Diario del proyecto Groningen-DeHeld-Westpark

Archivos de diario de octubre 2020

02 de octubre de 2020

2. Tijdlijn activiteiten Westpark vanaf 2010

Vanaf 2008 wordt in een van de compartimenten aan de oostkant een waterskivijver aangelegd voor een sikvereniging VariaSki. De aanleg koste een miljoen euro en de aanwezige doorgaande weg werd hiervoor verwijderd zodat een wedstrijdplas gerealiseerd kon worden. Aan de zuidkant van het Westpark ontstond door regenval een tijdelijke vijver met drijfzand waarin ook dodaars broeden. De waterskivereniging kon al sinds 2005 niet meer trainen op de Hunzevijver, hun oude thuisbasis, omdat deze gedempt is in verband met de aanleg van de Euroborg. Vanaf de zomer van 2011 maakte de vereniging gebruik van de waterskibaan waarbij een tijdelijke kantine is gerealiseerd. Ook werd in 2011 openbare verlichting aangelegd aan de Tarralaan.

Panorama Westpark richting Noord met DeHeld en Kinderwerktuin (Foto Studio VDV Zuidbroek)
Panorama Westpark richting Noord met De Held en Kinderwerktuin (Foto Studio VDV Zuidbroek)
In 2011 had de Dierenbescherming nog plannen om een nieuw groot en modern dierenasiel te bouwen in het Westpark in Groningen. Daar werd toen vanaf gezien. In 2011 had uitvaartcooperatie Dela ook plannen voor de bouw van een nieuw crematorium aan het Hoendiep. Door fusieplannen met Yarden is dit toen uitgesteld en in 2019 was de prijs die de bouwondernemingen vroegen te hoog geworden. Met de bouw van dit crematorium zou het aantal rouwstoeten in de stad aanzienlijk verminderen. In 2015 nam Dela het plaatstelijke Algemeen Belang over en schatte men het aantal bezoekende auto’s voor de combinatie uitvaartcentrum en crematorium op 28.000.

In 2012 kwam de gemeente met een visie op dit park dat onder hondenbezitters grote bekendheid geniet door de aanwezigheid van veel ruimte en water. In deze tijd waren de drie schooltuinen in de gemeente Groningen vol waardoor in 2013 een schooltuin aangelegd werd.

De Scouting sloeg op vrijdagavond 9 november 2012 de eerste paal voor hun Scouting gebouw in het Westpark.[1] Het oude graanpakhuis aan de Lijnbouwstraat net buiten de grachten van Groningen werd na 80 jaar verlaten voor nieuwbouw in het buitengebied waardoor meer buitenactiviteiten mogelijk werden en kon ook het eigen materiaal in het groepshuis bewaard worden. Op 9 november 2013 werd het groepshuis in het Westpark officieel geopend aan de zuidwestkant van het Westpark. Dit huis werd gebouwd in Folly-architectuur met een draagconstructie uitgevoerd in staal waarbij de wanden opgebouwd zijn uit geïsoleerde prefab betonelementen. Op de ruime begane grond zijn een welpenlokaal en een scoutslokaal. Op de eerste verdieping is een hoek voor de explorers.

Tijdens de 58ste Nationale Boomfeestdag op woensdag 12 maart 2014 werden 30 fruitbomen door basisschool Sterresteen geplant naast kinderwerktuin Westpark, een van de vier kinderwerktuinen in de stad Groningen. De appelbomen betroffen Goudrenet, Elstar en ook een enkele peer of pruim. De kinderwerktuin Westpark aan de Tarralaan werd officieel op 27 juni 2014 geopend en is de vierde tuin van Natuur- en Duurzaamheideducatie.

Op 1 oktober 2016 verhuisde de Tuin in de Stad van de voormalige kwekerij Voortman in verband met woningbouw aldaar naar het Westpark.[2] In het Westpark bouwden ze een gebouw van stro en leem en de kas van de kwekerij werd ook meegenomen. Daarnaast legden de Tuin in de Stad ook een moestuin, een kweektuin en een wilgendoolhof aan.

PlukN kwam in 2019 naar het Westpark om een Voedselbos aan te leggen.[3] Dit openbaar Voedselbos werd aangelegd op 1,5 hectare grasweide. Op zaterdag 7 maart 2020 begon Stichting PlukN met zes Duroc- of Akkervarkens die stapsgewijs een perceel bouwrijp maakten door alle vegetatie op te eten en om te woelen.

Fruitbomen PlukN Boomfeestdag

De fruitbomen naast de Schooltuin Westpark zijn niet van de Stichting PlukN, maar zijn met de Nationale Boomfeestdag geplant. Het terrein van PluN begint achter deze boomgaard. Door het terrein van PluN is in juni 2020 een verhard pad aangelegd dat aansluit op een loopbrug naar de flats aan de Siersteenlaan. De zeer steile en onbegaanbare rand tussen het terrein van PlukN en de boomgaard is voorzien van een minder steil pad. Ook zijn tijdelijke waters aangelegd en zijn de sloten schuin afgeschraapt. Midden in deze PlukN-kamer is een heuvel aangelegd van de vrijkomende grond uit de vijvers en uitgediepte sloten. In september 2020 werd de noordrand van het compartiment afgesloten met zwarte elzen, het blad van deze boom verrijkt de grond.

Westpark een Zelfoogsttuin

Sinds 2020 bevindt zich in het Westpark een Zelfoogsttuin waarbij leden zelf biologische groente, kruiden en kleinfruit kunnen plukken.[4] Daarnaast kwam er voor tien jaar een complex met 25 Tiny Houses, dat Tiny Houses Westpark zal gaan heten.[5] GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben samen met de locatie Meerwijk voor dit type woonvorm geijverd omdat men klein en duurzaam wil wonen onafhankelijk van woningcorporaties. Dit sluit aan bij de Groningse ambitie om energieneutraal te zijn.[bron?] De Tiny Houses liggen in het verlengde van het Blauwe Dorp en De Hoogte. Het Westpark is als stedelijk groengebied in ontwikkeling.

WIKIPEDIA
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339

https://www.youtube.com/watch?v=K-i9DQ13Lmo

Nr Datum Onderwerp
1 9 november 2020 Bargerveen
2 20 November 2020 Wat leeft er zoal in eigen tuin
3 15 december 2020 Korstmossen

De lezing van 9 november 2020 over het Bargerveen is te volgen via de volgende link:
1. 9 November 2020 Bargerveen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

https://youtu.be/DdmFhWu2ves
1. 20 November 2020 Bargerveen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

De "mini"lezing van 20 November 2020 met als onderwerp "wat leeft er zoal in eigen tuin"is te volgen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

3. De "mini" lezing van 15 december 2020 met als onderwerp Korstmossen kun je volgen met de volgende link:
15 december 2020 KNNV Korstmossen

2. 20 November 2020 "Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

Publicado el octubre 2, 2020 12:39 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

3. Vroeger weiland met buurtschappen Leegkerk, Dorkwerd

Het Westpark is eeuwenlang weiland geweest met buurtschappen Leegkerk, Dorkwerd, Vinkhuizen, Kostverloren en Hoogkerk. In de twintigste eeuw werd dit weiland verhoogd met tarragrond van de fabriek van de Suiker Unie ten zuiden van het Westpark achter het Hoendiep ligt. Na een eeuw suikerproduktie is deze fabriek in 2008 gesloten en gefuseerd met de suikerfabriek in Hoogkerk. Dit storten van tarragrond gebeurde per compartiment, kamer tot een hoogte van 4 meter. Door de comparimentele vulling zijn ook de hoogteverschillen ontstaan. Door deze hoge ligging is het park ook meer een eindbestemming en wordt het niet gebruikt als doorgang of passeerweg.

Deze tarragrond is erg voedselrijk en niet geschikt voor natuurontwikkeling. Het gebied was gepland als bedrijventerrein en daarvoor is een coulissenlandschap aangelegd met bomenrijen van dennen, sparren, hulst en coniferen met in een dergelijke laan een wandelpad. Dit wordt het italiaans mozaik genoemd en is door een landschapsarchitect bedacht. Ook was tijdens de eeuwwisseling aan de zuidkant een natuurlijke plas aanwezig.

Jaren negentig: Italiaans mozaik en hondenuitlaatgebied
Het Westpark is in de jaren negentig aangelegd met thema Italiaans mozaïek: toen het structuurplan "Stad van Straks" in 1994 uitkwam. De stadsparken en hun thema’s in dit plan waren Noorderplantsoen (Gronings cultureel), Kardinge (actief), het Paterswoldse Meer (Nederlands natuurlijk) en het Stadspark (Engels klassiek). Het mozaik bestaat uit verschillende kamers die op verschillende momenten opgevuld worden en de kamers worden door de lanen verdeeld. Van de verschillende functies in verschillende kamers kwam niet veel terecht. Men reist eerder om het park heen dan er doorheen en het Westpark werd gezien als een onderbenut en vergeten gebied wat gebruikt werd voor opslag van beheer, vulling als gronddepot en de aanleg van de waterskivijver in 2009. Het gebied wordt niet als park ervaren en is een hondenuitlaatgebied.

[b]WIKIPEDIA[/b]
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339

https://www.youtube.com/watch?v=K-i9DQ13Lmo

Nr Datum Onderwerp
1 9 november 2020 Bargerveen
2 20 November 2020 Wat leeft er zoal in eigen tuin
3 15 december 2020 Korstmossen

De lezing van 9 november 2020 over het Bargerveen is te volgen via de volgende link:
1. 9 November 2020 Bargerveen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

https://youtu.be/DdmFhWu2ves
1. 20 November 2020 Bargerveen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

De "mini"lezing van 20 November 2020 met als onderwerp "wat leeft er zoal in eigen tuin"is te volgen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

3. De "mini" lezing van 15 december 2020 met als onderwerp Korstmossen kun je volgen met de volgende link:
15 december 2020 KNNV Korstmossen

2. 20 November 2020 "Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

Publicado el octubre 2, 2020 12:44 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

4. Lutje Westpark is duurzaam buurtje te maken met kleine huizen die verplaatsbaar zijn

Door burgerinitiatief Lutje Westpark en een initiatiefvoorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren komen er in het voorjaar van 2021 24 Tiny Houses in Westpark te staan. De Tiny Houses worden gebouwd aan de Tarralaan, tegenover Tuinindestad en zijn door de toekomstige bewoners zelf ontworpen. De vormgeving is vrij. Eind dit jaar beginnen de bouwwerkzaamheden. Lutje Westpark heeft als doel een duurzaam buurtje te maken met kleine huizen, met sociale samenhang, in een omgeving met rijke ecologie. Er is ook een gemeenschappelijk buurthuis gepland. De Tiny Houses staan tijdelijk in Westpark; dit jaar wordt een huurovereenkomst gesloten voor tien jaar. De huisjes in Westpark zijn verplaatsbaar. De maximale inhoud en het maximale grondoppervlak is vastgesteld op 145 m3 en 50 m2.

Met de initiatiefnemers achter Lutje Westpark zijn inmiddels spelregels afgesproken over de inrichting en gebruik in een zogeheten ‘kavelpaspoort’. De coöperatie krijgt het aangewezen gebied in pacht en verhuurt de kavels aan mensen die er een tiny house willen bouwen. Per kavel van 400 vierkante meter mag hooguit 100 vierkante meter worden bebouwd.
Het maximale grondoppervlak van de huisjes mag maar 50 vierkante meter zijn. De ruimte van de kavel buiten het bouwoppervlak is openbaar en bestemd voor collectieve voorzieningen, zo staat in het plan.

De gemeente wijst hiervoor een ‘wijkje’ aan in het recreatiegebied voor maximaal tien jaar. Een nog op te richten coöperatie Lutje Westpark kan daar minimaal vijftien en maximaal dertig tijdelijke, energieneutrale en zelfvoorzienende huisjes realiseren.

WIKIPEDIA
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339

https://www.youtube.com/watch?v=K-i9DQ13Lmo

Nr Datum Onderwerp
1 9 november 2020 Bargerveen
2 20 November 2020 Wat leeft er zoal in eigen tuin
3 15 december 2020 Korstmossen

De lezing van 9 november 2020 over het Bargerveen is te volgen via de volgende link:
1. 9 November 2020 Bargerveen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

https://youtu.be/DdmFhWu2ves
1. 20 November 2020 Bargerveen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

De "mini"lezing van 20 November 2020 met als onderwerp "wat leeft er zoal in eigen tuin"is te volgen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

3. De "mini" lezing van 15 december 2020 met als onderwerp Korstmossen kun je volgen met de volgende link:
15 december 2020 KNNV Korstmossen

2. 20 November 2020 "Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

Publicado el octubre 2, 2020 09:43 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

06 de octubre de 2020

3.4.5. Weiland met Buurtschappen Leegkerk, Dorkwerd Bangeweer of Bult van Buist is restant Rug van Tynaarlo

3.4.5. Weiland met Buurtschappen Leegkerk, Dorkwerd
Het Westpark is eeuwenlang weiland geweest met buurtschappen Leegkerk, Dorkwerd, Vinkhuizen, Kostverloren en Hoogkerk. In de twintigste eeuw werd dit weiland verhoogd met tarragrond van de fabriek van de Suiker Unie ten zuiden van het Westpark achter het Hoendiep ligt. Na een eeuw suikerproduktie is deze fabriek in 2008 gesloten en gefuseerd met de suikerfabriek in Hoogkerk. Dit storten van tarragrond gebeurde per compartiment, kamer tot een hoogte van 4 meter. Door de comparimentele vulling zijn ook de hoogteverschillen ontstaan. Door deze hoge ligging is het park ook meer een eindbestemming en wordt het niet gebruikt als doorgang of passeerweg.

Deze tarragrond is erg voedselrijk en niet geschikt voor natuurontwikkeling. Het gebied was gepland als bedrijventerrein en daarvoor is een coulissenlandschap aangelegd met bomenrijen van dennen, sparren, hulst en coniferen met in een dergelijke laan een wandelpad. Dit wordt het italiaans mozaik genoemd en is door een landschapsarchitect bedacht. Ook was tijdens de eeuwwisseling aan de zuidkant een natuurlijke plas aanwezig.

Jaren negentig: Italiaans mozaik en hondenuitlaatgebied

Het Westpark is in de jaren negentig aangelegd met thema Italiaans mozaïek: toen het structuurplan "Stad van Straks" in 1994 uitkwam. De stadsparken en hun thema’s in dit plan waren Noorderplantsoen (Gronings cultureel), Kardinge (actief), het Paterswoldse Meer (Nederlands natuurlijk) en het Stadspark (Engels klassiek). Het mozaik bestaat uit verschillende kamers die op verschillende momenten opgevuld worden en de kamers worden door de lanen verdeeld. Van de verschillende functies in verschillende kamers kwam niet veel terecht. Men reist eerder om het park heen dan er doorheen en het Westpark werd gezien als een onderbenut en vergeten gebied wat gebruikt werd voor opslag van beheer, vulling als gronddepot en de aanleg van de waterskivijver in 2009. Het gebied wordt niet als park ervaren en is een hondenuitlaatgebied.

4. Lutje Westpark is duurzaam buurtje te maken met kleine huizen die verplaatsbaar zijn

Door burgerinitiatief Lutje Westpark en een initiatiefvoorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren komen er in het voorjaar van 2021 24 Tiny Houses in Westpark te staan. De Tiny Houses worden gebouwd aan de Tarralaan, tegenover Tuinindestad en zijn door de toekomstige bewoners zelf ontworpen. De vormgeving is vrij. Eind dit jaar beginnen de bouwwerkzaamheden. Lutje Westpark heeft als doel een duurzaam buurtje te maken met kleine huizen, met sociale samenhang, in een omgeving met rijke ecologie. Er is ook een gemeenschappelijk buurthuis gepland. De Tiny Houses staan tijdelijk in Westpark; dit jaar wordt een huurovereenkomst gesloten voor tien jaar. De huisjes in Westpark zijn verplaatsbaar. De maximale inhoud en het maximale grondoppervlak is vastgesteld op 145 m3 en 50 m2.

Met de initiatiefnemers achter Lutje Westpark zijn inmiddels spelregels afgesproken over de inrichting en gebruik in een zogeheten ‘kavelpaspoort’. De coöperatie krijgt het aangewezen gebied in pacht en verhuurt de kavels aan mensen die er een tiny house willen bouwen. Per kavel van 400 vierkante meter mag hooguit 100 vierkante meter worden bebouwd.
Het maximale grondoppervlak van de huisjes mag maar 50 vierkante meter zijn. De ruimte van de kavel buiten het bouwoppervlak is openbaar en bestemd voor collectieve voorzieningen, zo staat in het plan.

De gemeente wijst hiervoor een ‘wijkje’ aan in het recreatiegebied voor maximaal tien jaar. Een nog op te richten coöperatie Lutje Westpark kan daar minimaal vijftien en maximaal dertig tijdelijke, energieneutrale en zelfvoorzienende huisjes realiseren.

De voorlaatste ijstijd – ca. 150.000 jaar geleden – heeft niet alleen de Hondsrug op zijn geweten, maar ook een andere rug. De noordelijkste uitlopers van deze tweede rug – de Rug van Tynaarlo – bevinden zich ongeveer onder de huidige Zuiderweg en de Johan van Zwedenlaan. Het tussenliggende drassige gebied werd recentelijk vergraven tot Ruskenvener Plas.

5. Bangeweer of Bult van Buist is restant Rug van Tynaarlo

Op de noordelijkste punt van de rug ontstond Hoogkerk. De zogeheten Bult van Buist of Bangeweer is het hoogste punt van de westelijke uitloper. De ondergrond van de Rug van Tynaarlo bestaat uit zand, dat hier in de laatste ijstijd – zo’n 20.000 jaar geleden – is opgestoven. Opgravingen wezen uit dat er circa 10.000 jaar geleden mensen kampeerden. Twee rendierjagers lieten vuursteenafval achter. Ook de Hunebedbouwers lieten circa 5500 jaar geleden hun sporen na op de Rug.

Hoewel er hier in tegenstelling tot bijvoorbeeld de hoogten van Leegkerk, Kleiwerd en Dorkwerd geen sprake is van een wierde, functioneerde de Rug aan het begin van de jaartelling wel als zodanig voor boeren. Overigens vervaagde het hoogteverschil tussen de Rug en de omliggende rivierdalen in de loop van de duizenden jaren. Eerst doordat de dalen werden opgevuld met zand en klei. Toen door de waterspiegelstijging het hele gebied later met veen werd bedekt, hielden de boeren het voor gezien.

In de elfde eeuw begon de ontginning van het veengebied, dat toen Lieuwerderwolde werd genoemd. Rond 1200 was het veen grotendeels verdwenen en het oude reliëf weer zichtbaar. Op de Rug vestigde zich ene Herdericus, die in 1379 – volgens een archiefstuk – afkomstig was van ‘Bawingewere’ of Bangeweer. Eeuwen later, in 1828, verklaarde schoolmeester J. Mulder Jzn. de naam als ‘eene veilige wykplaats’ in de tijd dat ‘de lage landen hier nog gedurig onder water liepen’. (http://stadsmonumenten.nl/BultvanBuist.html)

Naar de laatste bewoners van de boerderij wordt Bangeweer thans ook wel aangeduid als Bult van Buist. Vanwege de ligging binnen de ‘geurcontour’ van de suikerfabriek, bleef de bult buiten de recente nieuwbouw. Zo blijft hij bewaard als zichtbaar restant van de Rug van Tynaarlo en tastbare herinnering aan een veilige woonplaats uit vroeger tijd.

5. Bangeweer of Bult van Buist is restant Rug van Tynaarlo

Afkomstig uit http://stadsmonumenten.nl/BultvanBuist.html

WIKIPEDIA
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339

[b]WIKIPEDIA[/b]
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339
http://stadsmonumenten.nl/04_west.html
http://stadsmonumenten.nl/BultvanBuist.html

https://www.youtube.com/watch?v=K-i9DQ13Lmo

Nr Datum Onderwerp
1 9 november 2020 Bargerveen
2 20 November 2020 Wat leeft er zoal in eigen tuin
3 15 december 2020 Korstmossen

De lezing van 9 november 2020 over het Bargerveen is te volgen via de volgende link:
1. 9 November 2020 Bargerveen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

https://youtu.be/DdmFhWu2ves
1. 20 November 2020 Bargerveen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

De "mini"lezing van 20 November 2020 met als onderwerp "wat leeft er zoal in eigen tuin"is te volgen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

3. De "mini" lezing van 15 december 2020 met als onderwerp Korstmossen kun je volgen met de volgende link:
15 december 2020 KNNV Korstmossen

2. 20 November 2020 "Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

Publicado el octubre 6, 2020 02:17 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

07 de octubre de 2020

9. Apen komen in het Westpark volgens Groningse landschapsarchitect Jan van de Bospoort

De Groningse landschapsarchitect Jan van de Bospoort heeft het 44 hectare grote park Westpark tussen het dorp Hoogkerk en Vinkhuizen ontworpen. Het is het voormalige tarradepot van de naastliggende suikerfabriek en was in de vorige eeuw ook van de Suikerfabriek.
Het park wordt door de aanleg van hoge wallen onderverdeeld in kamers van elkaar gescheiden door wintergroene beplanting.
De Wintergroene beplanting zorgt voor elk jaar getijde voor beschutting in hoger gelegen park. Het park is tot 4m opgehoogd en daardoor erg wind gevoelig, zeker in de winter en het wintergroen geeft ook in het koudste jaargetij beschutting.

Elke kamer moet zijn eigen sfeer krijgen met commerciele functies om geld te krijgen voor de inrichting.
het idee was dat voor een deel van het park een bedrijf een klimwand voor bergbeklimmers kon krijgen of een apentuin van
Dierentuin Emmen. Zoiets trekt mensen als een kinderboerderij. We hebben bijvoorbeeld contact met de dierentuin in Emmen over een apentuin. Zoiets trekt altijd mensen. Een kaartje voor de die tuin kost zeg maar vijf gulden, maar dat bedrag kan je weer aftrekken van de entreeprijs van de dierentuin. Zo hebben we er allemaal wat aan.”

Omdat de grond een hoge zuurgraad heeft en het er vaak hard waait icm de Groningse kleigrond was men bang dat
de coniferen en naaldbomen het niet uit zouden houden in het Westpark bij Vinkhuizen.
De Boomkwekerij "Bonte Hoek" uit Glimmen zag wel mogelijkheden en kwam met een lijst van 14 plantensoorten waarbij
Groeigarantie was overeengekomen. Dit heet het "root control"systeem waarbij rondom de kluit van de bomen een zak komt

waarna ze worden geplant. Volgens dit Amerikaanse principe worden de bomen die niet aanslaan vervangen door nieuwe.

Het park wordt aangelegd in de herfst van 1999 en een jaar later kunnen de eerste bezoekers het park in.

Afkomstig uit http://stadsmonumenten.nl/BultvanBuist.html

WIKIPEDIA
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339

[b]WIKIPEDIA[/b]
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339
http://stadsmonumenten.nl/04_west.html
http://stadsmonumenten.nl/BultvanBuist.html

https://www.youtube.com/watch?v=K-i9DQ13Lmo

Nr Datum Onderwerp
1 9 november 2020 Bargerveen
2 20 November 2020 Wat leeft er zoal in eigen tuin
3 15 december 2020 Korstmossen

De lezing van 9 november 2020 over het Bargerveen is te volgen via de volgende link:
1. 9 November 2020 Bargerveen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

https://youtu.be/DdmFhWu2ves
1. 20 November 2020 Bargerveen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

De "mini"lezing van 20 November 2020 met als onderwerp "wat leeft er zoal in eigen tuin"is te volgen
2. 20 November 2020 Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

3. De "mini" lezing van 15 december 2020 met als onderwerp Korstmossen kun je volgen met de volgende link:
15 december 2020 KNNV Korstmossen

2. 20 November 2020 "Eigen Tuin
3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

Publicado el octubre 7, 2020 08:24 MAÑANA por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

10 de octubre de 2020

21. Automatisch Schatten van de locatie adhv vorige en volgende waarneming: ?interpolate_coordinates=true (10)

Bij iNaturalist is het mogelijk om bij waarnemingen zonder locatie, coordinaten deze door iNaturalist zelf te laten schatten. Dit heet "?interpolate_coordinates=true" en is handig om in elk geval de foto vlak bij de goede locatie te zetten. Dit gebeurt op een tijdstip gewogen manier.
Nadat dit geschat is door de website kun je natuurlijk elf nog even de locatie tweaken, maar heel erg vaak zul je in elk geval al met de coordinaten in de buurt zitten.

https://forum.inaturalist.org/t/interpolating-coordinates/5170


This is a weird URL hack that’s existed for some time but we’ve never worked into the UI (mostly b/c it’s so niche and kind of hard to explain, but maybe we should), but if you have an obs that has no coordinates and you have other obs from the same day and all those obs from that day have times, appending ?interpolate_coordinates=true to the edit observation URL (the URL you’re at when you’re editing an obs, e.g. https://www.inaturalist.org/observations/edit?interpolate_coordinates=true) will fill in coordinates based on a time-weighted average of the nearest observations in time.

Bronnen
https://forum.inaturalist.org/t/interpolating-coordinates/5170
Opsporen van waarnemingen zonder locatie
https://www.inaturalist.org/observations?quality_grade=any&place_id=any&not_in_place=91708,97391&user_id=USERNAME&verifiable=any
zoals in
https://www.inaturalist.org/observations?quality_grade=any&place_id=any&not_in_place=91708,97391&user_id=ahospers&verifiable=any
iNaturalist ReleaseNotes, Roadmap
https://forum.inaturalist.org/t/how-to-follow-inaturalist-github/17177
https://github.com/inaturalist/inaturalistios 1
Android
https://github.com/inaturalist/iNaturalistAndroid
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/wiki/Roadmap
https://www.inaturalist.org/journal/optilete/archives/2019/01

Automatisch Schatten van de locatie adhv vorige en volgende waarneming: ?interpolate_coordinates=true (10)

Afkomstig uit http://stadsmonumenten.nl/BultvanBuist.html

WIKIPEDIA
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339

[b]WIKIPEDIA[/b]
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339
http://stadsmonumenten.nl/04_west.html
http://stadsmonumenten.nl/BultvanBuist.html

https://www.youtube.com/watch?v=K-i9DQ13Lmo

Publicado el octubre 10, 2020 05:26 TARDE por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

11 de octubre de 2020

11. Routes, Tracks en Trips methode om afwezigheid aan te geven naast presentie in iNaturalist

Routes, Tracks en Trips methode om afwezigheid aan te geven naast presentie in iNaturalist (11)
Normaal kun je in iNaturalist alleen maar ruwe aanwezigheidsdat aangeven. Absentie kan nu met de "Trip" methode. Het handigst is dit om bij een nachtvlinderval te doen. maar je kunt aangeven naar welke soorten je gezocht hebt (target list) , in welk gebied je gezocht hebt (Het Roege Bos) en hoe lang je naar de soort op zoek bent geweest (Search interval). Als een soort niet aangegeven is dan was deze specifieke soort afwezig. Een Trip is een aangepaste journaal post zoals dit stukje tekst ook is, dus met een titel, een beschrijving maar ook een "Zoekgebied" en "Zoek duur" wat berekend wordt uit Start Tijdstip en Stop Tijdstip.

https://www.inaturalist.org/trips
https://www.inaturalist.org/pages/trips
https://forum.inaturalist.org/t/trips-feature-on-inat/3061
https://forum.inaturalist.org/t/trips-feature-on-inat/3061/12

Voorbeeld

https://www.inaturalist.org/trips/24754-wandeling-langs-het-strand-van-faro
Wat is een goede naam voor een trip?

Trip, Route (monitoringsroute)

Transect (uit waarneming.nl, maar kan deze term niet bewaard worden als er een gpsroute meegeleverd gaat worden?)
Traject
Reis?

Trips enable the collection of presence-absence data by adding context to your observations
Why Presence-absence data include information about sampling effort which is useful for scientific analyses like distribution modeling (raw iNaturalist observations are 'presence-only' data).

How A trip adds context to your observations by recording:

What you searched for (target list)
Where you searched (search area)
When you searched (search interval)
Species on your target list that you were able to observe within the search area and interval are interpreted as presences. While species on your target list that you were unable to observe are interpreted as absences. Click 'Tabulate Presence Absence Data From Trips' to generate a table of presence-absence records for a species from trips and associated observations.

Trips on iNaturalist are extensions of journal posts. Like journal posts they have titles and descriptions where you can describe the trip. They also have data that capture the search interval (e.g. April 18, 2019 4:00 PM - April 18, 2019 4:40 PM) and search area (Latitude, Longitude, Radius). Distance and Number of Observers are entered by the user to capture more detail about earch effort. Duration is calculated automatically from the search interval.
Trips also record information on what you searched for in the form of a target list. A target list is a non-overlapping set of taxa or species that were searched for. Any species covered by the target list (ie a species on the list or a descendant of a taxon on the list) that is not observed within the radius and duration of this trip is interpreted as an absence. Blue circles indicate the existence of observations of taxa covered by the target list made within within the search area and interval. Note: the target list displayed here has cleans up overlapping taxa. For example, if you entered a genus and a species within it on your target list, only the genus is displayed. Also, we recommend that you don't use trips with obscured obs (ie observations you obscure or observations of taxa automatically obscured) as efforts to mask true locations may lead to misleading results.

How to tabulate data from a trip
To generate presence absence data from a trip, first enter a single species like Western Fence Lizard (Sceloporus occidentalis) to filter trips relevant to that species. You can also optionally filter trips by place, month, or year
The resulting table of trips will include an occupancy column for the species populated with 1s (presences) or 0s (absences) accordingly
You can also access this table in a machine readable JSON format

RoadMap, ReleaseNotes
https://github.com/inaturalist/inaturalistios 1
https://github.com/inaturalist/iNaturalistAndroid
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/wiki/Roadmap
https://www.inaturalist.org/journal/optilete/archives/2019/01
https://www.inaturalist.org/trips
https://www.inaturalist.org/pages/trips

oes your camera record accuracy? If it does, you may need to send an example image or two to the staff at help@inaturalist.org. (the forum will modify the original image) You’re right that it would be a bug - this feature was added in 2018. https://github.com/inaturalist/inaturalist/commit/6633cf76cd0baca1b809b6cdb8d12aa23df067f9 1
https://forum.inaturalist.org/t/gps-accuracy-not-captured-when-uploading-photos-taken-with-a-camera-with-a-built-in-gps/18861/4

Trips enable the collection of presence-absence data by adding context to your observations

Why Presence-absence data include information about sampling effort which is useful for scientific analyses like distribution modeling (raw iNaturalist observations are 'presence-only' data).

How A trip adds context to your observations by recording:

 • What you searched for (target list)
 • Where you searched (search area)
 • When you searched (search interval)

Species on your target list that you were able to observe within the search area and interval are interpreted as presences. While species on your target list that you were unable to observe are interpreted as absences. Click 'Tabulate Presence Absence Data From Trips' to generate a table of presence-absence records for a species from trips and associated observations.

1191 original

How to find a trip • You can search for trips relevant to a taxon (ie trips with target lists covering the taxon), place (ie trips with latitudes and longitudes within the place), and month or year (ie trips with start dates on that month or year)


 • To view a single trip you can click on the trip id


 • You can generate a table of presence-absence records for a species from trips and associated observations


 • And you can make trips of your own

How to view a trip • Trips on iNaturalist are extensions of journal posts. Like journal posts they have titles and descriptions where you can describe the trip. They also have data that capture the search interval (e.g. April 18, 2019 4:00 PM - April 18, 2019 4:40 PM) and search area (Latitude, Longitude, Radius). Distance and Number of Observers are entered by the user to capture more detail about earch effort. Duration is calculated automatically from the search interval.


 • Trips also record information on what you searched for in the form of a target list. A target list is a non-overlapping set of taxa or species that were searched for. Any species covered by the target list (ie a species on the list or a descendant of a taxon on the list) that is not observed within the radius and duration of this trip is interpreted as an absence. Blue circles indicate the existence of observations of taxa covered by the target list made within within the search area and interval. Note: the target list displayed here has cleans up overlapping taxa. For example, if you entered a genus and a species within it on your target list, only the genus is displayed. Also, we recommend that you don't use trips with obscured obs (ie observations you obscure or observations of taxa automatically obscured) as efforts to mask true locations may lead to misleading results.

How to create a trip • Like journal posts, your trip must have a Title and can have a Description to give some context.


 • You can optionally record the distance you traveled and the number of observes to better describe your search effort


 • The time interval during which you were searching is defined by start and end times.


 • The area within which you were searching is defined by a circle with a center (latitude and longitude) and a radius in meters. You can create this circle by centering it on an iNaturalist place (e.g. Ring Mountain Open Space Preserve), an address, by positioning it manually on the map, or by entering the latitude, longitude and radius directly. • What you were searching for is defined by your target list. These can be species or coarser groups of species. They will be interpreted as a non-overlapping set made up of the coarsest taxa on your list. Its important not to put anything on your list that you did not attempt to detect. If you have a coarse grouping on your list like Lady Beetles, this means that you attempted to detect and observe each species in this group at least once.


 • You can populate your target list by selecting one of the high level groupings on the left


 • Or by manually searching for a species or grouping


 • When you're done, save your trip to finish later, or publish it to share it publically.

How to tabulate data from a trip • To generate presence absence data from a trip, first enter a single species like Western Fence Lizard (Sceloporus occidentalis) to filter trips relevant to that species. You can also optionally filter trips by place, month, or year


 • The resulting table of trips will include an occupancy column for the species populated with 1s (presences) or 0s (absences) accordingly


 • You can also access this table in a machine readable JSON format

 1. Routes, Tracks en Trips methode om afwezigheid aan te geven naast presentie in iNaturalist
Publicado el octubre 11, 2020 10:25 MAÑANA por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

12 de octubre de 2020

14-15 Fotoherkenning Paddenstoelen: een vloek of een zegen?

Fotoherkenning Paddenstoelen: een vloek of een zegen? Coolia 2020(3)

In recent years there has been an explosion in the availability of apps for smartphones that can be used to help with mushroom identification in the field. There are a number of approaches available, ranging from those apps that identify mushroom automatically based on the use of Artificial Intelligence (AI) and automated Image Recognition, through those that require the user to use traditional dichotomous keys or multi-access keys, to those that may only have a range of images without a clear system for identification of any species of interest

The coolia article seems related to this article Artificial Intelligence for plant identification on smartphones and tablets


BACHELORARBEIT MAGIC MUSHROOM APP -Mit Deep Learning essbare Pilze erkennen met Python!!! https://www.ntb.ch/fileadmin/NTB_Institute/ICE/projekte/MagicMushroom/JUNG_R._WAGNER_D._MagicMushroom_App-Pilzklassifikation_mit_CNNs.pdf Deep Shrooms: classifying mushroom images https://tuomonieminen.github.io/deep-shrooms/ https://github.com/TuomoNieminen/deep-shrooms (Python) https://teekoivi.users.cs.helsinki.fi/ https://ujjwalkarn.me/2016/08/11/intuitive-explanation-convnets/ https://www.youtube.com/watch?v=f6Bf3gl4hWY Shroomnet: Kunstliches neuronales Netz f ¨ ur die Bestimmung von Pilzarten https://www.obermeier.ch/wp-content/uploads/2018/12/ShroomNET_small.pdf !! Artificial Intelligence for plant identification on smartphones and tablets https://bsbi.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/BSBI-News-144-pp34-40-plant-id-apps-final.pdf https://web.plant.id/ TUOMAS NIEMINEN DEEP LEARNING IN QUANTIFYING VASCULAR BURDEN FROM BRAIN IMAGES https://www.semanticscholar.org/paper/TUOMAS-NIEMINEN-DEEP-LEARNING-IN-QUANTIFYING-BURDEN-Eskola/aea24dc5822ac9f5af4801f9aaf9ab864cf23aea Apps for identification mushrooms--------------------------------------------------------------------- Obsidentify https://play.google.com/store/apps/details?id=org.observation.obsidentify Deens svampeatlas https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noque.svampeatlas Duits https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nastylion.pilz iNaturalist Seek https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.seek Google Lens https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens https://iphylo.blogspot.com/2020/08/taxonomic-concepts-continued-inaturalist.html https://jumear.github.io/stirfry/iNat_obs_counts_by_iconic_taxa.html https://forum.inaturalist.org/t/show-photos-by-life-stage-in-compare-identotron/13238 I would support the addition of an annotations filter on the Identotron (Compare) page, that filtered by Life Stage, Sex or Phenology stage. It would be really useful - I end up going to the taxon pages and using the pictures and Life Stage options: (e.g https://www.inaturalist.org/taxa/47213-Sphingidae/browse_photos?term_id=1&term_value_id=6&place_id=113055 1) - it would be nice if that filter could be on the identotron. (I would also like parts, like: leaves, fruit, flowers, bark, habit, but I dont see how this could be done). Op onderstaande Plattegronden, kaarten kun je Hoogkerk zien liggen op het Gele zandplateu, zandrug iets ten noordwesten van Groningen, Groningen zelf ligt op een uitloper van de Hondsrug. https://photos.app.goo.gl/zTTXvnFPM6aoJDr89

Born, Source, Referentie

1. https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Roege Bos 1. https://www.dekrantvantoen.nl/ 1. https://www.avifaunagroningen.nl/index.php/ontdek-vogels/gebieden/42-stad-groningen 1. Broedvogels van de vloeivelden van de Suikerunie Groningen 1. https://www.avifaunagroningen.nl/site/downloads/phocadownload/grauwegors/GG2007_1online.pdf 1. A&W Effecten op de Geoorde fuut https://www.labnol.org/embed/google/photos/ 1. https://notebooks.gesis.org/binder/jupyter/user/samtreesandbushes-inatirecord-4qnyzsh7/tree 1. https://forum.inaturalist.org/t/tool-for-exporting-inaturalist-data-to-irecord/19160/2 1. https://colab.research.google.com/ 1. https://mybinder.org/v2/gh/samtreesandbushes/iNatiRecord/e57bc9b53decb6376ea9519719a8a7f3bcaec087 1. https://kildor.name/react/inat-converter/Met statistisch journaal posts 1. https://notebooks.gesis.org/binder/jupyter/user/samtreesandbushes-inatirecord-4qnyzsh7/tree 1. test 1. https://github.com/niconoe/pyinaturalist test 16. Krabbenscheer en Groene glazenmaker verdwenen bij Nathalie Barneykade (De Held) Fenologiewaarnemingen met Vruchten, Bloemen en Bloemknoppen(uit Florida) https://kildor.name/react/inat-converter/Met Google translate kun je ook statistisch journaal posts maken. er is een tool voor die de noodzakelijke alineas (page breaks) toevoegt, origineel is het gebruikt om statische to Flora of Russia projectte schrijven en zet ook wat statistieken om in HTML .

 

Jaargangen 1954 t/m 2002

1954: ¦ Coolia 1(1-3) ¦ Coolia 1(4) ¦ Coolia 1(5) ¦ Coolia 1(6)
1955: ¦ Coolia 2(1) ¦ Coolia 2(2) ¦ Coolia 2(3) ¦ Coolia 2(4) ¦ Coolia 2(5) ¦ Coolia 2(6)
1956: ¦ Coolia 3(1) ¦ Coolia 3(2) ¦ Coolia 3(3-4) ¦ Coolia 3(5) ¦ Coolia 3(6)
1957: ¦ Coolia 4(1) ¦ Coolia 4(2) ¦ Coolia 4(3) ¦ Coolia 4(4)
1958: ¦ Coolia 4(5) ¦ Coolia 5(1) ¦ Coolia 5(2) ¦ Coolia 5(3-5) ¦ Coolia 5(6)
1959: ¦ Coolia 6(1) ¦ Coolia 6(2-3) ¦ Coolia 6(4)
1960: ¦ Coolia 6(5-6) ¦ Coolia 7(1) ¦ Coolia 7(2) ¦ Coolia 7(3) ¦ Coolia 7(4)
1961: ¦ Coolia 7(5) ¦ Coolia 8(1) ¦ Coolia 8(2) ¦ Coolia 8(3-5)
1962: ¦ Coolia 9(1-2) ¦ Coolia 9(3-4) ¦ Coolia 9(5) ¦ Coolia 9(6)
1963: ¦ Coolia 10(1-2) ¦ Coolia 10(3)
1964: ¦ Coolia 10(4-5) ¦ Coolia 11(1-3)
1965: ¦ Coolia 11(4-6) ¦ Coolia 12(1-2)
1966: ¦ Coolia 12(3-5) ¦ Coolia 13(1) ¦ Coolia 13(2)
1967: ¦ Coolia 13(3) ¦ Coolia 13(4) ¦ Coolia 13(5)
1968: ¦ Coolia 13(6) ¦ Coolia 14(1) ¦ Coolia 14(2) ¦ Coolia 14(3) ¦ Coolia 14(4)
1970: ¦ Coolia 14(5) ¦ Coolia 14(6)
1971: ¦ Coolia 15(1) ¦ Coolia 15(2) ¦ Coolia 15(3)
1972: ¦ Coolia 15(4) ¦ Coolia 15(5) ¦ Coolia 15(6)
1973: ¦ Coolia 16(1-2) ¦ Coolia 16(3) ¦ Coolia 16(4)
1974: ¦ Coolia 17(1) ¦ Coolia 17(2) ¦ Coolia 17(3) ¦ Coolia 17(4) ¦ Coolia 17sup
1975: ¦ Coolia 18(1) ¦ Coolia 18(2) ¦ Coolia 18(3) ¦ Coolia 18(4)
1976: ¦ Coolia 19(1) ¦ Coolia 19(2) ¦ Coolia 19(3) ¦ Coolia 19(4)
1977: ¦ Coolia 20(1) ¦ Coolia 20(2) ¦ Coolia 20(3) ¦ Coolia 20(4)
1978: ¦ Coolia 21(1) ¦ Coolia 21(2) ¦ Coolia 21(3) ¦ Coolia 21(4)
1979: ¦ Coolia 22(1) ¦ Coolia 22(2) ¦ Coolia 22(3) ¦ Coolia 22(4)
1980: ¦ Coolia 23(1) ¦ Coolia 23(2) ¦ Coolia 23(3) ¦ Coolia 23(4)
1981: ¦ Coolia 24(1) ¦ Coolia 24(2) ¦ Coolia 24(3) ¦ Coolia 24(4)
1982: ¦ Coolia 25(1) ¦ Coolia 25(2) ¦ Coolia 25(3) ¦ Coolia 25(4)
1983: ¦ Coolia 26(1) ¦ Coolia 26(2) ¦ Coolia 26(3) ¦ Coolia 26(4)
1984: ¦ Coolia 27(1) ¦ Coolia 27(2) ¦ Coolia 27(3) ¦ Coolia 27(4)
1985: ¦ Coolia 28(1) ¦ Coolia 28(2) ¦ Coolia 28(3) ¦ Coolia 28(4)
1986: ¦ Coolia 29(1) ¦ Coolia 29(2) ¦ Coolia 29(3) ¦ Coolia 29(4)
1987: ¦ Coolia 30(1) ¦ Coolia 30(2) ¦ Coolia 30(3) ¦ Coolia 30(4)
1988: ¦ Coolia 31(1) ¦ Coolia 31(2) ¦ Coolia 31(3) ¦ Coolia 31(4)
1989: ¦ Coolia 32(1) ¦ Coolia 32(2) ¦ Coolia 32(3) ¦ Coolia 32(4)
1990: ¦ Coolia 33(1) ¦ Coolia 33(2) ¦ Coolia 33(3) ¦ Coolia 33(4)
1991: ¦ Coolia 34(1) ¦ Coolia 34(2) ¦ Coolia 34(3) ¦ Coolia 34(4)
1992: ¦ Coolia 35(1) ¦ Coolia 35(2) ¦ Coolia 35(3) ¦ Coolia 35(4) ¦ Coolia 35sup
1993: ¦ Coolia 36(1) ¦ Coolia 36(2) ¦ Coolia 36(3) ¦ Coolia 36(4)
1994: ¦ Coolia 37(1) ¦ Coolia 37(2) ¦ Coolia 37(3) ¦ Coolia 37(4)
1995: ¦ Coolia 38(1) ¦ Coolia 38(2) ¦ Coolia 38(3) ¦ Coolia 38(4) ¦ Coolia 38sup
1996: ¦ Coolia 39(1) ¦ Coolia 39(2) ¦ Coolia 39(3) ¦ Coolia 39(4)
1997: ¦ Coolia 40(1) ¦ Coolia 40(2) ¦ Coolia 40(3) ¦ Coolia 40(4)
1998: ¦ Coolia 41(1) ¦ Coolia 41(2) ¦ Coolia 41(3) ¦ Coolia 41(4)
1999: ¦ Coolia 42(1) ¦ Coolia 42(2) ¦ Coolia 42(3) ¦ Coolia 42(4)
2000: ¦ Coolia 43(1) ¦ Coolia 43(2) ¦ Coolia 43(3) ¦ Coolia 43(4)
2001: ¦ Coolia 44(1) ¦ Coolia 44(2) ¦ Coolia 44(3) ¦ Coolia 44(4)
2002: ¦ Coolia 45(1) ¦ Coolia 45(2) ¦ Coolia 45(3) ¦ Coolia 45(4)
Publicado el octubre 12, 2020 06:13 TARDE por ahospers ahospers | 3 comentarios | Deja un comentario

13 de octubre de 2020

14.Tags, Observation fields en Tutorial plaatjes iPhone en Android

Observation fields in iNaturalist zijn te vergelijken met "Tags" waarbij veel velden hetzelfde doel dienen (14)
Een "Observation field" kun je vergelijken met een "Tag" die iedereen kan toewijzen en aanmaken maar ook toekennen aan je waarneming.
Nadeel is dan ook dat veel vergelijkbare velden met het zelfde doel aangemaakt zijn.
Dat is niet altijd een voordeel zodat men ze zou moeten ordenen op volgorde van gebruik. De meest gebruikte velden zouden dan boven aan komen te staan.

Om dit euvel te verhelpen zijn Annotations bedacht. Deze kunnen niet door iedereen aangemaakt worden.

https://www.inaturalist.org/pages/getting+started
https://www.inaturalist.org/pages/getting+started#iphone
https://www.inaturalist.org/observations?user_id=ahospers
https://www.inaturalist.org/people
https://www.inaturalist.org/guides
https://www.inaturalist.org/places
inaturalist.org/stats
https://www.inaturalist.org/pages/help
https://www.inaturalist.org/pages/managing-projects
https://www.inaturalist.org/pages/community+guidelines
Wanneer de bijen goed geAnnoteerd zijn kun je dit soort plaatjes maken:
De opkomst en ondergang van de diverse stadia zoals mannetjes die maar kort leven en koninginnnen die het oudst worden.

https://forum.inaturalist.org/t/show-photos-by-life-stage-in-compare-identotron/13238

I would support the addition of an annotations filter on the Identotron (Compare) page, that filtered by Life Stage, Sex or Phenology stage.
It would be really useful - I end up going to the taxon pages and using the pictures and Life Stage options: (e.g https://www.inaturalist.org/taxa/47213-Sphingidae/browse_photos?term_id=1&term_value_id=6&place_id=113055 1) - it would be nice if that filter could be on the identotron.

(I would also like parts, like: leaves, fruit, flowers, bark, habit, but I dont see how this could be done).

Observation fields in iNaturalist zijn te vergelijken met "Tags" waarbij veel velden hetzelfde doel dienen (14)
Tags, Observation fields en Tutorial plaatjes iPhone en Android (14)

Publicado el octubre 13, 2020 09:05 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

14 de octubre de 2020

15. FAQ Antwoorden op veel gestelde vragen bij iNaturalist.org, Frequently Asked Questions

Hieronder staan de antwoorden op veel gestelde vragen bij het gebruik van iNaturalist. Iedereen kan in deze wiki zijn antwoorden aanpassen..https://www.inaturalist.org/pages/responses

 1. Welkom Welcome
 2. Dit is geen Organisme, Test Waarnemingen aanmaken
 3. Waarneming met een Persoon er op
 4. Een Naam toekennen aan een waarneming (Add an Identification)
 5. Meerdere Soorten in Een waarneming (Multiple Species in One Observation)
 6. Ontsnapt, Escape, Gevangen, Kweek (Captive/Cultivated Organism)
 7. Licenties en Gebruiksrechten (Use Your Own Photos And Observations (copyrighted photos))
 8. Hoe maak je een ingezoomde foto (Provide Cropped Photo)
  Rotate Photo
  Re-order Photo
  Missing Date
  Missing Location
  Incorrect Location
  Imprecise Location
  Private Location
  Duplicate Observations
  Misled by Computer Vision
  Welcome to iNaturalist
  Please modify this to fit your style/personality.

Hi, welcome to iNaturalist! As a new iNat user, here are a few links to pages you might find useful:

Getting Started Guide
Frequently Asked Questions
iNaturalist Forum
iNaturalist Blog

If you need help, feel free to reach out to me personally—you can tag me in a comment by writing @ then my username, or asking the community at large via the iNaturalist forum, or by shooting a message to the help desk at help@inaturalist.org. Again, welcome! Hope you stick around. :)

Not an Organism/Test Observations
Hi, welcome to iNaturalist! iNaturalist is for observations of plants, animals, and other organisms. If you need some more help, be sure to check out the Getting Started page: http://www.inaturalist.org/pages/getting+started and Frequently Asked Questions: https://www.inaturalist.org/pages/help

Observation of Human
Humans are indeed found in this area, but iNaturalist is best used for wild animals, plants, and other creatures. If you need some more help, be sure to check out the Getting Started page: http://www.inaturalist.org/pages/getting+started and Frequently Asked Questions: https://www.inaturalist.org/pages/help

Add an Identification
Preferable only to use this for new users, as there are many reasons why an experienced user may not add an ID to their observations.

Option 1: Hi, welcome to iNaturalist! Even if you don't know the exact species, you can select a higher level identification such as "plant" or "insect". Many people helping identify observations on iNaturalist will filter the observations by the group of species they know how to ID (like plants or insects), so observations with a blank ID like this one will be excluded from those filtered searches. Putting in a general ID helps funnel your observation to someone who might know what they're looking at so that it can get identified more quickly. Here is a video tutorial for the mobile app: https://vimeo.com/162581545

Option 2 (general/coarse ID added): This general identification will help people who know the possible species better than I do to find it more easily. Many people helping identify observations on iNaturalist filter the observations for particular groups of species they know how to identify, so attaching your observation to the tree of life makes this easier. If you want to learn more about how identifications progress on iNaturalist, you can read more here: https://www.inaturalist.org/pages/getting+started#identify

Option 3 (subject unclear): Hi, welcome to iNaturalist! I've been helping identify observations that aren't yet identified as any organism at all. Which organism are you focusing on in this observation? I've added this identification for now, but let me know if you were focusing on a different organism here. Thanks!

Multiple Species in One Observation
Web User: Each observation should be about a single species. Rather than adding several photos of different species to a single observation, please put each in its own observation. You can add multiple photos to an observation when they are each photos of the same thing. A quick way to fix this observation is to use the duplicate feature. In the upper right corner of the observation page, click the downward arrow next to "Edit" and choose "Duplicate." Then identify the duplicate observation as the organism in your second photo and uncheck the checkboxes next to the other photos. Then come back to this first observation, click "Edit," and remove the extra photos. Thank you.

Mobile User: Each observation should be about a single species. Rather than adding several photos of different species to a single observation, please put each in its own observation. You can add multiple photos to an observation when they are each photos of the same thing. All of the photos should be saved in the photo gallery on your device, so you can use the app to create a new observation for each type of organism you photographed. Be sure to edit this observation to remove the extra photos. Thank you.

Captive/Cultivated Organism
Plants:
new user: Hi, welcome to iNaturalist! Be sure to mark cultivated/planted plants as "captive/cultivated" when you upload observations of them. Here's a short video showing how to do it in the mobile app: https://vimeo.com/331151155
On the website, you can also do so after uploading by clicking the "thumbs down" next to "Organism is wild?" in the Data Quality Assessment section at the bottom of this page. Thank you!
established user: Please mark cultivated/planted plants as "captive/cultivated" when you upload observations of them. You can also do so after uploading by clicking the "thumbs down" next to "Organism is wild?" in the Data Quality Assessment section at the bottom of this page on the website. Thank you!
Animals:

new user: Hi, welcome to iNaturalist! Be sure to mark captive animals and pets as "captive/cultivated" when you upload observations of them. Here's a short video showing how to do it in the mobile app: https://vimeo.com/331151155
On the website, you can also do so after uploading by clicking the "thumbs down" next to "Organism is wild?" in the Data Quality Assessment section at the bottom of this page. Thank you!
established user:It doesn’t look like this is a wild animal. Don't forget to mark the checkbox for "captive/cultivated" when you make the observation. You can also do so after uploading by clicking the "thumbs down" next to "Organism is wild?" in the Data Quality Assessment section at the bottom of this page on the website. Thank you!
Either: Hi, welcome to iNaturalist! iNat is primarily meant for wild organisms. If you do upload captive or planted things like house plants, garden plants, zoo animals, or pets, please mark them as "captive/cultivated" on the add observation screen. That helps make sure the range maps only represent wild populations. Here's a short video showing how to do it in the mobile app: https://vimeo.com/331151155
On the website, you can also mark it after uploading the observation by clicking the "thumbs down" next to "Organism is wild?" in the Data Quality Assessment section at the bottom of this page. Thanks!

Use Your Own Photos And Observations
A few different options here. See the Finding and dealing with fabricated data page for some more information.

Assuming they did see that species then and there: Please only upload your own photos. iNaturalist observations should represent evidence of the actual organism you observed, not just a similar example. Uploading photos like this typically infringes on someone else's copyright. If you couldn't get a photo of something you saw, it's perfectly acceptable to upload observations of things you have observed without a photo attached.

Clearly didn't see that organism then and there: Please only upload your own photos. iNaturalist observations should represent evidence of an actual organism you observed. Uploading photos like this typically infringes on someone else's copyright.

(for Curators) User is unresponsive to requests to remove/stop posting copyrighted images: Hi, it looks like you've posted several photos from the internet that are not your own. Aside from being a legal copyright violation, this can have a serious negative impact on data quality on iNaturalist. On iNaturalist, photos should be evidence of the actual organism that you saw, not just a similar example. If you continue to post copyrighted images, your account will be at risk of suspension.

(for Curators) Private message to send to a user who was suspended: Hi, your account has been suspended for uploading several copyrighted images. If you would like your account to be reactivated please email help@inaturalist.org for more information.

Provide Cropped Photo
It's helpful if you can crop the photo more closely to the subject. iNaturalist resizes images, so while we can zoom in to try to see it closer, the image does lose some resolution. Cropping usually makes it easier to get an identification too.

Rotate Photo
To rotate a photo, click the "i" (white circle) below the photo. On the next page, click on the appropriate rotate button. You do not have to save the page, just wait for it to finish displaying the "rotating" message.

Re-order Photos
To re-order photos on the website, click on the "edit" button (top right of the page). On the next page, click the “Re-order photos” link on the right side of the page, at the bottom of the photos section. On the next page, add numbers to each photo. iNat will then place the photos in numerical order. Note that any photo with a blank number box will appear last, so you only need number the important photos. Then click "Update photos". When it returns you to the edit page, click "Save". (Do not overlook this last step!)

Missing Date
It looks like this observation is missing a "date observed". That is, the day you saw/found this organism. If you add the date, your observation will be eligible for "research grade" status, and will appear in the "Identify" section of the website. You can add the date by editing the observation, selecting the date, and re-saving it. Thanks!

Missing Location
It looks like this observation is missing location on the map. To add a location, click the "Edit" button, then use the search to type in a location and/or use the map to zoom and drop a pinpoint where the organism was observed. If you are concerned about revealing the location of a sensitive organism (or where your house is), you can hide the exact location from the public by changing the geoprivacy of the observation from "open" to "obscured."

Note that you can also set a perimeter of uncertainty around your observation. For instance, if you know you saw the organism somewhere in a park, when you enter the location you can set the uncertainty perimeter so that it encompasses the entire park. Just drag one of the points around the circle closer toward the center point to as accurate a location as you can estimate.

Incorrect Location
It looks like the location on the map is incorrect. Can you edit the observation to reposition the map pinpoint? You can do this by zooming in on the map within the mobile app or by editing on the website and tapping/clicking where it was observed. You indicate a "general area" by dragging one of the points around the circle further from the center point to as accurate a location as you can estimate. If you don't want to reveal the exact location, you can can also make it “obscured”, which will protect your privacy while still providing an approximate location of the organism. Thanks!

https://www.inaturalist.org/pages/responses

Wanneer de Mieren, Hommels en Bijen goed geAnnoteerd zijn kun je dit soort plaatjes maken:
De opkomst en ondergang van de diverse stadia zoals mannetjes die maar kort leven en koninginnnen die het oudst worden.
Je kunt dan zien in welke maand van het jaar een soort zwermt en wanneer de eerste weksters verschijnen.

https://forum.inaturalist.org/t/show-photos-by-life-stage-in-compare-identotron/13238

I would support the addition of an annotations filter on the Identotron (Compare) page, that filtered by Life Stage, Sex or Phenology stage.
It would be really useful - I end up going to the taxon pages and using the pictures and Life Stage options: (e.g https://www.inaturalist.org/taxa/47213-Sphingidae/browse_photos?term_id=1&term_value_id=6&place_id=113055 1) - it would be nice if that filter could be on the identotron.

(I would also like parts, like: leaves, fruit, flowers, bark, habit, but I dont see how this could be done).

 1. https://www.avifaunagroningen.nl/index.php/ontdek-vogels/gebieden/42-stad-groningen
 2. https://natuurtijdschriften.nl/pub/550917 Broedvogels van de vloeivelden van de Suikerunie Groningen
 3. https://www.avifaunagroningen.nl/site/downloads/phocadownload/grauwegors/GG2007_1online.pdf
 4. https://commissiemer.nl/projectdocumenten/00006888.pdf

https://www.labnol.org/embed/google/photos/

Publicado el octubre 14, 2020 06:20 TARDE por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario