Archivos de diario de marzo 2021

24 de marzo de 2021

142 - Limburgse Contactdag Natuuronderzoek 2021 91

30 jaar natuuronderzoek in Limburg: herbekijk webinars 91

Opgelet! Om de filmpjes te kunnen bekijken, moet je eerst alle cookies aanvaarden.

  Maandag 22 februari

 1. Niet-inheemse bomen voor de tuin van de toekomst: een must
  Martin Hermy, KULeuven
 2. Martin Hermy, emeritus professor bij de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KULeuven en schrijver van het boek “De juiste boom voor elke tuin” licht toe hoe niet-inheemse bomen een belangrijke sleutel zijn op de toekomst. De inheemse bomenflora is namelijk beperkt. Bovendien worden bomen vaak te groot voor de kleiner wordende tuin en hebben ze meer en meer last van ziekten en plagen.
 3. In de voetsporen van Van Ooststroom en Reichgelt, een speurtocht naar woladventieven langs de Grensmaas
  Sipke Gonggrijp, Stichting Hortus Alkmaar
 4. Sipke Gonggrijp (collectiebeheerder bij Hortus Alkmaar en amateur botanist) brengt een overzicht van bijzondere adventieve planten die de afgelopen vijf jaar werden gevonden langs de Grensmaas. Door werkzaamheden binnen het project ‘Ruimte voor de rivier’ kwam een deel van de oude zaadbank aan het licht, wat leidde tot de vondst van soorten die hier vanaf de jaren ’50 door de botanici van Ooststroom en Reichgelt werden beschreven.

  Dinsdag 23 februari 2021:

 5. Vogels net over de grens. Trends in Nederlands Limburg en Noord-Brabant
  Henk Sierdsema, Sovon
 6. Henk Sierdsema, senior onderzoeker bij Sovon, Sovon-ambassadeur in Noord-Brabant en voorzitter van de stichting Vogels in Brabant, spreekt over trends in Nederlands Limburg en Noord-Brabant. In deze regio bestaat een lange traditie van provinciale en regionale avifauna’s. De eerste provinciale avifauna van Limburg dateert al van 1926 en die van Noord-Brabant van 1967. Ook daarna is er veel energie gestoken in grootschalige broedvogelkarteringen en nieuwe avifauna’s. Naast deze ruimtelijke informatie is er sinds de jaren tachtig veel informatie verzameld over de aantalsontwikkelingen.
 7. Wintervoeding voor akkervogels, een succesverhaal?
  Paula Ulenaers, VLM
 8. Paula Ulenaers werkt als senior-expert (klimaat, biodiversiteit en ecosysteemdiensten) bij de Vlaamse Landmaatschappij. De meeste akkervogels in Vlaanderen hebben het moeilijk in hun voortbestaan. Door beheerovereenkomsten met landbouwers af te sluiten, probeert de Vlaamse overheid het tij te keren. In Haspengouw worden onder andere beheerovereenkomsten voor de aanleg van vogelvoedselgewassen afgesloten. Profiteren akkervogels van deze vogelvoedselgewassen? Of wat kunnen we leren uit wintervogeltellingen in deze regio? Spreekster Paula Ulenaers was actief betrokken bij de data-analyse.

  Woensdag 24 februari 2021:

 9. Bodemerosie in Limburg: een probleem?
  Jean Poesen, KULeuven
 10. Jean Poesen, fysisch geograaf en emeritus professor bij het Departement Aard- en omgevingswetenschappen van de KULeuven, brengt de lezing "Bodemerosie in Limburg: een probleem?". Bodems verschaffen ons vele ecosysteemdiensten. Deze zijn als het ware de rente op ons bodemkapitaal. Helaas wordt deze “rente” aangetast door verschillende bodemdegradatieprocessen waarvan erosie wereldwijd op de eerste plaats komt. Hoe staat het met de bodemerosie in Limburg? Deze lezing gaat dieper in op de ruimtelijke spreiding, de belangrijkste processen, controlerende factoren en gevolgen van bodemerosie in Limburg. Moeten we erosie als een vijand of een vriend van de natuur beschouwen?

  Donderdag 25 februari 2021:

 11. Kweek en herintroductie van de Grote modderkruiper
  Jeroen Van Wichelen, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
 12. Jeroen Van Wichelen verricht beleidsondersteunend onderzoek aan het INBO met betrekking tot het herstel van aquatische fauna in Vlaanderen. Hij brengt het verhaal van de grote modderkruiper. Deze bijzondere vis was vroeger alomtegenwoordig in moerassen en overstromingsvlaktes in Vlaanderen, maar is tegenwoordig bijna volledig verdwenen. Met de uitrol van een recent ontwikkeld soortbeschermingsplan willen we de soort opnieuw op de kaart zetten. Dit zal gebeuren door middel van uitgebreid onderzoek naar het voorkomen van deze moeilijk traceerbare soort, habitatherstel en uitzet van genetisch gezonde kweekdieren.
 13. Het Albertkanaal als natuurverbinding voor vleermuizen
  Wout Willems, Natuurpunt Studie
 14. Wout Willems coördineert het vleermuisonderzoek bij Natuurpunt Studie en ondersteunt de Vlaamse vleermuizenwerkgroep. Hij licht toe hoe het Albertkanaal een rol speelt als natuurverbinding voor vleermuizen. Recent onderzoek met vleermuizendetectoren ging niet enkel na welke soorten het kanaal gebruiken als natuurverbinding, maar ook wanneer en hoe. Ook de connectie met de gebieden in de omgeving werd onderzocht, en de verbinding met de mergelgroeven in Riemst als winterslaapplaats.

  Vrijdag 26 februari 2021:

 15. Biodiversiteit van daktuinen, de moeite waard?
  Thomas Vandijck, UHasselt
 16. Thomas Van Dijck is een doctoraatstudent verbonden aan Universiteit Hasselt. Hij is aangesteld op EcoCities: een Vlaams project dat groendaken en -wanden onderzoekt als een bron voor ecosysteemdiensten. Daktuinen komen in Vlaanderen meer en meer voor, deels doordat verschillende steden de constructie ervan verplichten bij nieuwbouw of renovatie. Eén van de gepaarde voordelen zou een toename in urbane biodiversiteit zijn. Deze studie onderzocht de diversiteit aan invertebraten op 12 daktuinen (Gent, Hasselt en Antwerpen). Welke soorten zijn er aangetroffen over de tijdspanne van een jaar en wat vertelt ons dit?
 17. Sleedoorn- en Iepenpage in Limburg: tweemaal een verschillende verhaal
  Ilf Jacobs, Natuurpunt
 18. Ilf Jacobs werkt bij Natuurpunt Studie en volgt al jaren de Sleedoorn- en Iepenpage in detail op. In 2019-2020 werden deze mysterieuze dagvlinders onder de loep genomen. Op basis van onder andere historische waarnemingen en verspreidingsgegevens van waardplanten werd in samenwerking met vrijwilligers intensief gezocht naar beide soorten. De onderzoeksresultaten zijn verrassend en lopen voor de twee soorten sterk uiteen.

  Zaterdag 27 februari 2021:

 19. Impressies over 30 jaar natuuronderzoek in Limburg
  Luc Crèvecoeur, Provinciaal Natuurcentrum
 20. 30e contactdag van ons Netwerk Natuuronderzoek Limburg. Normaal gezien zaten we nu in 2 aula’s in Diepenbeek. Maar ik wil vandaag toch vooral een positief verhaal brengen. Een positief digitaal verhaal van bijna 1000 inschrijvingen in totaal, van gemiddeld meer dan 250 effectieve deelnemers per avond, een verhaal van 9 volwaardige presentaties door specialisten. Op maandag overtuigde Martin Hermy ons om niet-inheemse soorten te gebruiken in de klimaatrobuuste tuinen voor de toekomst. Sipke Gonggrijp bracht een te gek verhaal over o.a. Australische soorten die door een wolwasserij in Verviers en recente grote werken aan de Maas op dit moment zijn terug te vinden in de Grensmaas. Op dinsdag bracht Henk Sierdsema een overzicht van de trends in vogelwaarnemingen in Nederlands Limburg en in Noord-Brabant. Het gaat daar desastreus voor de zomertortel en de patrijs, en geweldig voor de boomklever en de middelste bonte specht. Vervolgens vertelde Paula Ulenaers ons hoe wintervoeding voor akkervogels in beheerovereenkomsten een succesverhaal zijn, zeker voor de veldleeuwerik en de geelgors. En er was ook nog iets met bladrammenas…
 21. Natuurbeelden uit 2020
  Frank Resseler, De Kijkhut
 22. De film start met vogelgeluiden en een beeld waarop de titel staat: Contactdag 2021, een digitale toch door Limburgse natuur. Er volgen beelden van heidegebieden en waterplassen. Een dier komt in beeld: is het een wolf? In vogelvlucht over een grote waterplas. Inzoomen op een sprinkhaan, een vogel. Je ziet een kabbelend beekje. Opnieuw heide, met een sprinkhaan die plots wegspringt. Twee wandelaars wandelen tussen zand en heide met een vlindernetje. Bijen graven in het zand. Mierennest. Vlinders op planten. Parende vlinders. Opnieuw een kabbelend beekje, met waterdiertjes. Een libel vliegt eroverheen. In vogelvlucht over bossen met waterplassen. Broekbossen in beeld. Een kamsalamander zwemt door het water. Opnieuw vogelvlucht over waterplassen waarnaast runderen of paarden grazen. Inzoomen op
 23. Wat bomen ons vertellen over de geschiedenis van het klimaat, mensen en bossen
  Valerie Trouet, Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona

142 - Limburgse Contactdag Natuuronderzoek 202


http://www.pnc.be/contactdagnatuuronderzoek2021
http://www.pnc.be/contactdag-natuuronderzoek
Jij schreef je in voor de webinar op

Maandag 22 februari

van de Limburgse Contactdag Natuuronderzoek. Het programma ziet er als volgt uit:
• 19.30 u. – Niet-inheemse bomen voor de tuin van de toekomst: een must – Martin Hermy, KULeuven
• 20.30 u. – In de voetsporen van Van Ooststroom en Reichgelt, een speurtocht naar woladventieven langs de Grensmaas – Sipke Gonggrijp, Stichting Hortus Alkmaar

Je kan de webinar volgen via deze link: https://us02web.zoom.us/j/82175708323

http://www.pnc.be/contactdagnatuuronderzoek2021

Dinsdag 23 februari 2021:

19.30 u. - Vogels net over de grens. Trends in Nederlands Limburg en Noord-Brabant – Henk Sierdsema, Sovon
20.30 u . - Wintervoeding voor akkervogels, een succesverhaal? – Paula Ulenaers, VLM

Woensdag 24 februari 2021:

19.30 u . - Bodemerosie in Limburg: een probleem? – Jean Poesen, KULeuven

Donderdag 25 februari 2021:

19.30 u. - Kweek en herintroductie van de Grote modderkruiper – Jeroen Van Wichelen, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
20.30 u. - Het Albertkanaal als natuurverbinding voor vleermuizen – Wout Willems, Natuurpunt Studie

Vrijdag 26 februari 2021:

19.30 u. - Biodiversiteit van daktuinen, de moeite waard? – Thomas Vandijck, UHasselt
20.30 u. - Sleedoorn- en Iepenpage in Limburg: tweemaal een verschillend verhaal – Ilf Jacobs, Natuurpunt

Zaterdag 27 februari 2021:

15.30 u. - Verwelkoming – Jan Mampaey, Provinciaal Natuurcentrum
15.35 u. - Impressies over 30 jaar natuuronderzoek in Limburg – Luc Crèvecoeur, Provinciaal Natuurcentrum
15.50 u. - Natuurbeelden uit 2020 – Frank Resseler, De Kijkhut
16.00 u. - Wat bomen ons vertellen over de geschiedenis van het klimaat, mensen en bossen – Valerie Trouet, Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona

Zaterdag 27 februari 2021:

1a. Zaterdag Humble Bee EIS Engels
1b. Zaterdag Likoma Limburg

 1. Zaterdag Windvogel Strategie Sessie
 2. Frank Majoor Kok Maandag
 3. Hommesl Donderdag EIS Linde Slikboer
 4. Likoma Zaterdag
  91 . Webinar Limburgse Contactdag Natuuronderzoek ZaterdagMedische Publieksacademie Live - umcg.nl

https://www.umcg.nl/live Op dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
Medische Publieksacademie Live
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx

http://www.pnc.be/contactdag-natuuronderzoek

142 - Limburgse Contactdag Natuuronderzoek 2021 91

Ingresado el 24 de marzo de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

143 -BLWG Geheimnisvolle Wildblumenbis Kroatia UK SeulingsWald

 1. Mosses Lichens Hans Toetenel deed veldonderzoek in verschillende duingebieden langs de Nederlandse kust en legt uit welke mossen en korstmossen je hier kunt vinden.
 2. Kroatiens Auenland WDR is 02.04.2021 ∙
  Die Save ist ein vagabundierender Fluss, jedes Jahr verlagert sie ihren Lauf um bis zu zwei Meter. Sie fließt durch vier Länder: Slowenien, Kroatien, Bosnien und Serbien. Aber nur im mittleren Flussabschnitt, in Slowenien und Kroatien, blieb sie unangetastet - und mit ihr eine Jahrtausende alte Auenlandschaft, die als schönste Europas gilt. Ob Schreiadler oder Seeadler, hier gibt es noch viele Tiere, die bei uns selten geworden sind. Auch unter Wasser hat die Save einiges zu bieten. http://localhost:3020/video/abenteuer-erde/kroatiens-auenland/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTFjMDliMjE5LWNhMTYtNDc5ZS1iNzJkLWViMzgzYTIwODg1Yg/

 3. Unbekannter Seulingswald HR bis 04.07.2021 ∙
  Der 10.000 Hektar große Seulingswald an der Grenze zu Thüringen ist charakterisiert durch den Bergbau, der hier überall seine Spuren hinterlassen hat, und durch die Autobahn, die das Waldgebiet durchschneidet.
  http://localhost:3020/video/erlebnis-hessen/unbekannter-seulingswald/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMDE4MTU/

 4. Wales: Der Wilde Westen Großbritanniens - Langer Winter, später Frühling (1/4) WDR bis 09.03.2022 ∙
  m ersten Teil müssen sich die tierischen Bewohner auf einen sehr späten Frühling einstellen, denn die eisigen Wintertemperaturen wollen sich lange nicht zurückziehen.
  http://localhost:3020/video/abenteuer-erde/wales-der-wilde-westen-grossbritanniens-langer-winter-spaeter-fruehling-1-4/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTBlMmQyZjcxLTNlZGUtNGI5Mi05MzgwLTBiY2IzNjEzZDEzNw/
  Wales: Egal wo, ob an den Grenzen im Osten, den Tälern im Süden, den Bergen im Norden, den felsigen Küsten im Westen oder in den Städten - Wales ist voller Wildtiere. Vier Folgen zeigen ein ganzes Jahr im Wilden Westen Großbritanniens.

 5. Erlebnis Erde Packende und faszinierende Tier- und Naturaufnahmen im Ersten.
  https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/erlebnis-erde/index.html Geoblock
  https://www.ardmediathek.de/sendung/erlebnis-erde/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2VybGVibmlzIGVyZGU/

 6. Wildlife im Schlosspark bis 18.03.2022 ∙Zu den bevorzugten Motive des Wildtierfotografen Marco Schütte gehören Schneehasen, Gämsen, Steinböcke. Wenn er Bilder von Rehen macht, begibt er sich an einen Ort, an dem die Wenigsten mit den Tieren rechnen würden - an einen Ort mitten in München.
  http://localhost:3020/video/abendschau-der-sueden/wildlife-im-schlosspark/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2NlNTY1OWEyLTVkNTYtNDk1NS1iMDQ1LTdkMGZjZDNiMTkyMg/

 7. Auf den Spuren der Römer: Unterwegs im Teutoburger Wald WDR bis 16.10.2021 ∙
  Bei einer Wanderung auf dem Höhenkamm des Teutoburger Waldes begibt sich Lokalzeit-Moderator Hendrik Schulte auf die Spuren der Römer und Germanen.

  9 nach Christus ereignete sich in
  http://localhost:3020/video/heimatflimmern/auf-den-spuren-der-roemer-unterwegs-im-teutoburger-wald/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTA0YTY1MDk1LTFiMzktNDg2NC1iYjg4LTM1MjhiYjgwZDRiNA/ Germanien eine Schlacht, die Weltgeschichte schrieb: Die Varusschlacht. Arminius, der Cherusker, auch Hermann genannt, besiegte den römischen Feldherren Varus und drei seiner Legionen. Hendrik Schulte macht sich auf den 156 Kilometer langen Hermannsweg, um mehr zu erfahren. Was ist Mythos, was ist Geschichte? Sähen Städte wie Bielefeld und Detmold heute anders aus, wäre die Schlacht anders verlaufen?

 8. Das grüne Herz Westfalens: Ein Wald im Wandel
  Der Kreis Siegen-Wittgenstein ist der waldreichste Kreis Deutschlands. Fast Dreiviertel der Fläche sind von Wald bedeckt.
  http://localhost:3020/video/heimatflimmern/das-gruene-herz-westfalens-ein-wald-im-wandel/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTc3YTJiZGE3LTA3NDktNDhhMC05ODk1LWJhMTIwMjM4YTFkNA/
  Die Menschen hier leben seit Jahrhunderten von und mit dem Wald. Er ist Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten, Rückzugsgebiet aber auch Wirtschaftsfaktor. Doch der Wald ist in Gefahr: Klimawandel und der Borkenkäfer machen ihm das Überleben schwe

 9. Schutzort für Wanderfalken bis 23.03.2022 ∙
  Abendschau - Der Süden ∙ BR Fernsehen Wanderfalken haben jetzt Paarungszeit. Damit die Zahl der in Bayern selten gewordenen Tiere wieder zunimmt, haben Biologen im Nationalpark Bayerischer Wald das Höllbachgespreng für Wanderer und Naturfreunde abgesperrt. http://localhost:3020/video/abendschau-der-sueden/schutzort-fuer-wanderfalken/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzBlOGQ3YWQ2LTkzYTUtNDFiMy04MzQ4LTNkYThhMWRjZmQxNQ/

 10. hallo hessen - Teil 1 bis 19.03.2022 ∙ Heute endet die Abstimmung zur Wahl des Vogels des Jahres 2021. "hallo hessen"-Zuschauer erfahren ganz aktuell vom Ornithologen des NABU Hessen Bernd Petri, welche Vögel im Rennen um die Podiumsplätze ihre Schnäbel ganz vorne haben. http://localhost:3020/video/hallo-hessen/hallo-hessen-teil-1/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMzA1MTg/
 11. Blütenpracht im Wald Geheimnisvolle Wildblumenbis 22/04/2021

  Geheimnisvolle Wildblumen Blütenpracht im Wald bis 22/04/2021 Wildblumen bezaubern mit ihren Farben, ihrer Form und ihrem Duft. Die Dokureihe nimmt den Zuschauer mit auf eine Entdeckungsreise durch artenreiche Naturräume und urbane Landschaften. In dieser Folge geht es um den Kreislauf der Natur im Wechsel der Jahreszeiten und das natürliche Gleichgewicht zwischen den Arten im Unterholz.
  Um den Wald ranken sich zahlreiche Mythen und Legenden. Dieser geheimnisvolle Lebensraum birgt viele Schätze, dazu gehören auch zahlreiche Wildblumenarten: Waldreben, Weißwurz oder auch Efeu tragen zum Zauber des Waldes bei. Im Winter schläft die ganze Blumenpracht, doch sobald die ersten Sonnenstrahlen den Waldboden berühren, sprießen die ersten Blumen aus der Erde. Nun beginnt der Wettkampf um das nährende Licht, bei dem jede Pflanze ihre ganz eigene Strategie hat, um erfolgreich zu sein. So bedecken die Wald-Windröschen den Waldboden wie ein Teppich. Osterglocken und Hasenglöckchen nutzten die Zeit, in der die Bäume noch keine Blätter besitzen. Die Heilpraktikerin Dominique Verrier-Compain macht oft Ausflüge in den Wald. Heute ist sie auf der Suche nach aromatischen Blumen und findet Sauerklee – das perfekte saure Etwas für den Salat oder die Limonade. Je schattiger es wird, desto stärker strömt ein ganz besonderer Duft durch den Wald: Bärlauch. Das grüne

 12. Geheimnisvolle Wildblumen Von der Sonne verwöhnt bis 23/04/2021


  Geheimnisvolle Wildblumen Von der Sonne verwöhnt bis 23/04/2021
  ie Wildblumen des Mittelmeerraums berühren alle Sinne mit ihrem Duft und ihrem faszinierenden Reichtum an Farben. Diese wild wachsende Flora gehört zweifellos zum Schönsten, was die Natur hervorgebracht hat. Auf einem Streifzug durch die vier Naturräume des Mittelmeers – Küste, niedrige Gebirge, Macchie und Garrigue – wird die erstaunliche Widerstandskraft dieser Pflanzen gegenüber den klimatischen Bedingungen deutlich. Man könnte meinen, dass die Wildflora vor den trockenen und heißen Sommern oder dem Salzwasser kapitulieren würde. Doch der Meerfenchel beispielsweise, der essbar ist und einen zitronigen Geschmack hat, gedeiht an felsigen Küsten im Einflussbereich der Gischt. Oder auch der krautige Wundklee, der ebenfalls auf felsigem Untergrund wächst und dem salzigen Meerwasser, Stürmen und Trockenheit trotzt. Außerdem behaupten sich in dem trockenen Milieu Lavendel, Thymian und Rosmarin sowie Iris, Strohblumen, Mimosen und Mittagsblumen. Diesen Pflanzen gelingt es, im unerbittlichen mediterranen Klima zu überleben. Zu Wort kommen Menschen, die sich in den Naturparks für den Erhalt der mediterranen Pflanzen einsetzen und deren besondere Vitalität erklären.

 13. Feld- und Wiesenblumen Geheimnisvolle Wildblumen bis 24/04/2021

  Feld- und Wiesenblumen Geheimnisvolle Wildblumen bis 24/04/2021
  Veronica, Daphne, Anemone oder Angelika: Viele dieser Feld- und Wiesenblumen tragen Namen wie Prinzessinnen. Dabei sind sie äußerst bescheiden und verlangen nicht mehr, als sich den Platz zu erobern, der ihnen zusteht. Über Jahrhunderte koexistierten Wildblumen und Menschen harmonisch, bis das natürliche Gleichgewicht und ihr Lebensraum durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung und den Einsatz von Pestiziden zerstört wurde. Auf einer unberührten Wiese können Hunderte Blumenarten aus verschiedensten Pflanzenfamilien wachsen. Heute findet man diese artenreichen Wiesen immer seltener. Im Aubrac beispielsweise, im französischen Zentralmassiv, sind solche Blumenwiesen fast ganz verschwunden. Von wilden Orchideen- und Tulpenarten, Wiesensalbei, Pfaffenblume, Dotterblume, Klee bis hin zu Margeriten und Mohnblumen – im Gespräch mit Botanikern, einem Landwirt, einem Naturfotografen, einem Landschaftsgärtner, einem Agrarökologen und einem Kräuterbauern geht dieser Film der Frage nach, wie der Mensch wieder im Einklang mit diesen wilden Schönheiten l

 14. Aaalscholvers Fischdieb oder Sündenbock? Kormorane s 21/04/2021

  Aaalscholvers Fischdieb oder Sündenbock? Kormorane s 21/04/2021
  Sardische Fischer sehen 10.000 Kormorane über die Lagunen ziehen und glauben dadurch ihre Fischgründe gefährdet. Fischern in Mecklenburg-Vorpommern sind Naturschutzgebiete suspekt: Ungestört können dort Tausende Kormorane brüten oder rasten und Jagd auf Fische machen. Ein Angler in Bayern hat es nur mit ein paar Hundert Kormoranen zu tun. Auch er beobachtet drastische Rückgänge bei den Fischarten. Dann gibt es noch überall in Europa die Teichwirte. Ihre Fischzucht ist für den Kormoran besonders leicht zugänglich. Deshalb sind bereits eine Handvoll Kormorane für sie eine Katastrophe. Kormorane sind sogenannte Nahrungsopportunisten. Sie jagen, was am leichtesten verfügbar ist, und zwar mit unschlagbaren Methoden. So hat der Biologe Stefano Volponi auf Sardinien das soziale Fischen der Kormorane beobachtet: Während etwa die Hälfte der Vögel durch Flügelschlagen einen Fischschwarm zusammenscheucht, kann die andere Hälfte die Fische bequem fangen und fressen. Nach einiger Zeit wechseln sich die Gruppen ab. In ganz Europa ärgern sich die Fischer über den in ihren Augen bestens angepassten, dreisten Fischräuber und fordern seinen Abschuss. Was sie nicht berücksichtigen: Kormorane sind Zugvögel. So gibt es derzeit 170.000 Brutpaare im nördlichen Ostseeraum, die durch ganz Europa zu den für sie günstigsten Fischgebieten ziehen. Verschiedene Forschergruppen versuchen, Gesetzmäßigkeiten und Rückschlüsse aus dem Zugverhalten und vermeintlichen Nahrungsvorlieben abzuleiten. Doch der Kormoran lässt sich so leicht nicht fassen. Zu genial, zu schnell agiert er in

 15. Der Paraná - Ein Fluss wie das Meer Vom Ursprung durch Brasilien bis 15/06/2021

  Der Paraná - Ein Fluss wie das Meer Vom Ursprung durch Brasilien bis 15/06/2021Der erste Teil der Flussreise entlang des Paraná führt uns vom Hinterland des brasilianischen Bundesstaates São Paulo bis nach Paraguay: Auf den 800 Kilometern ist der Fluss zumeist aufgestaut um Brasiliens hohen Energiebarf zu decken. Doch die Staudämme belasten das Ökosystem des Flusses. Und auch andere Umweltsünden und der Klimawandel belasten Flora und Fauna.

  In der ersten Folge „Vom Ursprung durch Brasilien“ führt die Reise zum Entstehungspunkt des Paraná. Von dort fließt er durch das Hinterland der Bundesstaaten São Paulo und Paraná. Nannten die Ureinwohner den Paraná schon einen Fluss „wie das Meer“, ist er hier über weite Strecken durch Eingriffe des Menschen noch größer geworden, teilweise bis zu zehn Kilometer breit. Aufstauung zur Energiegewinnung hat das Ökosystem verändert. Vor allem einheimischen Fisch gibt es kaum mehr und die Zucht von Fischen aus anderen Kontinenten dominiert. Entlang der Energieachse Brasiliens, die das Riesenland mit Strom versorgt, stehen Mensch, Tier und Umwelt großen Herausforderungen gegenüber. Nicht nur Staudämme haben die Flora und Fauna verändert, auch weitflächige Abholzung und monokulturelle Landwirtschaft bedrohen Lebensräume. Doch entlang der rund 800 Kilometer langen Strecke haben Menschen aus der Not eine Tugend gemacht. Eine Fischerin stellt mittlerweile aus Zuchtfischabfällen Fischleder her, das zu ökologisch einwandfreien Handtaschen oder Damenschuhen wird. Ein Landwirt hat auf einer einstigen Kaffeefarm wieder aufgeforstet, um ein Zeichen zu setzen und jüngeren Generationen zu zeigen, wie wichtig der Wald auch für ihr Überleben ist. Eine Biologin schützt eine seltene Affenart, die es nur am Paraná gibt. Dieser erste Teil erkundet in der Region aber auch noch intakte Naturparks wie die Ilha Grande, ein Inselparadies mitten im Fluss. Oder die Lagoa Xambrê, Brasiliens zweitgrößte Süßwasserlagune, wo der Paraná noch ursprünglich und authentisch ist.

 16. Unbekannter Seulingswald HR bis 04.07.2021 ∙
  Der 10.000 Hektar große Seulingswald an der Grenze zu Thüringen ist charakterisiert durch den Bergbau, der hier überall seine Spuren hinterlassen hat, und durch die Autobahn, die das Waldgebiet durchschneidet.
  http://localhost:3020/video/erlebnis-hessen/unbekannter-seulingswald/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMDE4MTU/

143 -BLWG Geheimnisvolle Wildblumenbis Kroatia UK SeulingsWald

Ingresado el 24 de marzo de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

12 de marzo de 2021

130. Wildes Deutschland: Die Rhön

Insel der Pinguine NOCH 3 TAGE

Südgeorgien ragt mitten im Südpolarmeer wie ein Gebirge aus dem Wasser. Hier leben Millionen Königs- und Gelbschopfpinguine, tausende Seeelefanten, sowie mehr als drei Millionen Seebären.

 1. Wildes Deutschland: Die Rhön bis 02.06.2021 ARD Mediathek


  Die Rhön wird oft als das Land der offenen Fernen bezeichnet. Auf kein anderes Mittelgebirge in Deutschland trifft diese Bezeichnung besser zu. Von den Bergkuppen aus kann man den Blick weit übers Land schweifen lassen.
 2. Wildes Deutschland: Die Schwäbische Alb 27.09.2021 ARD Mediathek


  Im Herzen Baden-Württembergs liegt eines der artenreichsten Mittelgebirge Deutschlands: die Schwäbische Alb. Einst erstreckte sich hier ein kalkreiches Jurameer. Über die Jahrtausende entstanden hier viele verschiedene extreme Lebensräume.

 3. Making-of: Das geheime Leben der Rothirsche 21.04.2021 ARD Mediathek


  Hirsche in freier Wildbahn zu filmen ist aufwändig und kompliziert, weil sie sehr scheu sind und ziemlich versteckt leben. Für die Dokumentation konnten die Verhaltensweisen der Hirsche mit speziellen Kamerafallen gefilmt werden.

 4. Wildes Deutschland: Die Schwäbische Alb 27.09.2021 ARD Mediathek


  Im Herzen Baden-Württembergs liegt eines der artenreichsten Mittelgebirge Deutschlands: die Schwäbische Alb. Einst erstreckte sich hier ein kalkreiches Jurameer. Über die Jahrtausende entstanden hier viele verschiedene extreme Lebensräume.

 5. Erlebnis Erde: Haie eiskalt! 18.01.2021 ∙ Erlebnis Erde ∙ Das Erste


  Seit Millionen von Jahren beherrschen Haie die Meere. Als geschickte Jäger in den Tiefen der Ozeane kennen wir sie vor allem aus tropischen Gewässern. Über die Haie des Nordes und ihre faszinierenden Überlebensstrategien wissen wir wenig.

 6. Die verschmusten Rochen von Antigua (3)25.09.2020 ∙ Verrückt nach Meer ∙ Das Erste


  Die Tour durch die Karibik führt das kleine Kreuzfahrtschiff in den Hafen von Antigua. Von dort aus strömen die Passagiere zu den Sightseeingspots der Insel. Heiko, Simone und Britt machen sich auf den Weg zum "Schwimmen mit den Rochen".

 7. Erlebnis Erde: Haie eiskalt! bis 18.01.2022


  Die Tour durch die Karibik führt das kleine Kreuzfahrtschiff in den Hafen von Antigua. Von dort aus strömen die Passagiere zu den Sightseeingspots der Insel. Heiko, Simone und Britt machen sich auf den Weg zum "Schwimmen mit den Rochen".

 8. Wildes Deutschland: Die Berchtesgadener Alpen bis 18.06.2022


  Der Film ist ein bildgewaltiges Naturporträt über Deutschlands einzigen Alpennationalpark mit extremen Lebensräumen wie der Karstlandschaften des Steinernen Meeres, dem Watzmann mit der höchsten Felswand der Ostalpen oder dem Königssee.

 9. Erlebnis Erde: Die Donau bis 18.08.2022


  Gut 600 Kilometer fließt die Donau durch Deutschland - von der Quelle im Schwarzwald bis zur Grenze unterhalb von Passau. In ihrem Oberlauf ist die Donau kein freier Fluss mehr. Sie ist zerstückelt in eine Kette von Stauseen. Der Fluss als Verkehrsweg, Kraftwerkskühler und Stromlieferant mit meist verheerenden Auswirkungen: Wer hat nicht die dramatischen Bilder vom Frühjahr 2013 im Kopf, wenn von der Donau die Rede ist, vom Jahrhunderthochwasser, geborstene Dämme, verzweifelte Menschen, meterhohe Fluten, die alles mit sich rissen und Existenzen vernichtet haben.


 1. Verfügbar vom 05/03/2021 bis 03/04/2021 44 min. Griff der Naturgewalten
  Die Nordfriesischen Inseln sind geprägt von einer Dynamik, die deutschlandweit einzigartig ist. Sie bieten Lebensräume für seltene Arten, und müssen sich obendrein permanent selbst gegen die Kraft des Meeres behaupten. Die Dokumentation zeigt Tiere, die erfolgreich im Griff der Naturgewalten leben wie Kegelrobben, Schlangennadeln und Gespensterkrebse.

  Ostfriesischen Inseln "Im Griff der Naturgewalten"


  Wenn eine Sturmflut die Nordsee zum Toben bringt, trifft es besonders Deutschlands nördlichste Insel Sylt mit voller Wucht. Ihre Westküste verliert im Durchschnitt pro Jahr 1 Million Kubikmeter Sand. Doch nicht nur Sturmfluten verändern die Nordfriesischen Inseln. Die zunehmende Erwärmung der Nordsee sorgt für eine „Globalisierung unter Wasser“. Zudem beeinflussen Ebbe und Flut den Lebensraum vieler Tiere dramatisch.
  Sylt, Föhr, Amrum, Pellworm und Nordstrand liegen vor der Westküste Schleswig-Holsteins im nordfriesischen Wattenmeer. Anders als die Ostfriesischen Inseln unterscheiden sich ihre Landschaften; sie beherbergen andere Tierarten und kämpfen mit diversen Schwierigkeiten. Für alle ein Problem ist der Einfluss des Menschen: Auf Föhr hat die landwirtschaftliche Nutzung nahezu sämtliche Brutmöglichkeiten für Vögel zerstört. Amrum dagegen entwickelte sich zur Vogelinsel Nummer eins, denn die Insel hat ausgedehnte Naturschutzflächen. Zudem gibt es keine Verbindung zum Festland – im Gegensatz zu Sylt, wo der Hindenburgdamm einen bequemen Zuwanderungsweg für Füchse und andere Raubtiere bietet.
  Das Wattenmeer steht vor großen Veränderungen: Der Anstieg des Meeresspiegels könnte einige Bereiche dauerhaft überfluten; es droht zu „ertrinken“. Außerdem wird das Wasser immer wärmer und begünstigt damit eine Zuwanderung fremder Arten.
  Beständigkeit ist daher für die tierischen und menschlichen Bewohner der Nordfriesischen Inseln ein Fremdwort. Die Dokumentation entdeckt ungewöhnliche Symbiosen und neue „Wohngemeinschaften“. Sie zeigt Probleme, aber auch Chancen für den Erhalt der Tier- und Inselwelt auf.
 2. Tot April te zien, Verfügbar vom 05/03/2021 bis 03/04/2021 "Geboren aus Sand"
  Wie eine Perlenkette reihen sich die Ostfriesischen Inseln an der niedersächsischen Nordseeküste entlang. Sie verfügen über faszinierende Landschaften und einzigartige Ökosysteme. Dabei bieten sie nicht nur Lebensräume für seltene Arten, sondern sind auch selbst ständig vom Rhythmus der Gezeiten bestimmt. Die Dokumentation zeigt die Naturspektakel und Tierarten der Inseln.

  Ostfriesischen Inseln "Geboren aus Sand"


  Inmitten Wattenmeeres, das zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört, reihen sich die Ostfriesischen Inseln an der niedersächsischen Nordseeküste entlang. Zu den sieben bewohnten Inseln Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge kommen noch einige unbewohnte hinzu. Als Barriereinseln brechen sie die Wucht der Nordsee und spielen so eine wichtige Rolle im Küstenschutz. Noch entscheidender sind sie für die Tierwelt. Viele seltene und bedrohte Arten finden auf den Ostfriesischen Inseln ihre letzten Rückzugsgebiete.
  Geschaffen wurden die Inseln allein durch das Zusammenspiel von Wind, Strömungen und Gezeiten. Sie sind buchstäblich aus dem Sand heraus geboren. Jede Insel hat ihren eigenen Charakter, und anders als die Nordfriesischen Inseln gleichen sich ihre Landschaften sehr: lange Strände, ausgedehnte Dünenlandschaften und weitläufige Salzwiesen. In jedem dieser Lebensräume zeigt die Dokumentation winzige Kreaturen, mutige Kämpfer wie die Sandregenpfeifer und überraschende Besucher wie den Igel, der vom Festland auf die Inseln kam.
  Die Inseln gehören zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Naturschutz hat hier oberste Priorität. Und das spürt vor allem die Tierwelt. So finden rund 1.500 gefährdete Tierarten hier eine Zuflucht. Vor allem für Vögel sind sie ein Paradies: Ob als Zugvogel im Frühjahr und Herbst oder als Brutvogel – sie alle schätzen die Ursprünglichkeit und Ruhe der oft sogar autofreien Inseln, den Schutz vor Raubtieren und das reiche Nahrungsangebot des Wattenmeeres.

  113. Arte Wattenmeeres UNESCO-Weltnaturerbe Ostfriesischen Inseln "Geboren aus Sand"
  WESTPARK

  1. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg (BE)
  2. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
  3. Geologische Fietsroute Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
  4. Geologische Fietsroute Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
  5. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg (BE)
  6. Rachel 130 are natuurgebied 20 maart of 22 maart om 19:00
  7. Buxton Field Club
  8. Webinar 4032021 Rosalie Heins Piet Verdonschot, Camilla Dreef en Marco Kraal Camilla en Marc

  ‘The Oldest Lake in Europe: The Birds and Wildlife of Lake Prespa’
  my talk at 7pm on Sat 6 March 2021
  Really looking forward to this talk about a very special place for two SPECIAL and formative institutions for me – the Buxton Field Club and the Derbyshire Ornithological Society. If you are a member you can watch free and if you are NOT a member you can watch free live streamed at YouTube here. Please join us
  https://www.youtube.com/channel/UCrg0DPEb7LrOTzoShH6ZRkA
  Next Meeting is van Rachel die een 130 are groot natuurgebied heeft op 20 maart of 22 maart om 19:00 https://buxtonstreetbystreet.co.uk/2021/02/26/free-virtual-wildlife-talk-with-buxton-field-club/

  1. Arte Wattenmeeres UNESCO-Weltnaturerbe Ostfriesischen Inseln "Geboren aus Sand"
  2. Wildes Deutschland: Die Rhön


  Ingresado el 12 de marzo de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  28 de marzo de 2021

  147 - Wikipedia Weekly - iNaturalist and citizen science (1-6)

  1. 147 - Wikipedia Weekly - iNaturalist and citizen science (1-6)

   147 - Wikipedia Weekly - iNaturalist and citizen science

  2. Twitch

  3. Periscope Twitter

  4. Youtube

  5. Facebook live (Visit StreamYard.com/facebook
   1. Learn how iNaturalist and other mobile apps that support citizen science are creating new opportunities for the Wikimedia community to share content to Wikipedia and Wikimedia Commons. We discuss how Wikimedia Commons can use Creative Commons licensed imagery from citizen science projects to enrich the metadata and multimedia content in the movement. We talk with Dario Taraborelli of the Chan Zuckerberg Initiative in Open Science, Andra Waagmeester, Siobhan Leachman and Mike Dickison and how these tools work.  6. Wikipedia: Biodiversity edition #2
   Wikipedia: Biodiversity edition #2


  7. Live editing Wikipedia: Biodiversity edition #1
   Users Siobhan Leachman, Andra Waagmeester and Jan Ainali gets together to write an article about different species. The specific topic gets chosen during the stream. Join in the chat to ask questions or give suggestions during the session.
   Live editing Wikipedia: Biodiversity edition #1

  8. Nederlands Wikipedia schrijfsessie over een invasieve soort Nederlands: Op 17 juli zullen we tijdens de eerste Wikipedia Weekly in het Nederlands, de Nederlandstalige Wikipedia verrijken met kennis over een plant of dier dat in België en Nederland invasief is. Enkele sprekers demonstreren dan gezamenlijk hoe te beginnen aan het schrijven van een wikipedia artikel over zo'n onderwerp. Welk plantje/diertje, dat houden we nog even geheim (om de spanning er in te houden). De uitzending kan live gevolgd worden via alle soorten sociale media kanalen of achteraf via YouTube herbekeken. Iedereen kan deelnemen door simpelweg op de link te klikken op de juiste dag en tijdstip, en kan opmerkingen maken of vragen stellen via de chatbox.
   Nederlands Wikipedia schrijfsessie over een invasieve soort

  9. Wikipedia Weekly Network - LIVE Wikidata editing #36 Lexemes!

   Wikipedia Weekly Network - LIVE Wikidata editing #36 Lexemes!


  10. https://www.npostart.nl/het-wad/13-05-2020/BV_101396196

  11. Wikipedia Weekly Network - LIVE Wikidata editing #OpenDataDay

   Wikipedia Weekly Network - LIVE Wikidata editing #OpenDataDay


  12. https://www.npostart.nl/het-wad/BV_101396193 Het WAD
   Unieke natuurserie gemaakt door filmmaker Ruben Smit over de Waddenzee, één van de ruigste plekken op aarde. UNESCO werelderfgoed, en met recht een unieke plek in de wereld.
   https://www.npostart.nl/het-wad/13-05-2020/BV_101396196  13. Op zondag 28 maart schetst Henk de Vries, ondersteund met foto’s, een beeld van de ontwikkeling van twee prominente straten in Leeuwarden: De Spanjaardslaan en Noordersingel. Beide straten markeren het gebied dat vroeger ‘De Loopgraven’ heette. Het landschap dat gedomineerd werd door weilanden, sloten en een enkele boerderij maakte vanaf 1865 langzamerhand plaats voor de Leeuwarder stadsuitbreiding naar het westen en het noorden. Hoe verliep de huizenbouw en wie kwamen er te wonen? Enkele gebeurtenissen, huizen en hun bijzondere bewoners worden eruit gelicht.

   De oorlog speelt in enkele verhalen een grote rol. Aandacht is er voor de Algemene Begraafplaats (1833) en de Lijkvaart en verder de Noorderstadsgracht als levensader voor beroeps- en pleziervaart, als zwemplek en natuurlijk als finishplaats voor de Elfstedentocht. Eind dit jaar hoopt Henk de Vries zijn boek over dit bijzondere stukje Leeuwarden te kunnen presenteren.


  14. https://www.npostart.nl/het-wad/13-05-2020/BV_101396196

   147 - Wikipedia Weekly - iNaturalist and citizen science (1-6)

   Ingresado el 28 de marzo de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

   27 de marzo de 2021

   64. Webinar Systeemstudie Overijssel Engery Transition1/12/20 (1,-6))

   Meer weten? Bekijk het webinar met de uitkomsten van de systeemstudie Overijssel. (1,2,3)
   Of bekijk het onderzoeksrapport Systeemstudie Overijssel. https://www.wevideo.com/view/1950026230

   De systeemstudie laat zien dat bijna alle knelpunten te verwachten zijn op het elektriciteitsnetwerk. Alle scenario’s laten zien dat we richting 2050 een sterke groei verwachten in de vraag naar elektriciteit en de lokale, duurzame productie hiervan. De huidige infrastructuur kan deze groei niet accommoderen, waarbij de studie laat zien dat de lokale opwek op termijn de grootste netverzwaringen vereist. Deze inzichten onderstrepen dat richting 2050, naast netverzwaring, ook flex-oplossingen die lokaal de benodigde verzwaring kunnen beperken of voorkomen, van groot belang zijn. De systeemstudie beschrijft een aantal van deze oplossingen en de daarbij behorende handelingsperspectieven. Han Slootweg is vanuit de regionale netbeheerder Enexis betrokken geweest bij de studie. Hij onderstreept het belang ervan: “Wij concentreren ons in de RES op het zichtjaar 2030. Als netbeheerder leggen wij infrastructuur echter niet aan voor 10 jaar, maar voor 30, 40 of 50 jaar. De systeemstudie biedt ons een handvat om nú keuzes te maken die niet alleen met het oog op 2030, maar ook voor 2050 en daarna adequaat zijn. “

   https://energiestrategietwente.nl/nieuws/toekomstscenarios-energiesysteem
   https://energiestrategietwente.nl/assets/media/201201_Systeemstudie-Overijssel.pdf

   Webinar en reacties op de resultaten
   De resultaten van de systeemstudie zijn onlangs toegelicht tijdens een webinar van Berenschot en Quintel, die de studie hebben uitgevoerd.

   Louis Koopman, voorzitter stuurgroep RES Twente: “Voor ons heel waardevol om mee te nemen op weg naar de RES Twente 1.0. Het is nog te vroeg om conclusies te kunnen trekken. De bestuurlijke keuzes moeten nog worden gemaakt, maar de systeemstudie geeft ons zeker meer inzicht in mogelijke knelpunten en oplossingsrichtingen in de infrastructuur. We gaan hierover in gesprek met de betrokken partijen en organisaties op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Bovendien worden de afwegingen niet alleen op basis van systeemefficiëntie gemaakt, maar ook op basis van ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke acceptatie. Bij de invulling van de RES Twente 1.0 komen alle afwegingen samen. https://energiestrategietwente.nl/nieuws/toekomstscenarios-energiesysteem

   https://energiestrategietwente.nl/assets/media/201201_Systeemstudie-Overijssel.pdf

   https://www.klusidee.nl/Forum/topic/plaatsing-binnenunit-warmtepomp-lucht-lucht.99066/

   https://www.npostart.nl/VPWON_1281268 2 Naturalis De Toren Verzamelen Herbarium Planten Bibliotheca Angelica

   https://www.npostart.nl/VPWON_1281267 1 Naturalis De Toren Verzamelen Vincent Kalkman Libellen Insecten verzamelen

   Waarom begin je aan een verzameling van ongeveer alles? Waarom ga je door met verzamelen als je meer dan 42 miljoen objecten hebt? En waarom zou je er überhaupt aan beginnen? Marcel Musters probeert dat uit te zoeken. We gaan daarom vanuit Leiden op reis naar het koninkrijk Bhutan.

   https://www.inaturalist.org/blog/25514-clarifying-ancestor-disagreements

   Prof. Mulder van TU Delft heeft een lezing gegeven over de Battolyser een innovatie op basis van een ruim 150 jaar oud principe van een ijzer-accu. Deze technologie heeft het in zich om aan zowel de korte als lange termijn energie-opslag en afgifte behoefte te voorzien.

   https://www.tudelft.nl/en/technology-transfer/development-innovation/research-exhibition-projects/battolyser/

   Prof. Mulder van TU Delft heeft een lezing gegeven over de Battolyser een innovatie op basis van een ruim 150 jaar oud principe van een ijzer-accu. Deze technologie heeft het in zich om aan zowel de korte als lange termijn energie-opslag en afgifte behoefte te voorzien.

   https://www.tudelft.nl/en/technology-transfer/development-innovation/research-exhibition-projects/battolyser/

   https://www.battolyserbv.com/2019/05/02/first-battolyser-for-electricity-storage-and-hydrogen-production-thanks-to-waddenfonds-in-groningen/

   22 januari Energie transitie! Jazeker, maar hoe?

   Prof.dr.ir. N.G. Deen
   Power & Flow, Werktuigbouwkunde,
   Technische Universiteit Eindhoven
   https://www.ngm1780.nl/events/energie-transitie-jazeker-maar-hoe/
   Energie transitie! Jazeker, maar hoe?

   26 februari https://www.ngm1780.nl/events/electriciteitsdistributie/
   “Klaar voor de toekomst”, de ontwikkeling van het hoogspanningsnet in Zeeland

   Gert Aanhaanen, Peter Kwakman, Bart van Hulst
   Afdeling netstrategie
   TenneT TSO B.V.
   https://www.ngm1780.nl/events/electriciteitsdistributie/
   Klaar voor de toekomst, de ontwikkeling van het hoogspanningsnet in Zeeland

   9 april Het energiesysteem van de toekomst in Zeeland

   dr. Ir. A. Jongepier
   energietransitie
   Enduris, Goes
   https://www.ngm1780.nl/events/electriciteit-in-zeeland/
   Het energiesysteem van de toekomst in Zeeland

   https://www.kng-groningen.nl/programma-lezingen/

   iNaturalist-presentation-voice-chat-with-inat-staff

   1. Webinar Systeemstudie Overijssel 1/12/20 (1,-6))

   Ingresado el 27 de marzo de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

   05 de marzo de 2021

   86. Vlinderdag Wageningen 6 maart 2021

   Landelijke Vlinderdag 2021

   1. Vlinderdag Wageningen 6 maart 2021

   https://www.vlinderstichting.nl/actueel/landelijke-dag/programma

   Vanaf 09:25 worden films vertoornd van Annette van Berkel.

   1. Vlinderdag Wageningen 6 maart 2021

   10.00 uur Van Junushoff naar De Vlinderstichting
   10.05 uur Welkom Titia Wolterbeek
   Vlinder- en libellenstand
   10.15 uur Hoe gaat het met de dagvlinders? Chris van Swaay
   Flitspresentaties
   10.30 uur Hoe gaat het met de nachtvlinders? Jurriën van Deijk
   Flitspresentaties
   10.45 uur Hoe gaat het met de libellen? Gerdien Bos
   Flitspresentaties
   11.00 uur Panelgesprek 


   Titia Wolterbeek, Chris van Swaay, Jurriën van Deijk en Gerdien Bos
   11.15 uur Pauze
   11.25 uur Vlinderfilm Annette van Berkel
   Bermen
   11.35 uur Over de waarde van bermen Albert Vliegenthart
   Flitspresentaties
   11.50 uur Het drama van het donker pimpernelblauwtje Irma Wynhoff
   Flitspresentaties
   12.05 uur Toekomstbestendig bermbeheer met Kleurkeur Anthonie Stip
   Flitspresentaties
   12.20 uur Panelgesprek Titia Wolterbeek, Albert Vliegenthart, Irma Wynhoff en Anthonie Stip
   12.35 uur Afsluiting Titia Wolterbeek

   https://www.youtube.com/watch?v=ovWaQlr6hxY Friesland Campus Wetenschapslezing Maarten van Lonen
   Lezing Gierzwaluwen door Johan Tinholt
   https://www.youtube.com/watch?v=ovWaQlr6hxY

   Friesland Campus Wetenschapslezing Maarten van Lonen
   https://www.youtube.com/watch?v=ovWaQlr6hxY

   https://www.youtube.com/watch?v=y4AH0dcUsZA Lezing Gierzwaluwen door Johan Tinholt

   Lezing Gierzwaluwen door Johan Tinholt
   https://www.youtube.com/watch?v=y4AH0dcUsZA
   Het JKB Klimaatkandidatendebat

   Het JKB Klimaatkandidatendebat
   https://www.youtube.com/watch?v=itU5aPcQX1A&feature=youtu.be
   Het JKB Klimaatkandidatendebat

   https://www.vlinderstichting.nl/actueel/landelijke-dag https://www.vlinderstichting.nl/actueel/landelijke-dag/programma   https://fb.watch/3zVmEBv761/

   https://www.facebook.com/blwgmossen/videos/718367948863689/

   Lezing over korstmossen
   Wat zijn korstmossen? Waar komen ze voor? Laurens Sparrius (BLWG) vertelt hoe het zit.
   Buffervaten
   https://www.econo.nl/voorrangsschakelaars
   https://www.econo.nl/cv-doorstroomverwarmer-modellen-1-tot-10-kw
   https://www.econo.nl/clage-cex-u-11-135-kw

   https://www.familie-kleinman.nl/energie/van-het-gas-af-revisited/
   https://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?t=6415Gelaagd laden is niet nodig; bovenin heet aanvoeren.
   Zonneboiler spiraal zit onderin omdat je altijd met maximaal delta t wil werken.
   Je kan er voor kiezen om je vloerverwarming met lagere temperaturen uit het midden van je buffer te halen zodat je hogere temperaturen altijd voor sanitair gebruik beschikbaar is. Immers zou je het te hete water anders omlaag moeten mengen. Dat is ook zonde. (maar het energieverbruik blijft hetzelfde!)

   5.7kWp, 27kWh lifePO4 batt., Duco balansvent., Lucht-water WP 8kWth, 1500l buffer, putboring, bad/douche op regen/putwater, CV-houtkachel, µ-WKK 10kWel(under development), Nissan Leaf 40kWh, el. offgrid(under development). woning beter te isoleren of tochtvrij te maken.. De laatste evolutie in warmtepompen is de stille werking, je hoort ze niet meer draaien. Ik zou zeggen: véél liever een ganse straat met warmtepompen, dan een ganse straat met houtkachels.

   Ik heb een puur-compressor lucht-water WP, zonder elektrische of gas-boost voor SWW. Dus de maximaal haalbare temperatuur is schuift mee met de buiten-temperatuur. Voor vloerverwarming is de dT klein genoeg om een aanvaarbare efficientie te bekomen. SWW of verwarming met radiatoren gaat met lucht-water WP volgens mij aan een rendement nauwelijks hoger dan weerstandsverwarming.
   https://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=7682
   Ik gebruik m'n warmtepomp bij temperaturen >6°C, onder 6°C geeft ze lichte support aan de vloertemp ifv comfort, maar levert m'n CV-kachel de warmte en alle SWW.

   Virtual Nature debate

   https://www.youtube.com/watch?v=Y1j5G_l1k9M Are nature documentaries vital for saving the planet, or just entertainment? On 3 March 2020 we were joined by an expert panel of filmmakers and researchers in Bristol Zoo to debate the issue of Virtual Nature. Chaired by Tom Heap of Countryfile and Costing the Earth.


   1
   https://www.youtube.com/watch?v=V5blr5CYgow Ecology Live Special with Jane Hill - 12 Months In Ecology


   2
   https://www.youtube.com/watch?v=aZkr_lMdjhg Ecology Live w/Douglas Yu! Managing biodiversity with eDNA: fish, leeches, insects, ponds & forests


   3
   https://www.youtube.com/watch?v=IiZ3pCmJPlY Ecology Live with Adam Algar - Cold blood in a hot world   All Eis Huble Bee presentations have been recorded and are now available online. The project posters have also been made available for download.
   Please find all the links at www.bestuivers.nl/hommelsymposium. Feel free to share this page with others who might be interested.


   Landelijke Vlinderdag 2021

   1. Vlinderdag Wageningen 6 maart 2021

   Ingresado el 05 de marzo de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

   01 de marzo de 2021

   106. Alpha Innotec WarmtePomp Geen BuitenUnit tot 2,3 kW!

   https://www.installatie.nl/nieuws/buitenunit-naar-binnen/ Geen buitenunit meer, maar de warmtepomp volledig binnen opgesteld. Nederland kan zich opmaken voor meer lucht/water-warmtepompen met binnenopstellingen, zo bleek op de openingsdag van de ISH in Frankfurt.

   Op de Duitse vakbeurs presenteren verschillende fabrikanten een buitenunit-loze warmtepomp als deeloplossing voor het geluidsprobleem van de buitenunits, of voor woningen waar geen plek is voor dit apparaat.

   De groei van de lucht/water-warmtepompmarkt in de sociale woningbouwrenovatie en gestapelde bouw, in combinatie met de extreme geluidseisen, zet de markt namelijk voor het blok. Óf inpakken in isolatiematerialen, of een alternatieve techniek zoeken voor de warmtepomp.

   Alpha Innotec. 8 en 12 kW kan terugmoduleren tot 2,3 kW!

   De lucht/water-warmtepomp, die via kanalen lucht aanzuigt en afvoert, is onder meer een nieuwe troef van Alpha Innotec. De LWCV draait in Duitsland al een tijdje in een 8 en 12 kW versie, die kan terugmoduleren tot 2,3 kW.

   Om de duizenden kuubs lucht door het apparaat te krijgen zijn aan de achterkant en zijkant twee enorme kanalen noodzaak: 70 cm doorsnede. Daardoor kan het toestel eigenlijk alleen maar in de hoek van een pand staan. En de geluidsdiscussie verplaatst zich naar binnen. Maar de fabrikanten laten weten dat de Bouwbesluit-eis van 30 dB(A) in verblijfsruimten niet het struikelblok vormt.

   Smalle kanalen

   De buitenunit Nefit Bosch BWL-1 (8-12 kW)
   Wolf heeft ook al een variant op de markt: de BWL-1 (8-12 kW) kan ook binnen opgesteld worden: hier hetzelfde principe, al zijn de kanalen met 55 cm al iets smaller. Ook Bosch toonde een versie van de 7000i warmtepomp die Nefit voert. In hun variant is de volledige buitenunit ingepakt, geïsoleerd en naar binnen verhuisd. Nadeel: je bent het leeuwendeel van je bijkeuken of installatieruimte kwijt aan buitendeel én binnendeel.

   2020: Nederlandse variant
   Het goede nieuws is dat er een Nederlandse variant komt: volgend jaar moet de LWCV van Alpha Innotec een 4,5 kW versie voor de Nederlandse markt op de VSK te zien zijn. En minder vermogen betekent ook kleinere kanalen.

   ‘Herriekasten’ HP Cube NIBE

   Peter Centen, directeur van Alpha Innotec importeur Nathan Systems ziet dat de buitenunit voor een belangrijk deel van de markt geen toekomst meer heeft. “In dicht bebouwde gebieden, zit niemand op een herriekast te wachten. Want zeg eerlijk: die buitenunit is een erfenis van de airco.” Alpha Innotec, de warmtepompfabrikant die Nathan vertegenwoordigt, gaat voor de kleine vermogens ook inzetten op een volledig binnen opgestelde lucht/water-warmtepomp, dus zónder buitenunit.

   Volledig binnen opgestelde warmtepompen zijn niet nieuw, ware het niet dat ze vooral toegepast worden als hybride oplossing in combinatie met de cv-ketel en terugwinning uit ventilatielucht: de ventilatiewarmtepomp. Zo heeft Itho Daalderop haar HP Cube omgebouwd tot universele hybride, die 2,5 kW vermogen haalt uit buitenlucht die in de woning wordt aangezogen. Ook NIBE heeft een ventilatiewarmtepomp die in prinicipe een woning all-electric kan verwarmen zonder buitendeel.

   Geluid en warmtepompen
   In Nederland is veel te doen over het geluid van de buitenunit. Op dit moment is regelgeving in ontwikkeling. Groot verschil tussen de Duits/Oostenrijkse regelgeving en de beoogde Nederlandse geluidseis, is dat de Duitse eis ook het geluidsaandeel in deellast (de nachtstand) meeneemt in de geluidsproductie.

   Daarnaast meten de Duitsers niet op de erfgrens, maar op de gevel van de aanpalende woning. Belangrijkste verschil is dat de warmtepompen bij onze oosterburen vooral toegepast worden in grotere woningen op vooral grotere percelen, waardoor de erfgrensproblematiek minder een issue is. https://www.installatie.nl/nieuws/buitenunit-naar-binnen/

   1. Alpha Innotec WarmtePomp Geen BuitenUnit tot 2,3 kW!

   Kijk je mee op woensdag 3 maart om 14:00 uur?
   https://lnkd.in/dbfuSwj
   https://lnkd.in/dyCqxFJ
   https://lnkd.in/duqsMvw
   Energy Barn Equlibrium Hidde Energie..EcoModermsme
   https://www.youtube.com/watch?v=kPjg-JtFiXg&fbclid&t=2h45m
   FaceBook het..Spindocters .debat .1 maart 18:00
   Facebook het...1 maart 18:00 ..debat .1 maart 18:00 vervolg NPORadio1

   https://www.nu.nl/285783/video/mauritshuisdebat-energietransitie.html
   Wie kun je beter vragen hoe spindoctors werken dan een spindoctor zelf? Tijs van den Brink heeft er zelfs twee gevonden om jou door de verkiezingscampagne te helpen richting 17 maart.
   Oud-spindoctor Jack de Vries van het CDA en voormalig PvdA-adviseur Julia Wouters vertellen het je in De Spindoctors.   Hoe groot moet het vermogen van een warmtepomp zijn?
   Niet te laag, niet te hoog, maar precies goed, dat is een cruciale stelregel. Bij lucht/waterwarmtepompen is het ‘optimale vermogen’ lastiger te bepalen dan bij een bodemgebonden warmtepomp.

   Voorkom onder- en overdimensionering
   Een warmtepomp moet zo lang mogelijk volcontinu draaien. Het duurt even voordat de thermodynamische koelcyclus op gang komt en het toestel ‘op stoom is’ om warmte te leveren. Iedere start/stop-actie gaat daarbij ten koste van het rendement, en het is ook nadelig voor de levensduur van de compressor. Het is daarom van groot belang dat een warmtepomp precies het juiste vermogen heeft
   https://form.vakbladwarmtepompen.nl/sites/default/files/downloads/dimensionering_van_warmtepompen_wp.pdf

   Ingresado el 01 de marzo de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

   64. Nieuwjaarsbijeenkomst Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) online

   Opgenomen voordrachten die u (nog eens) kunt bekijken:
   1. De Paddenstoelenmeetnetten in 2020 (Alfons Vaessen)
   2. Op zoek naar de topbermen van Overijssel (Rob Chrispijn)
   3. Op naam brengen van paddenstoelsoorten in de 21e eeuw, is dat voor een gewone mycoloog nog te doen? (Jorinde Nuytink & Thom Kuyper)
   4. Weet jij wat dit is? (Herman Sieben)
   5. Educatie binnen de NMV (Jan Knuiman & Mark Smeets)
   6. Glinsteringen des jaars (Aldert Gutter)

   10.15u Nieuwjaarstoespraak voorzitter AnnaElise Jansen
   10.25u

   De Paddenstoelenmeetnetten in 2020 (Alfons Vaessen)
   Een overzicht van de ontwikkelingen en waarnemingen van de
   paddenstoelenmeetnetten in 2020. Daarbij in het bijzonder aandacht voor
   interessante ontwikkelingen in het meetnet bospaddenstoelen en het meetnet
   zeereep, en een vooruitblik naar 2021.

   10.55u

   Zwammen tussen eb en vloed Richard Dijkstra, Roel Douwes, Roeland Enzlin, Inge
   Somhorst

   Verslag van een meerdaagse excursie naar Rottumerplaat.

   11.25u

   Op zoek naar de topbermen van Overijssel (Rob Chrispijn)
   Zoals bekend vormen laanbermen een uitwijkplaats voor zeldzame soorten
   paddenstoelen die door stikstofdepositie uit de bossen zijn verdreven. De Provincie
   Overijssel wilde weten wat de mycologisch belangrijkste wegbermen van de
   provincie zijn, zodat ze waar nodig het beheer ervan kan verbeteren.

   11.55u

   Op naam brengen van paddenstoelsoorten in de 21e eeuw, is dat voor een gewone mycoloog nog te doen? (Jorinde Nuytink & Thom Kuyper)
   Het op naam brengen van paddenstoelen is vaak een lastige opgave. We bespreken
   verschillende methoden voor soortherkenning en de vraag wat we moeten doen als
   de methoden elkaar lijken tegen te spreken. We zullen laten zien dat nieuwe
   methoden lang niet altijd onze problemen kunnen oplossen en dat we altijd bereid
   moeten zijn om onze inzichten aan te passen aan nieuwe informatie.

   Middagprogramma (voor leden en geïnteresseerde externen)

   14.00u

   Weet jij wat dit is? (Herman Sieben)
   Paddenstoelen leren kennen en de rol van de media daarin. Naast kennis die je
   opdoet in het veld, bij paddenstoelwerkgroepen, uit boeken en gidsen, spelen de
   (digitale) media een steeds grotere rol bij het leren kennen van paddenstoelen.

   14.40u

   Educatie binnen de NMV (Jan Knuiman & Mark Smeets)
   De educatiegroep van de NMV heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de
   totstandkoming van een beginnerscursus. Vorm en inhoud daarvan worden
   toegelicht. Andere cursussen, workshops, etc. passeren ook de revue.

   15.00u

   Waarom niet alle paddenstoelen overal groeien? Wim Veraghtert
   Zeldzame paddenstoelen duiken soms op onverwachte en banale plekken op.
   Verspreidingspatronen zijn vaak moeilijk te verklaren. Terwijl hun sporen zich toch
   enorm kunnen verspreiden? Waarom zijn sommige soorten dan zo zeldzaam? En
   hebben paddenstoelen last van versnippering van natuurgebieden?

   15.30u

   Glinsteringen des jaars (Aldert Gutter)
   Traditiegetrouw brengt Aldert de mooiste en interessante vondsten van het
   afgelopen jaar voor het voetlicht.

   15.55u Slotwoord voorzitter.

   https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/online-nieuwjaarsbijeenkomst-groot-succes/

   Online Nieuwjaarsbijeenkomst groot succes!

   Door de corona-maatregelen was een fysieke Nieuwjaarsbijeenkomst dit jaar niet mogelijk. Op zaterdag 9 januari 2021 is daarom een videopresentatie van acht lezingen georganiseerd die van 10:15 tot 16:45 duurde.

   In totaal werd de link naar de online-presentatie van onze Nieuwjaarsbijeenkomst 212 keer aangevraagd. Hieronder waren 43 aanvragen van niet-leden.

   Opgenomen voordrachten die u (nog eens) kunt bekijken:
   1. De Paddenstoelenmeetnetten in 2020 (Alfons Vaessen)
   2. Op zoek naar de topbermen van Overijssel (Rob Chrispijn)
   3. Op naam brengen van paddenstoelsoorten in de 21e eeuw, is dat voor een gewone mycoloog nog te doen? (Jorinde Nuytink & Thom Kuyper)
   4. Weet jij wat dit is? (Herman Sieben)
   5. Educatie binnen de NMV (Jan Knuiman & Mark Smeets)
   6. Glinsteringen des jaars (Aldert Gutter)

   https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/online-nieuwjaarsbijeenkomst-groot-succes/


   Live voorbeschouwing van de Film: "De Otter, een legende keert terug" met filmmaker Hilco Jansma

   Artikelen reeks Thom Kuyper in de Cooliahttps://www.mycologen.nl/coolia/coolia613/https://www.researchgate.net/publication/275638079_Waarom_niet_alle_paddenstoelen_overal_groeien_Sporenverbreiding_en_andere_factoren_die_de_samenstelling_van_zwammengemeenschappen_vormgevenhttps://www.natuurpunt.be/publicatie/natuurfocus-2013-1-waarom-niet-alle-paddenstoelen-overal-groeienhttps://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/natuur.focus_2013-1_waarom_niet_alle_paddenstoelen_overal_groeien._sporenverbreiding.pdfhttps://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/10-vragen-over-paddenstoelen-aan-roel-douwes-ecoloog De pagina waarop je Coolia artikelen kan downloaden vind je hier: https://www.mycologen.nl/archief-van-de-nmv/coolia-in-pdf/Live voorbeschouwing van de Film: "De Otter, een legende keert terug" met filmmaker Hilco Jansma
   1. Nieuwjaarsbijeenkomst Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) online
   Ingresado el 01 de marzo de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

   02 de marzo de 2021

   108. Arte Wasbeer, goudjakhals & wasbeerhond (Natur-und-tiere)

   Over . Teneur van het stuk is dat door de achteruitgang van natuur/biodiversiteit (er zijn alleen nog geïsoleerde natuurgebiedjes) de invloed van deze soorten op 'inheemse' soorten behoorlijk kan zijn. En duidelijk is ook dat de komst van de wasbeer niet is tegen te houden. (over 10 jaar zijn ze vrij gewoon in Oost NL denk ik). Die wasbeer wordt wel een 'dingetje'.
   Sie sind immer hungrig, sie werden immer mehr und sie nehmen Einfluss auf den Naturkreislauf. Denn die heimische Tierwelt, Bodenbrüter, Singvögel und Amphibien, ist nicht auf eingeschleppte oder eingewanderte Räuber wie Waschbär, Marderhund, https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/ Mink und Goldschakal eingestellt. Umweltschutzorganisationen in Deutschland schlagen daher Alarm.

   Umweltschutzorganisationen in Deutschland schlagen Alarm. Die Zahl der eingeschleppten und eingewanderten Kleinbären und kleinen Raubtiere steigt und steigt. In Deutschland steht ein „Mehrfrontenkrieg“ bevor. Von Norden her drängen Waschbär, Mink und Marderhund nach Bayern, Österreich und Frankreich. Aus dem Süden kommt der eigentlich in Südosteuropa und in Afrika heimische Goldschakal. Wie viele dieser vor allem nachtaktiven Räuber sich in Deutschland aufhalten, kann nur geschätzt werden. Doch es gibt andere Zahlen, die aufhorchen lassen: So wurden 2016 über 25.000 Marderhunde in Deutschland und Österreich geschossen – fast 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei Waschbären sind es in fünf Jahren 150 Prozent mehr getötete Tiere gewesen. Das liegt nicht an besonders schießwütigen Jägern, was sogar der BUND Naturschutz zugeben muss, sondern an der rasanten Ausbreitung dieser Arten. Jedes dieser Raubtiere ist anders, hat andere Fähigkeiten und Strategien. Die Eindringlinge bedrohen vor allem die, die schon lange unter der Zerstörung und dem zunehmenden Schwund ihres Lebensraumes leiden und deshalb vielerorts vom Aussterben bedroht sind: Bodenbrüter, Singvögel und Amphibien.

   https://www.arte.tv/de/videos/083892-000-A/invasion-der-kleinen-raeuber/   Op dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
   https://www.umcg.nl/live
   1. Arte Wasbeer, goudjakhals & wasbeerhond (Natur-und-tiere)    Bioloog Hidde Boersma uit Groningen over EcoModernise en de toekomst vd Planeet (Quilibrium)
    https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
    Webinar 1: 15 februari
    Wat is er aan de hand met het IJsselmeergebied?

   Harm van der Geest, ecoloog aan de Universiteit van Amsterdam geeft uitleg over het ecosysteem. Wat is er aan de hand met het nog relatief jonge zoetwatermeer ecosysteem en hoe waardevol is het gebied: wat gaat goed, wat kan beter?
   Chris Bakker, adjunct-directeur bij It Fryske Gea, gaat meer praktisch in op wat er nodig is voor de natuur. Hoe kunnen we met voor- en achteroevers binnen de randvoorwaarden van waterveiligheid en zoetwatervoorziening toch aan het nodige natuurherstel werken?
   https://www.youtube.com/watch?v=9FfFsck8BpM&feature=youtu.be   https://genootschapsdag.nhgl.nl
   https://www.facebook.com/watch/live/?v=162520932216873&ref=watch_permalink
   https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg.
   Sparrius Voor BLWG heb je geen facebook account nodig https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/photos/a.536971443003468/3986845101349401/ https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/1105635706549905 https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/162520932216873
   Er zijn 450 Otters in Nederland en elk jaar wordt een derde, 120 dode Otters doodgereden. In Friesland in 2019 werden 53 Friese otters doodgereden en in 2020 ongeveer 60. De meeste Friese otters sneuvelen op de A7 en de A32.
   1. Symposium 3e lustrum 1 maart 2021 Equilibrium

   Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Historische bossen - 25 februari 2021
   https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/landschap-en-leefomgeving/agenda

   Terugblik webinars ‘risicogestuurd maaibeheer’ (21 januari) en ‘water sparen in kleine waterlopen’ (11 februari)

   Op 21 januari en 11 februari organiseerde de CoP Beken en Rivieren twee webinars in een serie over infiltratie en waterconservering in beekdallandschappen. In het webinar van 21 januari stonden Robbin Buitink en Jan Veldhuis (waterschap Vallei en Veluwe) stil bij de dilemma’s rond minder maaien in waterlopen. Het webinar van 11 februari ging over het vasthouden van water in kleine waterlopen en werd verzorgd door Michelle Berg, Toon Kemps en Wil Kraayvanger (waterschap De Dommel). De webinars (presentatie-deel) zijn terug te kijken via de site van de CoP, zie https://www.stowa.nl/onderwerpen/waterkwaliteit/van-kennis-naar-praktijk/community-practice-beken-en-rivieren#2175. Hier kun je ook de pdf’s van de presentaties vinden.

   Aan het eind van beide webinars konden de deelnemers vragen invullen over het doorvoeren van maatregelen in de praktijk. De antwoorden gebruiken we voor het vervolg van de serie.

   Daarnaast werken we aan een Q&A voor de belangrijkste vragen die tijdens de webinars zijn gesteld. Deze zullen we t.z.t. bij de resultaten van de webinars presenteren.

   Noorse ‘praatplaat’ klimaatrobuust beekdallandschap

   Ook in het buitenland worden mooie platen gemaakt van de maatregelen om beken en rivieren klimaatrobuust(er) te maken. Bijgevoegd vinden jullie de ‘nature based solutions’ uit Noorwegen.

   Omgekeerd kunnen we onze buitenlandse vakgenoten inspireren met de engelse versie van onze eigen praatplaat, zie https://www.stowa.nl/nieuws/nu-ook-het-engels-praatplaat-klimaatbestendig-beekdallandschap.

   Toekomst voor het sprengenbekenlandschap

   Op 6 februari vorig jaar organiseerde de Bekenstichting een symposium over de toekomst van het sprengenbekenlandschap. De cultuurhistorie is daarbij een belangrijke invalshoek. Naar aanleiding van dit symposium is een boekwerk gemaakt, deze is als bijlage bijgevoegd.

   Online bijeenkomst historische ecologie beekdalen (24 juni)

   Dit jaar organiseren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een lezingenreeks over de historische ecologie van de Nederlandse landschappen. De 5e in de reeks is gewijd aan beekdalen en vindt plaats op 24 juni (13:30-16:00 uur).

   Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer. De eerste lezing vindt plaats op 25 februari en is gewijd aan historische bossen, zie

   https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2021/02/25/webinar-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen-historische-bossen.

   Webinar 2: Donderdag 4 maart van 19.30 tot 20.45 uur
   Wat is er nodig om het IJsselmeergebied tot volle wasdom te brengen?

   Rosalie Heins, adviseur ecologie bij Rijkswaterstaat, geeft een toelichting over wat er gebeurt aan ecologisch herstel in het IJsselmeergebied vanuit de Programmatische Aanpak Grotere Wateren. Welke kansen ziet zij en hoe verzilveren we die?
   Piet Verdonschot, onderzoeker aquatische ecologie aan de universiteiten Wageningen en Amsterdam, reflecteert: Wat is er nodig om de potentie van het IJsselmeergebied tot volle ontwikkeling te brengen?   Alle landschappen en ecosystemen in ons land zijn ontstaan door een langdurige wisselwerking tussen aarde, natuur en mens. Wie de opbouw en ontstaanswijze van een landschap wil begrijpen, dient daarvoor vakgebieden als aardwetenschappen, ecologie en cultuurhistorie met elkaar te verbinden. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor een dergelijke interdisciplinaire aanpak, waarbij ook de contouren opdoemen van een nieuw integraal vakgebied: de historische landschapsecologie. Hoe ziet dit soort onderzoek er eigenlijk uit? Welke methoden zijn hiervoor beschikbaar? Welke resultaten zijn hier tot dusverre mee geboekt? En wat zijn de en belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen<./a> voor de komende jaren?

   In de praktijk zien dat natuur- en landschapsbeheer, waterbeheer en erfgoedzorg steeds intensiever met elkaar worden verbonden. Verouderde sectorale benaderingen worden ingeruild voor een nieuwe vorm van integraal terreinbeheer, waarin natuurwaarden, erfgoedwaarden en aardkundige waarden in samenhang met elkaar worden beschermd en beheerd. Wat betekent dit voor inrichting en beheer van terreinen? Welk vooronderzoek is precies nodig? Hoe kan dit worden omgezet in meer integrale inrichtings- en beheervormen? Welke projecten kunnen hierbij tot voorbeeld dienen? En welke uitdagingen liggen er de komende jaren in de verschillende landschappen en ecosystemen?

   1. Arte Wasbeer, goudjakhals & wasbeerhond (Natur-und-tiere)

   Ingresado el 02 de marzo de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

   06 de marzo de 2021

   115. Macedonia - "The Oldest Lake in Europe - the birds and wildlife of Lake Prespa

   Mark Cocker - "The Oldest Lake in Europe - the birds and wildlife of Lake Prespa"Prespa Lake is one of the oldest freshwater bodies in Europe and holds the world's largest colony of the globally-threatened Dalmatian pelican. It is also one of the continent's finest lake environments with huge numbers of breeding wetland birds. Yet somehow its location in the southern Balkans - encircled by mountains, and straddling the borders of three countries (Greece, Albania and Northern Macedonia) - has left the place on many peoples' wishlists but off their radars. Author Mark Cocker has been entranced by the place and visited annually for the last five years. His talk gives a survey of the glorious birdlife as well as the abundance of flowers, insects, reptiles and amphibians http://www.youtube.com/watch?v=sKlxHjRXL50

   1. Macedonia - "The Oldest Lake in Europe - the birds and wildlife of Lake Prespa

   Ingresado el 06 de marzo de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario