453.Ecology and Evolution seminars Royal Society Publishing

 • In de maand mei doen we een maand lang niets aan ons gazon. Dit zorgt voor heel wat bloemen, voedsel voor bijen en vlinders. Maar hoe moet het daarna verder met ons gazon om blijvend goed te doen voor al dat leven? En hoe beheer je eigenlijk het beste je gazon? Je ontdekt het in het webinar "Wat met mijn gazon & tuin na Maai Mei Niet" werd op 31 mei om 20.00 uur georganiseerd door Velt, vereniging voor ecologisch leven en tuinieren. Je kunt t/m 20 juni via de button het webinar terugkijken. https://www.maaimeinietnederland.nl/webinar-maaien-na-mei/

 • The series features a selection of high-quality seminars covering outstanding contributions to the fields of ecology and evolution research based on articles published in Royal Society Publishing journals Proceedings B, Philosophical Transactions B, Biology Letters and Royal Society Open Science. Find out more about us by clicking on the 'About the organiser' tab below. Each talk is associated with a recent paper or theme issue, selected by the journal's editors as being particularly innovative or having had significant recent impact.

 • Subscribe to this series for updates on the latest discoveries in the fields of ecology and evolution. https://cassyni.com/s/ecology-and-evolution

  https://cassyni.com/events/UVXATfmVkG4VLHqDeoAF4q
  https://cassyni.com/events/UVXATfmVkG4VLHqDeoAF4q#:~:text=Species%20respond%20idiosyncratically,Download%20slides
  Species respond idiosyncratically to environmental variation, which may generate phenological mismatches. We assess the consequences of such mismatches for solitary bees. During 9 years, we studied flowering phenology and nesting phenology and demography of five wood-nesting solitary bee species representing a broad gradient of specialization/generalization in the use of floral resources. We found that the reproductive performance and population growth rate of bees tended to be lower with increasing nesting–flowering mismatches, except for the most generalized bee species. Our findings help elucidate the role of phenological mismatches for the demography of wild pollinators, which perform key ecosystem functions and provide important services for humanity. Furthermore, if climate change increases phenological mismatches in this system, we expect negative consequences of climate change for specialist bees.

  https://cassyni.com/events/UVXATfmVkG4VLHqDeoAF4q?cb=functi D. Vázquez et al. (2023) Phenological mismatches and the demography of solitary bees. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 290(1990)


 • https://royalsociety.org/journals/#all-journals
  https://api.cassyni.com/api/calendar/user/VtmfSNDzSSD3R6DRfdovxS

 • https://royalsociety.org/journals/#all-journals
  https://www.wetenschapscafe.be/nl/gent/gent-cat/fascinerende-fungi.htm
  https://open.spotify.com/show/6g6LbBwrPBBiyrGemnGi4o?si=021075f1bc4f4d57&nd=1
  https://www.youtube.com/@wetenschapscafesgentbrugge6413/videos
  https://www.youtube.com/@kuleuven

 • De meeste mensen kennen fungi vooral als populair beleg voor pizza’s. Hen wacht tijdens dit wetenschapscafé een avond vol verrassing en verwondering. Fungi, of zwammen in het Nederlands, vormen inderdaad champignons en andere paddenstoelen – sommigen toch – maar leiden ook daarnaast een buitengewoon fascinerend bestaan. Hoewel ze een paar honderd jaar geleden nog als planten geklasseerd werden, vormen ze een apart ‘rijk’ in de indeling van het leven, net zo verschillend van planten, als dieren van bacteriën. Ze overleven op de gekste plaatsen (diep onder de grond, in onze lichaamsholten, en zelfs in de ruimte), verteren de gekste dingen (hout, aardolie, …) en hebben geen twee, maar meerdere, soms wel honderden geslachten. Ze werken samen met bomen die ze verbinden met hun soortgenoten, om te communiceren, maar ook om voedingsstoffen uit te wisselen. Ze vormen partnerschappen met algen en bacteriën in de vorm van korstmossen: mini-ecosystemen die zelfs rotsen kunnen verteren en zo pionieren op plaatsen waar geen ander leven mogelijk is. Ze infecteren mieren om er zombies van te maken, doen ons voedsel bederven, strelen als truffels onze smaakpapillen en bieden onderdak aan kabouters. OK, dat laatste is gelogen, maar enkel dat laatste. Welkom in de wondere wereld der fungi!

  Met Mieke Verbeke (UGent) en Danny Haelewaters (DNA-analist).
  https://www.wetenschapscafe.be/nl/gent/gent-cat/fascinerende-fungi.htm
  https://www.youtube.com/@wetenschapscafesgentbrugge6413/videos


 • Biodiversiteit. Waar gaat de natuur naartoe?
  Gent - 29 maart 2022
  https://www.wetenschapscafe.be/nl/gent/gent-cat/biodiversiteit-2.htm
  Biodiversiteit is hot, hotter, hotst. Letterlijk én figuurlijk. Nooit eerder werd onze biodiversiteit zo fel belaagd.
  https://open.spotify.com/episode/3FOR1SAkvmVZa8nW3NHJ87
  Hoe meer divers onze natuur is, hoe beter ze bestand is tegen pakweg klimaatverandering, invasieve exoten en andere actuele uitdagingen. Biodiversiteit kan ook bijdragen tot onze gezondheid. Maar wie kan wat ondernemen in de nabije toekomst? Welke evoluties kunnen we verwachten? In dit wetenschapscafé gaan we na waar de natuur naartoe gaat, of hoe wij er een loopje mee nemen.

  Enkele vragen die aan bod kunnen komen:

  Hoe meten wetenschappers biodiversiteit?
  Is het zo slecht gesteld met onze diversiteit als de media ons doen geloven?
  Wordt biodiversiteit internationaal met dezelfde parameters vergeleken?
  Hoe zit het met de score van België in vergelijking met de rest van de wereld?
  Wie of wat zijn de grote boosdoeners?
  Zouden we niet beter de natuur gewoon met rust laten zodat die kan herstellen?
  Is het per definitie zo dat minder diversiteit slecht nieuws is of heeft het ook iets positiefs in zich?
  Hoe kan biodiversiteit bijdragen aan ons mentaal welzijn en fysieke gezondheid?
  Heeft actie in eigen tuin zin of is dit vechten tegen de bierkaai?
  Hoe is het met de biodiversiteit gesteld in landbouwgebied en in onze natuur- en bosgebieden en kan dit nog hersteld worden?
  Gasten
  An Deschrijver
  An De Schrijver is onderzoeker en docent ecologie en natuurbeheer aan HOGENT. Ze is coördinator van twee onderzoeksteams binnen HOGENT die op zoek gaan naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld hoe biodiverse graslanden hersteld kunnen worden, biodiversiteit in bossen of eigen tuin, of hoe biodiversiteit kan ingezet worden in de zorg.

  Jan Mertens
  Jan Mertens is onderzoeker en docent groen- en natuurbeheer aan de UGent. Hij is verbonden aan het Forest & Nature Lab van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen en focust zich vooral op het herstel en de evolutie van ecosystemen op gronden die vervuild, verrijkt of op een andere manier menselijk verstoord zijn

  Moderator
  Kim Verhaeghe
  Kim Verhaeghe is redacteur en nieuwscoördinator bij Eos Wetenschap.

  Waar en wanneer
  Dit wetenschapscafé vindt plaats op dinsdagavond 29 maart 2022 in Eetcafé Toreke (Vlotstraat 22, 9000 GENT) van 19.45u tot 21.30u. Je kunt dit café ook online volgen via ons Youtubekanaal.

  Inschrijven?
  Niet nodig! Iedereen welkom.

  Wil je graag vooraf eten in Eetcafé Toreke? Reserveer dan je pasta (bolognaise/veggie) via deze link.

  Vertel ons wat je ervan vond!
  We horen graag jouw mening. Zo graag dat we onder alle respondenten twee EOS mini-abonnementen verloten. Vul dus snel ons evaluatieformulier in!
  https://open.spotify.com/episode/3FOR1SAkvmVZa8nW3NHJ87
  Interessante artikels / links
  Biodiversity.be – Belgisch platform biodiversiteit voor wetenschap, beleid en praktijk (Engelstalig)

  Dikketruiendag 2020 – thema biodiversiteit
  https://www.wetenschapscafe.be/nl/gent/gent-cat/biodiversiteit-2.htm
  Europees Parlement – Het verlies aan biodiversiteit: waarom is dit een probleem en wat zijn de oorzaken?

  Knack - Achteruitgang biodiversiteit onlosmakelijk verbonden met menselijk welzijn

  Europees Parlement vraagt bindende doelstellingen voor biodiversiteit

  De Standaard - Niets doen zal ons nog veel meer geld kosten
  https://www.wetenschapscafe.be/nl/gent/gent-cat/biodiversiteit-2.htm


 • https://ardea.nou.nu/specialardea.php
  symposium "Van de regen in de... droogte!" vorig jaar een goed startpunt. Je kunt de filmpjes en beschouwingen hier terugkijken:
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29419
  Plensbuien maar te weinig water
  Gerrit Hiemstra, weerpresentator en meteoroloog, schetste waar we nu al mee te maken hebben en welke scenario’s we in de nabije toekomst kunnen verwachten. Zijn conclusie is dat we niet ontkomen aan weerextremen, onder andere door toename van neerslag in de zomer. Piekafvoer en hoge verdamping zullen het steeds moeilijker maken om het grondwaterpeil aan te vullen. Zijn advies: wees zuinig op neerslag in de herfst, winter en het vroege voorjaar en houdt dat water vast voor de zomer.

  Nederland onder water
  Filmmaker Arthur de Bruin liet met scènes uit zijn film ‘Nederland Onder Water’ onze onderwaterwereld zien. En ook dat verdroging in Nederland heel tastbaar wordt door de ogen van de bijzondere grote modderkruiper, ook wel bekend als ‘weeraal’. Het klassieke natte Hollandse landschap dat we van oude schilderijen kennen, is veranderd in een zakelijk landschap met strakke lijnen. Water moet zo snel mogelijk afgevoerd worden. Dit betekent dat beekvissen en ander onderwaterleven geen plek hebben in het huidige landschap.

  Ook Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur, ziet het probleem. Zijn motto: probeer water vast te houden en doe een stapje terug wat betreft de maximale melkproductie. Denk niet egocentrisch, maar ecocentrisch, is zijn oproep. Er moet dan wel een alternatief verdienmodel voor de boer tegenover staan.

  VIDEO - droogte in Nederland

  In de volgende film van SoortenNL nemen onderzoekers Michiel Wallis - de Vries (Vlinderstichting), Baudewijn Odé (FLORON) en Arthur de Bruin (RAVON) ons mee door het Nederlandse landschap en laten zij de effecten van verdroging zien.
  https://youtu.be/za4jx5B_uPU
  https://ardea.nou.nu/specialardea.php

 • De volledige analyse van de grauwe kiekendief zenderdata is te lezen in een artikel dat recent is verschenen in een speciale editie van Ardea, het tijdschrift van de Nederlandse Ornithologische Unie. Deze Sahel-special is een indrukwekkende bundeling van tientallen jaren veelal pionierend onderzoekswerk van Nederlandse ornithologen in dit voor Europese vogels zeer belangrijke overwinteringsgebied.

  Zie voor meer informatie het volledige artikel 'On the wintering ecology of Montagu’s Harriers in West Africa: itinerancy in relation to varying annual environmental conditions', geschreven door A.E. Schlaich, V. Bretagnolle, C. Both, B.J. Koks & R.H.G. Klaassen. Het artikel is verschenen in Ardea 111: 321–342, in 2023. Een gratis PDF is te downloaden via de website van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU).
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=30939


 • 'Natuurdata: wat kun je ermee?'
  We verzamelen heel veel floragegevens gedurende het seizoen. Wat gebeurt daar eigenlijk mee?
  In het webinar over natuurdata dat plaatsvond op 26 mei 2023, vertelden verschillende experts wat natuurdata zijn, hoe ze worden verzameld, gestructureerd, gecontroleerd en opgeslagen. Met daarbij uitleg over de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Daarnaast is aandacht besteed aan Rode Lijsten en hoe de staat van instandhouding van soorten en habitats wordt bepaald. Je kunt het webinar hier terugkijken Terugkijken webinar Natuurdata 26 mei 2023
  https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/nationale-databank-flora-en-fauna-ndff/webinar-natuurdata-26-mei-2023/
  In het webinar over natuurdata dat plaatsvond op 26 mei 2023, vertelden verschillende experts wat natuurdata precies zijn, hoe ze worden verzameld, gestructureerd, gecontroleerd en opgeslagen. Er was daarbij aandacht voor de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Daarnaast werd ingegaan op Rode Lijsten en hoe de staat van instandhouding van soorten en habitats wordt bepaald. Het webinar kunt u hier integraal terugkijken.

  Tijdens het webinar konden vragen gesteld worden door de deelnemers, die door de experts zijn beantwoord. De vragen en antwoorden vindt u hieronder.

  Het webinar is een samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, BIJ12, Wageningen University & Research, Centraal Bureau voor Statistiek, Open Universiteit en SoortenNL.


 • Publicado el junio 5, 2023 05:01 TARDE por ahospers ahospers

  Comentarios

  No hay comentarios todavía.

  Agregar un comentario

  Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.