Archivos de diario de abril 2021

14 de abril de 2021

163-Bijen en Wespen in de Stad, Themanummer

Op Padcast #5: Hoe herken en zie je de wilde bij met IVN natuurgids Anneke op plekjes bij Nijmegen op Spotify.

Themanummer Hymenovaria.

https://www.hymenovaria.nl/bijen-in-stad-en-dorp/

 1. Voorpagina
 2. Voorpagina en redactioneel
 3. Voorwoord – Koos Biesmeijer

Inleiding

 1. Historie bijenonderzoek in stedelijke gebieden – Theo Peeters en Jan Smit
 2. Wilde bijen en bebouwing : meer verliezers dan winnaars ? – Pieter Vanormelingen, Menno Reemer en Jens D’Haeseleer
 3. Meer bijen en andere ongewervelden in de stad, wie zorgt ervoor ? – Arjan van der Veen

Tuinen

 1. Tuininventarisaties in stad en dorp – Theo Peeters
 2. Mijn tuin leeft, de tuin-Bioblitz, wat levert het voor bijen op? – Anthonie Stip
 3. Bijen in de tuin in Zandvoort gedurende de periode 2004-2020 – Pim Kuijken
 4. Amstelglorie, een BIJzonder volkstuincomplex in Amsterdam – Jon Silber en Hans Nieuwenhuijsen
 5. Het voorkomen van wilde bijen in de plaats Beilen – Joop van de Nieuwegiessen
 6. Hommels als ‘huisdier’ houden in je tuin. Een beknopte handleiding – Sjoert Fleurke
 7. Bijenoase op gemeenteplein in Weert – Arno van Stipdonk en Frank Peeters
 8. Wilde bijen in onze tuin in Duiven – Jan Smit
 9. Van west naar oost en van stad naar dorp – Frank van der Meer
 10. In gesprek met Arie Koster – Theo Peeters

Steden

 1. Van gewone slobkousbij tot gedoornde slakkenhuisbij: tien jaar wilde bijenbeleid in Amsterdam – Florinda Nieuwenhuis
 2. Van kastuinbouw naar bijenparadijs: recent aangelegde dijkjes in stedelijk gebied trekken bijzondere bijen – Menno Reemer
 3. Bijen en bij-vriendelijk beheer in Utrecht – John Smit en Floris Brekelmans
 4. Bijen in Breda – Aad van Diemen
 5. Gouda en Gemert-Bakel, twee BovensteBeste Bermbeheerders – Regina Oors
 6. Wilde bijen bevorderen in de stad samen met honingbijen. Kan dat? – Erik van der Spek
 7. Succesvol ecologisch bermbeheer in Eindhoven – Regina Oors
 8. Zwaluwbijen op de Maasvlakte – Linde Slikboer en Niels Godijn

Onderwijs & Educatie

 1. De Bijenstichting, 10 jaar later – Theo Peeters
 2. Bijenhotels met open armen? – Pieter van Breugel
 3. Bijen in het onderwijs, ambassadeurs voor natuurvriendelijkheid? Een essay – Arjen M. Strijkstra

Beheer

 1. Stedelijk gebied brongebied voor wilde bijen, klopt dat wel? – Wankja Ferguson
 2. Ecologisch bermbeheer met Kleurkeur: wat betekent het voor wilde bestuivers? – Anthonie Stip
 3. Kleinschalig maaibeheer maakt grasland soortenrijker – Jaap Mekel

Rubrieken

 1. Boekbespreking: Plantenvademecum voor wilde bijen, vlinders en biodiversiteit in tuinen – Theo Peeters
 2. Resultaten van onderzoek – Regina Oors, Erik van der Spek

Tot Slot, Einde

 1. Over de sectie Hymenoptera
 2. Dankwoord
 3. Inhoudsopgave
 4. Begrippenlijst

https://www.hymenovaria.nl/bijen-in-stad-en-dorp/
Compleet ThemaNummer

Met de Op Padcast van IVN Natuureducatie gaan we elke aflevering op pad met een IVN Natuurgids om meer te leren over de Nederlandse natuur.
Op Padcast #5: Hoe herken en zie je de wilde bij met IVN natuurgids Anneke op plekjes bij Nijmegen op Spotify.
163-Bijen en Wespen in de Stad, Themanummer

Ingresado el 14 de abril de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

08 de abril de 2021

133.1 Agenda Excursies, Lezingen , Resultaten Presentaties

v2
8 April

 1. (NJN)Buitenlandzomerkamp Slowakije vleermuisonderzoek soorten die we daar aan gaan treffen. methodes om vleermuizen Grote rosse vleermuis, die centraal staat in het onderzoek. Meld je aan om de link bijtijds te on
 2. 19:30 Roofvogels en Uilen, KNNV Heuvelrug
 3. Vleermuizen uit Europa, Hoe herken je ze, Welke methodes zijn er voor waarneming inc Grote Rosse Vleermuis
 4. 19:50 Introductie cursus, inleiding wilde bijen: kenmerken meest algemene groepen/soorten incl. enige info over ecologie en habitat door Dick BelgersGratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (1/(4))
 5. 19 april: Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
 6. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
 7. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
 8. Frans van Bussel neemt je op dinsdagavond 8 april 2021 in een online lezing mee in de wereld van roofvogels en uilen. Roofvogels spreken tot de verbeelding. Hoog in de lucht spieden ze naar prooien, die ze in een pijlsnelle duikvlucht verschalken. Ze jagen op vogels, muizen en zelfs insecten. Uilen daarentegen vliegen geruisloos

7 April

 1. 16:00 Barn Talk Opslag, de gouden sleutel in een duurzaam energiesysteem
 2. 19:00 Lezing KNNV Wageningen "Windmolens op Zee" Erwin Coolen Han Lindeboom:
  ‘Een Noordzee in transitie: hoe combineren we windmolens, voedselwinning en natuurbehoud?’
  De verwachte komst van 30.000 windturbines voor elektriciteit- en waterstofproductie op de Noordzee zal leiden tot een ander ecosysteem. Door o.a. begroeiing van palen en stenen wordt onderwater de biodiversiteit hoger, maar bovenwater kunnen effecten op vogels groot zijn. Ook is er het probleem dat de huidige visserij last heeft van grootschalige windparken, zeker als die in de beste visgebieden gebouwdworden. En internationale afspraken vragen om meer natuurbescherming op zee, iets wat tot nu toe in Nederland nauwelijks van de grond is gekomen. Kortom, we staan voor een enorme uitdaging. Han Lindeboom gaat in zijn lezing in op de huidige stand van zaken en mogelijke scenario’s voor de toekomst. Hij houdt zich actief bezig met dit onderwerp ook al is hij al enige jaren gepensioneerd als hoogleraar Mariene Ecologie.

  Erwin Coolen
  ‘Natuurontwikkeling op zee’
  De meesten van ons kennen de Noordzee als donkere zee met een zandbodem. Maar dit is niet altijd zo geweest: ooit was de bodem van onze Noordzee bezaaid met natuurlijke riffen, waar vissen, schelpdieren en andere organismen welig tierden. Inmiddels is onder andere door menselijk ingrijpen de biodiversiteit van ons grootste natuurgebied afgenomen en zijn nagenoeg alle natuurlijke riffen verdwenen. De Noordzee natuur kan dus wel een steuntje in de rug gebruiken. De komende jaren worden er veel nieuwe, grote windparken gebouwd in de Noordzee. Dit brengt kansen en risico’s voor de natuur met zich mee. De kansen doen zich met name onder water voor. Binnen windparken mag niet met sleepnetten over de bodem worden gevist. Hierdoor krijgt de natuur een kans om zich te ontwikkelen. Erwin Coolen vertelt hoe biodiversiteitsherstel kan plaatsvinden op de Noordzeebodem. O.a. door Programma de Rijke Noordzee waarvan hij directeur is.https://zoom.us/j/95480129856?pwd=ci9kdXZQYW9BcDVpNDZKWG1mYzFrdz09

 3. 19:30 Overleeft de Rechtstaat Big Tech Studium Generaal
 4. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
 5. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

6 april

 1. 19:30 Ramsey Nasr bespreekt zijn Boek "De Fundamenten" in Radio1 Programma Kunstof en 29 Maart 23:30 in "Oog op Morgen". De pandemie legt volgens Nasr bloot wat we lange tijd niet wilden zien: het politieke en economische systeem heeft de fundamenten van onze samenleving aangetast. In een uiterst persoonlijk en tegelijk rationeel betoog ontleedt Nasr de corona- en klimaatcrisis als twee rampen die wezenlijk met elkaar verbonden z
 2. 19:00 Green Minds Citizen Science' webinar. https://www.devonwildlifetrust.org/events/2021-04-06-take-action-wildlife-green-minds-citizen-science-webinar Join Nick Purdew (Green Minds Urban Ranger) and Jess Smallcombe (Devon Biological Records Centre Community Ecologist) for a talk on how you can become involved in observing and recording wildlife across Plymouth as part of the Green Minds project.

  We will show you how you can record your observations using iRecord, monitor long-term trends in biodiversity across the city, and introduce a toolkit and resources for identifying urban wildlife.

 3. 20:00 Louise Vet Landschapspijn!
  Waar zijn de insecten gebleven? Wie hoort er nog een grutto? De huidige strategie om het verlies aan biodiversiteit, wereldwijd en in Nederland, te stoppen heeft gefaald. De gevolgen daarvan worden steeds duidelijker. Biodiversiteitsherstel vergt een drastische verandering van ons totale grondgebruik, en zo zijn er meer uitdagingen op ruimtelijk gebied. Wat te denken van de noodzakelijke transitie van de landbouw, de energietransitie, de klimaatmitigatie en -adaptatie, woningbouw en wateropslag.

 4. 23:30 Hume City's Wildlife - iNaturalist Information Session Melissa Doherty - Urban Biodiversity Officer www.hume.vic.gov.au/gardensforwildlife

4April

 1. 14:30 Sir David Attenborough's interview with Liz Bonnin and the messages of hope for the planet that it contained. Born in 1926, Sir David studied Natural Sciences at Cambridge, before spending two years in the Navy.
 2. "Stories of Hope" Tensmore films about conservation successes around the world and loads of ideas about what you can personally do to make a real difference for biodiversity, please check out Earth Optimism 2021'
 3. Peatlands in Belarus, Conservation leader Anna Trofimtchouk

2 April
20:00 Webinar: Ooievaars zonder grenzen
Ah, die statige ooievaars... Wie geniet mee met ons van hun prachtige schouwspel telkens ze over ons hoofd cirkelen, elkaar klapperend begroeten of een indrukwekkend nest aan het bouwen zijn? Kris Struyf alvast wel. Meer nog, deze ooievaarskenner wijdt het merendeel van zijn tijd aan deze prachtige vogels, en schreef er een boek over. Hij is onze gast op deze ooievaarswebinar op vrijdag 2 april, en vertelt je alles over ooievaars, zijn ervaringen ermee én zijn boek 'ooievaars zonder grenzen'.

1 April

 1. 12:00 Lunchpresentatie Natuurinclusief bouwen
  Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht, vangt water op en biedt volop ruimte aan mens en dier. Door als woningcorporatie huizen en wooncomplexen natuurinclusief in te richten, vergroot je het woonplezier van je huurders.
  Zelfs met een beperkt budget kunnen al de nodige voorzieningen worden getroffen om wijken en buurten stap voor stap te vergroenen en ook vogels en vleermuizen van passende huisvesting te voorzien.

 2. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
 3. 09:00 https://stroomversnelling.nl/agenda/de-shift-sessies/ Nulmeting voor woningen, Vastgoedportefeuille naar CO₂ neutraal, (energie)prestatie te contracteren, Energietransitie staat gepland
 4. 13:00 https://stroomversnelling.nl/agenda/de-shift-sessies/#ronde2 Vraagbundeling naar bouwstromen, Warmtenet op komst of niet? Wij gaan door en wachten niet af,‘Field lab’, vergelijken van scenario’s op basis van monitoring
 5. Dagvlinders, open ogen voor nieuwe soorten
  Kring Maastricht Vlinderstudiegroep https://nhgl.nl/activiteit/agenda
  https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/745413266346594/

 6. https://www.eventbrite.com/d/online/free--events--this-weekend/wildlife/?page=1

Maart

31 maart

 1. 28 maart 2021 23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
  The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

 2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
 3. 20:00-22:00
  Maurice Martens IVN Maastricht staat de ‘Flora van Nederland’ centraal. Het is een online zelfstudiesysteem (website)

 4. 19:30 BLWG Lezing
 5. 19:30 Birding in Kabul Sussex Ornithology Society
 6. Stadsecoloog Geert Timmermans lezing evoluerende Stadsnatuur. "De Wilde Stad". Wat leeft er op de daken, in de straten, in de binnentuinen en langs de oevers? Corantijnstraat in de Westindische buurt. De straat wordt een groene allee die het Rembrandtpark met de Hoofdweg verbindt (afbeelding DS Landschapsarchitecten). De stad heeft meer dan 1000 binnentuinen, die vaak ‘vergeten eilanden’ zijn. De Westindische buurt is een schiereiland met 18 binnentuinen. Het is comfortabel gelegen tussen het Rembrandtpark en Vondelpark en ligt op de vluchtroute van o.a. vogels en vleermuizen. Lezing verborgen op website Buut020 Dineke

30 maart

 1. TNO
  11:00 Betaalbare zonne-energie van elk oppervlak

 2. 20:00 (IVN) Piet van Breughel ‘limonadewespen’ 5000 soorten wespen in Nederlandhttps://www.ivn.nl/afdeling/veghel
 3. 14:00 Online webinar van Credit Linked
 4. 14.30 - 16.30 uur: Projectbezoek Groningen klimaatbestendige stad via https://eventcam.eu/euvelgunne/ en MentiMeter
 5. 17:30 Werkgroepsessie Buurtwarmte
 6. 19:30 uur Bergler webinar "Threat Modeling" .NET Voorkom beveiligingsrisico’s in je software applicatie door ze in een vroegtijdig stadium te herkennen
 7. 20:00 J.C. Kapteyn Lezing: Einsteins droom - Van de oerknal tot zwarte gaten - Robbert Dijkgraaf Studium Generale

29 Maart

 1. 19.30 uur Bossenstrategie desastreus voor BosPaddenstoelen door Rob Chrispijn (NMV) . Zie NatureToday https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/online-lezingen/
 2. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.
 3. 19:30 Mathilde For thousands of years, reindeer have shaped many Arctic cultures and communities. Keeping reindeer is a form of subsistence and way of life. Initially as the most important game animal for food, while in Eurasia it transformed to a source of labour, food, clothing, tools, transport, ornaments and accommodation. Up until today, countless cultures are physically and culturally dependent on the spe
 4. 16:00 CANVAS Lemming, the little giant of the North
 5. 18:00 Werkgroepsessie Buurtwarmte
 6. 23:30 Ramsey Nasr bespreekt zijn Boek "De Fundamenten" in Radio1 Oog op Morgen

28 maart 2021
23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

 1. 20:00 tot 21:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
  The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

 2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

27 maart
NOU Themadag (terug te kijken)

 1. Adriaan Dokter (Cornell University, New York) - Grootschalige migratiepatronen vanuit verschillende vragen en methoden (Amerika en Europa) Birdcast.info
 2. Ruud Foppen (Sovon) - Resultaten van 5 jaar tuintelling , Trichomonas(Groenling)

26 maart

 1. Het Wad van filmmaker Ruben Smit over de Waddenzee, UNESCO werelderfgoed, deel 2 over Konijnen en Geboortgolf.
 2. BBC Greatest Events, Natuurfilm
 3. The UK has more than 4,000 beetle species and, although a handful may eat plants, many are predators, pollinators and decomposers, feeding both the soil and larger garden visitors such as birds and hedgehogs. Beetles are the unsung heroes of the garden and, like many insects, they need our support!

26 maart

 1. 18:00 Identifying Devon's Amphibians

25 maart

 1. 09:00 tot 10:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
  The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

 2. 9.30-10.45u Webinar ‘Zo zoemt jouw Gemeente; van papier naar uitvoering’. Voorbeelden bijvriendelijk beleid zoals Hannie Korthof met Groene Cirkels Bijenlandschap , gemeente Voorschoten over n bijenlandschap van beleid naar praktijk, Bijvriendelijkste gemeente Zoetermeer over bloemrijke bermen te veranderen in bijvriendelijke bermen, Bijvriendelijkste gemeente Utrecht over betrekken bewoners bij initiatieven.
 3. (NJN)20:00 Sylvia van Leeuwen van de Nederlandse Malacologische Vereniging. Veranderingen in de Nederlandse mariene weekdierfauna en de monitorprojecten van stichting ANEMOON

IWG WG 19.30, vanaf 19.15..

 • Opening en korte mededelingen
 • Johan van "t Bosch: inventarisatie van hommels
 • Thijs Briggeman: de vlinder app, het wat, hoe en waarom..
 • Theo Briggeman: een mooie manier van verslaglegging
 • inventarisatie en monitoring 2020


Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

 1. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
 2. Rivierengebied: donderdag 22 april
 3. 4 Veenmoerassen: donderdag 27 mei
 4. 5 Beekdalen: donderdag 24 juni
 5. 6 Historische akkers: 23 september
 6. 7 Duinen: 28 oktober
 7. 8 Waddengebied: 25 november
 8. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1

24 Maart 2021

 1. Mossen en korstmossen zijn goede indicatoren voor de kwaliteit van droge duingraslanden. Hans Toetenel legt uit welke korstmossen je kunt vinden in de duinen en hoe de geschiedenis van het landschap bepaalt welke soorten er groeien. Deze lezing start om 19:30 uur en duurt 45 min
 2. 19:30 Biodiversity Information Service (BIS) Adder Awareness To help increase awareness of adders and their habitat requirements and see greater conservation priority for adders we have this talk on Adders with Nigel Hand.
  TOPICS

 3. Adder ecology
 4. Optimal pek survey periods and methodologies
 5. Habitat and reading landscapes & Managing habitat for adders
 6. Best practice behaviour around adders, including photography
 7. Educational awareness & Recording Adders
 8. The current conservation situation both here and across neighbouring counties
 9. The Brecon Beacons National Park provides a home to a wide variety of species in the varied habitats and landscapes within the park. This informative talk over Zoom will increase your 'adder awareness'.

  This event is one of a series BIS are running to promote the wildlife that makes its home within the Brecon Beacons National Park (BBNP) and is thanks to funding from the Brecon Beacons National Park Local

  1. VWH Hoogkerk Commissie Landschapsplan
  2. ALV WIjkOverleg Vinkhuizen 20:00
  3. BLWG Lezing 19:30
  4. Webinar: One hour of Python, Webinar legt een van onze docenten jou de basis van Python
  5. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.

  1. 00:00 tot 01:00 Seizoen 1 - Aflevering 5 - Chris Packham's Animal EinsteinsCon Artists
   animal Einsteins use to survive and prosper in the game of life - from disguising themselves to outwit predators, and kidnapping babies to save their own offspring, to reading our body language to pull off a successful robbery. We start with the ultimate master of disguise - the octopus. Prof Roger Hanlon describes how octopus intelligence rivals that of vertebrates, w https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

  2. https://www.ivn.nl/activiteiten

  24 maart
  Meerdervoort

  Wo 24 maart

  1. 20:00-21 00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
   animal Einsteins use to survive and prosper in the game of life - from disguising themselves to outwit predators, and kidnapping babies to save their own offspring, to reading our body language to pull off a successful robbery. We start with the ultimate master of disguise - the octopus. Prof Roger Hanlon describes how octopus intelligence rivals that of vertebrates, w https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

  2. Monitoring rare breeding birds in the UK, by Dr Mark Eaton Sussex Ornithological SocietyThe Rare Breeding Birds Panel was established in 1972 as independent body to collate data and report on the status of the country’s rarest breeding birds. Mark will give an overview of the work of the RBBP, share some of its most recent findings on rare breeding birds across the UK and in southeast England in particular, and show how birdwatchers can help the work of the Panel.

   This talk is a joint event organised by the RBBP with the Hampshire, Kent and Sussex Ornithological Societies and the Surrey Bird Club

  23 Maart 2021

  1. (SOVON)Vanaf 23 maart starten de tellingen voor het project MUS weer.In alle vroegte klinken alle vogelgeluiden door elkaar. Tijdens deze online workshop geven we tips en ezelsbruggetjes om geluiden van de algemeenste soorten in stad en dorp te onderscheiden. De workshop duurt een uur.(SOVON)
  2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
  3. 14 jaar lang wordt er in 7 provincies MAS (akkervogeltellingen) met vaste telpunten 10 minuten boerenlandvogels, tellen in vier telrondes in het broedseizoen tot 15 juli.

  133.1 Agenda Excursies, Lezingen , Resultaten Presentaties

  Ingresado el 08 de abril de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  159-Mycologische Floradag 2021 NMV LaarX LezingenDag

  Programma:
  1. 10.55-11.00: Opening
  2. 11.00-11.45: Machiel Noordeloos – Staalsteeltjes op drift: resultaten van de barcodering

   Een schets wordt gegeven van nieuwe inzichten in de soort afgrenzing van de staalsteeltjes onder de satijnzwammen (Entoloma subgenus Cyanula) naar aanleiding van de barcodering. Daarnaast worden een aantal nieuwe soorten voor Nederland voorgesteld.

  3. 11.45-12.30: Jorinde Nuytink / Quincy Holzapfel – DNA-barcoding Mycena en Ramaria: meer vragen dan antwoorden?

   Over het opstarten van nieuwe DNA-barcodingprojecten voor Mycena en Ramaria, de eerste resultaten maar ook de problemen en vragen die hierbij naar voor komen.

  4. 12.30-14.00: pauze
  5. 14.00-14.45: Thomas W. Kuyper – Cortinarius voor de Flora agaricina neerlandica

   In deze voordracht worden de eerste resultaten besproken van de werkzaamheden van de Vlaams-Nederlandse werkgroep aan het meest soortenrijke geslacht van de plaatsjeszwammen, Cortinarius (gordijnzwammen). Er wordt met name ingegaan op de balans tussen enerzijds morfologische en anderzijds moleculaire kenmerken (barcodes).

  6. 14.45-15.30: Nico Dam – Het gordijnzwammenjaar 2019

   Een aantal bijzondere vondsten van gordijnzwammen uit Nederland in het paddenstoelenrijke jaar 2019 wordt besproken en geïllustreerd.

  Studievereniging LaarX

  1. Landscape ecology: boreal and subarctic ecosystems door Jean Thie

   Landscape ecology: boreal and subarctic ecosystems door Jean Thie

  2. Natuurconservatie op Suriname door Dick Lock

   Natuurconservatie op Suriname door Dick Lock

  3. Bodemecologie door Gerard Korthals

   Bodemecologie door Gerard Korthals

  4. Klimaatslim bosbeheer door Wouter Delforterie

   Klimaatslim bosbeheer door Wouter Delforterie

  5. Landscape ecology: boreal and subarctic ecosystems door Jean Thie

   Landscape ecology: boreal and subarctic ecosystems door Jean Thie

  6. Dood doet leven door Bart Beekers

   Dood doet leven door Bart Beekers

  7. Essentaksterfte door Chris Hartman

   Essentaksterfte door Chris Hartman

  8. Orchideeën door Christophe Brochard

   Orchideeën door Christophe Brochard

  159-Mycologische Floradag 2021 NMV LaarX LezingenDag

  Ingresado el 08 de abril de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  07 de abril de 2021

  138. Arte Großbritanniens wilder Westen Großbritanniens wilder Weste

  It seems Arte has less movies in English than in German. Often subtiles are present.

  1. Großbritanniens wilder Westen Großbritanniens wilder Westen bis 08/04/2021

   Großbritanniens wilder Westen Großbritanniens wilder Westen bis 08/04/2021
   Großbritanniens wilder Westen Eine Vielfalt, von der kaum jemand weiß, fast unberührte Lebensräume und pure Wildnis zwischen Küste und Gebirge – das ist Wales. Eine Region voll ungebändigtem Leben, voller Mythen und Legenden. Hans-Peter Kuttlers Doku nimmt den Zuschauer mit in den walisischen Norden nach Snowdonia, zu den Brecon Beacons im Süden und auf die Seevögel-Insel Skomer.
   Schroffe Gebirge im Norden, sanfte Hügellandschaften im Süden und raue Klippen entlang der Küste – Wales, ein Land der Gegensätze. Der kleinste Landesteil Großbritanniens, steckt voller Mythen und Legenden. Im Norden von Cymru, wie das Land auf Walisisch heißt, liegt Snowdonia – eine Berglandscha
   https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/

  2. Geheimnisvolle Wildblumen Blütenpracht im Wald bis 22/04/2021
   Geheimnisvolle Wildblumen Blütenpracht im Wald bis 22/04/2021
   https://www.arte.tv/de/videos/069769-004-A/geheimnisvolle-wildblumen/Wildblumen bezaubern mit ihren Farben, ihrer Form und ihrem Duft. Die Dokureihe nimmt den Zuschauer mit auf eine Entdeckungsreise durch artenreiche Naturräume und urbane Landschaften. In dieser Folge geht es um den Kreislauf der Natur im Wechsel der Jahreszeiten und das natürliche Gleichgewicht zwischen den Arten im Unterholz.
   Um den Wald ranken sich zahlreiche Mythen und Legenden. Dieser geheimnisvolle Lebensraum birgt viele Schätze, dazu gehören auch zahlreiche Wildblumenarten: Waldreben, Weißwurz oder auch Efeu tragen zum Zauber des Waldes bei. Im Winter schläft die ganze Blumenpracht, doch sobald die ersten Sonnenstrahlen den Waldboden berühren, sprießen die ersten Blumen aus der Erde. Nun beginnt der Wettkampf um das nährende Licht, bei dem jede Pflanze ihre ganz eigene Strategie hat, um erfolgreich zu sein. So bedecken die Wald-Windröschen den Waldboden wie ein Teppich. Osterglocken und Hasenglöckchen nutzten die Zeit, in der die Bäume noch keine Blätter besitzen. Die Heilpraktikerin Dominique Verrier-Compain macht oft Ausflüge in den Wald. Heute ist sie auf der Suche nach aromatischen Blumen und findet Sauerklee – das perfekte saure Etwas für den Salat oder die Limonade. Je schattiger es wird, desto stärker strömt ein ganz besonderer Duft durch den Wald: Bärlauch. Das grüne Gewächs sollte man aber nicht mit seinem giftigen Doppelgänger, dem Maiglöckchen, verwechseln. Auch

  3. Planet Earth Fascinating Geese to 07/05/2021

   Planet Earth Fascinating Geese to 07/05/2021
   Geese can be bad-tempered birds, but they are also fascinating creatures. Researchers and breeders are observing the behaviour of geese and revealing their true nature.
   https://www.arte.tv/en/videos/086854-002-A/fascinating-geese/

  4. Stille Wasser sind tief Lençóis Maranhenses, Brasiliens Dünenseen bis 15/06/2021

   https://www.arte.tv/de/videos/048886-005-A/stille-wasser-sind-tief/
   Stille Wasser sind tief Lençóis Maranhenses, Brasiliens Dünenseen bis 15/06/2021Unweit des Äquators erstrecken sich im brasilianischen Bundesstaat Maranhãoüber mehr als 1.500 Quadratkilometer die Dünen des Nationalparks Lençóis Maranhenses, was auf Portugiesisch so viel wie "Bettlaken von Maranhão" bedeutet. Die unendlichen Sanddünen erinnern tatsächlich an ein nachlässig ausgebreitetes Betttuch. Jedes Jahr fällt in dieser Dünenlandschaft etwa so viel Niederschlag wie in Schottland. Dann entstehen in den Dünentälern Tausende Süßwasserseen und verwandeln die kahle Wüste in einen riesigen tropischen Sandstrand. Doch die Regenzeit ist nur ein Teil des Lebenszyklus der Lençois. Denn so schnell, wie das Wasser kommt, verschwindet es auch wieder, und in der Trockenzeit gewinnt der Sand die Oberhand. Wasser, Sand und Wind machen die Lençóis Maranhenses zu einem

   10:10 Terugblik op veldseizoen 2020 en vooruitkijken naar 2021 (PDF) – Ben Hoentjen
   10:30 Boerenveensche plassen (PDF) of via YouTubeHero Moorlag
   11:05 (Veranderingen in) de flora op Spitsbergen (PDF) of via YouTubeChristophe Brochard

   1. Arte Großbritanniens wilder Westen Großbritanniens wilder Weste


   Ingresado el 07 de abril de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

   91-151 Webinar georganiseerd door de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales

   v2

   1. 20-03-2021 Webinar Clean Hydrogen Potential from MENA (DUTCH)
    Frank Wouters MSc
    Vice President Clean Hydrogen at Worley
    Chairman of the Dii Advisory Board
    Chairman of the MENA Hydrogen Alliance
    Voormalig Plaatsvervangend Directeur-Generaal van de International Renewable Energy Agency (IRENA)

    Hij spreekt vanuit Masdar City, Abu Dhabi en houdt een lezing over “De perspectieven van de handel in waterstof tussen het MENA gebied en Europa”

    Frank Wouters leidt al meer dan dertig jaar duurzame energieprojecten, transacties en technologieontwikkeling.

    Tussen 2012 en 2014 was hij Plaatsvervangend Directeur-Generaal van de International Renewable Energy Agency (IRENA), de eerste wereldwijde intergouvernementele organisatie die zich bezighoudt met alle hernieuwbare energiebronnen.

    Frank Wouters zat in de raad van bestuur van energiebedrijven in Europa, de VS, Afrika, Australië en Azië en hij is momenteel werkzaam als VP Clean Hydrogen in Worley en directeur van het EU GCC Clean Energy Technology Network. Dit platform heeft tot doel partnerschappen voor schone energie tussen Europa en de Golf te bevorderen. Hij adviseert de Wereldbank over duurzame energie, is Fellow bij Payne Institute, Colorado School of Mines, is Board Advisor van Vast Solar, Sydney, en is non-executive Board Director van Gore Street Capital, Londen. Hij is tevens voorzitter van de MENA Hydrogen Alliance, die hij in 2020 mede opgericht heeft.

   2. 20-03-2021 Webinar Waterstof in de energietransitie (DUTCH)
    Prof. dr. Andre Faaij
    Director of Science TNO Energy Transition
    Distinguished professor RUG Energy System Analysis

    Prof Faaij is een veel geciteerd (top 1% van het vakgebied), invloedrijk onderzoeker en houdt een lezing over “De rol van waterstof in de energietransitie”

    André Faaij is wetenschappelijk directeur van TNO Energietransitie, Nederlands grootste energie onderzoeksorganisatie. Hij is tevens universiteitshoogleraar Energy System Analysis aan de RUG. Prof. Faaij is een veel geciteerd, invloedrijk onderzoeker. Hij heeft scheikunde en milieuwetenschappen gestudeerd en deed onderzoek aan King’s College London University en Princeton University. Hij was hoogleraar en wetenschappelijk directeur van het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht en wetenschappelijk directeur van de New Energy Coalition in Groningen.

    Prof. Faaij is lid van diverse expert- en adviesgroepen op energiegebied en is adviseur voor de Europese Commissie, de VN, overheden, het bedrijfsleven en NGO’s. Voor de IPCC werkte hij als zogenaamde Convening Lead Author voor het rapport over duurzame energie (2011) en als Lead Author voor het vierde (2007) en vijfde assessment rapport (2014). Daarnaast is hij benoemd tot ‘Young Global Leader’ door het World Economic Forum en winnaar van de Linneborn prijs voor zijn werk aan bio-energie. Hij publiceerde meer dan vijfhonderd titels en is ”highly cited” (top 1% van het vakgebied). Zijn voornaamste onderzoeksonderwerpen zijn duurzame energie en biobased economy, energiesystemen, modellering en lange termijnscenario’s, CO2-afvang en -opslag, technologisch leren en gerelateerd energie- en onderzoeksbeleid.


   3. 20-03-2021 Webinar Waterstof in de energietransitie (DUTCH)
    ---------------------------------------------------

   4. Entdeckung der Welt Natur und Tiere An den Quellen des Wassers Floridas Flusslandschaftbis 07/04/2021

    Entdeckung der Welt Natur und Tiere An den Quellen des Wassers Floridas Flusslandschaftbis 07/04/2021

   De Vereniging voor Zonnekrachtcentrales (VZKC)

   Wat wij willen bereiken
   Het realiseren van een volledig duurzaam elektriciteit systeem in Europa op basis van het Desertec idee: knoop alle hernieuwbare energie in Europa aan elkaar: waterkracht in het Noorden, wind in het Westen, zonnekracht in het Zuiden, biomassa in het Oosten.

   De VZKC richt zich hierbij in het bijzonder op Concentrated Solar Power. Deze vorm van zonne-energie concentreert het zonlicht met behulp van spiegels en produceert warmte. De warmte wordt voor een deel direct omgezet in elektriciteit. Het andere deel wordt opgeslagen en gebruikt om na zonsondergang elektriciteit te maken.
   Webinar Clean Hydrogen Potential from MENA
   https://www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/Webinars-Energietransitie.aspx   ExperT Meeting Wolven Friesland
   1. 15.00 uur: Opening door Bram de Groot
   2. 15.05 uur: Glenn Lelieveld, Zoogdiervereniging, Wolven in Nederland
   3. 15.30 uur: Martin Drenthen, Natuurfilosoof Radboud Universiteit
   4. 15.55 uur: Gijsbert Six, Schapenhouder in Drenthe, Platform kleinschalige schapen- en geitenhouders, lid van de Gebiedscommissie Gelderland en Drenthe
   5. 16.15 uur: Désiré Karelse, BIJ12 – Adviseur Faunazaken, Secretaris Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade, Coördinator Wolf
    Open/Sluit

   6. 16.35 uur: Saskia Duives, LTO - voorzitter Vakgroep Schapenhouderijen
    Open/Sluit

   7. 17.00 uur: Sluiting https://fryslan.notubiz.nl/vergadering/833231/Expertmeeting%20Wolf%20%2024-03-2021
   8. NPO SpeelLijst Natuurdocumentaires,|NPO SpeelLijst Documentaires,|
   9. Documentaires,|NPO Radio Doc s,| Platform for Future of our Planet
   10. NPO Radio Doc s,|IDFA,|
   11. IDFA,|NPO Collectie Documentaires, Streaming App WaterBear
   12. Entdeckung der Welt Natur und Tiere An den Quellen des Wassers Floridas Flusslandschaftbis 07/04/2021

    Entdeckung der Welt Natur und Tiere An den Quellen des Wassers Floridas Flusslandschaftbis 07/04/2021
    Die Dokureihe führt auf die Philippinen, nach Florida und nach Namibia zu einer Erkundungsreise in die faszinierende Welt des Wassers. Diesmal geht es nach Florida, wo Seekühe, Alligatoren und unzählige Zugvögel ein riesiges Gebiet bevölkern, das von einem einzigartigen, unterirdischen Wassersystem geprägt wird.

    In Florida gibt es 7.800 Süßwasserseen, 1.700 Flüsse und über tausend Wasserquellen – keine andere Region der Welt weist eine solche Dichte an natürlichen Quellen auf. Hier sprudeln täglich 30 Milliarden Liter Wasser aus dem Boden, dessen viele Blautöne sich von weißen Kalksteinfelsen und dem Grün der üppigen Vegetation abheben. Die Wasserläufe bieten ideale Lebensbedingungen für zahlreiche Tierarten, unter anderem für die landestypischen Seekühe, die Manatis. Jedes Jahr überwintern Hunderte dieser friedlichen Pflanzenfresser in den Gewässern Floridas, um sich zu paaren und ihre Jungtiere aufzuziehen. Floridas Seen und Flüsse sind der sichtbare Teil des weltgrößten Wasserquellensystems. Die Erkundung dieses unterirdischen Labyrinths bietet faszinierende Einsichten in die komplexe Funktionsweise der Natur. Zahlreiche Wissenschaftler und Höhlenforscher kommen jährlich nach Florida, um die teils schwer zugänglichen Quellgebiete zu untersuchen, die sich ständig verändern und die durch Umweltverschmutzung zunehmend bedroht sind.

   13. Join us for a conservation with Sir David Attenborough. He will be talking with Liz Bonnin about his hope for our planet. After their discussion, Sir David will be answering some of your questions about conservation. Please note, registration for submitting questions has now closed.
    On a serious note, thank you both so much for delivering this event for thousands of us supporters. My then 9 Year old met Liz in Belfast at her NI Science Festival event and have both changed out practices about single-use plastic ever since. On Good Deeds day we'll be out doing more clean up operations for the environment. Keep er lit guys, amazing work as always! Ps come back to Belfast soon, we miss you!

   14. Leer meer over de achtergronden, laatste ontwikkelingen en praktijkervaringen met de toepassing van waterstof als energiebron.

    Lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller gaat in gesprek met:
    Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft
    Willem Hazenberg, Project Manager Waterstofwijk Hoogeveen - Senior Consultant - SME Waterstof & Energy transitie Stork Assetmanagement Technology
    Bart Vogelzang, Productonwer/Senoir consultant Gassen, Alliander
    Dirk van Dijken en Niels Westra, coördinatoren afdeling Risicobeheersing, Veiligheidsregio Drenthe.

    Dit webinar is georganiseerd door Brandweer Nederland en het IFV in de reeks Veilige Energietransitie Live.

    Leer meer over de achtergronden, laatste ontwikkelingen en praktijkervaringen met de toepassing van waterstof als energiebron.

    Lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller gaat in gesprek met:
    Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft
    Willem Hazenberg, Project Manager Waterstofwijk Hoogeveen - Senior Consultant - SME Waterstof & Energy transitie Stork Assetmanagement Technology
    Bart Vogelzang, Productonwer/Senoir consultant Gassen, Alliander
    Dirk van Dijken en Niels Westra, coördinatoren afdeling Risicobeheersing, Veiligheidsregio Drenthe.

    Dit webinar is georganiseerd door Brandweer Nederland en het IFV in de reeks Veilige Energietransitie Live.
    https://www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/Webinars-Energietransitie.aspx

   15. Webinar 1 - Li-ion Accu's - door Brandweer Fryslân

    Webinar 1 - Li-ion Accu's - door Brandweer Fryslân
    https://www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/Webinars-Energietransitie.aspx

   16. Voorbij de landschapspijn - Hoeveel hebben wij over voor het Nederlandse landschap?

    Voorbij de landschapspijn - Hoeveel hebben wij over voor het Nederlandse landschap? from De Balie on Vimeo.
    Is het Nederlandse platteland enkel een financieel wingewest of Nederlands cultuurhistorisch erfgoed dat we kost wat kost moeten beschermen? Het gaat al jaren slecht met de rijkdom van het Nederlandse landschap. De biodiversiteit van Nederland staat inmiddels op een van de laagste niveaus van Europa. Het platteland van Nederland is drastisch veranderd door verstedelijking, infrastructuur en steeds intensievere landbouw. Zodanig dat veel Nederlanders, de Friezen voorop, zich niet langer verbonden voelen met de natuurlijke omgeving waarin ze wonen. Hoeveel hebben wij over voor het Nederlandse landschap? Heeft het weidelandschap van Nederland niet net zoveel cultuurhistorische waarde als de grachtengordel van Amsterdam? En hoe kunnen we voorbij de “landschapspijn” komen die veel plattelandsbewoners ervaren?

    Bioloog Theunis Piersma en geluidskunstenaar Sytze Pruiksma openen de avond met een theatrale lezing over de afnemende biodiversiteit van het Nederlandse landschap aan de hand van het verhaal van de grutto. Hun recente voorstelling Tracks was dé grote theaterhit van Oerol 2017 en is lovend ontvangen.

    Vervolgens gaan we in gesprek over de status en invulling van het Nederlandse landschap met o.a. Jantien de Boer (journalist en auteur van het boek Landschapspijn (2017) waarover de gemoederen in het Noorden van Nederland hoog opliepen), Tjeerd de Groot (politicus en voormalig directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie), Klaas Sietse Spoelstra (aanjager van het burgerinitiatief Kening fan’e Greide) en Gea Bakker (sectormanager Food & Agri Rabobank). Kan een natuurlijke gezond leefomgeving samengaan met winstgevende landbouw? Wat is er nodig vanuit de politiek, de landbouwsector en de Nederlandse burger voor een herwaardering van het Nederlandse landschap? Of moeten we concluderen dat we moeten gaan wennen aan een Nederland zonder rijk weidelandschap?

    Voorbij de landschapspijn - Hoeveel hebben wij over voor het Nederlandse landschap?
    https://www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/Webinars-Energietransitie.aspx

   17. 1 Niels Godijn - Natuur Inclusieve Landbouw Zegenpolder Z-H

    1 Niels Godijn - Natuur Inclusieve Landbouw Zegenpolder Z-H

   18. 2 Raymond Klaassen - Insecten op de akkers

    2 Raymond Klaassen - Insecten op de akkers

   19. 3 Henk Jan Ottens - Overzicht wulpenseizoen Drenthe 2020

    3 Henk Jan Ottens - Overzicht wulpenseizoen Drenthe 2020

   20. 4. Madeleine Postma - Broedseizoen kiekendieven 2020

    4. Madeleine Postma - Broedseizoen kiekendieven 2020

   21. 5 Almut Schlaich - Winterdieet blauwe kiekendief en velduil

    5 Almut Schlaich - Winterdieet blauwe kiekendief en velduil

   22. 6 Tonio Schaub - Winterslaaplaatsen blauwe kiekendieven

    6 Tonio Schaub - Winterslaaplaatsen blauwe kiekendieven

   In een expertmeeting informeren externe deskundigen de Statenleden over een specifiek onderwerp. Op deze manier kunnen Statenleden zich goed voorbereiden op een te nemen besluit. In een expertmeeting vindt geen (politiek) debat en besluitvorming plaats. De vergadering is openbaar en te volgen via de livestream.

   Door diverse fracties is een verzoek ingediend tot het houden van een expertmeeting over de Wolf. Het doel van de expertmeeting is door de initiatiefnemers omschreven als: ‘Wij willen graag zicht krijgen op het gedrag van de wolf. Waar is zijn leefgebied? Welke bedreiging is aanwezig. Wat is het nut en noodzaak van een wolvenhek? En wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Tenslotte willen we breed geïnformeerd worden over de landelijke en Europese afspraken rondom de wolf. Wat is er juridisch wel en niet mogelijk? Wat wordt er momenteel gedaan met het wolvenplan van het IPO?’

   Later is besloten om tijdens deze expertmeeting ook vanuit een andere en bredere invalshoek naar het dossier Wolf te kijken: ‘Bij het dossier Wolf gaat het niet zozeer om de wolf als biologische soort maar als een ‘botsing tussen de natuurbeelden van mensen’’.
   153-Wolf (Fr) Clean Hydrogen Potential from MENA

   https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/2021/03-maart/raamwerk-aanvalsplan-landschapselementen-deltaplan-biodiversiteitsherstel.pdf   Medische Publieksacademie Live - umcg.nl

   https://www.umcg.nl/live Op dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
   Medische Publieksacademie Live
   https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
   https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx
   91-151 Webinar georganiseerd door de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales

   Ingresado el 07 de abril de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

   13 de abril de 2021

   162.-The British Lichen Society, ThemaNummer Bijen en Wespen

   Secondly, upon popular demand, we are delighted to announce that the BLS AGM 2021 talks are now available via our new Youtube account. We have 17 of the talks from across the weekend available to watch. Understandably, we do not have permissions for some talks to go live, mostly due to unpublished works and data - so apologies these are not in the public domain. We hope you enjoy re-watching the wide breadth of interesting talks from across the weekend.

   Thirdly, please subscribe to, and share the Youtube account - www.youtube.com/channel/UCUjl6i-3zezoIGm9vhJ1yDg/videos . We are hoping to bring more lichen content to our members and the public. That being said, if you have any content under you ownership/copyright, such as recorded talks, presentations etc. then please get in contact. We are hoping to populate our Youtube channel with useful resources.

   1. BLS AGM 2021 The Dougal Swinscow Lecture: Dr Rosemarie Honegger 12 April
    Lichens: A more than 400 Million-years-old success story.

    BLS AGM 2021 The Dougal Swinscow Lecture: Dr Rosemarie Honegger 12 April
    Lichens: A more than 400 Million-years-old success story.

   2. BLS AGM 2021 Student Talks: Alejandro Hueraca Delgado
    Unveiling the lichen flora of Northeastern Mexico.

    BLS AGM 2021 Student Talks: Alejandro Hueraca Delgado
    Unveiling the lichen flora of Northeastern Mexico.

   3. BLS AGM 2021 Student Talks: Gulnara Tagirdzhanova
    Genomes of lichen - associated yeasts and what we can predict from them.

    BLS AGM 2021 Student Talks: Gulnara Tagirdzhanova
    Genomes of lichen - associated yeasts and what we can predict from them.

   4. BLS AGM 2021 Discussion Panel: Lichens in the Anthropocene
    Lichens in the Anthropocene Discussion Panel: Neil Sanderson, Peter Crittenden, Ray Woods and Chris Ellis (chaired by Pat Wolseley & April Windle).

    BLS AGM 2021 Discussion Panel: Lichens in the Anthropocene
    Lichens in the Anthropocene Discussion Panel: Neil Sanderson, Peter Crittenden, Ray Woods and Chris Ellis (chaired by Pat Wolseley & April Windle).

   5. BLS AGM Virtual Field Meeting: Andy Acton
    Atlantic hazel woodland in Scotland

    BLS AGM Virtual Field Meeting: Andy Acton
    Atlantic hazel woodland in Scotland

   6. NoorderPlantsoen Talk of the Town #6: Over escortservice, het Stadspark en eindexamens

    NoorderPlantsoen Talk of the Town #6: Over escortservice, het Stadspark en eindexamens

   OpenStreetMap maps


   would love to use maps from OpenStreetMap 22 in iNaturalist. They’re are different map styles available, for example Mapnik 22 or OpenTopoMap 7.
   https://www.openstreetmap.org/
   The use of different map styles can be seen in Historic.Place 3. Use “Base map” in the menu on the upper right.
   https://www.openstreetmap.org/#map=7/52.154/5.295
   OSM maps are made from volunteered open data and often more detailed than Google maps.
   https://opentopomap.org/#map=5/49.000/10.000


   Themanummer Bijen Hymenovaria


   Een themanummer van bijen- en wespentijdschrift Hymenovaria over bijen in steden en dorpen. In maar liefst 160 pagina’s komen zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod, verdeeld over de categorieën Tuinen, Steden, Onderwijs en educatie en Beheer. Artikelen gaan in op historie, soortenrijkdom en aangepast beheer voor bijen en onderzoek aan wilde bijen door liefhebbers en beroepsonderzoekers. Een echte schatkist van inspiratie voor iedereen die meer wil weten over bijen in stedelijke omgeving, en vooral voor wie daadwerkelijk aan de slag wil!

   Themanummer per artikel

   1. Voorpagina
   2. Voorpagina en redactioneel
   3. Voorwoord – Koos Biesmeijer

   Inleiding

   1. Historie bijenonderzoek in stedelijke gebieden – Theo Peeters en Jan Smit
   2. Wilde bijen en bebouwing : meer verliezers dan winnaars ? – Pieter Vanormelingen, Menno Reemer en Jens D’Haeseleer
   3. Meer bijen en andere ongewervelden in de stad, wie zorgt ervoor ? – Arjan van der Veen

   Tuinen

   1. Tuininventarisaties in stad en dorp – Theo Peeters
   2. Mijn tuin leeft, de tuin-Bioblitz, wat levert het voor bijen op? – Anthonie Stip
   3. Bijen in de tuin in Zandvoort gedurende de periode 2004-2020 – Pim Kuijken
   4. Amstelglorie, een BIJzonder volkstuincomplex in Amsterdam – Jon Silber en Hans Nieuwenhuijsen
   5. Het voorkomen van wilde bijen in de plaats Beilen – Joop van de Nieuwegiessen
   6. Hommels als ‘huisdier’ houden in je tuin. Een beknopte handleiding – Sjoert Fleurke
   7. Bijenoase op gemeenteplein in Weert – Arno van Stipdonk en Frank Peeters
   8. Wilde bijen in onze tuin in Duiven – Jan Smit
   9. Van west naar oost en van stad naar dorp – Frank van der Meer
   10. In gesprek met Arie Koster – Theo Peeters

   Steden

   1. Van gewone slobkousbij tot gedoornde slakkenhuisbij: tien jaar wilde bijenbeleid in Amsterdam – Florinda Nieuwenhuis
   2. Van kastuinbouw naar bijenparadijs: recent aangelegde dijkjes in stedelijk gebied trekken bijzondere bijen – Menno Reemer
   3. Bijen en bij-vriendelijk beheer in Utrecht – John Smit en Floris Brekelmans
   4. Bijen in Breda – Aad van Diemen
   5. Gouda en Gemert-Bakel, twee BovensteBeste Bermbeheerders – Regina Oors
   6. Wilde bijen bevorderen in de stad samen met honingbijen. Kan dat? – Erik van der Spek
   7. Succesvol ecologisch bermbeheer in Eindhoven – Regina Oors
   8. Zwaluwbijen op de Maasvlakte – Linde Slikboer en Niels Godijn

   Onderwijs & Educatie

   1. De Bijenstichting, 10 jaar later – Theo Peeters
   2. Bijenhotels met open armen? – Pieter van Breugel
   3. Bijen in het onderwijs, ambassadeurs voor natuurvriendelijkheid? Een essay – Arjen M. Strijkstra

   Beheer

   1. Stedelijk gebied brongebied voor wilde bijen, klopt dat wel? – Wankja Ferguson
   2. Ecologisch bermbeheer met Kleurkeur: wat betekent het voor wilde bestuivers? – Anthonie Stip
   3. Kleinschalig maaibeheer maakt grasland soortenrijker – Jaap Mekel

   Rubrieken

   1. Boekbespreking: Plantenvademecum voor wilde bijen, vlinders en biodiversiteit in tuinen – Theo Peeters
   2. Resultaten van onderzoek – Regina Oors, Erik van der Spek

   Tot Slot, Einde

   1. Over de sectie Hymenoptera
   2. Dankwoord
   3. Inhoudsopgave
   4. Begrippenlijst

   162.-The British Lichen Society, ThemaNummer Bijen en Wespen

   Ingresado el 13 de abril de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

   01 de abril de 2021

   150-Dagvlinders, Mossen, Reptielen 'Bring Back Our Beetles' with ecologist John Walters, Odonata Libellen

   1. Dagvlinders in Limburg V3
    Ogen open voor nieuwe soorten

    https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/745413266346594/

   2. Thank you for your interest in the recent Conservation Communities talk on Amphibians. As promised, here is the link to the recording of the talk: https://youtu.be/glP262HeKSs

    During the presentation Alice talk about various websites that may be useful, here’s a few of them:

   3. Amphibian guides:ID guides - Amphibian and Reptile Groups of the UK (arguk.org)


   4. Devon Reptile Amphibian Group : Devon Reptile & Amphibian Group (DRAG) (arguk.org)   5. Froglife sound app: Dragon Finder (froglife.org)


   6. To report sick or infected amphibians: Garden Wildlife Health
   7. Bring Back Our Beetles Find out about the importance of beetles and how to encourage them in your garden, including the Violet Ground Beetle and Springtail Stalker.

    John Walters is a life long field naturalist who explores the natural world through field sketching, photography and video. He grew up on Hayling Island in Hampshire and has lived in Devon since 1990. John works as an ecologist, artist and public speaker and is based in Buckfastleigh. He has published several books and guides including The Wildlife of Dartmoor and has appeared in many television and radio programmes.

    John will talk about the 4000 species of beetle that live in the UK and some of their varied lifestyles. They are an important part of the garden ecosystem, but like most insects they have declined in numbers over the last 50 years due to changes in management and the use of insecticides. Garden beetles, including the Violet Ground Beetle and Springtail Stalker, will be introduced and tips given to encourage them to live in your garden.

    Don't worry if you missed the event - You can find a link to the recording of the talk here.
    https://www.wildaboutgardens.org.uk/
    The UK has more than 4,000 beetle species and, although a handful may eat plants, many are predators, pollinators and decomposers, feeding both the soil and larger garden visitors such as birds and hedgehogs. Beetles are the unsung heroes of the garden and, like many insects, they need our support!
    https://www.wildaboutgardens.org.uk/
    The Royal Horticultural Society (RHS) and The Wildlife Trusts have teamed up to launch the new Wild About Gardens Bring Back Our Beetles guide. This guide includes fun facts about beetles and tips on how you can help them in your garden! https://www.wildaboutgardens.org.uk/sites/default/files/2021-03/200204%20RSWT%20WAG2021%20Booklet_WEBSPREADS_cardinal%281%29_1.pdf   8. 3 Libellenonderzoek in Afrika KD Dijkstra Klaas Douwe Dijkstra vertelt in zijn presentatie tijdens de NVL studiedag op 19 september 2020 over zijn onderzoek aan libellen in Afrika en zijn motivatie voor dit onderzoek. Hij begint met een terugblik in de tijd en hoe hij van jongs af aan tot natuuronderzoek is gekomen.

    3 Libellenonderzoek in Afrika KD Dijkstra
    https://www.volkskrant.nl/wetenschap/grootste-vondst-van-nieuwe-libellensoorten-in-eeuw-tijd~bda18e02/   9. https://www.brachytron.nl/200-jaar-libellenstudie/
    Lezing van Marcel Wasscher over 200 jaar libellenstudie in NL tijdens de onlangs gehouden NVL libellenstudiedag. In Nederland wordt al ruim 200 jaar studie aan libellen gedaan. Nederland is momenteel op het gebied van libellenstudie één van best onderzochte landen in Europa. Marcel Wasscher hield over de geschiedenis van de libellenstudie in Nederland een lezing tijdens de Libellenstudiedag op 19 september 2020 in Culemborg.


   10. 2020: Jan-Freerk Kloen heeft voor zijn opleiding een onderzoek gedaan naar de biotoopvoorkeur van de Groene glazenmaker (Aeshna viridis) in De Weerribben. In het verslag wordt zijn onderzoek vergeleken met een vergelijkbaar onderzoek uit 1987 in De Wieden (Geene, 1989). Ook is er dit jaar een artikel over dit onderzoek van Kloen in het NVL tijdschrift Brachytron verschenen.


   11. Er zijn 600.000 Nederlandse huishoudens een warmtepomp, vanaf 2030 zullen het er miljoenen worden. Deze snelle groei veroorzaakt – samen met die van laadpalen en zonnepanelen – knelpunten in het Nederlandse elektriciteitsnet. Slimme aansturing van de apparaten helpt het net te ontlasten, Stroomversnelling pleit daarom voor toegang tot de data uit warmtepompen
    De Nieuwste generatie water-water warmtepompen zit standaard een IoT ontsluiting voor monitoring en een gecertificeerde KWh-meter. Met een abonnement kun je vervolgens de data binnenhalen om te monitoren

   12. 2020: De Terugkeer van de Otter Na terugkomst in Nederland richtte De
    Jongh, samen met Videler en anderen, in 1985 de Stichting Otterstation Nederland
    op. Dat leidde later tot de oprichting van Otterpark AquaLutra – én tot de herintroductie van otters in Nederland. ‘We wisten de otter te positioneren als de ambassadeur
    van ons zoetwatermilieu,’ vertelt De Jongh. ‘Een lang verhaal. Maar het feit dat de otter
    het nu zo goed doet, is voor ons ongelooflijk mooi om te zien.’
    De waterkwaliteit verb

   13. BLWG Korstmossen en Mossen

    Na zeven avonden met lezingen over korstmossen en mossen is er een einde gekomen aan deze lezingenreeks. We willen je hartelijk bedanken voor jouw aanwezigheid. In totaal hebben 250 mensen de lezingen bijgewoond. De lezingen kun je hieronder nog eens terugkijken.

    1. De Nederlandse Mycologische Vereniging organiseert af en toe lezingen op de maandagavond (website).
    2. KNNV-afdelingen Youtube lezingen Korstmossen, Insecten, Gierzwaluwen, Nachtvlinders (agenda)
    3. KNNV-afdelingen organiseren lezingen over diverse natuuronderwerpen (agenda)
    4. En ook bij IVN-afdelingen worden online-lezingen gegeven (agenda)
    5. De Groene Agenda uit Rotterdam
    6. De Natuurkundige Genootschappen Groningen/Middelburg
    7. Het UMCG heeft samen met Dagblad van het Noorden de Medische Publieksacademie opgericht. Het UMCG wil met de Medische Publieksacademie een brug slaan tussen het toponderzoek dat in het UMCG plaatsvindt en de interesse hiervoor van het publiek. De Medische PublieksAcedemie UMCG Agenda (umcg.nl/live​)
    8. Op dit YouTube-kanaal plaatsen we sinds maart 2017 de opnames van de lezingen. Ons eigen 'lezing gemist', om het zo maar te noemen! UMCG Youtube kanaal (umcg.nl/live​)
    9. EventBrite in het weekend , Wildlife Events op Facebook
    10. EventBrite Vogel Lezingen, Birds Events op Facebook
    11. EventBrite Wildlife, Natuurmonumenten Events op Facebook
    12. EventBrite Mammals, Zoogdieren Events op Facebook
    13. EventBrite Muizen
    14. EventBrite Vleermuizen ,Vleermuizen Events op Facebook
    15. EventBrite Otters, Otter Events op Facebook
    16. EventBrite Cameravallen ,Kamera vallen Events op Facebook
    17. NHGL Limburg, Limburg Events op Facebook
    18. Wild Life Events op Facebook

    Uitzending gemist Herkansing Woensdagavond lezingen

    De lezingen zijn terug te kijken met de links hieronder. Heb je geen Facebook, dan kan het zijn dat je na tien minuten een pop-up krijgt. In dit geval ververs je het scherm (F5) en spoel je door naar waar je gebleven was in de video.

    1. Korstmossen en mossen in de duinen Hans Toetenel - 24 maart
     Mossen en korstmossen zijn goede indicatoren voor de kwaliteit van droge duingraslanden. Hans Toetenel legt uit welke korstmossen je kunt vinden in de duinen en hoe de geschiedenis van het landschap bepaalt welke soorten er groeien

    2. Korstmossen als bioindicator Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk - 17 maart
     Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bio-indicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland.
     Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk vertellen over het gebruik van korstmossen als bioindicator voor zure regen en stikstof.

    3. (Korst)mossen op begraafplaatsen Henk-Jan van der Kolk - 10 maart
     Voor mossen en korstmossen zijn begraafplaatsen belangrijke leefgebieden. Henk-Jan van der Kolk laat zien wat er allemaal groeit.

    4. Wie doet het met wie hoe vaak in Tortula? Waar leidt dat toe en wat zien we hiervan? Over het wijdverspreide fenomeen van bastaardsoortvorming bij mossen Henk Siebel - 3 maart
     Bryoloog Henk Siebel verzorgt de woensdagavondlezing met de titel Wie doet het met wie hoe vaak in Tortula? Waar leidt dat toe en wat zien we hiervan? Over het wijdverspreide fenomeen van bastaardsoortvorming bij mossen.

    5. Important Bryophyte/Lichen Areas LaurensSparrius - 24 februari
     Waar liggen de belangrijkste gebieden voor mossen en korstmossen in Nederland? Laurens Sparrius (BLWG) legt het uit. Twee jaar geleden maakten BLWG, FLORON en NMV een overzicht van de belangrijkste gebieden voor biodiversiteit van flora. Laurens Sparrius laat zien waar ze liggen, welke gebieden het meest populair zijn bij twitchers en welke soorten je er kunt vinden.

    6. Beeldherkenning iObs zonder iNaturalist helaas Henk-Jan van der Kolk - 17 februari
     Henk-Jan van der Kolk (BLWG) legt uit welke beeldherkenningsapps je kunt gebruiken voor mossen en korstmossen en laat aan de hand van voorbeelden zien waar je op moet letten om tot een goed resultaat te komen. Hoe goed is beeldherkenning voor het herkennen van mossen en korstmossen? Helaas werd Google Lens en iNaturalist maar zeer kort aangestipt. Sinds Maart 2021 houdt iNaturalist rekening met de lokaal waargenomen soorten. Nadruk lag op ObsIdentify waarbij 75 fotos van een Spiegelreflex en 75 fotos van een mobiel van dezelfde korstmossen gebruikt. Omdat de validatoren vaak de slechtste gevallen tegen kwamen op wrn.nl en niet de geslaagde cases bleek dat Beeldherkenning behoorlijk goed werkt, zeker bij beginners. Voor een gevorderde waarneming die alles al weet kan beter de boeken blijven gebruiken.

    7. Introductie Korstmossen Laurens Sparrius - 10 februari
     Wat zijn korstmossen? Waar komen ze voor? Laurens Sparrius (BLWG) vertelt hoe het zit.

    150-Dagvlinders, Mossen, Reptielen 'Bring Back Our Beetles' with ecologist John Walters.

    Ingresado el 01 de abril de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

    06 de abril de 2021

    156-Natuurlezing (online): Deltaplan Biodiversiteitsherstel 06apr2021

    https://www.ivn.nl/afdeling/amersfoort/activiteiten/natuurlezing-online-deltaplan-biodiversiteitsherstel
    v2
    Waar zijn de insecten gebleven? Wie hoort er nog een grutto ……. Landschapspijn!
    De huidige strategie om het verlies aan biodiversiteit, wereldwijd en in Nederland, te stoppen heeft gefaald en de gevolgen ervan worden steeds duidelijker. Biodiversiteitsherstel vergt een drastische verandering van ons totale grondgebruik en is alleen al hiermee nauw verbonden met andere uitdagingen op ruimtelijk gebied. Wat te denken van de noodzakelijke transitie van de landbouw, de energietransitie, de klimaatmitigatie en -adaptatie, woningbouw en wateropslag. Alles vraagt om ruimte en dat op een beperkt grondoppervlak met heel veel mensen en nog veel meer dieren. Het schreeuwt om een integrale en langetermijn aanpak. Maar hoe krijg je dat voor elkaar in een tijd van polarisatie, boerenopstand en sociale en politieke spanningen? Alleen samen. Niet makkelijk maar wel noodzakelijk!

    Op 6 april gaat Louise Vet, voorzitter van Deltaplan Biodiversiteitsherstel, tijdens de online WNA-lezing dieper in op het begrip biodiversiteit in relatie tot het functioneren van ecosystemen: wat is biodiversiteit en waarom is het zo belangrijk? Ze legt de ambitie uit van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel waarbij onderzoekers, boerenorganisaties, voedselketenpartners, natuur- en milieuorganisaties, overheden en burgers de krachten bundelen om het verlies aan biodiversiteit in Nederland om te zetten naar herstel. Wat zijn de succesfactoren om dit voor elkaar te krijgen? Aan welke knoppen moeten we draaien?
    Vet doet tenslotte nog allerlei suggesties hoe wij, toehoorders, zelf kunnen meedoen aan het herstel van biodiversiteit; alle bee(s)tjes helpen! Herstel van biodiversiteit is namelijk niet alleen belangrijk voor een rijkere natuur, maar vormt de basis voor een gezonde leefomgeving, duurzame voedselproductie en een brede welvaart. Wie wil daar niet een steentje aan bijdragen?

    Louise E.M. Vet is voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en emeritus-hoogleraar evolutionaire ecologie aan Wageningen University. Haar onderzoek richtte zich op de ecologie en evolutie van plant-insect-relaties, mede gericht op de vormgeving van duurzame landbouw-agro-ecosystemen die gebaseerd zijn op de preventie van ziekten en plagen.
    Vet staat bekend als fervent voorstander van integrale duurzaamheidsprincipes gebaseerd op de natuur (dus energie, circulair én biodiversiteit), die zij ook zelf in praktijk bracht bij haar grote betrokkenheid bij het ontwerp van het nieuwe NIOO-gebouw in Wageningen, dat het meest duurzame laboratorium- en kantorencomplex in Nederland werd.
    Naast haar vele nevenfuncties is zij momenteel de onafhankelijke voorzitter van het brede maatschappelijke consortium Deltaplan Biodiversiteitsherstel (zie Samenvoorbiodiversiteit.nl).

    De lezing is opgebouwd uit 4 blokken van 10 à 15 minuten. Bij deze lezing, via Zoom, kom je zelf niet in beeld en kun je ook niet meepraten, maar tijdens de blokken kun je via de chatbox wel vragen stellen. Na elk blok beantwoordt Louise Vet (in ongeveer 5 minuten) de vragen van de chat.

    WNA-lezingen worden georganiseerd door Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort, een samenwerkingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht en Gemeente Amersfoort.

    Foto: Louise Vet, rasechte optimist (Maartje Geels)

    Literatuur

    1. https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/2021/03-maart/raamwerk-aanvalsplan-landschapselementen-deltaplan-biodiversiteitsherstel.pdf
    2. http://www.maakgrijs.groen
    3. https://www.ivn.nl/afdeling/amersfoort/activiteiten/natuurlezing-online-deltaplan-biodiversiteitsherstel
    4. https://www.p-plus.nl/nl/nieuws/Straatboer
    5. https://www.ivn.nl/afdeling/amersfoort/activiteiten/natuurlezing-online-deltaplan-biodiversiteitsherstel
    6. https://www.ivn.nl/afdeling/amersfoort/activiteiten/natuurlezing-online-deltaplan-biodiversiteitsherstel     ExperT Meeting Wolven Friesland


    7. 15.00 uur: Opening door Bram de Groot

    8. 15.05 uur: Glenn Lelieveld, Zoogdiervereniging, Wolven in Nederland

    9. 15.30 uur: Martin Drenthen, Natuurfilosoof Radboud Universiteit

    10. 15.55 uur: Gijsbert Six, Schapenhouder in Drenthe, Platform kleinschalige schapen- en geitenhouders, lid van de Gebiedscommissie Gelderland en Drenthe

    11. 16.15 uur: Désiré Karelse, BIJ12 – Adviseur Faunazaken, Secretaris Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade, Coördinator Wolf
     Open/Sluit

    12. 16.35 uur: Saskia Duives, LTO - voorzitter Vakgroep Schapenhouderijen
     Open/Sluit

    13. 17.00 uur: Sluiting https://fryslan.notubiz.nl/vergadering/833231/Expertmeeting%20Wolf%20%2024-03-2021    14. NPO SpeelLijst Natuurdocumentaires,|NPO SpeelLijst Documentaires,|


    15. Documentaires,|NPO Radio Doc s,| Platform for Future of our Planet


    16. NPO Radio Doc s,|IDFA,|


    17. IDFA,|NPO Collectie Documentaires, Streaming App WaterBear

    18. Entdeckung der Welt Natur und Tiere An den Quellen des Wassers Floridas Flusslandschaftbis 07/04/2021

     Entdeckung der Welt Natur und Tiere An den Quellen des Wassers Floridas Flusslandschaftbis 07/04/2021
     Die Dokureihe führt auf die Philippinen, nach Florida und nach Namibia zu einer Erkundungsreise in die faszinierende Welt des Wassers. Diesmal geht es nach Florida, wo Seekühe, Alligatoren und unzählige Zugvögel ein riesiges Gebiet bevölkern, das von einem einzigartigen, unterirdischen Wassersystem geprägt wird.

     In Florida gibt es 7.800 Süßwasserseen, 1.700 Flüsse und über tausend Wasserquellen – keine andere Region der Welt weist eine solche Dichte an natürlichen Quellen auf. Hier sprudeln täglich 30 Milliarden Liter Wasser aus dem Boden, dessen viele Blautöne sich von weißen Kalksteinfelsen und dem Grün der üppigen Vegetation abheben. Die Wasserläufe bieten ideale Lebensbedingungen für zahlreiche Tierarten, unter anderem für die landestypischen Seekühe, die Manatis. Jedes Jahr überwintern Hunderte dieser friedlichen Pflanzenfresser in den Gewässern Floridas, um sich zu paaren und ihre Jungtiere aufzuziehen. Floridas Seen und Flüsse sind der sichtbare Teil des weltgrößten Wasserquellensystems. Die Erkundung dieses unterirdischen Labyrinths bietet faszinierende Einsichten in die komplexe Funktionsweise der Natur. Zahlreiche Wissenschaftler und Höhlenforscher kommen jährlich nach Florida, um die teils schwer zugänglichen Quellgebiete zu untersuchen, die sich ständig verändern und die durch Umweltverschmutzung zunehmend bedroht sind.    19. Join us for a conservation with Sir David Attenborough. He will be talking with Liz Bonnin about his hope for our planet. After their discussion, Sir David will be answering some of your questions about conservation. Please note, registration for submitting questions has now closed.
     - Liz Bonnin in conversation with Sir David Attenborough.

     - Liz Bonnin in conversation with Sir David Attenborough.
     On a serious note, thank you both so much for delivering this event for thousands of us supporters. My then 9 Year old met Liz in Belfast at her NI Science Festival event and have both changed out practices about single-use plastic ever since. On Good Deeds day we'll be out doing more clean up operations for the environment. Keep er lit guys, amazing work as always! Ps come back to Belfast soon, we miss you!


    20. Voorbij de landschapspijn - Hoeveel hebben wij over voor het Nederlandse landschap?

     Voorbij de landschapspijn - Hoeveel hebben wij over voor het Nederlandse landschap? from De Balie on Vimeo.
     Is het Nederlandse platteland enkel een financieel wingewest of Nederlands cultuurhistorisch erfgoed dat we kost wat kost moeten beschermen? Het gaat al jaren slecht met de rijkdom van het Nederlandse landschap. De biodiversiteit van Nederland staat inmiddels op een van de laagste niveaus van Europa. Het platteland van Nederland is drastisch veranderd door verstedelijking, infrastructuur en steeds intensievere landbouw. Zodanig dat veel Nederlanders, de Friezen voorop, zich niet langer verbonden voelen met de natuurlijke omgeving waarin ze wonen. Hoeveel hebben wij over voor het Nederlandse landschap? Heeft het weidelandschap van Nederland niet net zoveel cultuurhistorische waarde als de grachtengordel van Amsterdam? En hoe kunnen we voorbij de “landschapspijn” komen die veel plattelandsbewoners ervaren?

     Bioloog Theunis Piersma en geluidskunstenaar Sytze Pruiksma openen de avond met een theatrale lezing over de afnemende biodiversiteit van het Nederlandse landschap aan de hand van het verhaal van de grutto. Hun recente voorstelling Tracks was dé grote theaterhit van Oerol 2017 en is lovend ontvangen.

     Vervolgens gaan we in gesprek over de status en invulling van het Nederlandse landschap met o.a. Jantien de Boer (journalist en auteur van het boek Landschapspijn (2017) waarover de gemoederen in het Noorden van Nederland hoog opliepen), Tjeerd de Groot (politicus en voormalig directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie), Klaas Sietse Spoelstra (aanjager van het burgerinitiatief Kening fan’e Greide) en Gea Bakker (sectormanager Food & Agri Rabobank). Kan een natuurlijke gezond leefomgeving samengaan met winstgevende landbouw? Wat is er nodig vanuit de politiek, de landbouwsector en de Nederlandse burger voor een herwaardering van het Nederlandse landschap? Of moeten we concluderen dat we moeten gaan wennen aan een Nederland zonder rijk weidelandschap?

     Voorbij de landschapspijn - Hoeveel hebben wij over voor het Nederlandse landschap?
     https://www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/Webinars-Energietransitie.aspx    21. Op zondag 23 februari 2020 sprak Prof. dr. Louise Vet, oud-directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en hoogleraar Evolutionaire Ecologie aan de Wageningen Universiteit over moeder natuur als economische mentor in Teylers Museum.
     Winterlezing door Prof. dr. Louise Vet - Moeder natuur als economische mentor

     Winterlezing door Prof. dr. Louise Vet - Moeder natuur als economische mentor
     Moeder natuur als economische mentor
     Ecologie gaat over het huishouden - dus de economie - van de natuur. Dit oude familiebedrijf, waarin wij slechts de jongste bedienden zijn, heeft met haar 3,8 miljard jaar aan onderzoek en ontwikkeling aardig wat kennis en innovaties opgeleverd. De natuur heeft bijvoorbeeld een economie die gebaseerd is op samenhang en wisselwerking tussen sectoren: zij verbindt in plaats van verkokert. In de natuur bestaat geen afval of verspilling. De natuur heeft geen energietekort. De natuur genereert en gebruikt diversiteit in plaats van monopolie. Hoe ze dat doet en waarom dat zo succesvol is, is geen geheim maar ecologisch inzicht. Theorieën als de Circular Economy, de Blue Economy en de Donuteconomie winnen aan populariteit en beginnen al gehoor te krijgen binnen de politiek. Eén kenmerk verenigt ze. Ecologisering, oftewel het leren van natuurlijke processen voor de ontwikkeling van bepaalde technologieën, industrieën of zelfs hele economieën. De natuur als inspirator, raadgever en referentiepunt voor onze nieuwe duurzame economie. Een uitdaging voor wetenschap, bedrijfsleven, overheid en eigenlijk iedereen. En een vereiste als we deze planeet leefbaar willen houden voor alle organismen, inclusief de meest invasieve soort ooit, genaamd Homo sapiens.

     Louise Vet
     Louise Vet verwierf internationale bekendheid met haar onderzoek aan multitrofe interacties, kennis die van belang is voor de verduurzaming van agro-ecosystemen. Ze is lid van de KNAW en ontving verschillende internationale prijzen zoals de Engelse Rank Prize for Nutrition. In december 2017 ontving zij de hoogste eer van de British Ecological Society. Dit 'Honorary Membership' erkent uitzonderlijke bijdragen op internationaal niveau aan het vergaren, communiceren en uitdragen van ecologische kennis en oplossingen. In 2018 werd zij gekozen tot de Nummer 1 van de Duurzame 100 van Trouw.

     Directeuren van Teylers Stichting organiseren jaarlijks drie winterlezingen, die worden gehouden door Leden van Teylers Genootschappen in de historische gehoorzaal van Teylers Museum.    22. Louise Vet Panorama, Biodiversiteit in ons voedsellandschap.
     Leeuwarden-Fryslân 2028
     Biodiversiteit in ons voedsellandschap, met prof louise vet (directeur nioo en voorzitter nationaal deltaplan biodiversiteitsherstel ) en prof theunis piersma (trekvogelecoloog bij de rug) lees meer over panorama nederland. Rondom de tentoonstelling van panorama nederland in leeuwarden organiseren we een verdiepend kennis en dialoogprogramma. we kijken binnen het panorama nederland perspectief naar de toekomst van ons voedsellandschap. immers dat is waar een groot deel van het friese landschap zijn functie aan ontleen

     Louise Vet Panorama, Biodiversiteit in ons voedsellandschap.
     Leeuwarden-Fryslân 2028

    23. NPO SpeelLijst Natuurdocumentaires,| Watch hundreds of award-winning documentaries, anywhere, for free,|
     NPO SpeelLijst Documentaires,|
     Documentaires,|
     NPO Radio Doc s,|
     NPO Radio Doc s,|
     IDFA,|
     IDFA,|
     NPO Collectie Documentaires
     156-Natuurlezing (online): Deltaplan Biodiversiteitsherstel 06apr2021

     Ingresado el 06 de abril de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

     15 de abril de 2021

     164-Naturalis Live 8+: Nationale bijentelling Naturalis Hommels Wespen Beno Hofman

     Op Padcast #5: Hoe herken en zie je de wilde bij met IVN natuurgids Anneke op plekjes bij Nijmegen. v2

     1. Het is Bijna zover: de Nationale Bijentelling op 17 en 18 april! Je doet toch ook mee?🐝
      Om tijdens het tellen de verschillende bijensoorten te herkennen geeft bijen-expert Linde Slikboer handige tips en vertelt ze over haar onderzoek naar bijen in Nederland.
      Kijk live mee en stel al je vragen aan Linde tijdens deze Naturalis Live-uitzending op 15 april om

      Nationale bijentelling Naturalis Hommels Wespen

     2. 2- OOGTV ‘Eigenlijk apart dat het Stadspark niet zo populair is’

      OOGTV ‘Eigenlijk apart dat het Stadspark niet zo populair is’
      Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de tweede aflevering van 'de Stadswandeling' staan Beno Hofman en Mirre van de Klok stil bij bijzondere locaties in het Stadspark.
      Het Stadspark staat bekend om haar ruimte, historie en natuur. In het begin van de twintigste eeuw wordt het park aangelegd op initiatief van industrieel Jan Evert Scholten. Hij stond samen met architect Jan Anthony Mulock Houwer aan het roer van de bouw van het Stadspark. Er zijn verschillende monumenten van de twee heren in het park te vinden.
      Naast de twee monumenten staan Beno en Mirre ook stil bij het Paviljoen, de drafbaan en het kunstwerk 'Kringloop in 7 delen'.
      2- OOGTV ‘Eigenlijk apart dat het Stadspark niet zo populair is’

     3. 3-‘Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de Singels erg belangrijk voor de bezetters’
      Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de derde aflevering van 'de Stadswandeling' staan Beno Hofman en Mirre van de Klok stil bij de Singels.

      De Singels staan bekend om de prachtige villa's en herenhuizen. Rond 1880 gaf de gemeente opdracht om hier voor rijkere Groningers onderkomens te ontwerpen. Een voorbeeld hiervan is Huize Tavenier. Deze villa is ontworpen voor een steenrijke weduwe.
      Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de Duitsers ook zeer geïnteresseerd in de panden aan de Singels. Zo heeft de Wehrmacht een tijdlang het pand waar nu het bisdom van Groningen en Leeuwarden in gevestigd is overgenomen.
      Beno en Mirre staan ook nog stil bij het Groninger Museum. Het Groninger Museum opende in 1994 haar deuren en wordt ook wel de 'eyecatcher' van de stad genoemd.
      3-‘Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de Singels erg belangrijk voor de bezetters’


     4. Tijdens de coronacrisis wandelen we wat af. In de tiende aflevering van de Stadswandeling wandelen Beno Hofman en Mirre van de Klok langs de Hereweg.
      De Hereweg staat bekend om haar vele tuinkoepels. Een tuinkoebel is een gebouwtje waar welgestelden Groningers vanaf de 17e eeuw heen gingen voor hun vrijetijdsbesteding. Zo werd er thee gedronken en veel geroddeld maar een tuinkoepel had eigenlijk vooral een andere functie. Het diende als prestigeobject van de eigenaar die het zich kon veroorloven.
      Aan de Hereweg ligt ook het Sterrenbos. Dit bos werd in 1765 aangelegd op initiatief van burgemeester Hendrik van Sijsen. Beno vertelt hoe dit bos werd ontworpen, namelijk in Franse stijl.
      Volgende week bezoeken Beno en Mirre verschillende gasthuizen in de Hortusbuurt.

     5. Tientallen bomen gekapt langs Drentsche Aa bij Glimmen
      Vlakbij parkeerplaats Glimmermade, langs de A28 ter hoogte van Glimmen, zijn deze week de kades van de Drentsche Aa kaalgetrokken. De bomenkap veroorzaakt teleurstelling en onbegrip bij omwonenden. Volgens Waterschap Hunze en Aa’s is het noodzakelijk kwaad.

      Kaal
      ‘Ik schrik hiervan, ik begrijp het niet.’ ‘Een aantasting van het landschap.’ Of, meer feitelijk: ‘Er is aardig wat werk verricht hier.’ Het is een greep uit de reacties van passanten op de Oosterbroekweg in Glimmen. Daar kijk je nu, vanaf het bruggetje over de Drentsche Aa, uit over ongewoon kale oevers. ‘Wat zit hierachter?’ vraagt een fietsende Harenaar zich af.

      Dijken moeten sterker
      De bomenkap is onderdeel van een dijkverstevigingsoperatie van Waterschap Hunze en Aa’s. Planoloog en eindverantwoordelijke Willem Kastelein licht toe: ‘De dijken zijn niet meer hoog en sterk genoeg. Bepaalde noodsituaties, die gemiddeld eens in de tien jaar voorkomen, kunnen ze niet meer aan. We moeten die dijken dus op orde brengen.’

      Bekijk in deze video de reactie van voorbijgangers. De tekst gaat verder onder de video.

      Lekker laten lopen
      Thouraya Dil, voorzitter van Stichting Landelijk Gebied Haren, noemt de bomenkap ‘een aanslag op de natuur’. Ze vraagt zich af of er geen andere oplossing mogelijk was. ‘Er wordt hier heel lichtzinnig omgegaan met het uitdelen van kapvergunningen. Maar op een groot deel van het achterland staan geen huizen. Het lijkt mij niet zo erg als dat een keer onder water loopt.’

      Toch is het zo simpel niet, meent Kastelein van het waterschap. Bij een eventuele overstroming lopen niet alleen de natuurgebieden onder. Het wordt ook nat op de parkeerplaats Glimmermade langs de A28, een aantal weggetjes en de tunnel die daar onder de A28 doorloopt. Kastelein legt uit dat het water, via die tunnel, in zuidelijke richting kan doorstromen tot aan de Rijksstraatweg. Dat is een belangrijke weg die loopt vanaf Groningen richting De Punt.
      Tientallen bomen gekapt langs Drentsche Aa bij Glimmen

     6. 16- De Stadswandeling: ”Best logisch dat de kinderopvang en de rosse buurt naast elkaar liggen”
      Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de zestiende aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de rosse buurt Nieuwstad.

      Nieuwstad is een straat die loopt van de Schoolholm tot aan de Pelsterstraat. Tegenwoordig staat de straat bekend om prostituees die hier sinds de jaren 80 werkzaam zijn. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was de straat onderdeel van de Jodenbuurt.
      Beno en Mirre staan stil bij een aantal indrukwekkende panden, zoals de Sigarenfabriek en het pand waar de kinderopvang in is gevestigd.
      In de volgende aflevering bezoeken Beno en Mirre de Korrewegwijk.
      16- De Stadswandeling: ”Best logisch dat de kinderopvang en de rosse buurt naast elkaar liggen”

     7. Helperlinie en Sterrebos - Beno’s Stad 211 (28-4-2005)

      De opening van een gemarkeerd ‘ecologisch historisch pad’ door het Sterrebos, was in april 2005 de aanleiding voor deze aflevering Beno’s Stad. Stadshistoricus Beno Hofman belicht de geschiedenis van de zogeheten Helperlinie, het Helperdiepje en het achter de linie in 1765 aangelegde Sterrebos. Ook de latere wijzigingen en de verplaatsing van een theekoepel krijgen aandacht.
      Helperlinie en Sterrebos - Beno’s Stad 211 (28-4-2005)

     8. Hofjes in Groningen In Groningen zijn nog vele oude hofjes aanwezig. We gaan er een paar bezoeken.

      Hofjes in Groningen In Groningen zijn nog vele oude hofjes aanwezig. We gaan er een paar bezoeken.

     9. Hofjes van Alkmaarhet boek "Hofjes van Alkmaar", geschreven door Jurjen Vis. Het boek en de film is tot stand gekomen in opdracht van de Stichting Alkmaarse Historische Publicaties.

      Hofjes van Alkmaarhet boek "Hofjes van Alkmaar", geschreven door Jurjen Vis. Het boek en de film is tot stand gekomen in opdracht van de Stichting Alkmaarse Historische Publicaties.

     1. De website met een totaal overzicht en ook dit ThemaNmmer https://www.hymenovaria.nl/bijen-in-stad-en-dorp/
      Compleet ThemaNummer

     2. Met de Op Padcast van IVN Natuureducatie gaan we elke aflevering op pad met een IVN Natuurgids om meer te leren over de Nederlandse natuur.
      Op Padcast #5: Hoe herken en zie je de wilde bij met IVN natuurgids Anneke op plekjes bij Nijmegen op Spotify.

     3. De grutto’s keren terug van de wintervakantie in Afrika. Op deze site van burgerinitiatief Kening Fan ‘e Greide kun je gezenderde grutto’s volgen. Het gaat al jaren niet goed met de grutto. De populatie verkleint nog steeds en de gruttostand symboliseert tegelijk het veranderende weidelandschap tot productieland.

      Vanuit die frustratie werd in 2011 het burgerinitiatief De Kening Fan ‘e Greide begonnen. Spinozapremiewinnaar Piersma houdt die koning, de grutto dus, nauwlettend in de gaten.

      https://www.glasnostici.nl/2016/03/19/theunis-piersma-het-heeft-nog-geen-gruttos-opgeleverd/%20Papegaaiduiker

     4. Op droge zondagen maakt historicus Jelte Posthumus graag een ochtendwandeling met collega Boike Teunissen. Hun aandacht gaat uit naar het verhaal van en achtergrond bij de namen van de straten, gangen, parken en pleinen van de stad Groningen. Jelte vraagt en Boike geeft les.
      https://www.glasnostici.nl/2021/04/12/namen-in-stad-12-t-w-s-mansholtstraat-de-heldin-special/

     5. https://open.spotify.com/episode/0jxzYw9FuG0KaM3fOJBVqa?si=BpxrMjfKSbCZwmOC5om5Hg&nd=1
     6. Op de Nacht van Kunst en Wetenschap kwam Theunis Piersma bij Glasnost langs om zijn https://www.glasnostici.nl/2015/06/09/de-nacht-2015-theunis-piersma-ik-kijk-naar-mijn-leefomgeving-door-de-ogen-van-de-grutto/ verhaal te vertellen aan Amanda Brouwers en Jelte Posthumus.

     164-Naturalis Live 8+: Nationale bijentelling Naturalis Hommels Wespen Beno Hofman
     https://forum.inaturalist.org/t/in-pursuit-of-mappiness-part-1/21864/5

     Ingresado el 15 de abril de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

     27 de abril de 2021

     165-Informatie over Hommels en Bijen Pollinators

     Wilde Bijen Deventer

     1. https://www.wildebijen.nl/wildebijen.html
     2. http://www.denederlandsebijen.nl/
     3. https://www.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/species/nsr_taxon.php?id=161639
     4. https://waarneming.nl/species/search/
     5. http://www.wildbienen.de/
     6. http://www.atlashymenoptera.net/default.aspx
     7. http://www2.pms-lj.si/andrej/bees.htm
     8. https://www.biolib.cz/en/gallery/dir388/
     9. https://www.bwars.com/category/taxonomic-hierarchy/bee
     10. https://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/bombus/key_british_colour.html
     11. https://www.galerie-insecte.org/galerie/#Hymenoptera
     12. http://www.ahw.me/indexbijen.html
     13. https://www.flickr.com/photos/63075200@N07/collections/72157631518508520/


     Jaarverslag 2020 met informatie over hommels

     https://assets.vlinderstichting.nl/docs/79c0a573-1da7-4411-8be6-38eeaaeb875f.pdf

     1. Jaarverslag 2019 met informatie over hommels
      https://assets.vlinderstichting.nl/docs/d7b4a2ed-7255-4acb-9d8c-4f0741f05aec.pdf

     2. Jaarverslag 2018 met Libellen en Dagvlinders
      https://assets.vlinderstichting.nl/docs/78feb48d-b459-40ea-b384-9cc5e1031f05.pdf

     3. A Photographic Guide
      BUTTERFLIES of Central Europe & Britain
      https://assets.vlinderstichting.nl/docs/0b095bc2-0387-4785-9f7e-5f7a987b3468.pdf

     4. De bijen en dagvlinders van Overijssel: trends, karakteristieke soorten en belangrijke gebieden
      https://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=749&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563

     5. Michener, 2007 The Bees of the World.pdf
      https://static1.squarespace.com/static/5a849d4c8dd041c9c07a8e4c/t/5ad3bc968a922d44a4728936/1523825933048/Michener+2007+The+Bees+of+the+World.pdf

     6. Vosje vliegt graag op (aal)bes
      Sachembijen zitten op longkruid (en andere ruwbladigen)

      Soort bepaal je op waardplant, kleur, grootte, vliegtijd

     7. Goede plekken voor hommels:
      Grebbedijk, Uiterwaarden,
      -VlinderIdylle
      -Werk aan de Uitweg
      -Onderaan de Wageningse berg
      -Arboretum bovenop de berg

     1. https://www.bestuivers.nl/rodelijst
     2. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/bescherming-bijen-en-andere-bestuivers
     3. https://www.bestuivers.nl/wilde-bijen/herkenning-en-determinatie
     4. https://forum.inaturalist.org/t/bee-and-wasp-photo-tips-to-get-species-grade-ids/20736
     5. https://aculea.be/studie/fotografie

     My suggestion for taking photo’s for identifying Solitaire & Bumble Bees (Family Apidae), is to take pictures in different views, as explained in the link https://aculea.be/studie/fotografie 2 and based on the structure characteristics in the (identification keys in the) YouTube videos https://aculea.be/studie/determinatie-bijen/wespbijen and https://aculea.be/studie/determinatie-bijen/zandbijen.

     Bijengidsje-2021: 15 SOORTEN BIJEN, HOMMELS EN ZWEEFVLIEGEN

     1. Bijgidsje die in het voorjaar in je tuin vliegen
      https://www.nationalebijentelling.nl/wp-content/uploads/2021/02/Bijengidsje-2021.pdf

     2. IVN Op Padcast #5. Wilde bij met Anneke
      https://open.spotify.com/episode/2Pa4IcA2G4LscWb7nV657u?si=qIilYEbySSiQl03QNsnvxA&nd=1

     3. Bijen in je tuin
      http://www.denederlandsebijen.nl/CursusWildeBijen/BijenkalenderTuinen/bijensoorten.pdf

     4. Bijen / bees - 103 video's
      https://www.youtube.com/playlist?list=PLJDSS1SUeiGx8y9I5epaqmuDjsmbRUeij

     https://www.youtube.com/watch?v=N8CdGCf2c7k

     https://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=530&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563

     https://www.bestuivers.nl/zoekkaarten     Het nieuwste van Dave Goulson
     https://www.youtube.com/results?search_query=dave+goulson+

     0:55 Gardening for Bumblebees
     15:17 How to make Medlar Cheese
     19:18 Why we all need to learn to love insects | Dave Goulson | TEDxBratislava
     6:33 Dave Goulson – Growing Flowers to Save the World #FOODTALK
     [ITALIAN BELOW] “There are many thousands of species of insect that pollinate, and between them they pollinate 87% of all the ...
     25:51 Rewild your garden!
     20:11 A tour through my bee-friendly garden in July
     5:12 Biology Professor David Coulson talks about bumblebees and more..

     55:23 The Importance of Pollinators – A talk by Steven Falk
     CumbriaWT
     The latest online event from the Get Cumbria Buzzing team. Steven Falk, one of Britain's leading natural historians, discusses the ...
     https://www.youtube.com/results?search_query=dave+goulson+

     https://forum.inaturalist.org/t/getting-the-inaturalist-aws-open-data-metadata-files-and-working-with-them-in-a-database/22135
     https://www.youtube.com/results?search_query=tiny+world
     https://forum.inaturalist.org/t/in-pursuit-of-mappiness-part-1/21864/8
     https://forum.inaturalist.org/t/is-there-any-way-to-add-extra-layers-overlays-to-the-maps-on-inaturalist/21983
     Wikipedia weekly iNaturalist Place ids met Kenchi
     https://www.youtube.com/watch?v=9fKP-oKh0b8

     165-Informatie over Hommels en Bijen Pollinators

     1. https://www.stowa.nl/agenda/webinar-cop-beken-en-rivieren-naar-een-robuust-veerkrachtig-en-stuurbaar-watersysteem-het
      webinars over infiltratie, waterconservering en waterbuffering in beekdallandschappen. De organisatie is wederom in handen van de CoP Beken en Rivieren, die wordt ondersteund door STOWA.

      https://www.stowa.nl/agenda/webinar-cop-beken-en-rivieren-naar-een-robuust-veerkrachtig-en-stuurbaar-watersysteem-het

     2. Webinar - 21.04.21 - Een sterker Europa in de wereld, Europa - Tom Vandenkendelaere - Europees buitenlands beleid


      Webinar - 21.04.21 - Een sterker Europa in de wereld, Europa - Tom Vandenkendelaere - Europees buitenlands beleid

     3. /

     Ingresado el 27 de abril de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario