  5. Gouda en Gemert-Bakel, twee BovensteBeste Bermbeheerders – Regina Oors
  6. Wilde bijen bevorderen in de stad samen met honingbijen. Kan dat? – Erik van der Spek
  7. Succesvol ecologisch bermbeheer in Eindhoven – Regina Oors
  8. Zwaluwbijen op de Maasvlakte – Linde Slikboer en Niels Godijn

  Onderwijs & Educatie

  1. De Bijenstichting, 10 jaar later – Theo Peeters
  2. Bijenhotels met open armen? – Pieter van Breugel
  3. Bijen in het onderwijs, ambassadeurs voor natuurvriendelijkheid? Een essay – Arjen M. Strijkstra

  Beheer

  1. Stedelijk gebied brongebied voor wilde bijen, klopt dat wel? – Wankja Ferguson
  2. Ecologisch bermbeheer met Kleurkeur: wat betekent het voor wilde bestuivers? – Anthonie Stip
  3. Kleinschalig maaibeheer maakt grasland soortenrijker – Jaap Mekel

  Rubrieken

  1. Boekbespreking: Plantenvademecum voor wilde bijen, vlinders en biodiversiteit in tuinen – Theo Peeters
  2. Resultaten van onderzoek – Regina Oors, Erik van der Spek

  Tot Slot, Einde

  1. Over de sectie Hymenoptera
  2. Dankwoord
  3. Inhoudsopgave
  4. Begrippenlijst
  1. De website met een totaal overzicht en ook dit ThemaNmmer https://www.hymenovaria.nl/bijen-in-stad-en-dorp/
   Compleet ThemaNummer

  2. Met de Op Padcast van IVN Natuureducatie gaan we elke aflevering op pad met een IVN Natuurgids om meer te leren over de Nederlandse natuur.
   Op Padcast #5: Hoe herken en zie je de wilde bij met IVN natuurgids Anneke op plekjes bij Nijmegen op Spotify.

  3. De grutto’s keren terug van de wintervakantie in Afrika. Op deze site van burgerinitiatief Kening Fan ‘e Greide kun je gezenderde grutto’s volgen. Het gaat al jaren niet goed met de grutto. De populatie verkleint nog steeds en de gruttostand symboliseert tegelijk het veranderende weidelandschap tot productieland.

   Vanuit die frustratie werd in 2011 het burgerinitiatief De Kening Fan ‘e Greide begonnen. Spinozapremiewinnaar Piersma houdt die koning, de grutto dus, nauwlettend in de gaten.

   https://www.glasnostici.nl/2016/03/19/theunis-piersma-het-heeft-nog-geen-gruttos-opgeleverd/%20Papegaaiduiker

  4. Op droge zondagen maakt historicus Jelte Posthumus graag een ochtendwandeling met collega Boike Teunissen. Hun aandacht gaat uit naar het verhaal van en achtergrond bij de namen van de straten, gangen, parken en pleinen van de stad Groningen. Jelte vraagt en Boike geeft les.
   https://www.glasnostici.nl/2021/04/12/namen-in-stad-12-t-w-s-mansholtstraat-de-heldin-special/

  5. https://open.spotify.com/episode/0jxzYw9FuG0KaM3fOJBVqa?si=BpxrMjfKSbCZwmOC5om5Hg&nd=1
  6. Op de Nacht van Kunst en Wetenschap kwam Theunis Piersma bij Glasnost langs om zijn https://www.glasnostici.nl/2015/06/09/de-nacht-2015-theunis-piersma-ik-kijk-naar-mijn-leefomgeving-door-de-ogen-van-de-grutto/ verhaal te vertellen aan Amanda Brouwers en Jelte Posthumus.

  163-Bijen en Wespen in de Stad, Themanummer

  Ingresado el 14 de abril de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  13 de abril de 2021

  162.-The British Lichen Society, ThemaNummer Bijen en Wespen

  Secondly, upon popular demand, we are delighted to announce that the BLS AGM 2021 talks are now available via our new Youtube account. We have 17 of the talks from across the weekend available to watch. Understandably, we do not have permissions for some talks to go live, mostly due to unpublished works and data - so apologies these are not in the public domain. We hope you enjoy re-watching the wide breadth of interesting talks from across the weekend.

  Thirdly, please subscribe to, and share the Youtube account - www.youtube.com/channel/UCUjl6i-3zezoIGm9vhJ1yDg/videos . We are hoping to bring more lichen content to our members and the public. That being said, if you have any content under you ownership/copyright, such as recorded talks, presentations etc. then please get in contact. We are hoping to populate our Youtube channel with useful resources.

  1. BLS AGM 2021 The Dougal Swinscow Lecture: Dr Rosemarie Honegger 12 April
   Lichens: A more than 400 Million-years-old success story.

   BLS AGM 2021 The Dougal Swinscow Lecture: Dr Rosemarie Honegger 12 April
   Lichens: A more than 400 Million-years-old success story.

  2. BLS AGM 2021 Student Talks: Alejandro Hueraca Delgado
   Unveiling the lichen flora of Northeastern Mexico.

   BLS AGM 2021 Student Talks: Alejandro Hueraca Delgado
   Unveiling the lichen flora of Northeastern Mexico.

  3. BLS AGM 2021 Student Talks: Gulnara Tagirdzhanova
   Genomes of lichen - associated yeasts and what we can predict from them.

   BLS AGM 2021 Student Talks: Gulnara Tagirdzhanova
   Genomes of lichen - associated yeasts and what we can predict from them.

  4. BLS AGM 2021 Discussion Panel: Lichens in the Anthropocene
   Lichens in the Anthropocene Discussion Panel: Neil Sanderson, Peter Crittenden, Ray Woods and Chris Ellis (chaired by Pat Wolseley & April Windle).

   BLS AGM 2021 Discussion Panel: Lichens in the Anthropocene
   Lichens in the Anthropocene Discussion Panel: Neil Sanderson, Peter Crittenden, Ray Woods and Chris Ellis (chaired by Pat Wolseley & April Windle).

  5. BLS AGM Virtual Field Meeting: Andy Acton
   Atlantic hazel woodland in Scotland

   BLS AGM Virtual Field Meeting: Andy Acton
   Atlantic hazel woodland in Scotland

  6. NoorderPlantsoen Talk of the Town #6: Over escortservice, het Stadspark en eindexamens

   NoorderPlantsoen Talk of the Town #6: Over escortservice, het Stadspark en eindexamens

  OpenStreetMap maps

  would love to use maps from OpenStreetMap 22 in iNaturalist. They’re are different map styles available, for example Mapnik 22 or OpenTopoMap 7. https://www.openstreetmap.org/ The use of different map styles can be seen in Historic.Place 3. Use “Base map” in the menu on the upper right. https://www.openstreetmap.org/#map=7/52.154/5.295 OSM maps are made from volunteered open data and often more detailed than Google maps. https://opentopomap.org/#map=5/49.000/10.000

  Themanummer Bijen Hymenovaria

  Een themanummer van bijen- en wespentijdschrift Hymenovaria over bijen in steden en dorpen. In maar liefst 160 pagina’s komen zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod, verdeeld over de categorieën Tuinen, Steden, Onderwijs en educatie en Beheer. Artikelen gaan in op historie, soortenrijkdom en aangepast beheer voor bijen en onderzoek aan wilde bijen door liefhebbers en beroepsonderzoekers. Een echte schatkist van inspiratie voor iedereen die meer wil weten over bijen in stedelijke omgeving, en vooral voor wie daadwerkelijk aan de slag wil!

  Themanummer per artikel

  1. Voorpagina
  2. Voorpagina en redactioneel
  3. Voorwoord – Koos Biesmeijer

  Inleiding

  1. Historie bijenonderzoek in stedelijke gebieden – Theo Peeters en Jan Smit
  2. Wilde bijen en bebouwing : meer verliezers dan winnaars ? – Pieter Vanormelingen, Menno Reemer en Jens D’Haeseleer
  3. Meer bijen en andere ongewervelden in de stad, wie zorgt ervoor ? – Arjan van der Veen

  Tuinen

  1. Tuininventarisaties in stad en dorp – Theo Peeters
  2. Mijn tuin leeft, de tuin-Bioblitz, wat levert het voor bijen op? – Anthonie Stip
  3. Bijen in de tuin in Zandvoort gedurende de periode 2004-2020 – Pim Kuijken
  4. Amstelglorie, een BIJzonder volkstuincomplex in Amsterdam – Jon Silber en Hans Nieuwenhuijsen
  5. Het voorkomen van wilde bijen in de plaats Beilen – Joop van de Nieuwegiessen
  6. Hommels als ‘huisdier’ houden in je tuin. Een beknopte handleiding – Sjoert Fleurke
  7. Bijenoase op gemeenteplein in Weert – Arno van Stipdonk en Frank Peeters
  8. Wilde bijen in onze tuin in Duiven – Jan Smit
  9. Van west naar oost en van stad naar dorp – Frank van der Meer
  10. In gesprek met Arie Koster – Theo Peeters

  Steden

  1. Van gewone slobkousbij tot gedoornde slakkenhuisbij: tien jaar wilde bijenbeleid in Amsterdam – Florinda Nieuwenhuis
  2. Van kastuinbouw naar bijenparadijs: recent aangelegde dijkjes in stedelijk gebied trekken bijzondere bijen – Menno Reemer
  3. Bijen en bij-vriendelijk beheer in Utrecht – John Smit en Floris Brekelmans
  4. Bijen in Breda – Aad van Diemen
  5. Gouda en Gemert-Bakel, twee BovensteBeste Bermbeheerders – Regina Oors
  6. Wilde bijen bevorderen in de stad samen met honingbijen. Kan dat? – Erik van der Spek
  7. Succesvol ecologisch bermbeheer in Eindhoven – Regina Oors
  8. Zwaluwbijen op de Maasvlakte – Linde Slikboer en Niels Godijn

  Onderwijs & Educatie

  1. De Bijenstichting, 10 jaar later – Theo Peeters
  2. Bijenhotels met open armen? – Pieter van Breugel
  3. Bijen in het onderwijs, ambassadeurs voor natuurvriendelijkheid? Een essay – Arjen M. Strijkstra

  Beheer

  1. Stedelijk gebied brongebied voor wilde bijen, klopt dat wel? – Wankja Ferguson
  2. Ecologisch bermbeheer met Kleurkeur: wat betekent het voor wilde bestuivers? – Anthonie Stip
  3. Kleinschalig maaibeheer maakt grasland soortenrijker – Jaap Mekel

  Rubrieken

  1. Boekbespreking: Plantenvademecum voor wilde bijen, vlinders en biodiversiteit in tuinen – Theo Peeters
  2. Resultaten van onderzoek – Regina Oors, Erik van der Spek

  Tot Slot, Einde

  1. Over de sectie Hymenoptera
  2. Dankwoord
  3. Inhoudsopgave
  4. Begrippenlijst

  162.-The British Lichen Society, ThemaNummer Bijen en Wespen

  Ingresado el 13 de abril de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  08 de abril de 2021

  131.1- Agenda, Excursies, Lezingen, Presentaties, Cursussen, Webinars

  14 April

  1. Aardkundige waarden en monumenten in Drenthe
   Anja Verbers https://www.ivn.nl/afdeling/zuidlaren/activiteiten/aardkundige-waarden-en-monumenten-in-drenthe

  Tuesday 13 April
  1. 19:00 Woodland Plants Identification
   Led by Jess Smallcombe from DBRC,
   Learn about some of Devon's woodland plants, in particular ancient woodland indicators. Jess will take you through some of these species, teaching you what to look for in order to identify them.
   Can you to tell a native bluebell from a Spanish bluebell?
   Can you identify wood sorrel or wood anemone?

  Monday 12 April
  1. Gerard Koopmanschap een lezing over morieltjes (NMV)
   De paddenstoelenlezingen worden online gezet https://www.mycologen.nl/events/digitale-lezing-voorjaarspaddenstoelen/

  2. 19:30 Mark Sisson - "From Alaska to Argentina - Wildlife Through the Americas" Derbyshire Ornithological Society
  9 April The University of Edinburgh Criminology Reading Group Seminar Series 2020/2021 presents: "Does the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Protect Wildlife?"
  1. Dr Tanya Wyatt, Professor of Criminology, Northumbria University
   Humans are causing a biodiversity crisis, where one million species are facing extinction. Species are dying, in no small part, because they are overexploited, poached and trafficked and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is the main international instrument designed to protect traded wildlife. Does the state of the world’s species mean CITES is failing? I'll share my findings of my recent research project investigating the implementation of and compliance with CITES by all one hundred and eighty-three parties. It is imperative we know the nature and extent of the implementation of and compliance with CITES legislation in all parties to fully understand the impact of legal and illegal trade on species survival. Through extensive legislative content analysis, a Delphi iterative survey, and semi-structured interviews, this is a unique empirical study about CITES implementation and compliance. I'll share aa comprehensive analysis of the state of CITES, what is done well, what could be done better, and what the future might bring to try to curtail the slide of the world’s wildlife into extinction.
   Dr Tanya Wyatt is a Professor of Criminology at Northumbria University in Newcastle. She is a green criminologist specialising in wildlife crime and trafficking, and non-human animal abuse as well as the intersections with organised crime, corporate crime, and corruption. Her latest books are Is CITES Protecting Wildlife? and Wildlife Trafficking: a deconstruction of the crime, the victims and the offenders, Second edition.
   This event will take place for an hour with an opportunity for Q&A and discussion towards the end. The event is free for all and will take place on Zoom, please register to get the link!

  8 April
  1. (NJN)Buitenlandzomerkamp Slowakije vleermuisonderzoek soorten die we daar aan gaan treffen. methodes om vleermuizen Grote rosse vleermuis, die centraal staat in het onderzoek. Meld je aan om de link bijtijds te on
  2. IKNNV Insecten in de Moestuin
  3. 19:30 Roofvogels en Uilen, KNNV Heuvelrug
  4. Vleermuizen uit Europa, Hoe herken je ze, Welke methodes zijn er voor waarneming inc Grote Rosse Vleermuis
  5. 19:50 Introductie cursus, inleiding wilde bijen: kenmerken meest algemene groepen/soorten incl. enige info over ecologie en habitat door Dick BelgersGratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (1/(4))
  6. 19 april: Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
  7. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
  8. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
  9. Frans van Bussel neemt je op dinsdagavond 8 april 2021 in een online lezing mee in de wereld van roofvogels en uilen. Roofvogels spreken tot de verbeelding. Hoog in de lucht spieden ze naar prooien, die ze in een pijlsnelle duikvlucht verschalken. Ze jagen op vogels, muizen en zelfs insecten. Uilen daarentegen vliegen geruisloos
  7 April
  1. 16:00 Barn Talk Opslag, de gouden sleutel in een duurzaam energiesysteem
  2. 19:00 Lezing KNNV Wageningen "Windmolens op Zee" Erwin Coolen Han Lindeboom:
   ‘Een Noordzee in transitie: hoe combineren we windmolens, voedselwinning en natuurbehoud?’
   De verwachte komst van 30.000 windturbines voor elektriciteit- en waterstofproductie op de Noordzee zal leiden tot een ander ecosysteem. Door o.a. begroeiing van palen en stenen wordt onderwater de biodiversiteit hoger, maar bovenwater kunnen effecten op vogels groot zijn. Ook is er het probleem dat de huidige visserij last heeft van grootschalige windparken, zeker als die in de beste visgebieden gebouwdworden. En internationale afspraken vragen om meer natuurbescherming op zee, iets wat tot nu toe in Nederland nauwelijks van de grond is gekomen. Kortom, we staan voor een enorme uitdaging. Han Lindeboom gaat in zijn lezing in op de huidige stand van zaken en mogelijke scenario’s voor de toekomst. Hij houdt zich actief bezig met dit onderwerp ook al is hij al enige jaren gepensioneerd als hoogleraar Mariene Ecologie.

   Erwin Coolen
   ‘Natuurontwikkeling op zee’
   De meesten van ons kennen de Noordzee als donkere zee met een zandbodem. Maar dit is niet altijd zo geweest: ooit was de bodem van onze Noordzee bezaaid met natuurlijke riffen, waar vissen, schelpdieren en andere organismen welig tierden. Inmiddels is onder andere door menselijk ingrijpen de biodiversiteit van ons grootste natuurgebied afgenomen en zijn nagenoeg alle natuurlijke riffen verdwenen. De Noordzee natuur kan dus wel een steuntje in de rug gebruiken. De komende jaren worden er veel nieuwe, grote windparken gebouwd in de Noordzee. Dit brengt kansen en risico’s voor de natuur met zich mee. De kansen doen zich met name onder water voor. Binnen windparken mag niet met sleepnetten over de bodem worden gevist. Hierdoor krijgt de natuur een kans om zich te ontwikkelen. Erwin Coolen vertelt hoe biodiversiteitsherstel kan plaatsvinden op de Noordzeebodem. O.a. door Programma de Rijke Noordzee waarvan hij directeur is.https://zoom.us/j/95480129856?pwd=ci9kdXZQYW9BcDVpNDZKWG1mYzFrdz09

  3. 19:30 Overleeft de Rechtstaat Big Tech Studium Generaal
  4. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
  5. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
  6 april
  1. 19:30 Ramsey Nasr bespreekt zijn Boek "De Fundamenten" in Radio1 Programma Kunstof en 29 Maart 23:30 in "Oog op Morgen". De pandemie legt volgens Nasr bloot wat we lange tijd niet wilden zien: het politieke en economische systeem heeft de fundamenten van onze samenleving aangetast. In een uiterst persoonlijk en tegelijk rationeel betoog ontleedt Nasr de corona- en klimaatcrisis als twee rampen die wezenlijk met elkaar verbonden z
  2. 19:00 Green Minds Citizen Science' webinar. https://www.devonwildlifetrust.org/events/2021-04-06-take-action-wildlife-green-minds-citizen-science-webinar Join Nick Purdew (Green Minds Urban Ranger) and Jess Smallcombe (Devon Biological Records Centre Community Ecologist) for a talk on how you can become involved in observing and recording wildlife across Plymouth as part of the Green Minds project.

   We will show you how you can record your observations using iRecord, monitor long-term trends in biodiversity across the city, and introduce a toolkit and resources for identifying urban wildlife.

  3. 20:00 Louise Vet Landschapspijn!
   Waar zijn de insecten gebleven? Wie hoort er nog een grutto? De huidige strategie om het verlies aan biodiversiteit, wereldwijd en in Nederland, te stoppen heeft gefaald. De gevolgen daarvan worden steeds duidelijker. Biodiversiteitsherstel vergt een drastische verandering van ons totale grondgebruik, en zo zijn er meer uitdagingen op ruimtelijk gebied. Wat te denken van de noodzakelijke transitie van de landbouw, de energietransitie, de klimaatmitigatie en -adaptatie, woningbouw en wateropslag.

  4. 23:30 Hume City's Wildlife - iNaturalist Information Session Melissa Doherty - Urban Biodiversity Officer www.hume.vic.gov.au/gardensforwildlife
  4April
  1. 14:30 Sir David Attenborough's interview with Liz Bonnin and the messages of hope for the planet that it contained. Born in 1926, Sir David studied Natural Sciences at Cambridge, before spending two years in the Navy.
  2. "Stories of Hope" Tensmore films about conservation successes around the world and loads of ideas about what you can personally do to make a real difference for biodiversity, please check out Earth Optimism 2021'
  3. Peatlands in Belarus, Conservation leader Anna Trofimtchouk
  2 April 20:00 Webinar: Ooievaars zonder grenzen Ah, die statige ooievaars... Wie geniet mee met ons van hun prachtige schouwspel telkens ze over ons hoofd cirkelen, elkaar klapperend begroeten of een indrukwekkend nest aan het bouwen zijn? Kris Struyf alvast wel. Meer nog, deze ooievaarskenner wijdt het merendeel van zijn tijd aan deze prachtige vogels, en schreef er een boek over. Hij is onze gast op deze ooievaarswebinar op vrijdag 2 april, en vertelt je alles over ooievaars, zijn ervaringen ermee én zijn boek 'ooievaars zonder grenzen'. 1 April
  1. 12:00 Lunchpresentatie Natuurinclusief bouwen
   Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht, vangt water op en biedt volop ruimte aan mens en dier. Door als woningcorporatie huizen en wooncomplexen natuurinclusief in te richten, vergroot je het woonplezier van je huurders.
   Zelfs met een beperkt budget kunnen al de nodige voorzieningen worden getroffen om wijken en buurten stap voor stap te vergroenen en ook vogels en vleermuizen van passende huisvesting te voorzien.

  2. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
  3. 09:00 https://stroomversnelling.nl/agenda/de-shift-sessies/ Nulmeting voor woningen, Vastgoedportefeuille naar CO₂ neutraal, (energie)prestatie te contracteren, Energietransitie staat gepland
  4. 13:00 https://stroomversnelling.nl/agenda/de-shift-sessies/#ronde2 Vraagbundeling naar bouwstromen, Warmtenet op komst of niet? Wij gaan door en wachten niet af,‘Field lab’, vergelijken van scenario’s op basis van monitoring
  5. Dagvlinders, open ogen voor nieuwe soorten
   Kring Maastricht Vlinderstudiegroep https://nhgl.nl/activiteit/agenda
   https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/745413266346594/

  6. https://www.eventbrite.com/d/online/free--events--this-weekend/wildlife/?page=1

  Maart

  31 maart
  1. 28 maart 2021 23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
   The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

  2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
  3. 20:00-22:00
   Maurice Martens IVN Maastricht staat de ‘Flora van Nederland’ centraal. Het is een online zelfstudiesysteem (website)

  4. 19:30 BLWG Lezing
  5. 19:30 Birding in Kabul Sussex Ornithology Society
  6. Stadsecoloog Geert Timmermans lezing evoluerende Stadsnatuur. "De Wilde Stad". Wat leeft er op de daken, in de straten, in de binnentuinen en langs de oevers? Corantijnstraat in de Westindische buurt. De straat wordt een groene allee die het Rembrandtpark met de Hoofdweg verbindt (afbeelding DS Landschapsarchitecten). De stad heeft meer dan 1000 binnentuinen, die vaak ‘vergeten eilanden’ zijn. De Westindische buurt is een schiereiland met 18 binnentuinen. Het is comfortabel gelegen tussen het Rembrandtpark en Vondelpark en ligt op de vluchtroute van o.a. vogels en vleermuizen. Lezing verborgen op website Buut020 Dineke
  30 maart
  1. TNO
   11:00 Betaalbare zonne-energie van elk oppervlak

  2. 20:00 (IVN) Piet van Breughel ‘limonadewespen’ 5000 soorten wespen in Nederlandhttps://www.ivn.nl/afdeling/veghel
  3. 14:00 Online webinar van Credit Linked
  4. 14.30 - 16.30 uur: Projectbezoek Groningen klimaatbestendige stad via https://eventcam.eu/euvelgunne/ en MentiMeter
  5. 17:30 Werkgroepsessie Buurtwarmte
  6. 19:30 uur Bergler webinar "Threat Modeling" .NET Voorkom beveiligingsrisico’s in je software applicatie door ze in een vroegtijdig stadium te herkennen
  7. 20:00 J.C. Kapteyn Lezing: Einsteins droom - Van de oerknal tot zwarte gaten - Robbert Dijkgraaf Studium Generale
  29 Maart
  1. 19.30 uur Bossenstrategie desastreus voor BosPaddenstoelen door Rob Chrispijn (NMV) . Zie NatureToday https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/online-lezingen/
  2. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.
  3. 19:30 Mathilde For thousands of years, reindeer have shaped many Arctic cultures and communities. Keeping reindeer is a form of subsistence and way of life. Initially as the most important game animal for food, while in Eurasia it transformed to a source of labour, food, clothing, tools, transport, ornaments and accommodation. Up until today, countless cultures are physically and culturally dependent on the spe
  4. 16:00 CANVAS Lemming, the little giant of the North
  5. 18:00 Werkgroepsessie Buurtwarmte
  6. 23:30 Ramsey Nasr bespreekt zijn Boek "De Fundamenten" in Radio1 Oog op Morgen
  28 maart 2021 23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926
  1. 20:00 tot 21:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
   The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

  2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
  27 maart NOU Themadag (terug te kijken)
  1. Adriaan Dokter (Cornell University, New York) - Grootschalige migratiepatronen vanuit verschillende vragen en methoden (Amerika en Europa) Birdcast.info
  2. Ruud Foppen (Sovon) - Resultaten van 5 jaar tuintelling , Trichomonas(Groenling)
  26 maart
  1. Het Wad van filmmaker Ruben Smit over de Waddenzee, UNESCO werelderfgoed, deel 2 over Konijnen en Geboortgolf.
  2. BBC Greatest Events, Natuurfilm
  3. The UK has more than 4,000 beetle species and, although a handful may eat plants, many are predators, pollinators and decomposers, feeding both the soil and larger garden visitors such as birds and hedgehogs. Beetles are the unsung heroes of the garden and, like many insects, they need our support!
  26 maart
  1. 18:00 Identifying Devon's Amphibians
  25 maart
  1. 09:00 tot 10:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
   The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

  2. 9.30-10.45u Webinar ‘Zo zoemt jouw Gemeente; van papier naar uitvoering’. Voorbeelden bijvriendelijk beleid zoals Hannie Korthof met Groene Cirkels Bijenlandschap , gemeente Voorschoten over n bijenlandschap van beleid naar praktijk, Bijvriendelijkste gemeente Zoetermeer over bloemrijke bermen te veranderen in bijvriendelijke bermen, Bijvriendelijkste gemeente Utrecht over betrekken bewoners bij initiatieven.
  3. (NJN)20:00 Sylvia van Leeuwen van de Nederlandse Malacologische Vereniging. Veranderingen in de Nederlandse mariene weekdierfauna en de monitorprojecten van stichting ANEMOON
  IWG WG 19.30, vanaf 19.15..
  • Opening en korte mededelingen
  • Johan van "t Bosch: inventarisatie van hommels
  • Thijs Briggeman: de vlinder app, het wat, hoe en waarom..
  • Theo Briggeman: een mooie manier van verslaglegging
  • inventarisatie en monitoring 2020
  Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen
  1. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  2. Rivierengebied: donderdag 22 april
  3. 4 Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  4. 5 Beekdalen: donderdag 24 juni
  5. 6 Historische akkers: 23 september
  6. 7 Duinen: 28 oktober
  7. 8 Waddengebied: 25 november
  8. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  24 Maart 2021
  1. Mossen en korstmossen zijn goede indicatoren voor de kwaliteit van droge duingraslanden. Hans Toetenel legt uit welke korstmossen je kunt vinden in de duinen en hoe de geschiedenis van het landschap bepaalt welke soorten er groeien. Deze lezing start om 19:30 uur en duurt 45 min
  2. 19:30 Biodiversity Information Service (BIS) Adder Awareness To help increase awareness of adders and their habitat requirements and see greater conservation priority for adders we have this talk on Adders with Nigel Hand.
   TOPICS

   1. Adder ecology
   2. Optimal pek survey periods and methodologies
   3. Habitat and reading landscapes & Managing habitat for adders
   4. Best practice behaviour around adders, including photography
   5. Educational awareness & Recording Adders
   6. The current conservation situation both here and across neighbouring counties
   The Brecon Beacons National Park provides a home to a wide variety of species in the varied habitats and landscapes within the park. This informative talk over Zoom will increase your 'adder awareness'. This event is one of a series BIS are running to promote the wildlife that makes its home within the Brecon Beacons National Park (BBNP) and is thanks to funding from the Brecon Beacons National Park Local
   1. VWH Hoogkerk Commissie Landschapsplan
   2. ALV WIjkOverleg Vinkhuizen 20:00
   3. BLWG Lezing 19:30
   4. Webinar: One hour of Python, Webinar legt een van onze docenten jou de basis van Python
   5. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.
   1. 00:00 tot 01:00 Seizoen 1 - Aflevering 5 - Chris Packham's Animal EinsteinsCon Artists
    animal Einsteins use to survive and prosper in the game of life - from disguising themselves to outwit predators, and kidnapping babies to save their own offspring, to reading our body language to pull off a successful robbery. We start with the ultimate master of disguise - the octopus. Prof Roger Hanlon describes how octopus intelligence rivals that of vertebrates, w https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

   2. https://www.ivn.nl/activiteiten
   24 maart Meerdervoort Wo 24 maart
   1. 20:00-21 00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
    animal Einsteins use to survive and prosper in the game of life - from disguising themselves to outwit predators, and kidnapping babies to save their own offspring, to reading our body language to pull off a successful robbery. We start with the ultimate master of disguise - the octopus. Prof Roger Hanlon describes how octopus intelligence rivals that of vertebrates, w https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

   2. Monitoring rare breeding birds in the UK, by Dr Mark Eaton Sussex Ornithological SocietyThe Rare Breeding Birds Panel was established in 1972 as independent body to collate data and report on the status of the country’s rarest breeding birds. Mark will give an overview of the work of the RBBP, share some of its most recent findings on rare breeding birds across the UK and in southeast England in particular, and show how birdwatchers can help the work of the Panel.

    This talk is a joint event organised by the RBBP with the Hampshire, Kent and Sussex Ornithological Societies and the Surrey Bird Club

   23 Maart 2021
   1. (SOVON)Vanaf 23 maart starten de tellingen voor het project MUS weer.In alle vroegte klinken alle vogelgeluiden door elkaar. Tijdens deze online workshop geven we tips en ezelsbruggetjes om geluiden van de algemeenste soorten in stad en dorp te onderscheiden. De workshop duurt een uur.(SOVON)
   2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
   3. 14 jaar lang wordt er in 7 provincies MAS (akkervogeltellingen) met vaste telpunten 10 minuten boerenlandvogels, tellen in vier telrondes in het broedseizoen tot 15 juli.
   23 Maart 2021
   1. Zoogdieren in de UK. Meadow Mammals talk - Conservation Communities Project, talk by Jess Smallcombe from DBRC(Devon Biodiversity Records Centre) https://www.dbrc.org.uk/wildlife-sightings/
   2. https://eisma-media-groep.webinargeek.com/webinar/replay/O8Sizov_gdw/
   Zo 21 maart 2021
   1. Zo 21 maart 2021 20:00 tot 21:00 The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how they fool others into getting what they want. Chris shows how sea otters kidnap pups and hold them to ransom for food, while white-winged choughs pressgang young
   2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
   20 Maart 2021
   1. VKZC a href=https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/systeemtransitie/de-sociale-aspecten-van-de-energietransitie/scenario-s-voor-klimaatneutraal-energiesysteem/>Vereninging Van ZonneCentrales 14:00 LezingenDag
   2. 15:00 - 15:30 Lezing van de heer Frank Wouters MSc: “De perspectieven van de handel in waterstof tussen het MENA gebied en Europa” inclusief korte gelegenheid tot het stellen van vragen
   3. Resultaten natuurinclusieve landbouw in de Zegenpolder (ZH) door Niels Godijn
   4. Insectenonderzoek in de akkers door Raymond Klaassen
   5. Wulpenonderzoek in Drenthe door Henk Jan Ottens
   6. TerugblikMadeleine Postma
   7. Sterrenkijkdagen Heerhugowaard Sterrenkijken.nu 2021 met apps Skye, Stellarium, Dr Mindy Howard is voor onderzoek naar NL voor Shell gewerkt en toen voor commerciele vluchten Astronaut geworden. Mindy gaat met Boeing of Virgin Atlantic mee de ruimte in.
   8. Sterrenkijkdagen kan gratis met Stellarium op je PC. Sterrenwacht Limburg
   9. Sterrenkijkdagen Nacht 20:00 tot 22:00 coronavirus is deze lezing via een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht Vrij 19 maart 2021
   10. 15:40 - 16:10 LezingProf. dr. André Faaij: “De rol van waterstof in de energietransitie” inclusief korte gelegenheid tot het stellen van vragen
   11. (Nederlandse Macologische) 15:40 - 16:10 Bas de Wilde heeft als kind heel wat verzameld op Zeeuwse stranden, en daarna een kleine dertig jaar niet. Sinds twee jaar heeft hij die hobby weer opgepakt, en nu ook vrij fanatiek.
   12. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken vrijdag 19 maart)
   13. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken za 20 maart)
   14. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop De Radiotelescoop die er zo heel anders uitziet dan een sterrenkijker ook echt een ander soort instrument is. De radiotelescoop werkt anders (hoe dan?) en ziet andere dingen (wat dan?) dan een gewone sterrenkijker
   15. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop 17:05 Het Wad BNNVARA
   19 Maart 2021
   1. Sterrenkijkdagen Nacht 20:00 tot 22:00 coronavirus is deze lezing via een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht
   2. Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021
   3. Sterrenkijkdagen kan gratis met Stellarium op je PC. Sterrenwacht Limburg
   4. Sterrenkijkdagen Heerhugowaard Sterrenkijken.nu 2021 met apps Skye, Stellarium, Dr Mindy Howard is voor onderzoek naar NL voor Shell gewerkt en toen voor commerciele vluchten Astronaut geworden. Mindy gaat met Boeing of Virgin Atlantic mee de ruimte in.
   5. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop De Radiotelescoop die er zo heel anders uitziet dan een sterrenkijker ook echt een ander soort instrument is. De radiotelescoop werkt anders (hoe dan?) en ziet andere dingen (wat dan?) dan een gewone sterrenkijker
   6. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken vrijdag 19 maart)
   7. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken za 20 maart)
   8. https://knnv.nl/agenda/page/2/
   9. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   10. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   11. https://www.bijensymposium.be/ Webinars na bekijken
   12. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie
   18 Maart 2021
   1. 11:15 https://fb.me/e/1yHVBmQ3S Groninger Landschap LIVE van BroedEiland Polder BreeBaart
   2. 23:15 Podcast Rick McIntyre viewing wolves in Yellowstone
   3. (Land van Ons) Webinar Het belang van bodemleven door Matty Berg (20.00 uur)
   4. 20:00 De Das in de Kop van Drenthe", Natuurplaats Noordsche Veld, Aaldrik Pot via MS Teams. In 1959 constateerden twee medewerkers van het toenmalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer in een excursierapport dat zich bij Westervelde de laatste bewoonde dassenburcht van Drenthe bevindt. Een jaar later bleek ook deze burcht verlaten. Duizenden jaren lang hoorde de das bij het Drentse landschap en ineens was het afgelopen. In 2006, ruim 45 jaar later, werd pas weer een bewoonde burcht aangetroffen. Vanaf dat moment onderzoeken een tiental vrijwilligers..
   5. Youtube Skylarks Stephen Moss will be in conversation with Lucy McRobert to launch his latest book, Skylarks with Rosie – out 18 March 2021. They will discuss their shared passion for the natural world and how the past year has encouraged people to connect with the landscapes and wildlife around us in new ways.
    Signed copies of Skylarks with Rosie: A Somerset Spring will be available to buy from Mr B’s Emporium. Order your copy here.
    As spring arrives, Stephen Moss's Somerset garden is awash with birdsong: chiffchaffs, wrens, robins and more. Overhead, buzzards soar, ravens tumble and the season gathers pace.
    But this equinox is unlike any other. As the nation goes into lockdown, Stephen records the wildlife around his home, with his fox-red Labrador, Rosie, by his side. When old routines fall away, and blue skies are no longer crisscrossed by contrails, they discover the bumblebees, butterflies and birdsong on their local patch.

   6. "Wolves of Yellowstone", Rick McIntyre is one of the most celebrated wolf experts in America, rising at dawn nearly every day to study the wolf packs. He worked as a naturalist and wolf interpreter for the National Park Service at Yellowstone since 1994, giving lectures and field tours to tens of thousands of students and tourists. Wolves of Yellowstone
   7. 24:00 Dr. Pat Abbott's OnTopic lecture, Mission Trails Regional Park YOUTUBE " Geology of Mission Trails Regional Park, Forms in Four Phases
   8. 21:00 Skylarks with Rosie: Stephen Moss in conversation with Lucy McRobert
   9. 19:30 Linde Slikveer Cursus KNNV
   10. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie
   17 Maart 2021
   1. WarmteCamera lezing Grunniger Power
    18:45,we starten om 19:00. Om 20:00 ronden we de sessie af.

   2. (VogelBescherming)Hoe kunnen we natuurherstel en andere opgaven met elkaar combineren?
    Woensdag 17 maart kunt u vanaf 19.20 uur inloggen, vanaf 19.30 uur starten we met Studio Meer IJsselmeer.

   3. Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bioindicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland
   4. Youtube Hupkes legt uit wat de voor en nadelen zijn Studim Generale Kunnen we kunstmatige intelligentie nog wel doorgronden.
   5. Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bio-indicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland.
   6. https://knnv.nl/agenda/page/2/
   7. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   8. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   9. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie
   16 Maart 2021
   1. Workshop 13u30 tot 14u30: “De bij en de landbouw: waar zit de win-win? De lezingen komen na het bijensymposium online. https://mailing.west-vlaanderen.be/l
   2. Buurtwarmte Grunniger Power 18:45,we starten om 19:00. Om 20:00 ronden we de sessie af.
   3. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   4. (KNNV) KaapVerdie reis KNNV, terug met de boot
   5. Eerste Broedvogelinventarisatie van de nieuwe Binnenveldse Hooilanden’, door Linus van der Plas
    De Binnenveldse Hooilanden is een nieuw natuurgebied met een omvang van 170 hectare, gelegen in het Binnenveld, het veenweidegebied tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Het gebied is gezamenlijk ontwikkeld door Staatsbosbeheer, de plaatselijke boerencoöperatie en Stichting Mooi Binnenveld (beheerder van een stuk aangekocht via crowdfunding). De ontwikkeling van de flora en fauna in de Binnenveldse Hooilanden zal in de komende jaren gevolgd worden, en de daarvoor benodigde inventarisaties zijn in 2020 al deels gestart, ook al waren al

   6. ‘Inventarisatie van de flora van Natura 2000-gebied De Hellen’,
    door Herman Thunnissen (KNNV Rapport)
    IVN Wageningen De Hellen is een bijzonder natuurgebied. Het vormt samen met de Bennekomse Meent het Natura 2000-gebied Binnenveld. Het gebied ligt in het laagste deel van de Gelderse Vallei en wordt gevoed door basenrijk kwelwater afkomstig van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, dat ervoor zorgt dat er gebufferde, schrale bodems aanwezig zijn. Beide gebieden zijn restanten van een voorheen uitgestrekt blauwgraslandgebied in de Gelderse Vallei. De Hellen vormt momenteel een gevarieerd laagveengebied met broekbossen, struweel, rietlanden, trilvene

   15 Maart 2021
   1. NMV Voorjaarslezing Winterhoutzwammen door Machiel Noordeloos https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   2. Buurtwarmte Grunniger Power
   3. https://knnv.nl/agenda/page/2/
    https://old.waarneming.nl/waarneming/view/208787406?_popup=1

   4. Video of the Beginners Guide to Camera Traps, focusing on the camera trap being used in the Watching Nature Recover project, the Browning Recon Force Advantage, is now available to watch on the Biodiversity Information Service Youtube channel.
    https://youtu.be/7zXUYs5ctVw or you can find a link on our website home page www.bis.org.uk , where you will also find details of all of our events and how to get involved in biological recording of the wildlife you see.

   5. https://knnv.nl/agenda/page/2/
   6. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   7. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   8. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie
   131.1- Agenda, Excursies, Lezingen, Presentaties, Cursussen, Webinars Een deel van de originele sites met informatie
   1. De Nederlandse Mycologische Vereniging lezingen maandagavond (website)/ West Vlaanderen Agenda
   2. KNNV-afdelingen Youtube lezingen Korstmossen, Insecten, Gierzwaluwen, Nachtvlinders (agenda)
   3. KNNV-afdelingen organiseren lezingen over diverse natuuronderwerpen (Lezingen)
   4. En ook bij IVN-afdelingen worden online-lezingen gegeven (agenda)
   5. De Groene Agenda uit Rotterdam, Naturalis Spotlight Youtube
   6. De Natuurkundige Genootschappen Groningen / Natuurkundig Gezelschap Middelburg
   7. Het UMCG heeft samen met Dagblad van het Noorden de Medische Publieksacademie opgericht. Het UMCG wil met de Medische Publieksacademie een brug slaan tussen het toponderzoek dat in het UMCG plaatsvindt en de interesse hiervoor van het publiek. De Medische PublieksAcedemie UMCG Agenda (umcg.nl/live​)
   8. Op dit YouTube-kanaal plaatsen we sinds maart 2017 de opnames van de lezingen. Ons eigen 'lezing gemist', om het zo maar te noemen! UMCG Youtube kanaal (umcg.nl/live​)
   9. EventBrite Biodiversity, EventBrite in het weekend , Wildlife Events op Facebook
   10. EventBrite Natural, EventBrite Ecology, EventBrite Rewilding Lezingen, EventBrite Vogel Lezingen, Birds Events op Facebook
   11. EventBrite Wildlife, Natuurmonumenten Events op Facebook
   12. EventBrite Mammals, Zoogdieren Events op Facebook
   13. EventBrite Muizen, NMV Mycologen Agenda
   14. EventBrite Vleermuizen ,Vleermuizen Events op Facebook
   15. EventBrite Otters, Otter Events op Facebook
   16. EventBrite Cameravallen, Kamera vallen Events op Facebook
   17. NHGL Limburg, Limburg Events op Facebook
   18. Wild Life Events op Facebook , STOWA/ West Vlaanderen Agenda
   19. KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie op sociale media en blijf op de hoogte van onze activiteiten. Meer informatie op knaw.nl/blijfopdehoogte
   20. TNO Webinars Energie Duurzaamheid, Studium Generale Groningen
   21. NHGL Kring Maastricht Heerlen, STOWA

  Ingresado el 08 de abril de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  Archivos