Diario del proyecto Wild Pollinator Count Nieuwegein

04 de septiembre de 2021

Belang van beheer voor natuurbos, hoe biodiversiteit in het bos te behouden en te versterken

https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/56063-218-natuurbosdag-zaterdag-10-juli-4-sept-livestream-10-00-16-00-uur Belang van beheer voor natuurbos, hoe biodiversiteit in het bos te behouden en te versterken, het verzamelen en bewaren van zaad door de Genenbank en Het Levend Archief en het kweken van plantgoed uit wild zaad. In de discussie met de omgeving is het niet voor iedereen vanzelfsprekend dat de biodiversiteit zo hoog mogelijk moet zijn. Uitleggen dat er vroeger meer natuurlijke dynamiek was en dat die nu overgenomen moet worden door mensen heeft dan weinig zin. Is er ten behoeve van een goede dialoog met de omgeving ook niet ook een afweging nodig hoeveel biodiversiteit nodig en gewenst is, ten opzichte van de hoeveelheid beheer die daarvoor nodig is?
https://www.youtube.com/watch?v=7BGFYhkqlSs

Natuurbosdag.nl 4 september

 1. https://live.natuurbosdag.nl
  10 jul www.natuurbosdag.nl https://natuurbosdag.nl/natuurbosdag-10-juli-2021/

  10.00 – 16.00 uur
  NJN-crew vanuit Infoschuur GNR
  https://live.natuurbosdag.nl

 2. 10.00 Welkom en inleiding
  NJN en Wanda van Wilde Wegen

 3. 10.15 Over het belang van (blijvend) beheer voor natuurbos
  Wat moet je doen om biodiversiteit in het bos te behouden en versterken?
  Henk Siebel – Ecoloog bos en biodiversiteit bij Natuurmonumenten

 4. 11.45 Over het behoud van wilde bomen en struiken in de genenbank & de rassenlijst bomen
  Inge Verbeek – Centrum genetische bronnen Nederland, onderzoeker bos

 5. 13.15 Holland – Holtland Met bomen bedekt land
  Lammert Kragt – Staatsbosbeheer Zaad & Plantsoen

 6. 14.00 Over Het Levend Archief en het behoud van wilde bosplanten
  Sina Bohm – Conservator bij Het Levend Archief, doet speciaal onderzoek naar bosplanten bij de WUR

Friese Vrijwilligersdag Natuur

 1. Friese Vrijwilligersdag Natuur Online + Veldactiviteiten
  Online + Veldactiviteiten https://www.slideshare.net/SOVON/presentations in Friesland natuurmonitoring en -onderzoek, herkenning van soorten, toepassing van onderzoeks/telmethoden https://www.youtube.com/SOVONVogelonderzoek/playlists
  https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2021/friese-vrijwilligersdag-natuur
  https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/PDF-jes/excursies_4-9-2021.pdf

Online lezingenprogramma & film met de boswachter

https://www.youtube.com/watch?v=7BGFYhkqlSs
Van 13.00 tot 17.15 uur is er een afwisselend online lezingenprogramma en om 20.00 uur is er een film- en gespreksavond over natuurbeheer op Terschelling:

Tijd Friese Lezing 2021
13.00 - 13.20 Inloop en testen
13.20 - 13.30 Welkom door dagvoorzitter Gertie Papenburg (voorzitter FFF)
13.30 - 14.00 Hoe vergaat het de Friese broedvogels? Jelle Postma (Sovon)
14.15 - 14.45 Habitatmonitoring Noardlike Fryske Wâlden - Ernst Oosterveld (bureau Altenburg & Wymenga)
15.00 - 15.30 Meervleermuizen in Friesland - 3 jaar monitoring - John Melis (JM Ecologie)
15.45 - 16.15 Meedoen: soorten van Fries belang monitoren - Sascha van der Meer (FLORON)
16.15 - 16.45 Paneldiscussie o.l.v. Meinte Engelmoer
16.45 - 17.15 Afsluiting met digitale borrel
20.00 - 21.00 Film met boswachter Remi Hougee: natuurbeheer door Staatsbosbeheer op Terschelling

https://www.youtube.com/watch?v=7BGFYhkqlSs

https://www.sovon.nl/nl/content/kijk-de-landelijke-dag-terug

Nederlandse Ornithologische Unie

 1. 12.00 - 17.00 uur
  Locatie: De Nieuwe Doelen, Spoorstraat 2, 1601GG, Enkhuizen
  Toegang: gratis

 2. Erik Kleyheeg: Ruiende Casarca's in Nederland: waar komen ze vandaan?
 3. Martin Poot: Ecologische monitoring van Krooneenden op de Vinkeveense Plassen
 4. Karen Krijgsveld: Verstoring op vliegvelden: effect van helikopters op leeuweriken
 5. Theo Boudewijn: 14 jaar onderzoek broedsucces Aalscholvers in verontreinigde gebieden
 6. Jonne Kleyheeg-Hartman: Vogels en windmolens: (hoe) kunnen ze samen?
 7. Jan van der Winden: Sterns op De Kreupel

https://www.youtube.com/watch?v=7BGFYhkqlSs

7 oktober
CoP Beken en Rivieren:
Laat ons weten: wat zijn uw instrumenten en oplossingsrichtingen bij dilemma’s rond water vasthouden in beekdalen?
7 oktober NHGL : paddenstoelen – Mark Smeets
4 november NHGL : Wolven in Limburg – Jan Loos
2 december: vissen in Belg. Limburgse beken – Jos Eykens

Natuurbosdag juli 2021

1 10.00 Welkom en inleiding NJN en Wanda van Wilde Wegen
2 10.20 Over Oerbosonderzoek en omvorming naar natuurlijker bos Henk Koop – Oerwoudonderzoeker Ecobus Consult
11.00 Koffie- en theepauze :https://live.natuurbosdag.nl Drakenburg
3 12.15 Behoud Groen Erfgoed; Wilde bomen en struiken in Nederland Lodewijk van Kemenade – Projectleider Landschapsbeheer Flevoland
12.50 Lunchpauze :https://live.natuurbosdag.nl Drakenburg
4 100 jaar NJN – Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie https://live.natuurbosdag.nl/ Drakenburg
5 14.20 De minifauna van het bos Bram Mabelis – ecoloog
5 15.05 Natuurbos in de zoeker met Lodewijk van Kemenade
5 15.05 Afsluiting Natuurbosdag https://live.natuurbosdag.nl/

 1. Friese Vrijwilligersdag Natuur Online + Veldactiviteiten
  Online + Veldactiviteiten https://www.slideshare.net/SOVON/presentations in Friesland natuurmonitoring en -onderzoek, herkenning van soorten, toepassing van onderzoeks/telmethoden https://www.youtube.com/SOVONVogelonderzoek/playlists
  https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2021/friese-vrijwilligersdag-natuur
  https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/PDF-jes/excursies_4-9-2021.pdf
  ZOOM
  Via deze ZOOM-link kun je zaterdag deelnemen aan de online lezingen:
  https://us06web.zoom.us/j/87090651829?pwd=RGtVSE5TaHRrd3Y4NU0vMGs3U3VLUT09
  ZOOM werkt het beste als je het programma download op jouw laptop/computer, i.p.v. openen via de browser.
  Analyse soorten belang zijn Fryslân(pdf)

Bookmarklets, widgets developed by 3rd parties

 1. Depends on what level of tools you’re looking for, but many people are doing diverse stuff https://forum.inaturalist.org/t/several-external-tools-for-inat-data-by-kildor/19906
 2. As a point of comparison, Wikimedia has hundreds of such tools primarily built and maintained by volunteers for curation purposes, for performing repetitive tasks, or for making small customizations in the browser to the default iNat UI. With an an API that’s so well developed and documented, I’m surprised that I haven’t learned about similar tools for iNat. One of the benefits of community-built tools is that they can help reduce the backlog and feature request burden forr core platform maintainers to build everything users want. Sometimes a line of javascript called from your browser bar making a single API call can do miracles :
 3. I have built a smartphone app to help with identifying observations to high level taxa (animal, plant, mushroom).
  https://forum.inaturalist.org/t/am-looking-for-some-test-users-of-an-identification-app/430

 4. https://forum.inaturalist.org/t/biodiversity-education-quiz-game/24454/33 4
  I did not save it either.
  https://forum.inaturalist.org/t/how-well-do-you-know-your-local-wildlife-now-you-can-test-yourself/10711

 5. *Adds functionality to iNaturalist *(https://www.inaturalist.org).
  Current features:

  And I work on pyinaturalist 3, which is a python API client aimed at developers and scientists who want to use iNaturalist data in applications, scripts, data visualizations, etc. It was originally used for Vespa-Watch, which is a good example of the kind of thing you can do with it. Many of the other tools I’ve seen out there are similar, built for a specific purpose like a research project or organization.

  @radrat You’re absolutely right that there is a lot of potential for more tools that could be built on top of the iNat API. Is there a particular kind of tool that you wish existed?

 6. Two tools that I use almost daily are: iNaturalist user-script in Wikidata 3 and iNaturalist2Commons 2 Rainy Sunday hack: Wikidata user-script to view iNaturalist observations for a given item/place.

  And there is my own stubmaker that I use to draft Wikipedia articles. It is a jupyter notebook that fetches information from iNaturalist, GBIF, BHL, Wikimedia commons and combines that into a Wikipedia stub.

  https://github.com/wikiproject-biodiversity/taxonname-wpstubmaker/blob/main/README.md To activate it add the following snippet to your common.js page:
  importScript('User:Abbe98/inaturalist.js');

 7. what is a “tool”? is it an Excel spreadsheet that takes a standard CSV export and generates a bunch of visualizations? is it a pre-defined publicly shared map layer in ArcGIS Online that displays all iNaturalist observations? is it a small web page that shows people their longest observation streaks? is it an R script that generates a packed circles chart of species in a given set of observations? is it a Jupyter notebook that transfers can be used to format iNaturalist data to be imported into another system? is it a whole website and mobile app that allows folks to record and view wild orchid observations?

  there are tons of things that people have built on top of the iNaturalist API(s) and iNat data. there’s just not a great catalog of everything out there because where do you draw the line between what should be included in that catalog and what shouldn’t be?

  if you’re looking for apps that require authorization, just about every one of those should be registered over at https://www.inaturalist.org/oauth/applications 2. (i just created one yesterday, that one was #658.)

  you can find tons of GitHub repos over at https://github.com/topics/inaturalist and https://github.com/search?q=inaturalist. (my personal favorite repo, besides the ones at https://github.com/inaturalist/, is https://github.com/jumear/stirfry. )

  and i’m sure if you go to any other open code or open data repository, you’ll find interesting iNaturalist-related things – for example, https://observablehq.com/search?query=inaturalist.

  and if you search this forum, you’ll find plenty of discussion about different things that people use / have made.

 8. a few months back, i had an idea that i could get a 12- or 24-month series of data from /v1/observations/species_counts (top observed species) and then visualize that data as a bar chart race. i thought that would be a fun / engaging way to see what kinds of birds or plants are observed in a given place over the course of a year or two.

  i started to work on a web page to do this using Javascript + D3, but i straight up failed, discovering that the required D3 skills needed for that effort were greater than what i possessed, or at least greater than i had patience to develop at the time.

  one day, i may try again, using something other than D3, or perhaps just adapting a D3 example in Observable, but if that kind of development is in your wheelhouse and you got to it before i tried again, i wouldn’t mind

 9. Would it be worth starting a tutorial/wiki topic here on the forum, broken down into topical/functional categories of generally useful tools? It could just be high-level links to other repositories for things like https://www.inaturalist.org/oauth/applications, mixed with links to specific tools that folks have found helpful. For me the latter category would include items of yours like

  https://jumear.github.io/stirfry/iNat_print_friendly_obs.html
  https://jumear.github.io/stirfry/iNat_taxon_est_means.html?taxon_id=49658

 10. this was done already, i think: https://forum.inaturalist.org/t/wiki-external-code-tools-etc-for-working-with-inat/15906, and there are have been similar non-wiki discussions, too, such as https://forum.inaturalist.org/t/inat-visualizations-using-r/13724.

  i guess if you’re going to handle things through the existing Wiki, i would change the list structure in that thread to something more like this: https://leafletjs.com/plugins.html.

  but then i wish there would be a way for folks to :star:/:heart:/:+1: items and for there to be some more formal stamp of approval process whereby, say, a working group could review listed items according to some set of standards.

  ideally, i think it would make sense for that list – at the least the items that meet the stamp of approval – to be published on the main iNaturalist website rather than as just another post in the forum. since i think people are much more likely to visit the website than to venture into the forum, that would give greater visibility to these items and encourage others to make their own contributions, i think.

 11. That’s a fun idea! I gave it a try and here’s an example: midwest_bird_counts.mp4

  Preview:

  midwest_bird_counts

  And here’s the code used to generate it: Bar_Chart_Race.ipynb

  That makes pre-rendered animations, and in a browser that isn’t going to look quite as nice as D3, which I don’t have any experience with. But here’s a CSV file you can use with the chart generator you linked: midwest_bird_counts.csv

  Preview:

 12. Bijlagen
  Voorbeeld van YouTube-video Natuurbosdag 4 september weergeven

Ingresado el 04 de septiembre de 2021 por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

02 de septiembre de 2021

30 de agosto de 2021

#1 | DUURZAME WONINGEN, BESTAND TEGEN KLIMAATVERANDERING

1 | DUURZAME WONINGEN, BESTAND TEGEN KLIMAATVERANDERING

Connor Clerx woensdag 25 augustus 2021, 15:30
De gevolgen van klimaatverandering voor de gebouwde omgeving zijn sinds deze zomer pijnlijk zichtbaar. Delen van Zuid-Limburg, België en Duitsland overstroomden. Kunnen we onze woningen beschermen tegen dit soort overstromingen of moeten we gewoon anders gaan bouwen?

1 | Duurzame woningen, bestand tegen klimaatverandering

In de eerste aflevering van Koplopers spreken Liesbeth Staats en Werner Schouten met architect Koen Olthuis, die wil bouwen op water, in plaats van er tegen te vechten, en Lars van der Meulen, duurzaamheidsdirecteur bij VolkerWessels.

https://www.bnr.nl/podcast/koplopers/10451919/1-duurzame-woningen-bestand-tegen-klimaatverandering

Ingresado el 30 de agosto de 2021 por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

28 de agosto de 2021

Oostenrijk: Nützliche Hilfen zur Pflanzenbestimmung

Nützliche Hilfen zur Pflanzenbestimmung

Wer sich an der Bestimmung der gerade bei einem Spaziergang gefundenen Pflanzen versucht, ist am Anfang schnell überfordert und erschlagen von der Vielfalt der heimischen Flora. So gibt es nicht nur eine Margarite oder eine Distel, sondern viele ähnlich aussehende Arten aus unterschiedlichen Gattungen. Zum Glück gibt es mittlerweile viele nützliche Hilfen, die es mehr ober weniger einfach machen, die richtige Art zu finden. Einige davon sind nachfolgend aufgelistet.

Am schnellsten bestimmen lässt sich eine Pflanze natürlich mit der automatischen Bilderkennung hier auf iNat oder mit Hilfe der unten genannten Apps (Das funktioniert am besten mit Fotos guter Qualität!). Es empfiehlt sich aber trotzdem, zumindest anhand von Vergleichsfotos und der Karte bisheriger Funde zu überpfüfen, ob die Empfehlung überhaupt stimmen kann oder die Art eigentlich ganz anders ausschaut.

https://www.inaturalist.org/projects/flora-von-osterreich/journal/55146-nutzliche-hilfen-zur-pflanzenbestimmung

Ingresado el 28 de agosto de 2021 por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

27 de agosto de 2021

Plantengallen en andere lezingen


 • https://www.soortennl.nl/Portals/5/Linkoverzicht%20cursus_1.pdf

 • [Lezing] Plantengallen Matthijs Courbois

  [Lezing] Plantengallen Matthijs Courbois
  Op 23 februari ging de wekelijkse online lezing op donderdag over Plantengallen. Plantengallen zijn vervormingen in planten die veroorzaakt worden door insecten, andere beestjes en soms ook schimmels. Het is een vrij onbekende groep die makkelijk te herkennen zijn. Plantengallen vertellen veel over de biodiversiteit in een gebied. Matthijs Courbois leerde ons de basis van deze soortgroep. Hij vertelt hoe je ze kan herkennen en vinden, hoe ze ontstaan, en ook belangrijk, wat geen plantengallen zijn.
  Onderstaand nog een aantal bronnen die interessant zijn als je meer over plantgallen wil leren.

  De aankondiging van de lezing met nog wat meer achtergrondinformatie:

  "Als je op excursie graag een Aardbeiklaver wilt zien, zoek je niet in het bos. En wie wel eens met de Sjoc meegaat weet dat je Beenbreek en Brandnetel niet snel naast elkaar zal zien staan. Als je wat langer naar planten kijkt valt het je al snel op dat sommige planten vaak samen voorkomen. Dit noemen we plantengemeenschappen. Deze plantengemeenschappen kan je beter bekijken door een vegetatieopname te maken, waarbij je in een proefvlak opschrijft hoeveel elke soort daar voorkomt. Maar waarom zou je dat willen? Daar gaat Joop Schaminée, hoogleraar vegetatie ecologie bij Wageningen University and Research, ons vanavond alles over vertellen. Elke plantengemeenschap is specifiek voor een bepaalde omgeving, dus als je eenmaal leert om naar groepen planten te kijken kan je de natuur om je heen steeds beter gaan begrijpen."


 • https://www.youtube.com/watch?v=6ru-WQDGRTI&t=17s
  https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/basiscursus-veldbiologie/


 • Power to the Paling Prijs Webinar (24 juni 2021)
  https://www.youtube.com/watch?v=K-IOUL88sV4


 • https://app.nlziet.nl/kijk-later

 • https://www.arte.tv/de/videos/046531-000-A/the-doors-when-you-re-strange/

 • STRATEGIE VOOR ENERGIE #2 - RES Nieuwe bronnen
  Om klimaatdoelstellingen te halen moeten we in 2030 35 TwH opwekken op land. De regionale energiestrategie biedt perspectief om deze opgave te halen. We denken dan vaak aan draaiende windmolens of glinsterende zonnepanelen, maar technische en ontwerp innovaties gaan snel. Waar

  kunnen we op rekenen tot 2030? Welke innovaties moeten we in de gaten houden? Kunnen zonnepanelen in meubilair genoeg opwekken aan de grote energiebehoefte te voldoen? In dit programma kijken we vooruit naar 2030 en bieden we vergezichten voor de toekomst. Hoe wekken we onze energie duurzaam op in 2050?
  STRATEGIE VOOR ENERGIE #2 - RES Nieuwe bronnen


 • Je hebt bijna geen opslagruimte meer voor je Gmail-account

  https://drive.google.com/drive/u/0/#quota
  Je hebt bijna geen opslagruimte meer voor je Gmail-account
  https://one.google.com/storage/management?utm_source=g1&utm_medium=email&utm_campaign=storage&utm_content=non_g1_gmail_aoos_95_smui
  https://one.google.com/storage/management?utm_source=g1&utm_medium=email&utm_campaign=storage&utm_content=non_g1_gmail_aoos_95_smui
  https://one.google.com/storage/management?utm_source=g1&utm_medium=email&utm_campaign=storage&utm_content=non_g1_gmail_aoos_95_smui
  https://one.google.com/storage/management?utm_source=g1&utm_medium=email&utm_campaign=storage&utm_content=non_g1_gmail_aoos_95_smui


 • weekdier fauna ipv kreeftachtigen
  Op 28 januari heeft Valerie Reijers, kust ecoloog en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, een online lezing gehouden over de ecologie van het strand. Dit is de opname van het verhaal.

  weekdier fauna ipv kreeftachtigen

 • "Online lezing eikapsels en kreeftachtigen "
  Arie Twigt vertelt over de eikapsels van Roggen en Haaien die te vinden zijn langs de Nederlandse Kust en Peter Huwae vertelt over een aantal groepen kreeftachtigen die wat minder bekend zijn bij het brede publiek.

  "Online lezing eikapsels en kreeftachtigen "
  De NJN geeft in coronatijd iedere donderdag om 20:00 een lezing over uiteenlopende onderwerpen gerelateerd aan de natuur. Kom jij ook eens mee op kamp?

  Online lezing eikapsels en kreeftachtigen

 • Online lezing vleermuizen

  Online lezing vleermuizen
  In lijn met eerdere lezingen over zoogdieren is hier een lezing over de op één na meest diverse groep zoogdieren ter wereld, die ook in Nederland voorkomen. Als ZWG doen we veel met vleermuizen en dit jaar gaan we zelfs tijdens ons buitenlandkamp in Slowakije meedoen aan een onderzoek naar een vleermuissoort. Deze lezing is vrij algemeen. Waarschijnlijk volgt er binnenkort nog een extra lezing die meer ingaat op de (hand)kenmerken van individuele soorten.


 • https://sggroningen.nl/evenement/einsteins-droom

  Het is een gouden tijd voor zwaartekrachtsonderzoek. Pas nu, meer dan honderd jaar na de ontdekking van de relativiteitstheorie, zien we de volledige realisatie van Einsteins droom – hoe de oorsprong, samenstelling en toekomst van het heelal wordt bepaald door de meetkunde van ruimte en tijd. Recente technologie heeft vele nieuwe vensters in het onderzoek geopend, van de straling van de oerknal en zwaartekrachtsgolven tot de eerste foto van een zwart gat. Tegelijkertijd resteren er diepe, existentiële vragen over donkere materie, donkere energie en aard van ruimte en tijd op de allerkleinste schalen waar de quantumtheorie regeert. Zijn ruimte en tijd uiteindelijk niet meer dan een illusie? Meer informatie


 • https://sggroningen.nl/evenement/rode-wijn-goed-voor-het-hart?language_content_entity=und
  s Rode wijn gezond? Martijn Katan legt uit hoe complex voedingsadviezen zijn en hoe de voedingswetenschap zich kan vergissen. Matige drinkers leven langer dan geheelonthouders. Dat komt vooral doordat ze minder hartinfarcten krijgen. Mogelijke verklaringen daarvoor zijn:

  Alcohol verhoogt het ‘goede’ HDL cholesterol in het bloed.
  Alcohol remt misschien de vorming van bloedstolsels.
  Rode wijn bevat polyfenolen met anti-oxidantwerking.
  De laatste tijd rijzen er echter twijfels of meer alcohol drinken echt de kans op een hartinfarct verkleint. Het is namelijk onzeker geworden of HDL-cholesterol werkelijk goed is voor de bloedvaten, en anti-oxidanten blijken niets te doen voor de gezondheid. Belangrijker nog is dat geheel-onthouders niet alleen minder drinken maar gemiddeld ook lager opgeleid, armer, dikker en minder actief zijn en meer roken dan matige drinkers. Al die factoren verhogen de kans op hartaandoeningen. Er bestaan statistische https://p2gonew.serverspace.rug.nl/p2g/player/player.aspx?id=b4d1JR technieken die de verstrengeling van deze factoren met alcoholgebruik proberen te ontwarren, maar die technieken zijn minder effectief
  https://p2gonew.serverspace.rug.nl/p2g/player/player.aspx?id=b4d1JR
  dan vaak wordt aangenomen. Deze verstrengeling is een probleem in veel van het moderne voedingsonderzoek en het ondergraaft daarmee sommige voedingsadviezen. Een


 • https://www.kng-groningen.nl/
  https://www.kng-groningen.nl/programma-lezingen/
  https://www.facebook.com/Koninklijk-Natuurkundig-Genootschap-2266823803541766/
 • Lezing digitaal op het wad (WadGidsen Waddenverening WEX Lonneke & Mark)

  Lezing digitaal op het wad (WadGidsen Waddenverening WEX Lonneke & Mark)


 • Ingresado el 27 de agosto de 2021 por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

  Using iNaturalist data for research - Things to be aware of Identifications

  iNat does not have a reputation system. So it is impossible to know what "research grade" means. Basically if someone proposes an ID, and someone agrees, then it is research grade. But double IDs can come about for many reasons, despite the guidelines (https://www.inaturalist.org/pages/help#identification).

  https://www.inaturalist.org/journal/tonyrebelo/44352-using-inaturalist-data-for-research

  Ingresado el 27 de agosto de 2021 por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

  24 de junio de 2021

  De tips van Dick voor de zomerbijen van 2022

  De tip van Dick: Wormkruidbij - Colletes daviesanus op boerenwormkruid. Dikpootbijen en klokjesbijen in klokjes en op kattenstaart de kattenstaart dikpootbij. Op latrthyrus de Lathyrusbij - Megachile ericetorum. Op bloeiende ui en prei de lookmaskerbij. Als je reseda of wouw ziet kijken naar de reseda maskerbij.

  Ingresado el 24 de junio de 2021 por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

  23 de junio de 2021

  Online cursus Wilde Bijen  top  Online opleidingen bijen herkennen


  Aculea, de Vlaamse club van bijen- en wespenliefhebbers, presenteert een
  aantal online opleidingen voor het herkennen van wilde bijen in het
  veld. Deze opleidingen zijn bedoeld voor de iets verder gevorderde
  liefhebber, die al enige kennis heeft maar deze graag verder wil verdiepen.  De volgende opleidingen zijn nu beschikbaar:


  ·  herkenning alle Belgische en
  Nederlandse soorten wol- en harsbijen (AnthidiumAnthidiellumPseudoanthidiumTrachusa)
  ;


  ·  herkenning alle Belgische en
  Nederlandse soorten behangersbijen (MegachileChalicodoma)
  ;


  ·  herkenning alle Belgische en Nederlandse soorten
  metselbijen (OsmiaHoplitis)
  ;


  ·  herkenning algemene Belgische en Nederlandse soorten
  zandbijen (Andrena)
  ;


  ·  herkenning algemene Belgische en Nederlandse soorten
  wespbijen (Nomada)
  .


   

  Ingresado el 23 de junio de 2021 por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

  21 de junio de 2021

  Centauriebehangersbij (Megachile melanopyga) gevonden in Haarlem

  Onderzoekers van EIS Kenniscentrum Insecten hebben in juni vorig jaar in Haarlem een bijensoort aangetroffen die nog niet eerder in Nederland was waargenomen, meldt Nature Today maandag. Het gaat om de centauriebehangersbij (Megachile melanopyga).

  De vondst is verrassend, omdat de bijensoort nog niet in Nederland was aangetroffen, schrijven de onderzoekers in Nature Today. De meest nabije vindplaatsen waren Zuid-Duitsland, Zwitserland en Midden-Frankrijk. Toch had de soort al een Nederlandse naam op iNaturalist.org

  Naast de centauriebehangersbij trof EIS ook een tiental zeldzame locomotiefjes aan. Deze zeldzame veldsprinkhaan was tot dusver alleen in Zwolle en het Noord-Hollandse Santpoort gezien. De naam locomotief dankt de sprinkhaan aan het geluid dat de soort produceert: dat doet namelijk denken aan het geluid van een langzaam optrekkende stoomlocomotief.
  https://www.inaturalist.org/observations/81836211

  Ingresado el 21 de junio de 2021 por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

  20 de junio de 2021

  NDR Wildes Deutschland

  NDR Wildes Deutschland

  1. NDR Wildes Deutschland - Die Müritz bis 15.07.2021 ∙ 21:00 Uhr
   Die Müritz ist mit 117 Quadratkilometern der größte See auf deutschem Gebiet, aber bei Weitem nicht der einzige im Nordosten der Bundesrepublik. Allein die Mecklenburgische Seenplatte zwischen Waren und
   Feldberg umfasst etwa 2.000 Seen. Dank des Müritz-Nationalparks ist die Artenvielfalt in diesem Gebiet besonders hoch: Die Hälfte aller deutschen Kraniche brütet in Mecklenburg-Vorpommern. Der Fischadler ist der Charaktervogel an der Müritz, der quirlige Fischotter geht hier auf die Jagd, vom Aussterben bedrohte Rotmilane kreisen am Himmel. https://www.ardmediathek.de/video/expeditionen-ins-tierreich/wildes-deutschland-die-mueritz/ndr-fernsehen/Y3JpZDovL25kci5kZS9hM2JkZDdiNy0xZTI4LTQ4NDQtODg1NS02MDI5ZjE3MGZjYzY/
   NDR Wildes Deutschland - Die Müritz bis 15.07.2021 ∙ 21:00 Uhr

  2. Trends van dagvlinders en libellen in het Drentsche Aa-gebied
   De Vlinderstichting heeft onderzoek gedaan naar dagvlinders en libellen in het Drentsche Aa-gebied. De Vlinderstichting kreeg dit verzoek in het kader van een brede analyse van veranderingen in vegetatie en fauna over de afgelopen 40 jaar in dit Natura 2000-gebied. Er is gekeken naar verspreidingsgegevens, verzameld door vrijwilligers van met name de vlinder- en libellenwerkgroepen in Drenthe.

   Vlinders: vooral toename algemene soorten
   Bij de vlinders namen ongeveer evenveel soorten toe als af. Helaas namen vooral de algemenere, stikstoftolerante soorten toe. De achteruitgang van soorten die voorkomen in heide en schraallanden is nog niet gestopt, ondanks herstelmaatregelen. Door de toegenomen verruiging hebben soorten van matig voedselrijke, bloemrijke graslanden niet geprofiteerd. De afname van het oranje zandoogje is daarvoor tekenend.

   Libellen:landelijke trends
   Bij de libellen, die over het geheel mobieler zijn dan vlinders, sluiten de trends sterker aan bij landelijk waargenomen ontwikkelingen. De afname bij libellen deed zich vooral voor bij soorten van vennen en uit koelere klimaatgebieden, zoals de venglazenmaker. De toename betrof met name soorten van stromend water, zoals weidebeekjuffer en de grote keizerlibel die van klimaatopwarming heeft geprofiteerd.
   https://assets.vlinderstichting.nl/docs/e24b4f4a-c5cf-4f7c-9fab-8b5fa71623ea.pdf

  3. 1_Webinar Teunis Piersma
   2_ Webinar Bijen Belgie
   3_Webinar Bijen KNNV
   4_Webinar Turtles PHD Wageningen
   5_Webinar Drentse Aa Otters

  4. Clever as a Magpie From 11/06/2021 to 09/09/2021 Perceptions abound when it comes to magpies; they are seen as clever, mischievous and sometimes aggressive. Many also hold superstitions about these distinctive birds that go back generations. This documentary shows the magpie’s true nature."Clever as a Magpie From 11/06/2021 to 09/09/2021
   https://www.arte.tv/en/videos/083888-000-A/clever-like-a-magpie/
   Clever as a Magpie Available From 11/06/2021 to 09/09/2021

  5. "Cuckoo and Coo" Available From 11/06/2021 to 09/09/2021
   We all know their strategy: The female cuckoo, to save having to bring up her young, places her eggs in other bird species’ nests. Astonishing footage from Europe and Africa of the cuckoo’s ingenious behaviour in the wild. Available From 11/06/2021 to 09/09/2021

   "Cuckoo and Coo" Available From 11/06/2021 to 09/09/2021
   https://www.arte.tv/en/videos/065801-000-A/cuckoo-and-co/
   "Cuckoo and Coo" Available From 11/06/2021 to 09/09/2021

  6. "Planet Earth, Group Decisions in Animal KingDom (1/((2))" Available From 11/06/2021 to to 25/07/2021

   "Planet Earth, Group Decisions in Animal KingDom (1/(2))" Available From 11/06/2021 to to 25/07/2021
   https://www.arte.tv/en/videos/094410-001-A/group-decisions/
   "Planet Earth, Group Decisions" Available From 11/06/2021 to 25/07/2021
   "Planet Earth, Group Decisions in Animal KingDom (1/(2))" Available From 11/06/2021 to 09/09/202

  7. Saving European Amazon Available From 11/06/2021 to 25/11/2021
   A vast wild wetland in Eastern Europe, Polesia is home to rare bird species as well as wolves, bears and European bison. But this haven for wildlife is threatened by the proposed E40 waterway, linking the Baltic with the Black Sea, that would cut straight through the region
   https://www.arte.tv/en/videos/100293-001-A/re-saving-europe-s-amazon/

   Saving European Amazon Available From 11/06/2021 to 25/11/2021
   https://www.arte.tv/en/videos/100293-001-A/re-saving-europe-s-amazon/
   Saving European Amazon Available From 11/06/2021 to 25/11/2021

  8. Muránska Planina - Slovakian National Parks Available From 11/06/2021 to 25/11/2021
   Exploring the national parks of Slovakia, a country at the very heart of Europe. The Muránska Planina is a veritable natural wonder of mountainous forests, home to wild horses, ground squirrels and bears

   Muránska Planina - Slovakian National Parks - Watch the fuExploring the national parks of Slovakia, a country at the very heart of Europe. The Muránska Planina is a veritable natural wonder of mountainous forests, home to wild horses, ground squirrels and bears
   Available From 11/06/2021 to 25/11/2021
   https://www.arte.tv/en/videos/086933-002-A/muranska-planina/
   Muránska Planina - Slovakian National Parks Available From 11/06/2021 to 25/11/2021

  9. 186-NDR Wildes Deutschland ARTE Mediathek
  Ingresado el 20 de junio de 2021 por optilete optilete | 0 comentarios | Deja un comentario

  Archivos