Archivos de diario de marzo 2020

20 de marzo de 2020

18C Computer Vision Artifical Knowledge Links

Waarneming.nl: Max 3 keer per jaar herziening van het model.
Model 1.Naturalis: 2-20 photos per species
Model 2.Naturalis: 40 photos per species
https://www.inaturalist.org/journal/optilete/43578-inaturalist-en-het-computer-vision-een-korte-geschiedenis
Model 2-4.1Nat:40 photographers per species
Model 5.1Nat:1000 photos per species
eferentiewaarnemingen er gebruikt worden (5000 of 40)

https://groups.google.com/forum/#!topic/inaturalist/K9nJOC0Cjss

https://www.inaturalist.org/pages/help#cv-taxa
https://www.inaturalist.org/pages/help#computer-vision
https://www.inaturalist.org/pages/help#cv-select
https://www.inaturalist.org/blog/31806-a-new-vision-model
FWIW, there's also discussion and some additional charts at
https://forum.inaturalist.org/t/psst-new-vision-model-released/10854/11
https://www.inaturalist.org/pages/identification_quality_experiment
https://www.inaturalist.org/journal/loarie/10016-identification-quality-experiment-update
https://www.inaturalist.org/journal/loarie/9260-identification-quality-experiment-update
about a rare species, but the system might still recommend one based on nearby observation
https://forum.inaturalist.org/t/identification-quality-on-inaturalist/7507
https://github.com/kueda/inaturalist-identification-quality-experiment/blob/master/identification-quality-experiment.ipynb
"nearby" means near in space and time
The model became more efficient in sedges and grasse
the vision model does not itself incorporate non-image data other than taxon IDs
b/c because
https://www.inaturalist.org/blog/25510-vision-model-updates ("taxon and region comparisons" 20190614)
https://distill.pub/2020/circuits/zoom-in/ ("connections between neurons")
https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia/journal/31726
https://www.inaturalist.org/posts/31726-
https://forum.inaturalist.org/t/provide-relevant-geographic-data-confidence-level-accuracy-scores-with-ai-suggestions/9226/2
https://forum.inaturalist.org/t/range-covered-by-the-seen-nearby-feature/2849/5

https://forum.inaturalist.org/t/use-computer-vision-to-annotate-observations/3331
https://forum.inaturalist.org/t/what-image-s-are-used-for-training-computer-vision/3307/6

Interessant artikel over de Artificial Intelligence achter Inaturalist: https://news.mongabay.com/wildtech/2017/08/smartphone-app-combines-computer-vision-and-crowdsourcing-to-explore-earths-biodiversity-one-photo-at-a-time/

= = = Nov2020
https://forum.inaturalist.org/t/better-use-of-location-in-computer-vision-suggestions/915/32
https://github.com/inaturalist/iNaturalistAPI/blob/main/lib/controllers/v1/computervision_controller.js#L368

Common ancestor for the top 3 raw results

https://github.com/inaturalist/iNaturalistAPI/blob/main/lib/controllers/v1/computervision_controller.js#L368

https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/28858-funding-infrastructure-costs-images-on-amazon

m looking for a way of finding observations without coordinates. Many of these have Location Notes, so it is basically lacking Longitude or Latitude that I am looking for.
I am not interested in those with Latitude = 0 or Longitude = 0 (see https://www.inaturalist.org/projects/null (which is very inappropriately named, as I am looking for NULLS but this project identifies zeros instead - nulls have no data (value unassigned, or empty, or missing), but 0 is a specific datum - zero - like any other value - and not a “null”)).
At present for this user, filtering on verifiable=false gives me more or less what I want, but conflates these with any Data Quality criteria, not just missing coordinates.
https://www.inaturalist.org/observations?place_id=any&subview=grid&user_id=ahospers&verifiable=false 1

I added a very basic search to atlases in response to Jane’s feature request https://www.inaturalist.org/atlases 6. So now if you wanted to see all ‘marked’, ‘active’ atlases of taxa in the LIliaceae you’d do https://www.inaturalist.org/atlases?utf8=✓&filters[taxon_name]=Lilies&filters[taxon_id]=47328&filters[is_active]=True&filters[is_marked]=True

The out-of-range is vestigal, we don’t display it anywhere anymore (except the old filter menu thats still on https://www.inaturalist.org/observations/loarie 1). It worked directly on the taxon-range, rather than using atlasesk kan de vraag beantwoorden voor het europese model welke nu getraind wordt:

om als soort opgenomen te kunnen worden moet

  • de taxonomische boom kloppen
  • minimaal 10 waarnemingen bestaan met 1 of meer fotos welke handmatig gevalideerd zijn met een groen vinkje binnen Europa
  • de foto`s moeten minimaal 400*400 pixels zijn

het maximaal aantal fotos voor 1 soort is 25.000http://nl.wikisage.org/wiki/Eelderbaan_Vinkhuizen
http://nl.wikisage.org/wiki/Westpark_(Groningen)
http://nl.wikisage.org/wiki/Onneresch
https://nl.everybodywiki.com/Eelderbaan_Vinkhuizen
https://nl.everybodywiki.com/Eelderbaan
https://nl.everybodywiki.com/Suikerunieterrein
https://nl.everybodywiki.com/Roegebos
https://nl.everybodywiki.com/Westpark_(DeHeld.Vinkhuizen)
https://nl.everybodywiki.com/Onneres
https://nl.everybodywiki.com/Holtesch_(Hooghalen)
https://nl.everybodywiki.com/Zwagermieden


Het genereren van het europees model is klaar en staat nu op test.
Deze versie bevat MINDER soorten dan het nederlandse/belgische model omdat het minimaal aantal goedgekeurde waarnemingen met fotos is opgeschroefd van 2 naar 10
Het gevolg is wel dat de herkenning beter gaat in veruit de meeste ordes
Om deze versie te kunnen testen is op de oude site in het waarnemingen detailscherm een knopje toegevoegd onder het kopje 'contact' .Zie bijlage
b.v. https://old.waarneming.nl/waarneming/view/226572102
Druk daarop en je ziet hoe de herkenning zou uitpakken met de nieuwe versie.

Wat de planten betreft ben ik qua soorten die voorheen niet in het NL/BE model zaten nog niet onder de indruk. Ook bij waarnemingen met duidelijke foto's van taxa waarbij een paar honderd goedgekeurde foto's zijn, zit de herkenning er in het merendeel van de gevallen naast. Als test heb ik de prestatie even vergeleken met PlantNet (waar de datakwantiteit van de foto's iets hoger is, maar de datakwaliteit een stuk lager dan 'bij ons' (meer foutieve determinaties)). Daar worden dezelfde foto's consequent wél juist herkend.

Ik twijfel zelfs of het voor de planten op Observation.org wel een vooruitgang is. Er wordt wel iets meer herkend (vooral plantentaxa met >1000 goedgekeurde foto's worden herkend, maar dat is een zeer gering aantal), maar soorten als Edelweiss, Purpersla en Linaria alpina worden consequent niet herkend (en dat zijn toch echt taxa waarbij verwacht mag worden dat de beeldherkenning er iets mee kan, daarvan waren ten tijde van het ophalen van de foto's tenminste ca. 400 gevalideerde foto's van beschikbaar), en de foute suggesties zijn bovendien uiteenlopender dan bij het huidige model het geval is volgens mij. Ik had er iets meer van verwacht/gehoopt om eerlijk te zijn.

De komende tijd zal ik zo nu en dan nog eens wat testen. Ik ben benieuwd wat de ervaringen van andere soortgroepen op observation zijn, maar ook naar de ervaringen van de NL validatoren.

Zit er al iets in de pijplijn mbt het niet laten suggereren van soorten die niet in NL/BE voorkomen wanneer de coördinaten van de foto/waarneming wel in NL/BE zijn?
Ik heb het bij de paddenstoelen geprobeerd, maar bij de niet in NL/BE voorkomende soorten heb ik uitsluitend namen voorgesteld gekregen van soorten die wel in NL/BE voorkomen. Voor de rest is het model voor mijn gevoel het net zo goed/slecht als het huidige model: een aantal soorten worden beter herkend, andere slechter, goed herkenbare algemene soorten worden vrij goed benoemd, bij de slecht herkenbare of zeldzame soorten (die zijn er veel bij de paddenstoelen) krijg je nog steeds de meest uiteenlopende suggesties.
k hoop dat men per ongeluk het Europese model nog niet heeft geactiveerd. Ik koos een groep met enkele tientallen bijensoorten met zeer karakteristiek contrasterend geel-zwart of rood-zwart patroon waarvan ik weet dat NIA de Belgische/Nederlandse soorten zeer goed kan herkennen. Het resultaat is dat zelfs voor soorten met helemaal andere unieke kleurpatronen ik nog steeds de Belgische/Nederlandse soorten als suggestie krijg. Van die Europese soorten bestaan tientallen goedgekeurde foto's, van lage tot zeer hoge kwalite
https://www.inaturalist.org/journal/optilete/43578-inaturalist-en-het-computer-vision-een-korte-geschiedenis

Ingresado el 20 de marzo de 2020 por ahospers ahospers | 5 comentarios | Deja un comentario