Archivos de diario de octubre 2020

13 de octubre de 2020

14.Tags, Observation fields en Tutorial plaatjes iPhone en Android

Observation fields in iNaturalist zijn te vergelijken met "Tags" waarbij veel velden hetzelfde doel dienen (14)
Een "Observation field" kun je vergelijken met een "Tag" die iedereen kan toewijzen en aanmaken maar ook toekennen aan je waarneming.
Nadeel is dan ook dat veel vergelijkbare velden met het zelfde doel aangemaakt zijn.
Dat is niet altijd een voordeel zodat men ze zou moeten ordenen op volgorde van gebruik. De meest gebruikte velden zouden dan boven aan komen te staan.

Om dit euvel te verhelpen zijn Annotations bedacht. Deze kunnen niet door iedereen aangemaakt worden.

https://www.inaturalist.org/pages/getting+started
https://www.inaturalist.org/pages/getting+started#iphone
https://www.inaturalist.org/observations?user_id=ahospers
https://www.inaturalist.org/people
https://www.inaturalist.org/guides
https://www.inaturalist.org/places
inaturalist.org/stats
https://www.inaturalist.org/pages/help
https://www.inaturalist.org/pages/managing-projects
https://www.inaturalist.org/pages/community+guidelines
Wanneer de bijen goed geAnnoteerd zijn kun je dit soort plaatjes maken:
De opkomst en ondergang van de diverse stadia zoals mannetjes die maar kort leven en koninginnnen die het oudst worden.

https://forum.inaturalist.org/t/show-photos-by-life-stage-in-compare-identotron/13238

I would support the addition of an annotations filter on the Identotron (Compare) page, that filtered by Life Stage, Sex or Phenology stage.
It would be really useful - I end up going to the taxon pages and using the pictures and Life Stage options: (e.g https://www.inaturalist.org/taxa/47213-Sphingidae/browse_photos?term_id=1&term_value_id=6&place_id=113055 1) - it would be nice if that filter could be on the identotron.

(I would also like parts, like: leaves, fruit, flowers, bark, habit, but I dont see how this could be done).

Observation fields in iNaturalist zijn te vergelijken met "Tags" waarbij veel velden hetzelfde doel dienen (14)
Tags, Observation fields en Tutorial plaatjes iPhone en Android (14)

Ingresado el 13 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

21 de octubre de 2020

18. Beeldherkenning bij iNaturalist en Wildcamera's Citizen Science Snapshot

iNaturalist gebruikt beeldherkenning en bracht elk kwartaal een nieuwe versie uit. Tegenwoordig kost het doorrekenen van een model zoveel tijd en gebruiken ze zoveel foto's dat het nu eens per jaar gaat worden denk ik. Wel apart dat men gelijk denkt dat vrijwilligers overbodig zijn.

https://www.zooniverse.org/projects/y-dot-liefting/snapshot-hoge-veluwe?language=nl
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/25/gesnapt-intelligente-cameras-leren-welke-dieren-voorbijlopen-a3978047
https://www.zooniverse.org/projects/y-dot-liefting/snapshot-hoge-veluwe?language=nl
https://diopsis.eu/resultaten/
https://www.nu.nl/nucheckt/5406416/nucheckt-onwaarschijnlijk-kledingkleur-invloed-heeft-wespen.html

Wildonderzoek samen met publiek

Om overlast en schade door wild te voorkomen, beschikt het Nationale Park de Hoge Veluwe over een uniek wildmonitoringssysteem. Een netwerk van cameravallen registreert continu de activiteit van wilde dieren, waarbij Wageningen Universiteit de gegevens gebruikt voor onderzoek. Het netwerk levert miljoenen foto’s op, waarvan slechts een deel verwerkt kan worden. Met dit project wordt het huidige systeem aangepast om citizen science in te zetten voor de verwerking van de foto’s. Om mensen te trainen komt er daarnaast een online leermodule en game. Het project levert niet alleen essentiële informatie op voor het natuurbeheer, maar leidt ook tot educatie en grotere betrokkenheid bij de natuur.

Project: Snapshot Hoge Veluwe - Wildonderzoek met publiek, Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe & Wageningen Universiteit

Ruseler: „ In 2013 besloten we de omrastering van de Hoge Veluwe te verlagen, en we wilden weten wat het effect op de verspreiding van de soorten was. Met Wageningen Universiteit plaatsen we 55 camera’s, inmiddels hebben we het opgeschaald naar een project met 70 camera’s, om jaarrond het gebied te kunnen monitoren: waar bevinden zich welke soorten, wat doen ze, hoe verhouden ze zich tot elkaar?

„Zo bestaan er in het buitenland al projecten als ‘Galaxy Zoo’ en ‘Chimp & See’, om meer te weten te komen over het heelal en mensapen, en van Snapshot bestaat er ook een Serengeti-versie.

In de winter hebben de dieren een dikkere vacht en werkt de infra rood camera ook minder goed omdat de dieren pas veel later gezien worden. In de zomer worden er wel vijf keer zo veel fotos gemaakt door de 77 wild cameras.
De maximumafstand waarover een camera een dier kan waarnemen is ongeveer 25 meter. Jansen: „Natuurlijk kun je op de weides verder kijken dan in het bos, omdat er lagere begroeiing is. Maar ze werken op elk type terrein naar behoren.”

„Zoogdieren zijn geruislozer en moeilijker waar te nemen dan vogels”, vult computerwetenschapper Benjamin Risse van de Universiteit van Münster aan. „Vaak moeten zoölogen het doen met pootafdrukken en de incidentele roadkill. Daarom is machine learning zo interessant.’

Bij zulke machine learning wordt het computeralgoritme ‘getraind’ in het herkennen van beelden. Netwerken die daarin gespecialiseerd zijn worden CNN’s genoemd: convolutional neural networks. Risse en zijn collega’s hebben ook het CNN voor Snapshot Veluwe ontwikkeld. „Eerst hebben we dag- en nachtafbeeldingen van negen soorten laten zien: wild zwijn, das, vos, haas, konijn, schaap, damhert, ree en edelhert. Daarna hebben we eerst handmatig aangegeven waar op de foto de dieren te zien waren, zodat de computer dat kon leren.” Dat het niet altijd goed gaat, bewijzen de false positives: foto’s waarop de camera een dier waarneemt, terwijl er helemaal niets te zien is. „Daarom zijn dubbelchecks door mensen altijd nog belangrijk: mensen zijn vooralsnog nog de beste patroonherkenningsmachines.” Ook is het belangrijk om gokwerk door een CNN te voorkomen. „Je wilt niet dat je een bestand hebt met 22.727 zwijnenfoto’s en 292 dassenfoto’s en dat de computer daarom maar op een zwijn gokt.” Toch zijn er al soorten waarin computers uitermate goed getraind zijn, zegt Risse. „In het herkennen van hondenrassen zijn CNN’s vaak al beter dan mensen.”

Vroege vogels schreef: “Sinds een jaar staan er verspreid over Nederland ‘slimme’ camera’s die de stand van de insecten meet. Het project is gestart naar aanleiding van een Duits onderzoek waaruit bleek dat in 27 jaar tijd de insectenstand, gemeten in biomassa, met 75% is achteruit gegaan. Om de vinger nu aan de pols te houden is dit systeem, Diopsis, geïntroduceerd. De eerste resultaten zijn per camera gepubliceerd op de website. De analyse van de gegevens moet nog plaatsvinden. Naar verwachting komen volgend jaar ook intelligente insectencamera’s op de markt die iedereen in z’n tuin kan plaatsen. Dan kan je behalve meedoen aan het onderzoek ook zelf te weten komen wat er dag en nacht in je tuin aan insecten voorkomt.” samenwerkingsproject tussen EIS, Naturalis, Radboud Universiteit en Cosmonio, dat twee jaar geleden begon.

De camera is waterdicht en heeft geen ventilatie. „In de zomer werd het soms bloedheet: 80 graden Celsius, terwijl de chip er al mee ophoudt bij 85 graden Celsius. Dankzij die zonwering werd het nog maar 70 graden.” Wel wordt elke foto met die van 10 seconden eerder vergeleken. „Als er geen verschil tussen zit, gooit de computer de dubbele weg. Dat scheelt een hoop data, zeker omdat nachtvlinders vaak wel uren kunnen blijven zitten.”

https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/18629-computer-vision-artifical-knowledge-links

https://www.zooniverse.org/projects/y-dot-liefting/snapshot-hoge-veluwe?language=nl
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/25/gesnapt-intelligente-cameras-leren-welke-dieren-voorbijlopen-a3978047
https://www.zooniverse.org/projects/y-dot-liefting/snapshot-hoge-veluwe?language=nl
https://diopsis.eu/resultaten/
https://www.nu.nl/nucheckt/5406416/nucheckt-onwaarschijnlijk-kledingkleur-invloed-heeft-wespen.html

18C Computer Vision Artifical Knowledge Links

24. Herkenning van Soorten met Model 5 (Voorjaar 2020) in iNaturalist (TensorFlow 2)
Waarneming.nl

 1. December 2017 Photos van Voor 2017
 2. December 2019 Photos van Voor 2018
 3. December 2020 Photos van Voor 2019

  Globaal waren de oude versies:

  1. May 2017 Model 1 2-20 photos per species
  2. Aug 2017 Model 2 40 photos per species
  3. Jan 2018 Model 3 40 photographers per species
  4. Feb 2019 Model 4
  5. Sep 2019 Model 5 <1000 photos per species/li>
  6. Mar 2020 Model 6

  Referentiewaarnemingen er gebruikt worden (5000 of 40)

  1. https://groups.google.com/forum/#!topic/inaturalist/K9nJOC0Cjss
  2. https://www.inaturalist.org/pages/help#cv-taxa
  3. https://www.inaturalist.org/pages/help#computer-vision
  4. https://www.inaturalist.org/pages/help#cv-select
  5. https://www.inaturalist.org/blog/31806-a-new-vision-model
  6. FWIW, there's also discussion and some additional charts at
   https://forum.inaturalist.org/t/psst-new-vision-model-released/10854/11

  7. https://www.inaturalist.org/pages/identification_quality_experiment
  8. https://www.inaturalist.org/journal/loarie/10016-identification-quality-experiment-update
  9. https://www.inaturalist.org/journal/loarie/9260-identification-quality-experiment-update
  10. about a rare species, but the system might still recommend one based on nearby observation
   https://forum.inaturalist.org/t/identification-quality-on-inaturalist/7507

  11. https://github.com/kueda/inaturalist-identification-quality-experiment/blob/master/identification-quality-experiment.ipynb
  12. "nearby" means near in space and time
   The model became more efficient in sedges and grasse
   the vision model does not itself incorporate non-image data other than taxon IDs
   b/c because
   https://www.inaturalist.org/blog/25510-vision-model-updates ("taxon and region comparisons" 20190614)

  13. https://distill.pub/2020/circuits/zoom-in/ ("connections between neurons")
  14. https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia/journal/31726
  15. https://www.inaturalist.org/posts/31726-
  16. https://forum.inaturalist.org/t/provide-relevant-geographic-data-confidence-level-accuracy-scores-with-ai-suggestions/9226/2
  17. https://forum.inaturalist.org/t/range-covered-by-the-seen-nearby-feature/2849/5
  18. --
   https://forum.inaturalist.org/t/use-computer-vision-to-annotate-observations/3331

  19. https://forum.inaturalist.org/t/what-image-s-are-used-for-training-computer-vision/3307/6
  20. Interessant artikel over de Artificial Intelligence achter Inaturalist: https://news.mongabay.com/wildtech/2017/08/smartphone-app-combines-computer-vision-and-crowdsourcing-to-explore-earths-biodiversity-one-photo-at-a-time/
  21. = = = Nov2020
   https://forum.inaturalist.org/t/better-use-of-location-in-computer-vision-suggestions/915/32

  22. https://github.com/inaturalist/iNaturalistAPI/blob/main/lib/controllers/v1/computervision_controller.js#L368
  23. Common ancestor for the top 3 raw results

   https://github.com/inaturalist/iNaturalistAPI/blob/main/lib/controllers/v1/computervision_controller.js#L368

  24. https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/28858-funding-infrastructure-costs-images-on-amazon

   m looking for a way of finding observations without coordinates. Many of these have Location Notes, so it is basically lacking Longitude or Latitude that I am looking for.
   I am not interested in those with Latitude = 0 or Longitude = 0 (see https://www.inaturalist.org/projects/null (which is very inappropriately named, as I am looking for NULLS but this project identifies zeros instead - nulls have no data (value unassigned, or empty, or missing), but 0 is a specific datum - zero - like any other value - and not a “null”)).
   At present for this user, filtering on verifiable=false gives me more or less what I want, but conflates these with any Data Quality criteria, not just missing coordinates.
   https://www.inaturalist.org/observations?place_id=any&subview=grid&user_id=ahospers&verifiable=false 1

   I added a very basic search to atlases in response to Jane’s feature request https://www.inaturalist.org/atlases 6. So now if you wanted to see all ‘marked’, ‘active’ atlases of taxa in the LIliaceae you’d do https://www.inaturalist.org/atlases?utf8=✓&filters[taxon_name]=Lilies&filters[taxon_id]=47328&filters[is_active]=True&filters[is_marked]=True

   The out-of-range is vestigal, we don’t display it anywhere anymore (except the old filter menu thats still on https://www.inaturalist.org/observations/loarie 1). It worked directly on the taxon-range, rather than using atlases   Ingresado el 21 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 2 comentarios | Deja un comentario

   12 de octubre de 2020

   14-15 Fotoherkenning Paddenstoelen: een vloek of een zegen?

   Fotoherkenning Paddenstoelen: een vloek of een zegen? Coolia 2020(3)

   In recent years there has been an explosion in the availability of apps for smartphones that can be
   used to help with mushroom identification in the field. There are a number of approaches available, ranging from those apps that identify mushroom automatically based on the use of Artificial Intelligence (AI) and automated Image Recognition, through those that require the user to use traditional dichotomous keys or multi-access keys, to those that may only have a range of images without a clear system for identification of any species of interest

   The coolia article seems related to this article Artificial Intelligence for plant identification on smartphones and tablets   BACHELORARBEIT MAGIC MUSHROOM APP -Mit Deep Learning essbare Pilze erkennen met Python!!!
   https://www.ntb.ch/fileadmin/NTB_Institute/ICE/projekte/MagicMushroom/JUNG_R._WAGNER_D._MagicMushroom_App-Pilzklassifikation_mit_CNNs.pdf

   Deep Shrooms: classifying mushroom images
   https://tuomonieminen.github.io/deep-shrooms/
   https://github.com/TuomoNieminen/deep-shrooms (Python)
   https://teekoivi.users.cs.helsinki.fi/
   https://ujjwalkarn.me/2016/08/11/intuitive-explanation-convnets/
   https://www.youtube.com/watch?v=f6Bf3gl4hWY

   Shroomnet: Kunstliches neuronales Netz f ¨ ur die Bestimmung von Pilzarten
   https://www.obermeier.ch/wp-content/uploads/2018/12/ShroomNET_small.pdf !!

   Artificial Intelligence for plant identification on smartphones and tablets
   https://bsbi.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/BSBI-News-144-pp34-40-plant-id-apps-final.pdf

   https://web.plant.id/

   TUOMAS NIEMINEN DEEP LEARNING IN QUANTIFYING VASCULAR BURDEN FROM BRAIN IMAGES
   https://www.semanticscholar.org/paper/TUOMAS-NIEMINEN-DEEP-LEARNING-IN-QUANTIFYING-BURDEN-Eskola/aea24dc5822ac9f5af4801f9aaf9ab864cf23aea

   Apps for identification mushrooms---------------------------------------------------------------------
   Obsidentify
   https://play.google.com/store/apps/details?id=org.observation.obsidentify

   Deens svampeatlas
   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noque.svampeatlas

   Duits
   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nastylion.pilz

   iNaturalist Seek
   https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.seek

   Google Lens
   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens

   https://iphylo.blogspot.com/2020/08/taxonomic-concepts-continued-inaturalist.html

   https://jumear.github.io/stirfry/iNat_obs_counts_by_iconic_taxa.html

   https://forum.inaturalist.org/t/show-photos-by-life-stage-in-compare-identotron/13238

   I would support the addition of an annotations filter on the Identotron (Compare) page, that filtered by Life Stage, Sex or Phenology stage.
   It would be really useful - I end up going to the taxon pages and using the pictures and Life Stage options: (e.g https://www.inaturalist.org/taxa/47213-Sphingidae/browse_photos?term_id=1&term_value_id=6&place_id=113055 1) - it would be nice if that filter could be on the identotron.

   (I would also like parts, like: leaves, fruit, flowers, bark, habit, but I dont see how this could be done).

   Op onderstaande Plattegronden, kaarten kun je Hoogkerk zien liggen op het Gele zandplateu, zandrug iets ten noordwesten van Groningen, Groningen zelf ligt op een uitloper van de Hondsrug.
   https://photos.app.goo.gl/zTTXvnFPM6aoJDr89

   Born, Source, Referentie

   1. https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Roege Bos
   2. https://www.dekrantvantoen.nl/
   3. https://www.avifaunagroningen.nl/index.php/ontdek-vogels/gebieden/42-stad-groningen
   4. Broedvogels van de vloeivelden van de Suikerunie Groningen
   5. https://www.avifaunagroningen.nl/site/downloads/phocadownload/grauwegors/GG2007_1online.pdf
   6. A&W Effecten op de Geoorde fuut

    https://www.labnol.org/embed/google/photos/

   7. https://notebooks.gesis.org/binder/jupyter/user/samtreesandbushes-inatirecord-4qnyzsh7/tree
   8. https://forum.inaturalist.org/t/tool-for-exporting-inaturalist-data-to-irecord/19160/2
   9. https://colab.research.google.com/
   10. https://mybinder.org/v2/gh/samtreesandbushes/iNatiRecord/e57bc9b53decb6376ea9519719a8a7f3bcaec087
   11. https://kildor.name/react/inat-converter/Met statistisch journaal posts
   12. https://notebooks.gesis.org/binder/jupyter/user/samtreesandbushes-inatirecord-4qnyzsh7/tree
   13. test
   14. https://github.com/niconoe/pyinaturalist
    test

   15. Krabbenscheer en Groene glazenmaker verdwenen bij Nathalie Barneykade (De Held)

    Fenologiewaarnemingen met Vruchten, Bloemen en Bloemknoppen(uit Florida)

   https://kildor.name/react/inat-converter/Met Google translate kun je ook statistisch journaal posts maken. er is een tool voor die de noodzakelijke alineas (page breaks) toevoegt, origineel is het gebruikt om statische to Flora of Russia projectte schrijven en zet ook wat statistieken om in HTML .

   Ingresado el 12 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 3 comentarios | Deja un comentario

   14 de octubre de 2020

   15. FAQ Antwoorden op veel gestelde vragen bij iNaturalist.org, Frequently Asked Questions

   Hieronder staan de antwoorden op veel gestelde vragen bij het gebruik van iNaturalist. Iedereen kan in deze wiki zijn antwoorden aanpassen..https://www.inaturalist.org/pages/responses

   1. Welkom Welcome
   2. Dit is geen Organisme, Test Waarnemingen aanmaken
   3. Waarneming met een Persoon er op
   4. Een Naam toekennen aan een waarneming (Add an Identification)
   5. Meerdere Soorten in Een waarneming (Multiple Species in One Observation)
   6. Ontsnapt, Escape, Gevangen, Kweek (Captive/Cultivated Organism)
   7. Licenties en Gebruiksrechten (Use Your Own Photos And Observations (copyrighted photos))
   8. Hoe maak je een ingezoomde foto (Provide Cropped Photo)
    Rotate Photo
    Re-order Photo
    Missing Date
    Missing Location
    Incorrect Location
    Imprecise Location
    Private Location
    Duplicate Observations
    Misled by Computer Vision
    Welcome to iNaturalist
    Please modify this to fit your style/personality.

   Hi, welcome to iNaturalist! As a new iNat user, here are a few links to pages you might find useful:

   Getting Started Guide
   Frequently Asked Questions
   iNaturalist Forum
   iNaturalist Blog

   If you need help, feel free to reach out to me personally—you can tag me in a comment by writing @ then my username, or asking the community at large via the iNaturalist forum, or by shooting a message to the help desk at help@inaturalist.org. Again, welcome! Hope you stick around. :)

   Not an Organism/Test Observations
   Hi, welcome to iNaturalist! iNaturalist is for observations of plants, animals, and other organisms. If you need some more help, be sure to check out the Getting Started page: http://www.inaturalist.org/pages/getting+started and Frequently Asked Questions: https://www.inaturalist.org/pages/help

   Observation of Human
   Humans are indeed found in this area, but iNaturalist is best used for wild animals, plants, and other creatures. If you need some more help, be sure to check out the Getting Started page: http://www.inaturalist.org/pages/getting+started and Frequently Asked Questions: https://www.inaturalist.org/pages/help

   Add an Identification
   Preferable only to use this for new users, as there are many reasons why an experienced user may not add an ID to their observations.

   Option 1: Hi, welcome to iNaturalist! Even if you don't know the exact species, you can select a higher level identification such as "plant" or "insect". Many people helping identify observations on iNaturalist will filter the observations by the group of species they know how to ID (like plants or insects), so observations with a blank ID like this one will be excluded from those filtered searches. Putting in a general ID helps funnel your observation to someone who might know what they're looking at so that it can get identified more quickly. Here is a video tutorial for the mobile app: https://vimeo.com/162581545

   Option 2 (general/coarse ID added): This general identification will help people who know the possible species better than I do to find it more easily. Many people helping identify observations on iNaturalist filter the observations for particular groups of species they know how to identify, so attaching your observation to the tree of life makes this easier. If you want to learn more about how identifications progress on iNaturalist, you can read more here: https://www.inaturalist.org/pages/getting+started#identify

   Option 3 (subject unclear): Hi, welcome to iNaturalist! I've been helping identify observations that aren't yet identified as any organism at all. Which organism are you focusing on in this observation? I've added this identification for now, but let me know if you were focusing on a different organism here. Thanks!

   Multiple Species in One Observation
   Web User: Each observation should be about a single species. Rather than adding several photos of different species to a single observation, please put each in its own observation. You can add multiple photos to an observation when they are each photos of the same thing. A quick way to fix this observation is to use the duplicate feature. In the upper right corner of the observation page, click the downward arrow next to "Edit" and choose "Duplicate." Then identify the duplicate observation as the organism in your second photo and uncheck the checkboxes next to the other photos. Then come back to this first observation, click "Edit," and remove the extra photos. Thank you.

   Mobile User: Each observation should be about a single species. Rather than adding several photos of different species to a single observation, please put each in its own observation. You can add multiple photos to an observation when they are each photos of the same thing. All of the photos should be saved in the photo gallery on your device, so you can use the app to create a new observation for each type of organism you photographed. Be sure to edit this observation to remove the extra photos. Thank you.

   Captive/Cultivated Organism
   Plants:
   new user: Hi, welcome to iNaturalist! Be sure to mark cultivated/planted plants as "captive/cultivated" when you upload observations of them. Here's a short video showing how to do it in the mobile app: https://vimeo.com/331151155
   On the website, you can also do so after uploading by clicking the "thumbs down" next to "Organism is wild?" in the Data Quality Assessment section at the bottom of this page. Thank you!
   established user: Please mark cultivated/planted plants as "captive/cultivated" when you upload observations of them. You can also do so after uploading by clicking the "thumbs down" next to "Organism is wild?" in the Data Quality Assessment section at the bottom of this page on the website. Thank you!
   Animals:

   new user: Hi, welcome to iNaturalist! Be sure to mark captive animals and pets as "captive/cultivated" when you upload observations of them. Here's a short video showing how to do it in the mobile app: https://vimeo.com/331151155
   On the website, you can also do so after uploading by clicking the "thumbs down" next to "Organism is wild?" in the Data Quality Assessment section at the bottom of this page. Thank you!
   established user:It doesn’t look like this is a wild animal. Don't forget to mark the checkbox for "captive/cultivated" when you make the observation. You can also do so after uploading by clicking the "thumbs down" next to "Organism is wild?" in the Data Quality Assessment section at the bottom of this page on the website. Thank you!
   Either: Hi, welcome to iNaturalist! iNat is primarily meant for wild organisms. If you do upload captive or planted things like house plants, garden plants, zoo animals, or pets, please mark them as "captive/cultivated" on the add observation screen. That helps make sure the range maps only represent wild populations. Here's a short video showing how to do it in the mobile app: https://vimeo.com/331151155
   On the website, you can also mark it after uploading the observation by clicking the "thumbs down" next to "Organism is wild?" in the Data Quality Assessment section at the bottom of this page. Thanks!

   Use Your Own Photos And Observations
   A few different options here. See the Finding and dealing with fabricated data page for some more information.

   Assuming they did see that species then and there: Please only upload your own photos. iNaturalist observations should represent evidence of the actual organism you observed, not just a similar example. Uploading photos like this typically infringes on someone else's copyright. If you couldn't get a photo of something you saw, it's perfectly acceptable to upload observations of things you have observed without a photo attached.

   Clearly didn't see that organism then and there: Please only upload your own photos. iNaturalist observations should represent evidence of an actual organism you observed. Uploading photos like this typically infringes on someone else's copyright.

   (for Curators) User is unresponsive to requests to remove/stop posting copyrighted images: Hi, it looks like you've posted several photos from the internet that are not your own. Aside from being a legal copyright violation, this can have a serious negative impact on data quality on iNaturalist. On iNaturalist, photos should be evidence of the actual organism that you saw, not just a similar example. If you continue to post copyrighted images, your account will be at risk of suspension.

   (for Curators) Private message to send to a user who was suspended: Hi, your account has been suspended for uploading several copyrighted images. If you would like your account to be reactivated please email help@inaturalist.org for more information.

   Provide Cropped Photo
   It's helpful if you can crop the photo more closely to the subject. iNaturalist resizes images, so while we can zoom in to try to see it closer, the image does lose some resolution. Cropping usually makes it easier to get an identification too.

   Rotate Photo
   To rotate a photo, click the "i" (white circle) below the photo. On the next page, click on the appropriate rotate button. You do not have to save the page, just wait for it to finish displaying the "rotating" message.

   Re-order Photos
   To re-order photos on the website, click on the "edit" button (top right of the page). On the next page, click the “Re-order photos” link on the right side of the page, at the bottom of the photos section. On the next page, add numbers to each photo. iNat will then place the photos in numerical order. Note that any photo with a blank number box will appear last, so you only need number the important photos. Then click "Update photos". When it returns you to the edit page, click "Save". (Do not overlook this last step!)

   Missing Date
   It looks like this observation is missing a "date observed". That is, the day you saw/found this organism. If you add the date, your observation will be eligible for "research grade" status, and will appear in the "Identify" section of the website. You can add the date by editing the observation, selecting the date, and re-saving it. Thanks!

   Missing Location
   It looks like this observation is missing location on the map. To add a location, click the "Edit" button, then use the search to type in a location and/or use the map to zoom and drop a pinpoint where the organism was observed. If you are concerned about revealing the location of a sensitive organism (or where your house is), you can hide the exact location from the public by changing the geoprivacy of the observation from "open" to "obscured."

   Note that you can also set a perimeter of uncertainty around your observation. For instance, if you know you saw the organism somewhere in a park, when you enter the location you can set the uncertainty perimeter so that it encompasses the entire park. Just drag one of the points around the circle closer toward the center point to as accurate a location as you can estimate.

   Incorrect Location
   It looks like the location on the map is incorrect. Can you edit the observation to reposition the map pinpoint? You can do this by zooming in on the map within the mobile app or by editing on the website and tapping/clicking where it was observed. You indicate a "general area" by dragging one of the points around the circle further from the center point to as accurate a location as you can estimate. If you don't want to reveal the exact location, you can can also make it “obscured”, which will protect your privacy while still providing an approximate location of the organism. Thanks!

   https://www.inaturalist.org/pages/responses

   Wanneer de Mieren, Hommels en Bijen goed geAnnoteerd zijn kun je dit soort plaatjes maken:
   De opkomst en ondergang van de diverse stadia zoals mannetjes die maar kort leven en koninginnnen die het oudst worden.
   Je kunt dan zien in welke maand van het jaar een soort zwermt en wanneer de eerste weksters verschijnen.

   https://forum.inaturalist.org/t/show-photos-by-life-stage-in-compare-identotron/13238

   I would support the addition of an annotations filter on the Identotron (Compare) page, that filtered by Life Stage, Sex or Phenology stage.
   It would be really useful - I end up going to the taxon pages and using the pictures and Life Stage options: (e.g https://www.inaturalist.org/taxa/47213-Sphingidae/browse_photos?term_id=1&term_value_id=6&place_id=113055 1) - it would be nice if that filter could be on the identotron.

   (I would also like parts, like: leaves, fruit, flowers, bark, habit, but I dont see how this could be done).

   1. https://www.avifaunagroningen.nl/index.php/ontdek-vogels/gebieden/42-stad-groningen
   2. https://natuurtijdschriften.nl/pub/550917 Broedvogels van de vloeivelden van de Suikerunie Groningen
   3. https://www.avifaunagroningen.nl/site/downloads/phocadownload/grauwegors/GG2007_1online.pdf
   4. https://commissiemer.nl/projectdocumenten/00006888.pdf

   https://www.labnol.org/embed/google/photos/

   Ingresado el 14 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

   02 de octubre de 2020

   2. Tijdlijn activiteiten Westpark vanaf 2010

   Vanaf 2008 wordt in een van de compartimenten aan de oostkant een waterskivijver aangelegd voor een sikvereniging VariaSki. De aanleg koste een miljoen euro en de aanwezige doorgaande weg werd hiervoor verwijderd zodat een wedstrijdplas gerealiseerd kon worden. Aan de zuidkant van het Westpark ontstond door regenval een tijdelijke vijver met drijfzand waarin ook dodaars broeden. De waterskivereniging kon al sinds 2005 niet meer trainen op de Hunzevijver, hun oude thuisbasis, omdat deze gedempt is in verband met de aanleg van de Euroborg. Vanaf de zomer van 2011 maakte de vereniging gebruik van de waterskibaan waarbij een tijdelijke kantine is gerealiseerd. Ook werd in 2011 openbare verlichting aangelegd aan de Tarralaan.

   Panorama Westpark richting Noord met DeHeld en Kinderwerktuin (Foto Studio VDV Zuidbroek)
   Panorama Westpark richting Noord met De Held en Kinderwerktuin (Foto Studio VDV Zuidbroek)
   In 2011 had de Dierenbescherming nog plannen om een nieuw groot en modern dierenasiel te bouwen in het Westpark in Groningen. Daar werd toen vanaf gezien. In 2011 had uitvaartcooperatie Dela ook plannen voor de bouw van een nieuw crematorium aan het Hoendiep. Door fusieplannen met Yarden is dit toen uitgesteld en in 2019 was de prijs die de bouwondernemingen vroegen te hoog geworden. Met de bouw van dit crematorium zou het aantal rouwstoeten in de stad aanzienlijk verminderen. In 2015 nam Dela het plaatstelijke Algemeen Belang over en schatte men het aantal bezoekende auto’s voor de combinatie uitvaartcentrum en crematorium op 28.000.

   In 2012 kwam de gemeente met een visie op dit park dat onder hondenbezitters grote bekendheid geniet door de aanwezigheid van veel ruimte en water. In deze tijd waren de drie schooltuinen in de gemeente Groningen vol waardoor in 2013 een schooltuin aangelegd werd.

   De Scouting sloeg op vrijdagavond 9 november 2012 de eerste paal voor hun Scouting gebouw in het Westpark.[1] Het oude graanpakhuis aan de Lijnbouwstraat net buiten de grachten van Groningen werd na 80 jaar verlaten voor nieuwbouw in het buitengebied waardoor meer buitenactiviteiten mogelijk werden en kon ook het eigen materiaal in het groepshuis bewaard worden. Op 9 november 2013 werd het groepshuis in het Westpark officieel geopend aan de zuidwestkant van het Westpark. Dit huis werd gebouwd in Folly-architectuur met een draagconstructie uitgevoerd in staal waarbij de wanden opgebouwd zijn uit geïsoleerde prefab betonelementen. Op de ruime begane grond zijn een welpenlokaal en een scoutslokaal. Op de eerste verdieping is een hoek voor de explorers.

   Tijdens de 58ste Nationale Boomfeestdag op woensdag 12 maart 2014 werden 30 fruitbomen door basisschool Sterresteen geplant naast kinderwerktuin Westpark, een van de vier kinderwerktuinen in de stad Groningen. De appelbomen betroffen Goudrenet, Elstar en ook een enkele peer of pruim. De kinderwerktuin Westpark aan de Tarralaan werd officieel op 27 juni 2014 geopend en is de vierde tuin van Natuur- en Duurzaamheideducatie.

   Op 1 oktober 2016 verhuisde de Tuin in de Stad van de voormalige kwekerij Voortman in verband met woningbouw aldaar naar het Westpark.[2] In het Westpark bouwden ze een gebouw van stro en leem en de kas van de kwekerij werd ook meegenomen. Daarnaast legden de Tuin in de Stad ook een moestuin, een kweektuin en een wilgendoolhof aan.

   PlukN kwam in 2019 naar het Westpark om een Voedselbos aan te leggen.[3] Dit openbaar Voedselbos werd aangelegd op 1,5 hectare grasweide. Op zaterdag 7 maart 2020 begon Stichting PlukN met zes Duroc- of Akkervarkens die stapsgewijs een perceel bouwrijp maakten door alle vegetatie op te eten en om te woelen.

   Fruitbomen PlukN Boomfeestdag

   De fruitbomen naast de Schooltuin Westpark zijn niet van de Stichting PlukN, maar zijn met de Nationale Boomfeestdag geplant. Het terrein van PluN begint achter deze boomgaard. Door het terrein van PluN is in juni 2020 een verhard pad aangelegd dat aansluit op een loopbrug naar de flats aan de Siersteenlaan. De zeer steile en onbegaanbare rand tussen het terrein van PlukN en de boomgaard is voorzien van een minder steil pad. Ook zijn tijdelijke waters aangelegd en zijn de sloten schuin afgeschraapt. Midden in deze PlukN-kamer is een heuvel aangelegd van de vrijkomende grond uit de vijvers en uitgediepte sloten. In september 2020 werd de noordrand van het compartiment afgesloten met zwarte elzen, het blad van deze boom verrijkt de grond.

   Westpark een Zelfoogsttuin

   Sinds 2020 bevindt zich in het Westpark een Zelfoogsttuin waarbij leden zelf biologische groente, kruiden en kleinfruit kunnen plukken.[4] Daarnaast kwam er voor tien jaar een complex met 25 Tiny Houses, dat Tiny Houses Westpark zal gaan heten.[5] GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben samen met de locatie Meerwijk voor dit type woonvorm geijverd omdat men klein en duurzaam wil wonen onafhankelijk van woningcorporaties. Dit sluit aan bij de Groningse ambitie om energieneutraal te zijn.[bron?] De Tiny Houses liggen in het verlengde van het Blauwe Dorp en De Hoogte. Het Westpark is als stedelijk groengebied in ontwikkeling.

   WIKIPEDIA
   https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339

   https://www.youtube.com/watch?v=K-i9DQ13Lmo

   Nr Datum Onderwerp
   1 9 november 2020 Bargerveen
   2 20 November 2020 Wat leeft er zoal in eigen tuin
   3 15 december 2020 Korstmossen

   De lezing van 9 november 2020 over het Bargerveen is te volgen via de volgende link:
   1. 9 November 2020 Bargerveen
   2. 20 November 2020 Eigen Tuin
   3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

   https://youtu.be/DdmFhWu2ves
   1. 20 November 2020 Bargerveen
   2. 20 November 2020 Eigen Tuin
   3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

   De "mini"lezing van 20 November 2020 met als onderwerp "wat leeft er zoal in eigen tuin"is te volgen
   2. 20 November 2020 Eigen Tuin
   3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

   3. De "mini" lezing van 15 december 2020 met als onderwerp Korstmossen kun je volgen met de volgende link:
   15 december 2020 KNNV Korstmossen

   2. 20 November 2020 "Eigen Tuin
   3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

   https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

   Ingresado el 02 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

   4. Lutje Westpark is duurzaam buurtje te maken met kleine huizen die verplaatsbaar zijn

   Door burgerinitiatief Lutje Westpark en een initiatiefvoorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren komen er in het voorjaar van 2021 24 Tiny Houses in Westpark te staan. De Tiny Houses worden gebouwd aan de Tarralaan, tegenover Tuinindestad en zijn door de toekomstige bewoners zelf ontworpen. De vormgeving is vrij. Eind dit jaar beginnen de bouwwerkzaamheden. Lutje Westpark heeft als doel een duurzaam buurtje te maken met kleine huizen, met sociale samenhang, in een omgeving met rijke ecologie. Er is ook een gemeenschappelijk buurthuis gepland. De Tiny Houses staan tijdelijk in Westpark; dit jaar wordt een huurovereenkomst gesloten voor tien jaar. De huisjes in Westpark zijn verplaatsbaar. De maximale inhoud en het maximale grondoppervlak is vastgesteld op 145 m3 en 50 m2.

   Met de initiatiefnemers achter Lutje Westpark zijn inmiddels spelregels afgesproken over de inrichting en gebruik in een zogeheten ‘kavelpaspoort’. De coöperatie krijgt het aangewezen gebied in pacht en verhuurt de kavels aan mensen die er een tiny house willen bouwen. Per kavel van 400 vierkante meter mag hooguit 100 vierkante meter worden bebouwd.
   Het maximale grondoppervlak van de huisjes mag maar 50 vierkante meter zijn. De ruimte van de kavel buiten het bouwoppervlak is openbaar en bestemd voor collectieve voorzieningen, zo staat in het plan.

   De gemeente wijst hiervoor een ‘wijkje’ aan in het recreatiegebied voor maximaal tien jaar. Een nog op te richten coöperatie Lutje Westpark kan daar minimaal vijftien en maximaal dertig tijdelijke, energieneutrale en zelfvoorzienende huisjes realiseren.

   WIKIPEDIA
   https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339

   https://www.youtube.com/watch?v=K-i9DQ13Lmo

   Nr Datum Onderwerp
   1 9 november 2020 Bargerveen
   2 20 November 2020 Wat leeft er zoal in eigen tuin
   3 15 december 2020 Korstmossen

   De lezing van 9 november 2020 over het Bargerveen is te volgen via de volgende link:
   1. 9 November 2020 Bargerveen
   2. 20 November 2020 Eigen Tuin
   3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

   https://youtu.be/DdmFhWu2ves
   1. 20 November 2020 Bargerveen
   2. 20 November 2020 Eigen Tuin
   3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

   De "mini"lezing van 20 November 2020 met als onderwerp "wat leeft er zoal in eigen tuin"is te volgen
   2. 20 November 2020 Eigen Tuin
   3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

   3. De "mini" lezing van 15 december 2020 met als onderwerp Korstmossen kun je volgen met de volgende link:
   15 december 2020 KNNV Korstmossen

   2. 20 November 2020 "Eigen Tuin
   3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

   https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

   Ingresado el 02 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

   26 de octubre de 2020

   21.Interpolating, Tips Tricks and Geen GPS in Fotos, Press on Photo fotos toevoegen

   Blijkbaar kun je in de (Android?) app op zes verschillende manieren fotos toevoegen. De manier kan er voor zorgen dat de GPS coordinaten ook uit een later toegevoegde foto gehaald kan worden.

   1. Tap the green plus icon, tap “Choose Image,” choose one photo, then tap the camera icon to add more photos
   2. Tap the green plus icon, tap “Choose Image” and long-press to choose multiple photos at once
   3. Tap the green plus icon, tap “No Photo” and tap the camera icon to add photos, manually changing all the other settings
   4. Find a photo in your photos or gallery app and share the photo with iNaturalist, then tap the camera icon to add more photos
   5. Long-press to select multiple photos in your photos or gallery app to share multiple photos as a single observation in iNaturalist
    Something else?'

    What I’m seeing is that long-pressing in the photos app to **share multiple photos with iNat as a **single observation currently does what you’re asking for, i.e. it consistently imports coordinates from one of the photos even if another doesn’t have coordinates. Strangely, choosing multiple photos from within the iNat app does not have that effect. If we made both of these behave the same (i.e. we always get coordinates when we can), would that solve your issue, @er in inm d?

    Not importing coordinates (or any other metadata) when tapping the photos icon on the observation edit screen to add additional photos is intentional. I think we may have done that at some point and it was extremely jarring. Actually I think what we did was prompt you whether or not you wanted to use the metadata from a new photo you were importing and most people found that insanely confusing (I kind of liked it).

    I’m not entirely convinced @p i s um’s solution of choosing which photo to import coordinates from solves a problem a lot of people are having. I could imagine it being useful in situations where the coordinates are way off on the first photo you took but much better on the last, but that seems like a distant edge case. Just my opinion, though. Could be interesting to show the coordinates from all photos on the location chooser just so you can change the coordinates if the app got coordinates from one bad egg.

    https://forum.inaturalist.org/t/look-for-location-in-more-than-1-picture/3679/12
    For example, in this observation: https://www.inaturalist.org/observations/25972355 5


    Both of the in focus pictures lacked location tagging, and it wasn’t until I tried the out of focus image that I was able to get the coordinates.

    No location found:
    https://photos.app.goo.gl/ZSAR3CKhq2Hx7wbx9

    Found coordinates in the 3rd picture
    https://photos.app.goo.gl/f92HPdfdXuMBfPx26 1

    https://forum.inaturalist.org/t/interpolating-coordinates/5170

    https://photos.google.com/share/AF1QipOjgd45c0VwQmi4ubXabnMIl7RzF8ZuqHGRIZghNRdXJplAuLlbv1l74ZS8M1RL0Q/photo/AF1QipOtgfwCnNR6-BEUJ7Rt2s9Wy-ulRsPc-bxteBHd?key=X1RpS2hCbFd2UXM3RGhmaHI1V1ZVUXpVam13dHhB

    Interpolating, Tips Tricks and Geen GPS in Fotos, Press on Photo geeft een heel ander effect bij fotos toevoegen (21)

    https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339
    http://stadsmonumenten.nl/04_west.html
    http://stadsmonumenten.nl/BultvanBuist.html
    Op onderstaande Plattegronden, kaarten kun je Hoogkerk zien liggen op het Gele zandplateu, zandrug iets ten noordwesten van Groningen, Groningen zelf ligt op een uitloper van de Hondsrug.
    https://photos.app.goo.gl/zTTXvnFPM6aoJDr89


    Ingresado el 26 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

    19 de octubre de 2020

    16. Krabbenscheer en Groene glazenmaker verdwenen bij Nathalie Barneykade (De Held)

    Via Noorderzijlvest vernam ik dat niet alle bewoners aan de Jacob Schorerstraat en Jakob de Haanstraat in de wijk De Held liefhebbers van het zeldzame Krabbescheer zijn . Een viertal voorbijgangers heb ik destijds gesproken en toen heb ik geen klachten vernomen. Wel kan ik me voorstellen dat de jongeren die aan het vissen waren in minder gelukkig waren met de hoeveelheid Krabbenscheer. Maar een paar andere voorbijgangers konden prima leven met deze groene stekelige plant en haar bewoner.

    Niet temin is de plant nu verdwenen aan de Nathalie Barneykade en het is onduidelijk of dit door schoning of door natuurlijke oorzaak gekomen is. Aan de zuidkant is de plant gelukkig nog wel aanwezig zodat de libelle niet dakloos is.

    <img
    https://imgn.rgcdn.nl/35222c6882ff41868e509b3235199a09/opener/De-sloot-zat-vol-met-krabbenscheer-Foto-Bureau-Biota.jpg

    Referenties
    https://www.rtvnoord.nl/nieuws/752310/Met-het-krabbenscheer-verdween-ook-de-beschermde-groene-glazenmaker-uit-sloot
    https://www.rtvnoord.nl/nieuws/187235/Bouwers-krijgen-hoofdpijn-van-deze-beestjes
    rtvnoord.nl/nieuws/187160/Zeldzame-libellesoort-bezorgt-provincie-grijze-haren
    https://www.rtvnoord.nl/nieuws/182394/Gezocht-een-plek-voor-de-groene-glazenmaker
    https://www.rtvnoord.nl/nieuws/145412/Westerdiepsterdallenkanaal-ligt-illegaal-in-leefgebied-groene-glazenmaker
    https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/127315/Beschermde-krabbenscheer-groeit-te-snel-en-moet-weggehaald-worden-in-De-Onlanden

    Wanneer de Mieren, Hommels en Bijen goed geAnnoteerd zijn kun je dit soort plaatjes maken:
    De opkomst en ondergang van de diverse stadia zoals mannetjes die maar kort leven en koninginnnen die het oudst worden.
    Je kunt dan zien in welke maand van het jaar een soort zwermt en wanneer de eerste weksters verschijnen.

    https://forum.inaturalist.org/t/show-photos-by-life-stage-in-compare-identotron/13238

    I would support the addition of an annotations filter on the Identotron (Compare) page, that filtered by Life Stage, Sex or Phenology stage.
    It would be really useful - I end up going to the taxon pages and using the pictures and Life Stage options: (e.g https://www.inaturalist.org/taxa/47213-Sphingidae/browse_photos?term_id=1&term_value_id=6&place_id=113055 1) - it would be nice if that filter could be on the identotron.

    (I would also like parts, like: leaves, fruit, flowers, bark, habit, but I dont see how this could be done).

    Op onderstaande Plattegronden, kaarten kun je Hoogkerk zien liggen op het Gele zandplateu, zandrug iets ten noordwesten van Groningen, Groningen zelf ligt op een uitloper van de Hondsrug.
    https://photos.app.goo.gl/zTTXvnFPM6aoJDr89

    1. https://www.avifaunagroningen.nl/index.php/ontdek-vogels/gebieden/42-stad-groningen
    2. https://natuurtijdschriften.nl/pub/550917 Broedvogels van de vloeivelden van de Suikerunie Groningen
    3. https://www.avifaunagroningen.nl/site/downloads/phocadownload/grauwegors/GG2007_1online.pdf
    4. https://commissiemer.nl/projectdocumenten/00006888.pdf

    https://www.labnol.org/embed/google/photos/

    Ingresado el 19 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

    11 de octubre de 2020

    11. Routes, Tracks en Trips methode om afwezigheid aan te geven naast presentie in iNaturalist

    Routes, Tracks en Trips methode om afwezigheid aan te geven naast presentie in iNaturalist (11)
    Normaal kun je in iNaturalist alleen maar ruwe aanwezigheidsdat aangeven. Absentie kan nu met de "Trip" methode. Het handigst is dit om bij een nachtvlinderval te doen. maar je kunt aangeven naar welke soorten je gezocht hebt (target list) , in welk gebied je gezocht hebt (Het Roege Bos) en hoe lang je naar de soort op zoek bent geweest (Search interval). Als een soort niet aangegeven is dan was deze specifieke soort afwezig. Een Trip is een aangepaste journaal post zoals dit stukje tekst ook is, dus met een titel, een beschrijving maar ook een "Zoekgebied" en "Zoek duur" wat berekend wordt uit Start Tijdstip en Stop Tijdstip.

    https://www.inaturalist.org/trips
    https://www.inaturalist.org/pages/trips
    https://forum.inaturalist.org/t/trips-feature-on-inat/3061
    https://forum.inaturalist.org/t/trips-feature-on-inat/3061/12

    Voorbeeld

    https://www.inaturalist.org/trips/24754-wandeling-langs-het-strand-van-faro
    Wat is een goede naam voor een trip?

    Trip, Route (monitoringsroute)

    Transect (uit waarneming.nl, maar kan deze term niet bewaard worden als er een gpsroute meegeleverd gaat worden?)
    Traject
    Reis?

    Trips enable the collection of presence-absence data by adding context to your observations
    Why Presence-absence data include information about sampling effort which is useful for scientific analyses like distribution modeling (raw iNaturalist observations are 'presence-only' data).

    How A trip adds context to your observations by recording:

    What you searched for (target list)
    Where you searched (search area)
    When you searched (search interval)
    Species on your target list that you were able to observe within the search area and interval are interpreted as presences. While species on your target list that you were unable to observe are interpreted as absences. Click 'Tabulate Presence Absence Data From Trips' to generate a table of presence-absence records for a species from trips and associated observations.

    Trips on iNaturalist are extensions of journal posts. Like journal posts they have titles and descriptions where you can describe the trip. They also have data that capture the search interval (e.g. April 18, 2019 4:00 PM - April 18, 2019 4:40 PM) and search area (Latitude, Longitude, Radius). Distance and Number of Observers are entered by the user to capture more detail about earch effort. Duration is calculated automatically from the search interval.
    Trips also record information on what you searched for in the form of a target list. A target list is a non-overlapping set of taxa or species that were searched for. Any species covered by the target list (ie a species on the list or a descendant of a taxon on the list) that is not observed within the radius and duration of this trip is interpreted as an absence. Blue circles indicate the existence of observations of taxa covered by the target list made within within the search area and interval. Note: the target list displayed here has cleans up overlapping taxa. For example, if you entered a genus and a species within it on your target list, only the genus is displayed. Also, we recommend that you don't use trips with obscured obs (ie observations you obscure or observations of taxa automatically obscured) as efforts to mask true locations may lead to misleading results.

    How to tabulate data from a trip
    To generate presence absence data from a trip, first enter a single species like Western Fence Lizard (Sceloporus occidentalis) to filter trips relevant to that species. You can also optionally filter trips by place, month, or year
    The resulting table of trips will include an occupancy column for the species populated with 1s (presences) or 0s (absences) accordingly
    You can also access this table in a machine readable JSON format

    RoadMap, ReleaseNotes
    https://github.com/inaturalist/inaturalistios 1
    https://github.com/inaturalist/iNaturalistAndroid
    https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/wiki/Roadmap
    https://www.inaturalist.org/journal/optilete/archives/2019/01
    https://www.inaturalist.org/trips
    https://www.inaturalist.org/pages/trips

    oes your camera record accuracy? If it does, you may need to send an example image or two to the staff at help@inaturalist.org. (the forum will modify the original image) You’re right that it would be a bug - this feature was added in 2018. https://github.com/inaturalist/inaturalist/commit/6633cf76cd0baca1b809b6cdb8d12aa23df067f9 1
    https://forum.inaturalist.org/t/gps-accuracy-not-captured-when-uploading-photos-taken-with-a-camera-with-a-built-in-gps/18861/4

    Trips enable the collection of presence-absence data by adding context to your observations

    Why Presence-absence data include information about sampling effort which is useful for scientific analyses like distribution modeling (raw iNaturalist observations are 'presence-only' data).

    How A trip adds context to your observations by recording:

    • What you searched for (target list)
    • Where you searched (search area)
    • When you searched (search interval)

    Species on your target list that you were able to observe within the search area and interval are interpreted as presences. While species on your target list that you were unable to observe are interpreted as absences. Click 'Tabulate Presence Absence Data From Trips' to generate a table of presence-absence records for a species from trips and associated observations.

    1191 original

    How to find a trip    • You can search for trips relevant to a taxon (ie trips with target lists covering the taxon), place (ie trips with latitudes and longitudes within the place), and month or year (ie trips with start dates on that month or year)


    • To view a single trip you can click on the trip id


    • You can generate a table of presence-absence records for a species from trips and associated observations


    • And you can make trips of your own

    How to view a trip    • Trips on iNaturalist are extensions of journal posts. Like journal posts they have titles and descriptions where you can describe the trip. They also have data that capture the search interval (e.g. April 18, 2019 4:00 PM - April 18, 2019 4:40 PM) and search area (Latitude, Longitude, Radius). Distance and Number of Observers are entered by the user to capture more detail about earch effort. Duration is calculated automatically from the search interval.


    • Trips also record information on what you searched for in the form of a target list. A target list is a non-overlapping set of taxa or species that were searched for. Any species covered by the target list (ie a species on the list or a descendant of a taxon on the list) that is not observed within the radius and duration of this trip is interpreted as an absence. Blue circles indicate the existence of observations of taxa covered by the target list made within within the search area and interval. Note: the target list displayed here has cleans up overlapping taxa. For example, if you entered a genus and a species within it on your target list, only the genus is displayed. Also, we recommend that you don't use trips with obscured obs (ie observations you obscure or observations of taxa automatically obscured) as efforts to mask true locations may lead to misleading results.

    How to create a trip    • Like journal posts, your trip must have a Title and can have a Description to give some context.


    • You can optionally record the distance you traveled and the number of observes to better describe your search effort


    • The time interval during which you were searching is defined by start and end times.


    • The area within which you were searching is defined by a circle with a center (latitude and longitude) and a radius in meters. You can create this circle by centering it on an iNaturalist place (e.g. Ring Mountain Open Space Preserve), an address, by positioning it manually on the map, or by entering the latitude, longitude and radius directly.    • What you were searching for is defined by your target list. These can be species or coarser groups of species. They will be interpreted as a non-overlapping set made up of the coarsest taxa on your list. Its important not to put anything on your list that you did not attempt to detect. If you have a coarse grouping on your list like Lady Beetles, this means that you attempted to detect and observe each species in this group at least once.


    • You can populate your target list by selecting one of the high level groupings on the left


    • Or by manually searching for a species or grouping


    • When you're done, save your trip to finish later, or publish it to share it publically.

    How to tabulate data from a trip    • To generate presence absence data from a trip, first enter a single species like Western Fence Lizard (Sceloporus occidentalis) to filter trips relevant to that species. You can also optionally filter trips by place, month, or year


    • The resulting table of trips will include an occupancy column for the species populated with 1s (presences) or 0s (absences) accordingly


    • You can also access this table in a machine readable JSON format


    1. Routes, Tracks en Trips methode om afwezigheid aan te geven naast presentie in iNaturalist

    Ingresado el 11 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

    07 de octubre de 2020

    9. Apen komen in het Westpark volgens Groningse landschapsarchitect Jan van de Bospoort

    De Groningse landschapsarchitect Jan van de Bospoort heeft het 44 hectare grote park Westpark tussen het dorp Hoogkerk en Vinkhuizen ontworpen. Het is het voormalige tarradepot van de naastliggende suikerfabriek en was in de vorige eeuw ook van de Suikerfabriek.
    Het park wordt door de aanleg van hoge wallen onderverdeeld in kamers van elkaar gescheiden door wintergroene beplanting.
    De Wintergroene beplanting zorgt voor elk jaar getijde voor beschutting in hoger gelegen park. Het park is tot 4m opgehoogd en daardoor erg wind gevoelig, zeker in de winter en het wintergroen geeft ook in het koudste jaargetij beschutting.

    Elke kamer moet zijn eigen sfeer krijgen met commerciele functies om geld te krijgen voor de inrichting.
    het idee was dat voor een deel van het park een bedrijf een klimwand voor bergbeklimmers kon krijgen of een apentuin van
    Dierentuin Emmen. Zoiets trekt mensen als een kinderboerderij. We hebben bijvoorbeeld contact met de dierentuin in Emmen over een apentuin. Zoiets trekt altijd mensen. Een kaartje voor de die tuin kost zeg maar vijf gulden, maar dat bedrag kan je weer aftrekken van de entreeprijs van de dierentuin. Zo hebben we er allemaal wat aan.”

    Omdat de grond een hoge zuurgraad heeft en het er vaak hard waait icm de Groningse kleigrond was men bang dat
    de coniferen en naaldbomen het niet uit zouden houden in het Westpark bij Vinkhuizen.
    De Boomkwekerij "Bonte Hoek" uit Glimmen zag wel mogelijkheden en kwam met een lijst van 14 plantensoorten waarbij
    Groeigarantie was overeengekomen. Dit heet het "root control"systeem waarbij rondom de kluit van de bomen een zak komt

    waarna ze worden geplant. Volgens dit Amerikaanse principe worden de bomen die niet aanslaan vervangen door nieuwe.

    Het park wordt aangelegd in de herfst van 1999 en een jaar later kunnen de eerste bezoekers het park in.

    Afkomstig uit http://stadsmonumenten.nl/BultvanBuist.html

    WIKIPEDIA
    https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339

    [b]WIKIPEDIA[/b]
    https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339
    http://stadsmonumenten.nl/04_west.html
    http://stadsmonumenten.nl/BultvanBuist.html

    https://www.youtube.com/watch?v=K-i9DQ13Lmo

    Nr Datum Onderwerp
    1 9 november 2020 Bargerveen
    2 20 November 2020 Wat leeft er zoal in eigen tuin
    3 15 december 2020 Korstmossen

    De lezing van 9 november 2020 over het Bargerveen is te volgen via de volgende link:
    1. 9 November 2020 Bargerveen
    2. 20 November 2020 Eigen Tuin
    3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

    https://youtu.be/DdmFhWu2ves
    1. 20 November 2020 Bargerveen
    2. 20 November 2020 Eigen Tuin
    3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

    De "mini"lezing van 20 November 2020 met als onderwerp "wat leeft er zoal in eigen tuin"is te volgen
    2. 20 November 2020 Eigen Tuin
    3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

    3. De "mini" lezing van 15 december 2020 met als onderwerp Korstmossen kun je volgen met de volgende link:
    15 december 2020 KNNV Korstmossen

    2. 20 November 2020 "Eigen Tuin
    3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

    https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

    Ingresado el 07 de octubre de 2020 por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario