210-De Holtesch is een 13 hectare grote eeuwenoude es tussen de Zwiggelterweg (doodlopend, Zuidkant)

{{Infobox park|park=Holtesch (Hooghalen)|afbeelding=Hooghalen, 1e 83gec van Holtesch aangekocht Land Van Ons 21 32 26 540000.jpeg|onderschrift=Detail Holtesch met strokenteelt zoals baktarwe, lupine en Huttentut|type=
| provincie={{NL-vlag|Drenthe(provincie)}}
| gemeente={{NL-vlag|Drenthe}}
|locatie=[[Beilen (gemeente)|Drenthe]]|status=|aantalbezoekers=|voorzieningen=Cultuurlandschap|beheerder= Land van Ons |oppervlakte=26 [[hectare|ha]]|opening= Middeleeuwen
| lat_deg = 52 | lat_min = 55 | lat_sec = 55 | lat_dir = N | lon_deg = 6 | lon_min = 32 | lon_sec = 26 | lon_dir = E|mapname=Drenthe|maptype=relief}}

{{Wrapper}}
| [[Bestand:Hooghalen, 1e 83gec van Holtesch aangekocht Land Van Ons 21 30 27 937000.jpeg|miniatuur|Rechts onstluitingsweg naar Landgoed Heuvingshof, Links Strokenteelt met Huttentut, baktarwe en Lupine op de Holtesch door Land van Ons]]
|-
| [[Bestand:Hooghalen, 1e 83gec van Holtesch aangekocht Land Van Ons 21 34 14 035000.jpeg|miniatuur|Zicht op de Holtesch vanaf het einde van de geasfalteerde Zwiggelterweg zodra de begroeing en bebouwing aan de oostkant ophoud]]
|-
| [[Bestand:Hooghalen, 1e 83gec van Holtesch aangekocht Land Van Ons 21 28 03 395000.jpeg|miniatuur|Zicht vanaf het einde van de toegangsweg naar Landgoed Heuvingshof naar het oosten gericht over de Holtesch]]
|-
| [[Bestand:Hooghalen, 1e 83gec van Holtesch aangekocht Land Van Ons 21 28 41 336000.jpeg|miniatuur|Gele ganzenbloem bij einde Zwiggelterweg met rechts toegang tot Landgoed Heuvingshof terwijl op de achtergrond de spoorlijn Beilen Assen zichtbaar is]]
|-
| [[Bestand:Hooghalen,_1e_83gec_van_Holtesch_aangekocht_Land_Van_Ons_21_29_36_853000.jpeg|miniatuur|Rand Holtesch met Bloemen en houtwallen zone en links de strokenteelt]]
|-
| [[Bestand:Hooghalen, 1e 83gec van Holtesch aangekocht Land Van Ons 21 29 24 321000.jpeg|miniatuur|Uitzicht naar het Oosten(SBB natuurgebied [[Heuvingerzand]]) met strokenteelt Huttentus en baktarwe]]
|-
| [[Bestand:Hooghalen, 1e 83gec van Holtesch aangekocht Land Van Ons 21 29 36 853000.jpeg|miniatuur|Uitzicht naar het Zuiden(Bewoning) met strokenteelt Huttentus en baktarwe en langs de Zwigelterweg struiken en bloemen]]
|}

De '''Holtesch''' is een 13 hectare grote eeuwenoude [[Es (geografie)|es]] tussen de Zwiggelterweg (doodlopend, Zuidkant) en de Heuvingweg (Noordkant) bij het dorp [[Hooghalen]], aan de zuidkant van Landgoed Heuvingshof. de ontsluitingsweg naar Landgoed Heuvingshof loopt aan de westkand van de Holtesch direct aan de spoorlijn Beilen-Assen. De Holtesch en de Hooghaleres begrenzen in het westen het SBB natuurgebied [[Heuvingerzand]], onderdeel van [[Nationaal Park Drentsche Aa|Nationale park Drentsche Aa]]. De Holtesch ligt in de zone voor Nationaal Natuur Netwerk (NNN) "droge dooradering 2019". Wandelen bij de Holtesch kan via de Heuvingerzandroute en de Wijde Blik routes.
==Geologie==
Het [[Ontstaan_van_de_Nederlandse_ondergrond]] werd gevormd tijdens het [[Saalien]] toen was Noord West Europa bedekt met [[landijs]]dat keien en zand uit andere streken meevoerde waarbij het huidige [[Drents_Plateau_(gebied)]] gevormd werd. Tijdens het [[interglaciaal]] vormde de smeltende [[landijs]] vele oerstroom[[beekdalen]] zoals [[De Hunze]] en de [[ Drentse Aa]] die tijdens de [[laatste ijstijd]] het [[Wecheslien]] opgevuld werden met zand. Tijdens het warme [[Holoceen]] ontstond in geheel West Europa [[hoogveen]] dat door de stijgende zeespiegel in de loop van honderden jaren weggeslagen werd.

De Holtesch bestaat uit vruchtbare [[podzol]]gronden en deels uit vruchtbare hoge zwarte [[enkeerdgronden]], alle bestaand uit leemarm en (zwak) lemig fijn zand. Enkeerdgronden zijn in de [[volksmond]] bekend als "esgronden". Het land in gebruik als grasland en akkerbouwland. De grond is voor alle teelten geschikt. Het [[SBB]] bosperceel 'Heuvingerzand' grenst aan Oostkant van de Holtesch.{{Citeer boek|titel=Pionieren met landbouw op een oude Es|auteurlink=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/02/beheerplan-perceel-Holtesch-feb2021.pdf|auteur=Team Hooghalen Land van ons|medeauteurs=Han Duyverman|url=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/02/beheerplan-perceel-Holtesch-feb2021.pdf|uitgever=Land van Ons|datum=februari 2021}}{{Citeer web|url=http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/18-Beilerdingspel.html|titel=Drents Plateau-Beilerdingspel (Smilde, Beilen en Westerbork)|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gerben de Vries|achternaam=de Vries|voornaam=Gerben|medeauteurs=Theo Spek|datum=Juli 2021|uitgever=Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen|taal=nl}}

==Bodem==
De Holtesch bestaat uit vruchtbare podzolgronden en vruchtbare hoge zwarte enkeerdgronden waarin leemarm en (zwak) lemig fijn zand zit. Enkeerdgronden worden ook wel "esgronden" genoemd{{Citeer web|url=http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/18-Beilerdingspel.html|titel=Drents Plateau-Beilerdingspel (Smilde, Beilen en Westerbork)|bezochtdatum=Juli 2021|auteur=Gerben de Vries|achternaam=de Vries|voornaam=Gerben|medeauteurs=Theo Spek|datum=Juli 2021|uitgever=Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen|taal=nl}}.

==Houtwal en keverbanken==
In april 2021 zijn ruim 200 inheemse soorten als [[sleedoorn]], [[hondsroos]], [[gelderse roos]] en [[trosvlier]] geplant op gemeentegrond naast de es langs de geasfalteerde weg. Op de akker is dwars door het hart van de es een keverbank aangelegd voor de vogels en biobestrijding. Een keverbank is een 40 cm verhoogde rug van ongeveer 2 m breed die ingezaaid wordt met polvormende gewassen zoals [Kropaar], [Timotheegras], [Roodzwenkgras] en een variatie aan meerjarige kruiden. Bij de keverbank wisselden de teeltstroken van richting.{{Citeer web|url=https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23868|titel=Keverbanken op akkers vergroten het aantal insecten|bezochtdatum=7 juli 2021|auteur=Van Hall Larenstein|achternaam=Iris van der Arend|voornaam=Iris|datum=28 oktober 2017|uitgever=Nature Today}}{{Citeer boek|titel=Ruimtelijke Analyse Hooghalen aangevuld met|auteurlink=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2020/09/Ruimtelijke-analyse-Hooghalen-aangevuld-met-verbeelding-bestemmingsplan.pdf|auteur=Han Duyverman|medeauteurs=Land van Ons|url=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2020/09/Ruimtelijke-analyse-Hooghalen-aangevuld-met-verbeelding-bestemmingsplan.pdf|uitgever=Land van Ons|datum=6 juli 2021}}

==Land van Ons, de Toekomst en Onderzoek ==
De Holtesch (13 ha) is eigendom van 4 boeren en van de coöperatie ''[[Land van Ons]]'' die in maart 2020 8 hectare grond overnam van een boer en daarmee haar eerste bezit verwierf. De intentie is om de volledige Holtesch te verwerven.{{Citeer web|url=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2020/09/Land-van-Ons-koopt-1e-perceel-grond.pdf/?mt=8|titel=Biodiversiteit Land van Ons}}. Net als bij Zwagermieden en Hezenes(Diever) zijn buurtpecelen eigendom van SBB.
In April 2021 heeft [[Land van Ons]] opnieuw een 0,8 ha perceel op de Holtesch verworven doordat de eigenaar volledig instapte in het burgerinitiatief. Deze grond was al 100 jaar in het bezit van de familie{{Citeer web|url=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2020/09/Land-van-Ons-koopt-1e-perceel-grond.pdf|titel=Land van Ons koopt esgrond bij Hooghalen|bezochtdatum=17 juli 2021|auteur=Land van Ons|achternaam=van Ons|voornaam=Land|datum=17 juli 2021|uitgever=Land van Ons}}. Landelijk ontwikkelt een deskundigenteam een monitoringprotocol waarbij ook gebruikt gemaakt zal worden van al bestaande landelijke monitoringprotocollen zoals BMP-SOVON en worden fysisch chemische bodemeigenschappen bepaalt en regenwormen geteld. Locale monitoringteams voegen hier hun eigen specialisme en interesses aan toe.

===Bouwplan===
De Holtesch is droge zandgrond waardoor de mogelijkheden beperkt zijn{{Citeer web|url=https://landvanons.nl/dec20-hooghalen-zorgen-en-uitdagingen-achter-de-idylle-copy/|titel=Zorgen en uitdagingen voor de Holtesch (interview Kees Sybenga)|bezochtdatum=17 juli 2021|auteur=Tekst & beeld: Anke den Duyn|achternaam=den Duyn|voornaam=Anke|datum=17 juli 2021|uitgever=Land van Ons}}. [[Land van Ons]] is een coöperatie die landbouwgrond aankoopt om landschap en biodiversiteit te herstellen en doet dit namens meer dan 12.000 deelnemers. Het grasland is omgezet in strokenteelt van harde (bak)tarwe, huttentut en boekweit[25] met winterrogge als volggewas.

==Waarnemingen Flora Fauna==
Op de Holtesch zelf zijn weinig bijzondere waarnemingen van planten, vogels en reptielen in verhouding tot zoogdieren die zich wel frequent laten zien als reeën, hazen en vossen laten zich naast muizen, eekhoorns en marters.{{Citeer boek|titel=Pionieren met landbouw op een oude Es|auteurlink=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/02/beheerplan-perceel-Holtesch-feb2021.pdf|auteur=Team Hooghalen Land van ons|medeauteurs=Han Duyverman|url=https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/02/beheerplan-perceel-Holtesch-feb2021.pdf|uitgever=Land van Ons|datum=februari 2021}}.

Een Topografische kaart met Foto's kan gevonden worden op WikiMap ToolForge [https://wikimap.toolforge.org/?wp=false&basemap=2&cluster=false&zoom=16&lat=052.910&lon=0006.54 WikiMap ToolForge]

Hooghalen, 1e 83gec van Holtesch aangekocht Land Van Ons 22 01 36 498000.jpeg|Uitzicht vanaf asfaltweg over het nieuw aangekochte weiland, blik richting Zuidoosten(9 Juli 2021).
Hooghalen, 2e 0,8hec stuk Holtesch pas aangekocht Land Van Ons.jpeg|Dit is ook een kleine aardhommel(9 Juli 2021).
Hooghalen, 2e 0,8hec stuk Holtesch pas aangekocht Land Van Ons 21 21 24 646000.jpeg|Bosrand met "Wijde Blik wandelroute" langs OnnerEs het Heuvingzand in(9 Juli 2021).
Hooghalen, 2e 0,8hec stuk Holtesch pas aangekocht Land Van Ons 21 20 52 409000.jpeg|Landscape opname vanaf centrum naar het Westen(9 Juli 2021).
Hooghalen, 2e 0,8hec stuk Holtesch pas aangekocht Land Van Ons 21 21 44 068000.jpeg|met onderschriften erbij(9 Juli 2021).
Hooghalen, 1e 83gec van Holtesch aangekocht Land Van Ons.jpeg|Naast de oprit dit uitzicht naar het Noorden naar een weiland vol met Rode Klaver(9 Juli 2021).

==Links==

  • [[Lijst van landschappen van Land van Ons]]

{{Appendix}}

[[Categorie:Midden-Drenthe]]
[[Categorie:Geografie van Drenthe]]
[[Categorie:Landschapsmonument]]
[[Categorie:Provinciaal landschap]]
[[Categorie:Streek in Drenthe]]

{{Navigatie Land van Ons}}

http://nl.wikisage.org/wiki/Eelderbaan_Vinkhuizen
http://nl.wikisage.org/wiki/Holtesch_(Hooghalen)
http://nl.wikisage.org/wiki/Westpark_(Groningen)
http://nl.wikisage.org/wiki/Onneresch
http://nl.wikisage.org/wiki/Roegebos_Vinkhuizen
http://nl.wikisage.org/wiki/Suikerunieterrein
http://nl.wikisage.org/wiki/INaturalist
http://nl.wikisage.org/wiki/Zwagermieden
http://nl.wikisage.org/wiki/Land_van_Ons_Biodiversiteit
http://nl.wikisage.org/wiki/Roegebos_Vinkhuizen
https://nl.everybodywiki.com/Eelderbaan_Vinkhuizen
https://nl.everybodywiki.com/Eelderbaan
https://nl.everybodywiki.com/Suikerunieterrein
https://nl.everybodywiki.com/Roegebos
https://nl.everybodywiki.com/Westpark_(DeHeld.Vinkhuizen)
https://nl.everybodywiki.com/Onneres
https://nl.everybodywiki.com/Holtesch_(Hooghalen)
https://nl.everybodywiki.com/Zwagermieden

Publicado por ahospers ahospers, 28 de julio de 2021

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.