20 de septiembre de 2021

230-Natuur Bos Beheerdersdag 24 september

Beheerdersdag op vrijdagochtend 24 september 2021.

Wat gebeurt er op het gebied van houtbouw en hoe zorgen we voor voldoende geschikt hout?
Hoe maken we het beheer in overgangsgebieden tot een succes? Hoe gaan we om met ‘nieuwe’ zoogdieren zoals de wasbeer(hond), goudjakhals en wolf? Wat kunnen we leren van de grote natuurbranden van de afgelopen jaren? Dit en nog veel meer hoort u tijdens de Beheerdersdag, aanstaande vrijdag.

De digitale Beheerdersdag is op vrijdagochtend 24 september, van 10:00 – 13:00 uur, en bestaat uit een plenair programma en parallelle sessies. Deze worden gestreamd op drie plekken op de website Beheerdersdag.nl. U kunt uw vragen aan de sprekers stellen via AhaSlides op uw telefoon.
Alle presentaties zijn later ook terug te kijken via YouTube. We sluiten de ochtend af met de Grote Online BeheerdersdagQuiz.

De verschillende presentaties worden live gestreamd via onze website en zijn vrij toegankelijk. Naderhand zijn ze ook via deze website terug te zien..

PLENAIR

10:00 uur 10:10 - 10:40 uur 11:55 - 12:25 uur 12:30 - 12:55 uur
'Studio' 1

Opening


Opening Beheerdersdag door Vera Dalm (directeur VBNE)

Uitvoering van de Bossenstrategie in de praktijk
Bart Krol, Marianne van der Veen (Projectleider Uitvoering Bossenstrategie) en Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer) meer informatie

Natuurbeheerders moeten hun natuurgebieden de komende jaren weerbaarder maken tegen de risico’s van onbeheersbare natuurbranden. Dit vergt een integrale aanpak en een andere inrichting van de gebieden. Wat kunnen we leren van bijvoorbeeld de grote natuurbranden van de afgelopen jaren? Jelmer Dam (Instituut Fysieke Veiligheid) is Landelijk Coördinator Natuurbrandbeheersing. Hij toont praktijkvoorbeelden en vertelt over de ambities en toekomstplannen rond het landelijk specialisme Natuurbrandbeheersing.

De Grote Online BeheerdersdagQuiz


o.l.v. Klaas de Jong (Natuurmonumenten)

We hebben deze ochtend een aantal plenaire onderdelen/presentaties en een aantal parallel(keuze)-sessies. De verschillende presentaties worden live gestreamd via onze website en zijn vrij toegankelijk. Naderhand zijn ze ook via deze website terug te zien.

Parallelsessies

10:45 - 11:15 uur 11:20 - 11:50 uur
'Studio' 1

De toekomst van houtbouw
Eric de Munck (Centrum Hout)
meer informatie

De ambities uit de Bossenstrategie, klimaatverandering: we hebben de komende jaren veel en mogelijk ander plantsoen nodig. Niemand wil natuurlijk achter het net vissen. Welke soorten zijn momenteel populair en hoe zorgen we ervoor dat er genoeg geschikt plantsoen beschikbaar is? André Wijnstra (Boomkwekerij Kloosterhuis/ Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen) vertelt over de beschikbaarheid en kwaliteit van plantsoen.
'Studio' 2

Insectvriendelijk beheer in agrarisch gebied
Anthonie Stip

(Vlinderstichting)

meer informatie

Hoe werken beheerders, eigenaren en vrijwilligers samen om ook buiten natuurgebieden, natuur weer haar plek teruggeven op het strand? Paul Verhoeff (Het Zeeuwse Landschap) en Chris Vreugdenhil (LandschappenNL) vertellen over ‘Het Groene strand’: “Samen brengen we natuur en natuurbeleving terug op meer dan de helft van de Nederlandse stranden. Voornamelijk door een ander beheer – niet meer machinaal maar juist handmatig schoonmaken – en rust voor (broedende) vogels.”
'Studio' 3

Nieuwe zoogdieren: lust of last?
Glenn Lelieveld

(Zoogdiervereniging)

meer informatie

Om natuur in Nederland duurzaam te kunnen beheren moeten we op landschapsniveau kijken wat nodig is voor behoud van die natuur. Dit betekent bijna automatisch dat je verder moet kijken dan de huidige grenzen van de natuurgebieden. Vaak kom je dan terecht in het aangrenzend boerenland en zijn maatregelen daar nodig om de natuur te herstellen. Denk aan verhogen van grondwaterstanden en het verminderen van uitstoot van nutriënten via het water en de lucht. Tegelijkertijd is het van net zo groot belang om in deze zogenaamde overgangsgebieden een toekomstperspectief te creëren voor de boeren die daar zitten, want zij zijn de beheerders van het landschap in deze overgangsgebieden. Dus van welke oplossing profiteren de natuur én de boer? Evelien Verbij (BoerenNatuur) en Fen van Rossum (Natuurmonumenten) vertellen over de uitdagingen bij beheer van overgangsgebieden.

230-Natuur Bos Beheerdersdag 24 september

Natuur Bos Beheerdersdag 2020.

https://beheerdersdag.nl/digitale-beheerdersdag-trekt-meer-dan-330-deelnemers/
Digitale Beheerdersdag 2020 trekt meer dan 330 deelnemers. Het was nog spannend tot op de ochtend zelf, met alle digitale uitdagingen, maar we hebben een bijzonder leuke en toch ook interactieve digitale Beheerdersdag gehad! Op Landgoed Marienwaerdt waren drie studio's ingericht waarvandaan de presentat
https://beheerdersdag.nl/digitale-beheerdersdag-trekt-meer-dan-330-deelnemers/

Het was nog spannend tot op de ochtend zelf, met alle digitale uitdagingen, maar we hebben een bijzonder leuke en toch ook interactieve digitale Beheerdersdag gehad! Op Landgoed Marienwaerdt waren drie studio’s ingericht waarvandaan de presentaties live werden gestreamd. Het programma werd door rond de 330 individueel ingelogde mensen bekeken. We zagen ook beelden voorbij komen van collega’s die gezamenlijk op groot scherm keken (via 1 account); het totale aantal kijkers lag dus nog hoger!

Interactie en terugzien presentaties

Tijdens de presentaties werd er ook onderling gechat door de deelnemers, en werden vragen gesteld richting sprekers. Voor zover mogelijk werden die tijdens de sessies beantwoord. Er was niet altijd tijd om (alle) vragen te beantwoorden, dus er volgen nog wat vragen en antwoorden op deze website. Het slotstuk van de ochtend was de Grote Online BeheerdersdagQuiz, met meer dan 100 deelnemers!

Hieronder vind je de presentaties (pdf) die tijdens de Beheerdersdag gebruikt zijn.

Voor wie de digitale Beheerdersdag heeft moeten missen:

De opnames van de live-presentaties staan nu ook online (YouTube).

Veel dank aan alle sprekers, deelnemers, technici en Marienwaerdt voor het mogelijk maken van deze bijzondere editie. We hopen jullie volgend jaar (vrijdag 24 september 2021) weer in levenden lijve te mogen ontmoeten!

Presentaties Beheerdersdag(pdf) 2020

 1. Lennard Jasper & Jeannet Hulshof – Hoe gaan we om met de wolf in Nederland?
 2. Jakob Leidekker – De relatie tussen in het wild levende dieren en (terrein)doelen
  Vragen en antwoorden bij presentatie Jakob Leidekker

 3. Uko Vegter – Effecten van droogte naar te grote hoogte?
 4. Hugo Vernhout – Pacht, duurzaamheid en lange termijn zekerheden; tegenstanders of teamgenoten?
 5. Wouter Delforterie – Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer
  Vragen en antwoorden bij presentatie Wouter Delforterie

 6. Jasprina Kremers & Paul Copini – Klimaatslimme boomsoorten voor het Nederlandse bos
 7. Gerrit-Jan van Herwaarden – Meer houtwallen, heggen en singels in het Nederlandse cultuurlandschap
 8. Rob Messelink – De Bossenstrategie: een sneak preview

In het Vakblad NBL van september 2020 stond een Beheerdersdag-themadeel met bijdragen van Jakob Leidekker (Zichtbaar wild of een stabiel gemengd bos?) en Wouter Delforterie, Jasprina Kremers en Paul Copini (Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer). Het vakblad is via onderstaande link te bekijken.

De digitale Beheerdersdag werd je aangeboden door:

de Bosgroepen en de VBNE i.s.m. LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Federatie Particulier Grondbezit, Kennisnetwerk OBN, Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Probos, Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Colland Arbeidsmarkt, Natuurnetwerk Gemeenten & Rijksvastgoedbedrijf.

Presentaties , Literatuur, Referenties 2020

 1. https://beheerdersdag.nl/terugblik/
 2. https://vakbladnbl.nl/wp-content/uploads/VNBL_sept2019_def.pdf
 3. https://beheerdersdag.nl/presentaties/
 4. De presentatie Van Rene Jochems op de beheerdersdag 2017
  http://www.bodemennatuur.nl/wp-content/uploads/2017/09/Van-pitrus-naar-blauwe-knoop.pdf

 5. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presntatie-Houtverkoop-in-eigen-regie-Beheerdersdag-2017.pdf
 6. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presentatie-Handboek-STOWA-Beheerdersdag-29-sep-2017.pdf
 7. https://wimhuijser.nl/presentatie-boek-populier-tijdens-beheerdersdag-2017/
 8. https://www.ranox.nl/wp-content/uploads/2017/10/20170929_Beheerdersdag_Breuksnoeien.pdf
 9. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
 10. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
 11. Gerrit-Jan van Herwaarden: Meer houtwallen, heggen en singels in het Nederlandse cultuurlandschap - G.J. van Her... https://youtu.be/bR8Uihjxm1k
 12. presentatie van Jasprina Kremers @stichtingprobos en Paul Copini Klimaatslimme boomsoorten voor het Nederlandse bos. https://youtu.be/90H45muemSk
 13. presentatie van Hugo Vernhout (Landgoed Vilsteren) terug. Pacht, duurzaamheid en lange termijn zekerheden - Hugo Vernhout (Beheerd... https://youtu.be/_mSDzZUr84Q
 14. presentatie van Uko Vegter @drentslandschap terug. Effecten van droogte naar te grote hoogte? - Uko Vegter (Beheerdersdag 2... https://youtu.be/jTUWtRl3At4
 15. presentatie van @W_Delforterie terug. Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer - Wouter Delforterie (Beheerder... https://youtu.be/HWfJLMzZRhs
 16. presentatie van @W_Delforterie terug. Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer - Wouter Delforterie (Beheerder... https://youtu.be/HWfJLMzZRhs
 17. presentatie van Jakob Leidekker @HogeVeluwe terug. De relatie tussen in het wild levende dieren en (terrein)doelen - Jakob Le... https://youtu.be/Ms9j_eWQkm4
 18. Zoals 'De Bossenstrategie: een sneak preview' van Rob Messelink (Beheerdersdag 2020) #bossenstrategie https://youtu.be/ps-Hc0BEkk8
 19. presentatie van @LennardJasper & @JeannetHulshof : (Hoe gaan we om met) De wolf in Nederland - Lennard Jasper & Jeannet Hulshof https://youtu.be/bj6F3iUOmgw
 20. presentatie van @LennardJasper & @JeannetHulshof : (Hoe gaan we om met) De wolf in Nederland - Lennard Jasper & Jeannet Hulshof https://youtu.be/bj6F3iUOmgw

Presentaties Beheerdersdag 2019


Op deze pagina vind je de beschikbare presentaties van verschillende workshops die tijdens de Beheerdersdag 2019 zijn gegeven. Hier kun je het programma van 27 september 2019 nog terugzien.

 1. De gevolgen van droogte en hitte op onze bossen – Peter Roskams ea (INBO Vlaanderen)
 2. Urban forestry 2.0 – de 3 Ps – Annemieke Visser-Winterink (Borgman Beheer)
 3. Tijdelijk akkerbeheer voor het ontwikkelen van kruidenrijke graslanden – Karl Eichhorn (Eichhorn Ecologie)
 4. Landschapsgeschiedenis Wisselse Veen – Harm Smeenge (Bosgroepen)
 5. Hoe verleid je mensen tot veilig werken – Yvonne Kok (VBNE)
 6. Afrikaanse varkenspest – Kathleen Vanhuyse (Hubertus Vereniging Vlaanderen)

Presentaties , Literatuur, Referenties 2020

 1. https://beheerdersdag.nl/terugblik/
 2. https://vakbladnbl.nl/wp-content/uploads/VNBL_sept2019_def.pdf
 3. https://beheerdersdag.nl/presentaties/
 4. De presentatie Van Rene Jochems op de beheerdersdag 2017
  http://www.bodemennatuur.nl/wp-content/uploads/2017/09/Van-pitrus-naar-blauwe-knoop.pdf

 5. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presntatie-Houtverkoop-in-eigen-regie-Beheerdersdag-2017.pdf
 6. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presentatie-Handboek-STOWA-Beheerdersdag-29-sep-2017.pdf
 7. https://wimhuijser.nl/presentatie-boek-populier-tijdens-beheerdersdag-2017/
 8. https://www.ranox.nl/wp-content/uploads/2017/10/20170929_Beheerdersdag_Breuksnoeien.pdf
 9. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
 10. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
 11. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
 12. Gerrit-Jan van Herwaarden: Meer houtwallen, heggen en singels in het Nederlandse cultuurlandschap - G.J. van Her... https://youtu.be/bR8Uihjxm1k
 13. presentatie van Jasprina Kremers @stichtingprobos en Paul Copini Klimaatslimme boomsoorten voor het Nederlandse bos. https://youtu.be/90H45muemSk
 14. presentatie van Hugo Vernhout (Landgoed Vilsteren) terug. Pacht, duurzaamheid en lange termijn zekerheden - Hugo Vernhout (Beheerd... https://youtu.be/_mSDzZUr84Q
 15. presentatie van Uko Vegter @drentslandschap terug. Effecten van droogte naar te grote hoogte? - Uko Vegter (Beheerdersdag 2... https://youtu.be/jTUWtRl3At4
 16. presentatie van @W_Delforterie terug. Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer - Wouter Delforterie (Beheerder... https://youtu.be/HWfJLMzZRhs
 17. presentatie van @W_Delforterie terug. Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer - Wouter Delforterie (Beheerder... https://youtu.be/HWfJLMzZRhs
 18. presentatie van Jakob Leidekker @HogeVeluwe terug. De relatie tussen in het wild levende dieren en (terrein)doelen - Jakob Le... https://youtu.be/Ms9j_eWQkm4
 19. Zoals 'De Bossenstrategie: een sneak preview' van Rob Messelink (Beheerdersdag 2020) #bossenstrategie https://youtu.be/ps-Hc0BEkk8
 20. presentatie van @LennardJasper & @JeannetHulshof : (Hoe gaan we om met) De wolf in Nederland - Lennard Jasper & Jeannet Hulshof https://youtu.be/bj6F3iUOmgw
 21. presentatie van @LennardJasper & @JeannetHulshof : (Hoe gaan we om met) De wolf in Nederland - Lennard Jasper & Jeannet Hulshof https://youtu.be/bj6F3iUOmgw

Presentaties Beheerdersdag 2017


Dé kennis- en netwerkdag voor Nederlandse bos- en natuurbeheerders staat weer voor de deur. Op 29 september bent u voor de negende editie van de Beheerdersdag welkom op Landgoed Mariënwaerdt. De FPG is partner van de Beheerdersdag, die wordt georganiseerd door onze VBNE.

Op de Beheerdersdag wordt u in vier workshoprondes bijgepraat over allerlei actualiteiten. De onderwerpen lopen uiteen van natuurbeheer tot bosbouw, van het werken met vrijwilligers tot de laatste inzichten uit onderzoek. De Beheerdersdag is wat voor u als u:

zich afvraagt: hoe houd ik oude, ecologisch waardevolle lanen veilig?
uw kennis over de Gedragscodes Bosbeheer en Natuurbeheer wilt bijspijkeren;
meer wilt weten over de essentaksterfte;
wilt weten welke factoren de prijs van rondhout bepalen;
benieuwd bent naar de laatste ontwikkelingen rond de NSW.
Dit is een greep uit het programma. Het volledige overzicht van workshops vindt u op beheerdersdag.nl/programma

De FPG-workshop over het landgoedmodel is wegens omstandigheden afgelast. Een artikel hierover kunt u vanaf 19 september lezen in het Vakblad Natuur Bos Landschap.

Infomarkt
Ook dit jaar is er weer ruimte gemaakt voor een infomarkt. Ruim 30 bedrijven en organisaties presenteren zich hier. Ook de FPG zal met een stand aanwezig zijn.

230-Natuur Bos Beheerdersdag 24 september
https://www.vanlauwerstoteems.nl/een-kronkelend-verhaal.html
https://www.vanlauwerstoteems.nl/groningen-een-stad-apart.html
https://www.vanlauwerstoteems.nl/publicaties.html
• 'Oersloten' in Ubbega [2019]
• Een pikante vergissing [2019]
• Abt Menko over de Fivel en de kerk te Wittewierum [2019]
• Meten en rekenen. De Semslinie van 1615 [2018]
• De Marcellusvloed en de Eemsdijk [2018]
• Het Boterdiep en de Chinese baby's [2018]
• Lageweg en Boterdiep te Bedum [2018]
• Twee foto's van Farmsum [2017]
• Groningen tegen de bisschop? [2017]
• Nogmaals (de) Oosterhoogebrug [2017]
• Drie vergeten toponiemen [2016]
• Wacht nog even met het herschrijven van de geschiedenisboekjes! [2015]
• Vriendschap en eendracht op z’n Gronings [2011]
• Graven bij Stootshorn. De verbinding tussen Groningen en het Oldambt gedurende de oorlogsjaren 1580-1594 [2010]
• Een inspirerende vergissing [2010]
• ‘Vrij ende freesch’. Stad en Lande in de middeleeuwen [2008]
• Van Reductie tot Provincie [2008]
• Een bewogen ambtenaar [2006]
• Duivenpost [2003]
https://www.vanlauwerstoteems.nl/een-kronkelend-verhaal.htmlThank you for registering on our Introduction to habitats in Plymouth Webinar! A recording of this is now available at https://youtu.be/fnMp-QsnHnA

We hope you enjoyed the session & are keen to discover more of the wonderful wildlife & greenspaces in Plymouth! As mentioned during the webinar, we have some upcoming events and we would love to see you there:

*Thurs 7th Oct, 6pm – 7pm, How to Rewild! Online Q & A with Devon Wildlife Trust: Ed Parr Ferris * (Conservation Manager) will be giving an intro on the ecological side of rewilding and will be answering questions from you! Register your place at https://tinyurl.com/rewildingqa

Thurs 14th Oct, 6pm – 7:30pm, Rewilding in your community – Ideas into Action Online Workshop: Pau Read from POP Ideas will be running this bespoke workshop for any individuals or informal groups who would like to do a rewilding project. Register your place at https://tinyurl.com/gmideasintoaction

*Fri 8th Oct, 10am - 2pm: Shoresearch Training Day at Wembury Beach: Join Devon Wildlife Trust’s *
Wembury Marine Centre and Green Minds for a Shoresearch training day - explore the coast, discover wildlife & take part in this national citizen science survey! Register your place at https://tinyurl.com/gmshoresearchtraining

Real Ideas Immersive Dome – have your say on how we can include nature in Plymouth’s new immersive dome by completing this quick Green Minds survey: https://forms.gle/jUdgTcebm6kwD3Q39

We have just released our latest newsletter, where you can find out more about what has been happening this summer & exciting opportunities to get involved: https://mailchi.mp/199282e3345a/gm-september21-newsletter

Ingresado el 20 de septiembre de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

15 de septiembre de 2021

229-Diversen

224-Maps on iNaturalist taxon pages display iNaturalist observations, records from the GBIF network, checklist places, and taxon ranges. Symposium Tijd voor Biodiversiteit
https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

Symposium Tijd voor Biodiversiteit

Red de insecten, dan red je ook de wereld | Trouw
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/red-de-insecten-dan-red-je-ook-de-wereld~bb02bf09/
https://www.inaturalist.org/pages/taxon_ranges
Red de insecten, dan red je ook de wereld | Trouw https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/red-de-insecten-dan-red-je-ook-de-wereld~bb02bf09/
224-Diversen
https://www.inaturalist.org/pages/taxon_ranges

 1. J.C. Kapteyn Lezing - Einsteins Droom - Robbert Dijkgraaf
  Het is een gouden tijd voor zwaartekrachtsonderzoek. Pas nu, meer dan honderd jaar na de ontdekking van de relativiteitstheorie, zien we de volledige realisatie van Einsteins droom – hoe de oorsprong, samenstelling en toekomst van het heelal wordt bepaald door de meetkunde van ruimte en tijd. Recente technologie heeft vele nieuwe vensters in het onderzoek geopend, van de straling van de oerknal en zwaartekrachtsgolven tot de eerste foto van een zwart gat. Tegelijkertijd resteren er diepe, existentiële vragen over donkere materie, donkere energie en aard van ruimte en tijd op de allerkleinste schalen waar de quantumtheorie regeert. Zijn ruimte en tijd uiteindelijk niet meer dan een illusie?

  Registratie van de J.C. Kapteynlezing van dinsdag 30 maart 2021

 2. What is It Like to Be... an Insect? - Lars Chittka

  What is It Like to Be... an Insect? - Lars Chittka

 3. https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables


  Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust

  Vrijdag 5 februari 2021 was het symposium over het Unesco Man & Biosphere Programme. Aanleiding was dat het gebied van Blije, Holwerd, Ternaard tot en met Dokkum, inclusief de zeven tussenliggende terpdorpen Hantum, Hiaure, Aalsum, Waaxens, Brantgum, Foudgum, Bornwird, Raard, op dit moment de kandidatuur verkent voor de bijzondere Unesco ‘Biosfeer-status’ voor dit deel van de Waddenkust. Het symposium is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Unesco Commissie. Het symposium, met Roelof Lousma als moderator, kende een afwisselend programma met tal van interessante sprekers. De organisatie bedankt iedereen voor de positieve reacties, tips, aangedragen koppelkansen en goede vragen. In het bijzonder danken we het team achter de schermen en de sprekers voor hun inbreng (in order of appearance):
  In dit symposium hebben we het onderwerp Unesco Man and Biosphere Programme toegelicht dat we in Nederland het Unesco Biosfeer programma noemen: bijzondere gebieden waar mens en natuur met elkaar verbonden zijn. Maar Biosfeer-gebieden zijn ook gebieden waar mens en natuur van elkaar kunnen profiteren om het gebied, én de natuur, vooruit te helpen.

  Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust
  Dat is namelijk mede de aanleiding tot dit symposium:
  • Het gebied ‘Blije - Holwerd - Ternaard tot en met Dokkum’, inclusief tussenliggende dorpen, dat de samenwerking heeft gezocht en zich wil positioneren langs die uitgestrekte en tot nog toe anonieme Nederlandse Waddenkust.
  • De verkenning van de Unesco Biosfeer-status om de identiteit van het nader te verkennen en te versterken
  • En vanuit de schaalsprong van Holwerd aan Zee de ambitie om het vliegwieleffect van dit unieke project aan te jagen voor Noardeast-Fryslân.
  Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust
  Veel plezier bij het kijken namens de kwartiermakers van het gebied,


  230-Natuur Bos Beheerdersdag 24 september
  https://www.vanlauwerstoteems.nl/een-kronkelend-verhaal.html
  https://www.vanlauwerstoteems.nl/groningen-een-stad-apart.html
  https://www.vanlauwerstoteems.nl/publicaties.html
  • 'Oersloten' in Ubbega [2019]
  • Een pikante vergissing [2019]
  • Abt Menko over de Fivel en de kerk te Wittewierum [2019]
  • Meten en rekenen. De Semslinie van 1615 [2018]
  • De Marcellusvloed en de Eemsdijk [2018]
  • Het Boterdiep en de Chinese baby's [2018]
  • Lageweg en Boterdiep te Bedum [2018]
  • Twee foto's van Farmsum [2017]
  • Groningen tegen de bisschop? [2017]
  • Nogmaals (de) Oosterhoogebrug [2017]
  • Drie vergeten toponiemen [2016]
  • Wacht nog even met het herschrijven van de geschiedenisboekjes! [2015]
  • Vriendschap en eendracht op z’n Gronings [2011]
  • Graven bij Stootshorn. De verbinding tussen Groningen en het Oldambt gedurende de oorlogsjaren 1580-1594 [2010]
  • Een inspirerende vergissing [2010]
  • ‘Vrij ende freesch’. Stad en Lande in de middeleeuwen [2008]
  • Van Reductie tot Provincie [2008]
  • Een bewogen ambtenaar [2006]
  • Duivenpost [2003]
  https://www.vanlauwerstoteems.nl/een-kronkelend-verhaal.html  Thank you for registering on our Introduction to habitats in Plymouth Webinar! A recording of this is now available at https://youtu.be/fnMp-QsnHnA

  We hope you enjoyed the session & are keen to discover more of the wonderful wildlife & greenspaces in Plymouth! As mentioned during the webinar, we have some upcoming events and we would love to see you there:

  *Thurs 7th Oct, 6pm – 7pm, How to Rewild! Online Q & A with Devon Wildlife Trust: Ed Parr Ferris * (Conservation Manager) will be giving an intro on the ecological side of rewilding and will be answering questions from you! Register your place at https://tinyurl.com/rewildingqa

  Thurs 14th Oct, 6pm – 7:30pm, Rewilding in your community – Ideas into Action Online Workshop: Pau Read from POP Ideas will be running this bespoke workshop for any individuals or informal groups who would like to do a rewilding project. Register your place at https://tinyurl.com/gmideasintoaction

  *Fri 8th Oct, 10am - 2pm: Shoresearch Training Day at Wembury Beach: Join Devon Wildlife Trust’s *
  Wembury Marine Centre and Green Minds for a Shoresearch training day - explore the coast, discover wildlife & take part in this national citizen science survey! Register your place at https://tinyurl.com/gmshoresearchtraining

  Real Ideas Immersive Dome – have your say on how we can include nature in Plymouth’s new immersive dome by completing this quick Green Minds survey: https://forms.gle/jUdgTcebm6kwD3Q39

  We have just released our latest newsletter, where you can find out more about what has been happening this summer & exciting opportunities to get involved: https://mailchi.mp/199282e3345a/gm-september21-newsletter

Ingresado el 15 de septiembre de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

13 de septiembre de 2021

228-19:30 13 september Online-lezing door Gerard Koopmanschap – Heksenboleten en andere roodporieboleten

19:30 13 september Online-lezing door Gerard Koopmanschap – Heksenboleten en
andere roodporieboleten https://us06web.zoom.us/j/82967246808
https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

https://www.interessantetijden.nl/2021/06/23/ik-wist-niet-dat-bos-zo-achterbaks-kon-zijn/

Sinds het Drents Friese Wold ‘nationaal park’ werd, is er zoveel gekapt, gezaagd en hersteld’, dat de neergaande lijn is ingezet. Ook nam de drukte toe, en de ‘will to please’ van natuurclubs tegen recreanten. Voor HP de Tijd schreef ondergetekende daar in 2007 al het essay ‘Oorverdovend Natuurschoon’ over.
https://www.interessantetijden.nl/2021/06/23/ik-wist-niet-dat-bos-zo-achterbaks-kon-zijn/ De komende hoofdstukken verwoorden dan ook een andere kijk op natuur, natuurbeheer en natuurbescherming dan de folders, bordjes, boswachters, zelfbenoemde ecologen, voorlichters en directeuren- met in hun kielzog het brave journalistenvolkje- ons op de mouw proberen te spelden

De lezingen van afgelopen zaterdag staan online op het YouTube kanaal van Sovon.
Ze staan in de afspeellijst van de Friese Vrijwilligersdag, samen met de lezingen van vorig jaar:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl1-bqeRb4-Ztaw3ZjA8Zu8rB

6 september Online-lezing door Inge Somhorst – Hoe en waarom

paddenstoelen karteren? (Paddenstoelen op de kaart)
https://us06web.zoom.us/j/83221802430

13 september Online-lezing door Gerard Koopmanschap – Heksenboleten en
andere roodporieboleten https://us06web.zoom.us/j/82967246808

Natuurbosdag.
https://www.youtube.com/watch?v=7BGFYhkqlSs
Natuurbosdag.

https://www.interessantetijden.nl/2021/06/23/ik-wist-niet-dat-bos-zo-achterbaks-kon-zijn/
Bijlsma stelt bij opening van het boek de datagedreven pioniers in de begintijd in contrast met de moderne ‘natuurbeheerder’:

De huidige natuurbeschermer is steeds vaker een negen-tot-vijf’er, gestoken in met bedrijfslogo’s behangen merkkleding, werkzaam bij clubs waarvan de leiding in handen is van marketeers, managers en polderaars. Deze clubs zijn druk doende de moeizaam bijeen gesprokkelde natuurgebieden te verkwanselen aan de meest biedende, of te laten vernielen om er andere natuur van te maken.

Hij vervolgt verder:

De komende hoofdstukken verwoorden dan ook een andere kijk op natuur, natuurbeheer en natuurbescherming dan de folders, bordjes, boswachters, zelfbenoemde ecologen, voorlichters en directeuren- met in hun kielzog het brave journalistenvolkje- ons op de mouw proberen te spelden
https://www.interessantetijden.nl/2021/06/23/ik-wist-niet-dat-bos-zo-achterbaks-kon-zijn/

https://forum.inaturalist.org/t/add-interactions-to-species-pages/433/41
tworks for remote field deployment, for a USDA Conservation Innovation Grant project, which is open source.

Boy, it sure seems like you would be the right person to talk to about making our back-end database play nicely with existing major knowledge engineering systems.

We poached a senior engineer from Microsoft, have professors from three universities, and an excellent backend database hacker from a Medical school. We want our project to play well with iNaturalist data structures. Are you available to help us understand how we can be most compatible?
https://forum.inaturalist.org/t/add-interactions-to-species-pages/433/41

https://www.inaturalist.org/pages/taxon_ranges

https://www.youtube.com/c/DeKNAW

https://www.youtube.com/watch?v=GAE5Cjggiyo
https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables


Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust

In dit symposium hebben we het onderwerp Unesco Man and Biosphere Programme toegelicht dat we in Nederland het Unesco Biosfeer programma noemen: bijzondere gebieden waar mens en natuur met elkaar verbonden zijn. Maar Biosfeer-gebieden zijn ook gebieden waar mens en natuur van elkaar kunnen profiteren om het gebied, én de natuur, vooruit te helpen.

Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust
Dat is namelijk mede de aanleiding tot dit symposium:
• Het gebied ‘Blije - Holwerd - Ternaard tot en met Dokkum’, inclusief tussenliggende dorpen, dat de samenwerking heeft gezocht en zich wil positioneren langs die uitgestrekte en tot nog toe anonieme Nederlandse Waddenkust.
• De verkenning van de Unesco Biosfeer-status om de identiteit van het nader te verkennen en te versterken
• En vanuit de schaalsprong van Holwerd aan Zee de ambitie om het vliegwieleffect van dit unieke project aan te jagen voor Noardeast-Fryslân.
Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust
Veel plezier bij het kijken namens de kwartiermakers van het gebied,


230-Natuur Bos Beheerdersdag 24 september
https://www.vanlauwerstoteems.nl/een-kronkelend-verhaal.html
https://www.vanlauwerstoteems.nl/groningen-een-stad-apart.html
https://www.vanlauwerstoteems.nl/publicaties.html
• 'Oersloten' in Ubbega [2019]
• Een pikante vergissing [2019]
• Abt Menko over de Fivel en de kerk te Wittewierum [2019]
• Meten en rekenen. De Semslinie van 1615 [2018]
• De Marcellusvloed en de Eemsdijk [2018]
• Het Boterdiep en de Chinese baby's [2018]
• Lageweg en Boterdiep te Bedum [2018]
• Twee foto's van Farmsum [2017]
• Groningen tegen de bisschop? [2017]
• Nogmaals (de) Oosterhoogebrug [2017]
• Drie vergeten toponiemen [2016]
• Wacht nog even met het herschrijven van de geschiedenisboekjes! [2015]
• Vriendschap en eendracht op z’n Gronings [2011]
• Graven bij Stootshorn. De verbinding tussen Groningen en het Oldambt gedurende de oorlogsjaren 1580-1594 [2010]
• Een inspirerende vergissing [2010]
• ‘Vrij ende freesch’. Stad en Lande in de middeleeuwen [2008]
• Van Reductie tot Provincie [2008]
• Een bewogen ambtenaar [2006]
• Duivenpost [2003]
https://www.vanlauwerstoteems.nl/een-kronkelend-verhaal.htmlThank you for registering on our Introduction to habitats in Plymouth Webinar! A recording of this is now available at https://youtu.be/fnMp-QsnHnA

We hope you enjoyed the session & are keen to discover more of the wonderful wildlife & greenspaces in Plymouth! As mentioned during the webinar, we have some upcoming events and we would love to see you there:

*Thurs 7th Oct, 6pm – 7pm, How to Rewild! Online Q & A with Devon Wildlife Trust: Ed Parr Ferris * (Conservation Manager) will be giving an intro on the ecological side of rewilding and will be answering questions from you! Register your place at https://tinyurl.com/rewildingqa

Thurs 14th Oct, 6pm – 7:30pm, Rewilding in your community – Ideas into Action Online Workshop: Pau Read from POP Ideas will be running this bespoke workshop for any individuals or informal groups who would like to do a rewilding project. Register your place at https://tinyurl.com/gmideasintoaction

*Fri 8th Oct, 10am - 2pm: Shoresearch Training Day at Wembury Beach: Join Devon Wildlife Trust’s *
Wembury Marine Centre and Green Minds for a Shoresearch training day - explore the coast, discover wildlife & take part in this national citizen science survey! Register your place at https://tinyurl.com/gmshoresearchtraining

Real Ideas Immersive Dome – have your say on how we can include nature in Plymouth’s new immersive dome by completing this quick Green Minds survey: https://forms.gle/jUdgTcebm6kwD3Q39

We have just released our latest newsletter, where you can find out more about what has been happening this summer & exciting opportunities to get involved: https://mailchi.mp/199282e3345a/gm-september21-newsletter

Ingresado el 13 de septiembre de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

11 de septiembre de 2021

227-3rd party iNaturalist tools

https://forum.inaturalist.org/t/3rd-party-inaturalist-tools/25971/16
i made my own bar chart race thing in Observable, leveraging its existing D3-based example: https://observablehq.com/@robin-song/inaturalist-species-bar-chart-race 2.

it can accept URL parameters. so for example, to get species observed in Texas, you could go to: https://observablehq.com/@robin-song/inaturalist-species-bar-chart-race?place_id=18. (it takes some time to load all the data. so please be patient while it’s loading data.)
https://www.inaturalist.org/oauth/applications
https://forum.inaturalist.org/t/wiki-external-code-tools-etc-for-working-with-inat/15906

Al eerder schreef ik over deze app, die toen net gelanceerd was. En niet deed wat ik hoopte. Inmiddels zijn we twee jaar verder en waag ik na positieve aanbevelingen een nieuwe poging. En dan blijkt het ineens wonderwel te werken. Ik wil een app die mij helpt bij het identificeren van soorten die ik niet bij naam ken. Dus meteen een tijdens de vakantie op de kiek gezette vlinder geüpload en binnen vijf seconden komt de app met de melding dat dit waar. schijnlijk een boserebia is (gefotografeerd in Zweden). En het klopt ook nog! Tweede test: een wilde plant uit eigen tuin, de kleine ruit. En wederom komt iNaturalist met de juiste naam op de prop pen op basis van een foto. Mijn dag kan niet meer stuk, ik ben om. Waar ik eind 2019 nog enigszins smalend schreef over deze app, moet ik nu door het stof en bekennen dat hij precies doet waarvoor ik 'm wil gebruiken: mij onbekende planten en dieren identificeren. Achter de app gaat een internationale community schuil. De waarnemingen
worden onder andere gebruikt om de soortenontwikkelingen wereldwijd in kaart te brengen. Er zijn allerlei subgroepen voor specifieke soorten en gebieden. Een wereld op zich dus, waar je je volledig in kan verliezen. Ik houd het praktisch en trek erop uit met mijn telefoon in de aanslag, om alles wat niet ken op naam te brengen! (PvB)
https://forum.inaturalist.org/t/3rd-party-inaturalist-tools/25971/17
https://forum.inaturalist.org/t/wiki-external-code-tools-etc-for-working-with-inat/15906

Would it be worth starting a tutorial/wiki topic here on the forum, broken down into topical/functional categories of generally useful tools? It could just be high-level links to other repositories for things like https://www.inaturalist.org/oauth/applications 1, mixed with links to specific tools that folks have found helpful. For me the latter category would include items of yours like

https://jumear.github.io/stirfry/iNat_print_friendly_obs.html
https://jumear.github.io/stirfry/iNat_taxon_est_means.html?taxon_id=49658

You are right, though, that we would want to address
https://www.inaturalist.org/oauth/applications
you can find tons of GitHub repos over at https://github.com/topics/inaturalist and https://github.com/search?q=inaturalist. (my personal favorite repo, besides the ones at https://github.com/inaturalist/ 1, is https://github.com/jumear/stirfry.

Al eerder schreef ik over deze app, die toen net gelanceerd was. En niet deed wat ik hoopte. Inmiddels zijn we twee jaar verder en waag ik na positieve aanbevelingen een nieuwe poging. En dan blijkt het ineens wonderwel te werken. Ik wil een app die mij helpt bij het identificeren van soorten die ik niet bij naam ken. Dus meteen een tijdens de vakantie op de kiek gezette vlinder geüpload en binnen vijf seconden komt de app met de melding dat dit waar. schijnlijk een boserebia is (gefotografeerd in Zweden). En het klopt ook nog! Tweede test: een wilde plant uit eigen tuin, de kleine ruit. En wederom komt iNaturalist met de juiste naam op de prop pen op basis van een foto. Mijn dag kan niet meer stuk, ik ben om. Waar ik eind 2019 nog enigszins smalend schreef over deze app, moet ik nu door het stof en bekennen dat hij precies doet waarvoor ik 'm wil gebruiken: mij onbekende planten en dieren identificeren. Achter de app gaat een internationale community schuil. De waarnemingen
worden onder andere gebruikt om de soortenontwikkelingen wereldwijd in kaart te brengen. Er zijn allerlei subgroepen voor specifieke soorten en gebieden. Een wereld op zich dus, waar je je volledig in kan verliezen. Ik houd het praktisch en trek erop uit met mijn telefoon in de aanslag, om alles wat niet ken op naam te brengen! (PvB)Natuurdocumentaire over dieren die ooit verdwenen waren in het wild, maar nu beetje bij beetje terugkeren in de Europese natuur.
https://www.npostart.nl/terug-in-het-wild-2/25-06-2021/BV_101405526
Reddingsoperaties
Op dit moment wordt er in heel Europa hard gewerkt om de schade in de natuur te herstellen. Op initiatief van de Ierse televisie keken acht Europese omroepen naar de reddingsoperaties in hun land. Zo ontstond 'Terug in het Wild', over dieren die door de mensen werden verdreven en met behulp van diezelfde mens weer zijn teruggekeerd.

Wolf
In deze natuurdocumentaire laat Menno Bentveld zien dat de mens in staat is om de schade aan de natuur te herstellen. Zo heeft de wolf in Italië na eeuwen zijn oorspronkelijke leefomgeving terug en nestelt zelfs op 10 km van Rome.https://www.npostart.nl/terug-in-het-wild-2/25-06-2021/BV_101405526

Bever
In Ierland is de rode wouw terug van weggeweest en in Noord-Spanje is de bruine beer weer overal te zien. In Nederland zwemt de bever na 150 jaar op talloze plaatsen weer rond. In een tijd waarin we worden geconfronteerd met sombere berichten over de teloorgang van de natuur, staan we als mens niet machteloos. Met de juiste inzet is natuurherstel zeker een optie.
https://www.npostart.nl/terug-in-het-wild-2/25-06-2021/BV_101405526
https://www.npostart.nl/vroege-vogels/21-10-2008/VARA_101178264

De wolf is het paradepaard onder de ‘nieuwe dieren’. De komst van het dier zat er allang aan te komen, inmiddels is die definitief. Maar ook de zeearend, de grote zilverreiger, de oehoe, de slechtvalk, de wilde kat en de kraanvogel zijn soorten die definitief tot de Nederlandse natuur mogen worden gerekend.

https://www.npostart.nl/wild-op-de-veluwe/08-08-2021/AT_300003110
In de langzaam ontdooiende Veluwe worden verschillende dierenfamilies gevolgd. De vossen en everzwijnen worden uitgebreid met speelse nieuwelingen. De edelherten verliezen hun statusbepalende gewei en de vogels bouwen en vullen hun nesten.

https://www.npostart.nl/wild-op-de-veluwe/15-08-2021/AT_300003111
In het ontluikende voorjaar worden verschillende dierenfamilies gevolgd op de Veluwe. De jonge vosjes leren jagen en de zwijntjes gaan niet alleen op zwemles, maar leren ook hoe gevaarlijk het leven kan zijn. Voor de buizerds, ijsvogels en edelherten is het tijd voor gezinsuitbreiding.

https://www.npostart.nl/wild-op-de-veluwe/22-08-2021/AT_300003112
Met najaar en winter weer in aantocht worden verschillende dierenfamilies gevolgd op de Veluwe. De jonge vossen moeten hun eigen weg vinden en de jonge biggen groeien uit de klauwen. Terwijl de vliegende herten opstijgen, maken de edelherten zich op voor de strijd.

https://www.npostart.nl/wild-op-de-veluwe/01-01-2019/AT_2109499
We volgen gedurende de vier jaargetijden de verhalen van drie hoofdrolspelers: de vos, het edelhert en het wilde zwijn. We zien de dieren jongen krijgen, die opgroeien naar volwassenheid. Kleinere rollen zijn voor de raaf, buizerd en ijsvogel. Bij de ijsvogel mogen we binnenkijken in het nest en met de buizerd vliegen we mee over de verschillende landschappen van de Veluwe. Al met al spectaculaire beelden die je normaal niet ziet.Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust
In dit symposium hebben we het onderwerp Unesco Man and Biosphere Programme toegelicht dat we in Nederland het Unesco Biosfeer programma noemen: bijzondere gebieden waar mens en natuur met elkaar verbonden zijn. Maar Biosfeer-gebieden zijn ook gebieden waar mens en natuur van elkaar kunnen profiteren om het gebied, én de natuur, vooruit te helpen.

Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust
Dat is namelijk mede de aanleiding tot dit symposium:
• Het gebied ‘Blije - Holwerd - Ternaard tot en met Dokkum’, inclusief tussenliggende dorpen, dat de samenwerking heeft gezocht en zich wil positioneren langs die uitgestrekte en tot nog toe anonieme Nederlandse Waddenkust.
• De verkenning van de Unesco Biosfeer-status om de identiteit van het nader te verkennen en te versterken
• En vanuit de schaalsprong van Holwerd aan Zee de ambitie om het vliegwieleffect van dit unieke project aan te jagen voor Noardeast-Fryslân.
Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust
Veel plezier bij het kijken namens de kwartiermakers van het gebied,


Ingresado el 11 de septiembre de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

226-NatuurPunt Vrijwilligersdag Natuur FFF

 1. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Sascha van der MeerFriese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Sascha van der Meer
 2. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: PaneldiscussieFriese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Paneldiscussie
 3. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: John Melis

  Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: John Melis

 4. Erik Kleyheeg: Kuikens tellen in het Jaar van de Wilde Eend

  Erik Kleyheeg: Kuikens tellen in het Jaar van de Wilde Eend

 5. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Jelle Postma

  Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Jelle Postma

 6. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Ernst Oosterveld

  Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Ernst Oosterveld

 7. Libellen tellen met LiveAtlasIn deze instructievideo legt Gerdien Bos van de Vlinderstichting uit hoe je libellen kunt tellen als je een lijstje invult voor het project LiveAtlas (https://www.liveatlas.nl). Als je vogels telt voor dit project kun je ook de libellen die je tegenkomt bijhouden, of een apart lijstje met alleen libellen (en/of dagvlinders) invullen. Meer uitleg: https://www.sovon.nl/nl/content/ander...Libellen tellen met LiveAtlas
 8. "De terugkeer van de natuur" is een documentairefilm van 50 minuten. Hoofdrolspelers zijn de vrijwilligers van Natuurpunt, die een verschil maken voor de natuur in Vlaanderen. Filmmaker Frank Resseler van Dekijkhut schoot de adembenemende beelden in de Antwerpse kempen (Grote Netewoud), Haspengouw en Noord-Limburg.
  Hoofdrolspelers zijn de vrijwilligers van Natuurpunt
  Het filmproject kwam tot stand met steun van het Europese LIFE-fonds en ging in première in Limburg.

 9. Demerdelta #1: waterbuffering en sponswerking https://www.natuurpunt.be/pagina/life-delta
  Met het Europese project Life Delta maken we van de Demerdelta een spons die water vasthoudt en laat indringen in de bodem. Zo wordt heel de regio beschermd tegen overstromingen én droogte. Naast de klimaatwaarde, verhogen we ook de natuurwaarde (biodiversiteit) en de belevingswaarde (recreatie). https://www.natuurpunt.be/pagina/life-delta Demerdelta #1: waterbuffering en sponswerking

 10. 222-NatuurPunt Vrijwilligersdag Natuur FFF

  Al eerder schreef ik over deze app, die toen net gelanceerd was. En niet deed wat ik hoopte. Inmiddels zijn we twee jaar verder en waag ik na positieve aanbevelingen een nieuwe poging. En dan blijkt het ineens wonderwel te werken. Ik wil een app die mij helpt bij het identificeren van soorten die ik niet bij naam ken. Dus meteen een tijdens de vakantie op de kiek gezette vlinder geüpload en binnen vijf seconden komt de app met de melding dat dit waar. schijnlijk een boserebia is (gefotografeerd in Zweden). En het klopt ook nog! Tweede test: een wilde plant uit eigen tuin, de kleine ruit. En wederom komt iNaturalist met de juiste naam op de prop pen op basis van een foto. Mijn dag kan niet meer stuk, ik ben om. Waar ik eind 2019 nog enigszins smalend schreef over deze app, moet ik nu door het stof en bekennen dat hij precies doet waarvoor ik 'm wil gebruiken: mij onbekende planten en dieren identificeren. Achter de app gaat een internationale community schuil. De waarnemingen
  worden onder andere gebruikt om de soortenontwikkelingen wereldwijd in kaart te brengen. Er zijn allerlei subgroepen voor specifieke soorten en gebieden. Een wereld op zich dus, waar je je volledig in kan verliezen. Ik houd het praktisch en trek erop uit met mijn telefoon in de aanslag, om alles wat niet ken op naam te brengen! (PvB)

Ingresado el 11 de septiembre de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

225-NatuurPunt Vrijwilligersdag Natuur FFF

 1. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Sascha van der MeerFriese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Sascha van der Meer
 2. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: PaneldiscussieFriese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Paneldiscussie
 3. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: John Melis

  Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: John Melis

 4. Erik Kleyheeg: Kuikens tellen in het Jaar van de Wilde Eend

  Erik Kleyheeg: Kuikens tellen in het Jaar van de Wilde Eend

 5. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Jelle Postma

  Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Jelle Postma

 6. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Ernst Oosterveld

  Friese Vrijwilligersdag Natuur 2021: Ernst Oosterveld

 7. Libellen tellen met LiveAtlasIn deze instructievideo legt Gerdien Bos van de Vlinderstichting uit hoe je libellen kunt tellen als je een lijstje invult voor het project LiveAtlas (https://www.liveatlas.nl). Als je vogels telt voor dit project kun je ook de libellen die je tegenkomt bijhouden, of een apart lijstje met alleen libellen (en/of dagvlinders) invullen. Meer uitleg: https://www.sovon.nl/nl/content/ander...Libellen tellen met LiveAtlas
 8. "De terugkeer van de natuur" is een documentairefilm van 50 minuten. Hoofdrolspelers zijn de vrijwilligers van Natuurpunt, die een verschil maken voor de natuur in Vlaanderen. Filmmaker Frank Resseler van Dekijkhut schoot de adembenemende beelden in de Antwerpse kempen (Grote Netewoud), Haspengouw en Noord-Limburg.
  Hoofdrolspelers zijn de vrijwilligers van Natuurpunt
  Het filmproject kwam tot stand met steun van het Europese LIFE-fonds en ging in première in Limburg.

 9. Demerdelta #1: waterbuffering en sponswerking https://www.natuurpunt.be/pagina/life-delta
  Met het Europese project Life Delta maken we van de Demerdelta een spons die water vasthoudt en laat indringen in de bodem. Zo wordt heel de regio beschermd tegen overstromingen én droogte. Naast de klimaatwaarde, verhogen we ook de natuurwaarde (biodiversiteit) en de belevingswaarde (recreatie). https://www.natuurpunt.be/pagina/life-delta Demerdelta #1: waterbuffering en sponswerking

 10. 225-NatuurPunt Vrijwilligersdag Natuur FFF

  Al eerder schreef ik over deze app, die toen net gelanceerd was. En niet deed wat ik hoopte. Inmiddels zijn we twee jaar verder en waag ik na positieve aanbevelingen een nieuwe poging. En dan blijkt het ineens wonderwel te werken. Ik wil een app die mij helpt bij het identificeren van soorten die ik niet bij naam ken. Dus meteen een tijdens de vakantie op de kiek gezette vlinder geüpload en binnen vijf seconden komt de app met de melding dat dit waar. schijnlijk een boserebia is (gefotografeerd in Zweden). En het klopt ook nog! Tweede test: een wilde plant uit eigen tuin, de kleine ruit. En wederom komt iNaturalist met de juiste naam op de prop pen op basis van een foto. Mijn dag kan niet meer stuk, ik ben om. Waar ik eind 2019 nog enigszins smalend schreef over deze app, moet ik nu door het stof en bekennen dat hij precies doet waarvoor ik 'm wil gebruiken: mij onbekende planten en dieren identificeren. Achter de app gaat een internationale community schuil. De waarnemingen
  worden onder andere gebruikt om de soortenontwikkelingen wereldwijd in kaart te brengen. Er zijn allerlei subgroepen voor specifieke soorten en gebieden. Een wereld op zich dus, waar je je volledig in kan verliezen. Ik houd het praktisch en trek erop uit met mijn telefoon in de aanslag, om alles wat niet ken op naam te brengen! (PvB)

Ingresado el 11 de septiembre de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

10 de septiembre de 2021

224-Grune Wand Wildes Deutschland

 • Wildes Deutschland - Die Isar: Der letzte Wildfluss
  Die Isar entspringt in Tirol, fließt in Scharnitz im Karwendel nach Bayern und mündet nach 300 Kilometern bei Deggendorf in die Donau. Auf ihren ersten 60 Kilometern ist die Isar ungebändigt. Die Dokumentation von Jürgen Eichinger zeigt, welche abwechslungsreichen und zum Teil sehr seltenen gewordenen Lebensräume die Isar auf ihren ersten 60 Kilometern durchfließt und weshalb sie als letzter großer Wildfluss Deutschlands gilt.

 • Wie steht es um den letzten Wildfluss Bayerns, die Isar? Ihr Name sagt es schon: das keltische ys für schnell, reißend und ura, also Wasser. Ein neuer Bildband zeigt jetzt Deutschlands letzten Wildfluss.
  https://www.br.de/mediathek/video/die-wilde-isar-ein-bildband-ueber-bayerns-letzten-wildfluss-av:5f85da53a7742f001bf7fc51
  Autor: Andreas Krieger
  Mehr Capriccio: www.br.de/capriccio
  Capriccio in der BR Mediathek: https://www.br.de/mediathek/sendung/c...
  https://www.youtube.com/watch?v=mcX8oXN6UpQ
 • Die Jaguare teilen sich ihren Lebensraum mit Riesenottern, Kaimanen, Capybaras und zahlreichen anderen Bewohnern. Um die seltenen Tiere zu sehen, reisen in jüngster Zeit immer mehr Menschen in das einst unzugängliche Pantanal.

  Artenschützer haben den Jaguaren im Pantanal Namen gegeben. Hauptrollen in der Dokumentation spielen: Ginger, ein junges Weibchen, außerdem ihr zeitweiliger Partner, das Alpha-Männchen Juru, sowie die einjährigen Brüder Kim und Thor.

  Sie leben und jagen an den Wasserläufen, wie ihre Vorfahren es seit Urzeiten taten. Doch ihr Lebensraum verändert sich, denn durch Landwirtschaft und Tourismus bleibt den Tieren des Pantanal immer weniger Raum.
  https://www.3sat.de/dokumentation/tiere/wildes-pantanal-jaguar-land--100.html

 • Wildes Neuseeland
  Inseln am Rande der Welt
  Berge, Gletscher und die weiten Ebenen Neuseelands erinnern vielerorts an Nordamerika oder Europa. Beim zweiten Blick jedoch zeigt sich, dass die Tier- und Pflanzenwelt dieser Inseln am Ende der Welt erstaunlich anders sind und extrem Skurriles zu bieten haben. So brüten dort Pinguine im Wald, und Urzeitechsen jagen ihren eigenen Nachwuchs.
  Pinguine brüten im Wald, Urzeitechsen begeben sich im Unterholz auf die Jagd nach ihrem eigenen Nachwuchs, und Kiwis geben sich im Dunkel der Nacht ein skurriles Stelldichein. Die Berge, Gletscher und weiten Ebenen Neuseelands mögen vielerorts an Landschaften in Nordamerika oder Europa
  https://www.arte.tv/de/videos/052381-001-A/wildes-neuseeland/erinnern, beim zweiten Blick jedoch zeigt sich, dass die Tier- und Pflanzenwelt der Inseln am Ende der Welt erstaunlich anders ist. Isolation, die Kräfte des Wassers und der Einfluss des Menschen haben Neuseeland geprägt. Abgeschieden zwischen drei Ozeanen gelegen, entwickelte sich hier in über 80 Millionen Jahren die Tierwelt auf besondere Art und Weise. Räuberische Säuger gab es nicht. Dieser Luxus führte dazu, dass einige Vogelarten ihre Fähigkeit zu fliegen ablegten; der berühmte Wappenvogel Neuseelands, der Kiwi, ist nur einer von ihnen. In der Dokumentation zeigen Zeitrafferaufnahmen die Lebendigkeit der grandiosen Landschaften Neuseelands über die Jahreszeiten, und extreme Zeitlupen lassen Tierverhalten, das in Bruchteilen von Sekunden abläuft, für das menschliche Auge sichtbar werden, etwa die Kämpfe der Seelöwen oder die vor Lebensfreude überschäumende Sprungakrobatik Hunderter Schwarzdelfine. Unterwasserexkursionen in die Tiefen der Fjorde und atemberaubende Landschaftsaufnahmen aus der Luft ergänzen, gemeinsam mit einem stimmungsvollen Soundtrack, die Erzählung von den Geheimnissen und Naturschätzen der Inseln am anderen Ende der Welt.

 • Im Südosten Deutschlands liegt die Lausitz, das kleine Land der 1.000 Teiche. In der beschaulichen Region leben seltene Tiere wie Fischotter, Rohrdommel und Elche. Wenige Kilometer entfernt hat der Braunkohletagebau mit riesigen Abraumhalden und Seen eine Mondlandschaft hinterlassen. Doch die Natur kehrt ins Grenzgebiet zurück.
  Wenn es Frühling wird, erfüllen seltsame Laute die friedliche Wasserwelt der Teichlausitz im äußersten Südosten Deutschlands. Was klingt, als würde jemand in eine Flasche pusten, sind die kilometerweit hörbaren Balzrufe der Rohrdommel. Zu entdecken ist der äußerst seltene Vogel allerdings kaum: Fühlt er sich beobachtet, reckt er Kopf und Schnabel steil nach oben und bewegt sich wie die Schilfhalme sanft im Wind. Außerdem macht das braun-schwarze Gefieder die Rohrdommel so gut wie unsichtbar. In der Grenzregion zwischen Brandenburg und Sachsen fühlen sich auch Fischotter und Elche wohl. Und nicht weit entfernt bieten die Abraumhalden und Bergbauseen des jahrzehntelangen Braunkohletagebaus zahlreichen Wildtieren wertvollen Rückzugsraum. Rekultivierungsflächen und ehemalige Truppenübungsplätze sind inzwischen Heimat von Tieren, die hierzulande schon so gut wie verschwunden waren. Schillernde Bienenfresser und Wiedehopfe brüten in der Heide, weil sie dort reichlich Insekten finden. Selbst Wölfe, eingewandert aus Polen, haben auf den einstigen Manöverplätzen Fuß gefasst. Im Sommer werden die fischreichen, seit Jahrhunderten zur Karpfenzucht genutzten Teichgebiete zum Paradies für Wasservögel: Die Rohrdommeln haben flauschigen Nachwuchs bekommen, Kraniche und Singschwäne machen mit ihren Küken erste Ausflüge. Und überall dort, wo Wasser ist, fühlen sich auch Waschbären und Marderhunde wohl. Beide stammen ursprünglich nicht aus Europa, gehören mittlerweile jedoch als fester Bestandteil zur Tierwelt in der Lausitz.
 • https://www.arte.tv/de/search/?q=natuur
  https://www.arte.tv/de/videos/letzte-chance/

 • In de omgeving van het Winschoterdiep bij het Europapark is, voor de derde keer dit jaar, een bever gespot. Volgens Waterschap Hunze en Aa's vormt de aanwezigheid van het dier hier een te groot risico voor de waterveiligheid en daarom wordt ook deze stadsbewoner gedwongen verhuisd naar een nieuwe plek in de provincie.

  "Een bever maakt gaten van zo'n 50 centimeter doorsnee en 8 meter diep," vertelt Marc Rothengatter van Hunze en Aa's. "Die graaft hij zo in een nachtje. Als zoiets in een dijk of een kade van ons gebeurt dan is dat te gevaarlijk, daar kunnen we nooit op tijd bij zijn om te zorgen dat iedereen droge voeten houdt."

  Volgens Hunze en Aa's is de beverpopulatie in het gebied van het waterschap bezig met een sterke groei. Rond het Zuidlaardermeer en het Drents Diep leven nu meerdere beverfamilies. De territoriale dieren, wiens jongen in het derde jaar het nest verlaten, gaan op zoek naar een eigen territorium en partner. “Het is daarom heel logisch dat we nu voor de derde keer een bever in dezelfde omgeving zien”, zo stelt het Waterschap.

  Het dier wordt met een speciale kooi gevangen. "We hebben een levend vangende kooi met aas en takken. Als hij daar op gaat staan vallen twee luiken dicht en dan krijgen wij een berichtje," vertelt Rothengatter. Als de bever gevangen is, zetten ze hem uit in een ander gebied. "Deze gaat naar de Ruiten Aa, daar heeft hij een prachtig mooie omgeving. Daar zwemt hij niet meer tussen de flessen, maar zit hij weer in de natuur."

  Het waterschap verhuisde eerder dit jaar al twee andere bevers, die hun intrek hadden genomen in een burcht in dezelfde omgeving. Begin deze maand werden opnieuw vraatsporen aangetroffen rond het Winschoterdiep, waarna wildcamera's de aanwezigheid van het dier bevestigden.

  Al eerder schreef ik over deze app, die toen net gelanceerd was. En niet deed wat ik hoopte. Inmiddels zijn we twee jaar verder en waag ik na positieve aanbevelingen een nieuwe poging. En dan blijkt het ineens wonderwel te werken. Ik wil een app die mij helpt bij het identificeren van soorten die ik niet bij naam ken. Dus meteen een tijdens de vakantie op de kiek gezette vlinder geüpload en binnen vijf seconden komt de app met de melding dat dit waar. schijnlijk een boserebia is (gefotografeerd in Zweden). En het klopt ook nog! Tweede test: een wilde plant uit eigen tuin, de kleine ruit. En wederom komt iNaturalist met de juiste naam op de prop pen op basis van een foto. Mijn dag kan niet meer stuk, ik ben om. Waar ik eind 2019 nog enigszins smalend schreef over deze app, moet ik nu door het stof en bekennen dat hij precies doet waarvoor ik 'm wil gebruiken: mij onbekende planten en dieren identificeren. Achter de app gaat een internationale community schuil. De waarnemingen
  worden onder andere gebruikt om de soortenontwikkelingen wereldwijd in kaart te brengen. Er zijn allerlei subgroepen voor specifieke soorten en gebieden. Een wereld op zich dus, waar je je volledig in kan verliezen. Ik houd het praktisch en trek erop uit met mijn telefoon in de aanslag, om alles wat niet ken op naam te brengen! (PvB)

 • Ingresado el 10 de septiembre de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  09 de septiembre de 2021

  223-Wind & Zon | Vakblad Duurzame Energie

  NVL Libellendag Culemborg 2021

  10:00 Aankomst (koffie staat klaar)
  10:30 Opening dagvoorzitter
  10:35 Ecologie en biotopen libellen van Suriname – Marcel Wasscher
  11:00 Mystery Quiz
  11:15 Koffiepauze
  11:45 Migrant Dragonflies – Adrian Parr
  12:15 Algemene Ledenvergadering
  12:45 Lunchpauze
  13:30 Quiz-ontknoping
  13:45 Het libellenseizoen van 2021 – Roy van Grunsven
  14:00 De libellenatlas van het Midden Oosten – Vincent Kalkman
  14:20 Theepauze
  14:45 Libellen van Socotra – Robert Ketelaar
  15:05 De Geelvlekheidelibel in Nederland – Reinier de Vries
  15:25 Hoe ernstig heeft de libellenpopulatie in de Weerribben te lijden van parasiterende knutten?
  – Rene Manger
  15:45 Potpourri
  16:15 Afsluiting dagvoorzitter


  Vakblad Wind & Zon energietransitie

  1. Eerste burgerinitiatief Aansluiten op de energiemarkt en vergoedingen krijgen voor het aanbieden van flexibiliteit: tot voor kort was het alleen mogelijk voor grootverbruikers en -aanbieders van energie. Nu ook voor kleinschalige projecten van Martijn Bongaerts en Liesje Harteveld
  2. IJVER eiland: durf groter te denken: Wil je de Noordzee als energiebron ontwikkelen, dan ligt een werkeiland op zee, dicht bij de aan te leggen windparken voor de hand. Wat zijn de voordelen en hoe realiseren we het? Lees het artikel van Frans A. van der Loo
   gratis artikelen en informatie over abonnementen op Wind & Zon | Vakblad Duurzame Energie

  https://issuu.com/decentraalodeduurzaam/docs/wz_jrg.37_nr.4_web_17nov20/1?ff&showOtherPublicationsAsSuggestions=true

  https://www.arte.tv/de/search/?q=natuur
  https://www.arte.tv/de/videos/letzte-chance/

 • In de omgeving van het Winschoterdiep bij het Europapark is, voor de derde keer dit jaar, een bever gespot. Volgens Waterschap Hunze en Aa's vormt de aanwezigheid van het dier hier een te groot risico voor de waterveiligheid en daarom wordt ook deze stadsbewoner gedwongen verhuisd naar een nieuwe plek in de provincie.

  "Een bever maakt gaten van zo'n 50 centimeter doorsnee en 8 meter diep," vertelt Marc Rothengatter van Hunze en Aa's. "Die graaft hij zo in een nachtje. Als zoiets in een dijk of een kade van ons gebeurt dan is dat te gevaarlijk, daar kunnen we nooit op tijd bij zijn om te zorgen dat iedereen droge voeten houdt."

  Volgens Hunze en Aa's is de beverpopulatie in het gebied van het waterschap bezig met een sterke groei. Rond het Zuidlaardermeer en het Drents Diep leven nu meerdere beverfamilies. De territoriale dieren, wiens jongen in het derde jaar het nest verlaten, gaan op zoek naar een eigen territorium en partner. “Het is daarom heel logisch dat we nu voor de derde keer een bever in dezelfde omgeving zien”, zo stelt het Waterschap.

  Het dier wordt met een speciale kooi gevangen. "We hebben een levend vangende kooi met aas en takken. Als hij daar op gaat staan vallen twee luiken dicht en dan krijgen wij een berichtje," vertelt Rothengatter. Als de bever gevangen is, zetten ze hem uit in een ander gebied. "Deze gaat naar de Ruiten Aa, daar heeft hij een prachtig mooie omgeving. Daar zwemt hij niet meer tussen de flessen, maar zit hij weer in de natuur."

  Het waterschap verhuisde eerder dit jaar al twee andere bevers, die hun intrek hadden genomen in een burcht in dezelfde omgeving. Begin deze maand werden opnieuw vraatsporen aangetroffen rond het Winschoterdiep, waarna wildcamera's de aanwezigheid van het dier bevestigden.

 • Ingresado el 09 de septiembre de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  07 de septiembre de 2021

  222-The story of European Breeding Bird Atlas 2, by Verena Keller

  EBBA2 Workshop (10:00-14:00 CET)
  Watch live here: https://youtu.be/Al9_LzJxhQ0

  See the Agenda of the workshop

  This workshop will be streamed live through the EBCC YouTube channel. The event will include presentations and discussions. Talks will be given by the EBBA2 coordination team, users of the data for research, national coordinators, researchers, and representatives of policy circles.

  You will learn about achievements in EBBA2, results and their interpretation and use, experience from selected countries incl. speed presentations by national coordinators. We will also present our vision beyond EBBA2 and atlases.

  The first set of talks:

  1. The story of European Breeding Bird Atlas 2, by Verena Keller
  2. Patterns of bird distribution and abundance in Europe, by Sergi Herrando
  3. Distribution, abundance and change in selected species, by Petr Voříšek
  4. Use of EBBA2 results for policy, by Maria Luisa Paracchini
  5. Use of EBBA2 data in research, by Aleksi Lehikoinen
  6. Interpreting and using EBBA2 results, in which Verena Keller, Sergi Herrando and Petr Voříšek will be available for questions.Interpreting and using EBBA2 results, in which Verena Keller, Sergi Herrando and Petr Voříšek will be available for questions.
   A discussion session:

  7. Interpreting and using EBBA2 results, in which Verena Keller, Sergi Herrando and Petr Voříšek will be available for questions.

   NVL Libellendag Culemborg 2021

   10:00 Aankomst (koffie staat klaar)
   10:30 Opening dagvoorzitter
   10:35 Ecologie en biotopen libellen van Suriname – Marcel Wasscher
   11:00 Mystery Quiz
   11:15 Koffiepauze
   11:45 Migrant Dragonflies – Adrian Parr
   12:15 Algemene Ledenvergadering
   12:45 Lunchpauze
   13:30 Quiz-ontknoping
   13:45 Het libellenseizoen van 2021 – Roy van Grunsven
   14:00 De libellenatlas van het Midden Oosten – Vincent Kalkman
   14:20 Theepauze
   14:45 Libellen van Socotra – Robert Ketelaar
   15:05 De Geelvlekheidelibel in Nederland – Reinier de Vries
   15:25 Hoe ernstig heeft de libellenpopulatie in de Weerribben te lijden van parasiterende knutten?
   – Rene Manger
   15:45 Potpourri
   16:15 Afsluiting dagvoorzitter

   https://www.arte.tv/de/search/?q=natuur
   https://www.arte.tv/de/videos/letzte-chance/

  8. In de omgeving van het Winschoterdiep bij het Europapark is, voor de derde keer dit jaar, een bever gespot. Volgens Waterschap Hunze en Aa's vormt de aanwezigheid van het dier hier een te groot risico voor de waterveiligheid en daarom wordt ook deze stadsbewoner gedwongen verhuisd naar een nieuwe plek in de provincie.

   "Een bever maakt gaten van zo'n 50 centimeter doorsnee en 8 meter diep," vertelt Marc Rothengatter van Hunze en Aa's. "Die graaft hij zo in een nachtje. Als zoiets in een dijk of een kade van ons gebeurt dan is dat te gevaarlijk, daar kunnen we nooit op tijd bij zijn om te zorgen dat iedereen droge voeten houdt."

   Volgens Hunze en Aa's is de beverpopulatie in het gebied van het waterschap bezig met een sterke groei. Rond het Zuidlaardermeer en het Drents Diep leven nu meerdere beverfamilies. De territoriale dieren, wiens jongen in het derde jaar het nest verlaten, gaan op zoek naar een eigen territorium en partner. “Het is daarom heel logisch dat we nu voor de derde keer een bever in dezelfde omgeving zien”, zo stelt het Waterschap.

   Het dier wordt met een speciale kooi gevangen. "We hebben een levend vangende kooi met aas en takken. Als hij daar op gaat staan vallen twee luiken dicht en dan krijgen wij een berichtje," vertelt Rothengatter. Als de bever gevangen is, zetten ze hem uit in een ander gebied. "Deze gaat naar de Ruiten Aa, daar heeft hij een prachtig mooie omgeving. Daar zwemt hij niet meer tussen de flessen, maar zit hij weer in de natuur."

   Het waterschap verhuisde eerder dit jaar al twee andere bevers, die hun intrek hadden genomen in een burcht in dezelfde omgeving. Begin deze maand werden opnieuw vraatsporen aangetroffen rond het Winschoterdiep, waarna wildcamera's de aanwezigheid van het dier bevestigden.

  Ingresado el 07 de septiembre de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  221-Nederlandse Vestingwerken in de 17 e eeuw in Portugal”, door Edwin Paar.

  Dinsdag 7 september 2021 om 19.30 uur.

  Onderwerp: “Nederlandse Vestingwerken in de 17e eeuw in Portugal”, door Edwin Paar.

  In deze lezing laat Edwin Paar zien wat de rol van twee Nederlandse vestingbouwers Cosmander en Jean Gillot was in Portugal in de oorlog tegen Spanje (1641-1668), wat ze gebouwd hebben en welke invloeden hun werk had op contemporaine en latere vestingbouwkundigen in Portugal.

  Daarnaast laat Edwin graag zien hoe de vestingwerken er tegenwoordig bijstaan en hoe ze worden beschermd.  Muralhas_de_Elvas,_Portugal

  Als u belangstelling heeft, en nog geen begunstiger bent van de Stichting Menno van Coehoorn, en u toch het webinar wilt ervaren, stuurt u dan een email bericht aan info@coehoorn.nl en u wordt uitgenodigd.

   

  Overzicht van al gepresenteerde en toekomstige webinars. Opnames van gepresenteerde webinars zijn terug te kijken (onder voorbehoud) via een link naar het YouTube-kanaal van Stichting Menno van Coehoorn.
  https://www.youtube.com/channel/UC9vnBwf0mLUpIbUdxp59pag

  <!--ninja_tobody_rendering_done-->
  Datum Tijdstip Onderwerp Spreker(s) Link naar YouTube video
  24-02-2021 19.30-21.00u Koude oorlog, een beeld van de Civiele verdediging in Nederland Raphaël Smid Webinar terugkijken
  08-04-2021 19.30-21.00u De opheffing en ontmanteling van de vestingstad Maastricht Jos Notermans Webinar terugkijken
  11-05-2021 19.30-21.00u Vestingbouwkundige werken in Noorwegen Martin Hendriks Webinar terugkijken
  09-06-2021 19.30-21.00u Conflictarcheologie van de Tweede Wereldoorlog Nick Warmerdam, Martijn Reinders en Dwayne Beckers Webinar terugkijken
  06-07-2021 19.30-21.00u De Vesting Naarden Jeroen van der Werff Webinar terugkijken
  07-09-2021 19.30-21.00u Nederlands vestingwerken in de 17e eeuw in Portugal Edwin Paar Nog niet gepubliceerd
  07-10-2021 19.30-21.00u Het politieke en maatschappelijke verloop van de Koude Oorlog 1947-1991 Cor Wagemakers Nog niet gepubliceerd
  10-11-2021 19.30-21.00u Verhaal over tactische inzet op verschillende linies kort voor WO2 Joost Michels Nog niet gepubliceerd
  08-12-2021 19.30-21.00u Verhalen uit Maastricht in WO1 en het verloop van de Duitse doortocht bij gat van Visé Jos Notermans Nog niet gepubliceerd

  https://www.youtube.com/channel/UC9vnBwf0mLUpIbUdxp59pag

  221-Nederlandse Vestingwerken in de 17 e eeuw in Portugal”, door Edwin Paar.

  https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/entwicklung/zustandsbericht%202021/Zustandsbericht%202021_en_low.pdf

  NVL Libellendag Culemborg 2021

  10:00 Aankomst (koffie staat klaar)
  10:30 Opening dagvoorzitter
  10:35 Ecologie en biotopen libellen van Suriname – Marcel Wasscher
  11:00 Mystery Quiz
  11:15 Koffiepauze
  11:45 Migrant Dragonflies – Adrian Parr
  12:15 Algemene Ledenvergadering
  12:45 Lunchpauze
  13:30 Quiz-ontknoping
  13:45 Het libellenseizoen van 2021 – Roy van Grunsven
  14:00 De libellenatlas van het Midden Oosten – Vincent Kalkman
  14:20 Theepauze
  14:45 Libellen van Socotra – Robert Ketelaar
  15:05 De Geelvlekheidelibel in Nederland – Reinier de Vries
  15:25 Hoe ernstig heeft de libellenpopulatie in de Weerribben te lijden van parasiterende knutten?
  – Rene Manger
  15:45 Potpourri
  16:15 Afsluiting dagvoorzitter

 • In de omgeving van het Winschoterdiep bij het Europapark is, voor de derde keer dit jaar, een bever gespot. Volgens Waterschap Hunze en Aa's vormt de aanwezigheid van het dier hier een te groot risico voor de waterveiligheid en daarom wordt ook deze stadsbewoner gedwongen verhuisd naar een nieuwe plek in de provincie.

  "Een bever maakt gaten van zo'n 50 centimeter doorsnee en 8 meter diep," vertelt Marc Rothengatter van Hunze en Aa's. "Die graaft hij zo in een nachtje. Als zoiets in een dijk of een kade van ons gebeurt dan is dat te gevaarlijk, daar kunnen we nooit op tijd bij zijn om te zorgen dat iedereen droge voeten houdt."

  Volgens Hunze en Aa's is de beverpopulatie in het gebied van het waterschap bezig met een sterke groei. Rond het Zuidlaardermeer en het Drents Diep leven nu meerdere beverfamilies. De territoriale dieren, wiens jongen in het derde jaar het nest verlaten, gaan op zoek naar een eigen territorium en partner. “Het is daarom heel logisch dat we nu voor de derde keer een bever in dezelfde omgeving zien”, zo stelt het Waterschap.

  Het dier wordt met een speciale kooi gevangen. "We hebben een levend vangende kooi met aas en takken. Als hij daar op gaat staan vallen twee luiken dicht en dan krijgen wij een berichtje," vertelt Rothengatter. Als de bever gevangen is, zetten ze hem uit in een ander gebied. "Deze gaat naar de Ruiten Aa, daar heeft hij een prachtig mooie omgeving. Daar zwemt hij niet meer tussen de flessen, maar zit hij weer in de natuur."

  Het waterschap verhuisde eerder dit jaar al twee andere bevers, die hun intrek hadden genomen in een burcht in dezelfde omgeving. Begin deze maand werden opnieuw vraatsporen aangetroffen rond het Winschoterdiep, waarna wildcamera's de aanwezigheid van het dier bevestigden.

 • Ingresado el 07 de septiembre de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario