327-Deltaplan Biodiversiteitsherstel / Samen voor Biodiversiteit en Groen Kennisnet

https://youtu.be/xe29T7szCwo

Samen voor biodiversiteit
Deze toolbox is ontwikkeld in het kader van het Europese programma LIFE IP All4Biodiversity. Dit is een zesjarig programma (2020-2025) om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Onderzoek en het delen van resultaten is een belangrijk onderdeel van All4Biodiversity. Leerervaringen uit pilots worden gedeeld via deze toolbox. De geleerde lessen kunnen zo ook op andere plekken binnen Nederland, maar ook daarbuiten, navolging krijgen.

Voor de ontwikkeling van de toolbox werd nauw samengewerkt met de werkgroepen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het Deltaplan is een beweging waarin bedrijven, boerenorganisaties, banken, natuurorganisaties, wetenschappers en overheden intensief samenwerken aan het ombuigen van biodiversiteitsverlies naar herstel, om zo een systeemverandering te realiseren. De toolbox is ondergebracht bij Groen Kennisnet, om zo ook gebruik te kunnen maken van alle kennis die daar al verzameld en beschikbaar is.
https://youtu.be/xe29T7szCwo


 • https://forum.inaturalist.org/t/self-made-distribution-maps-in-qgis/33891/2
 • https://forum.inaturalist.org/t/self-made-distribution-maps-in-qgis/33891/2


 • https://observation.org/download/Biodiv%20Next%20-%20Dutch_Belgian%20species%20ID%20.pptx

 • Publicado el julio 28, 2022 01:00 TARDE por ahospers ahospers

  Comentarios

  No hay comentarios todavía.

  Agregar un comentario

  Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.