Lezing libellen in India.

Op vrijdag 16 december 2022 houdt de heer Jan Hermans een lezing over libellen in India. Hij maakt sinds jaren met zijn Indiase collega Dhirendra Singh een studie van deze prachtige insecten en zal u laten genieten van prachtige foto’s en boeiende verhalen.
De lezing begint om 20.00 uur in de centrale ruimte van Basischool Triangel, Linnerhof 36 te Linne. Reserveer deze datum in uw agenda zodat u deze boeiende lezing niet mist. Ook niet leden zijn op deze avond van harte welkom.

Tijdens de lezing worden diverse aspecten uit de levenscyclus van de libellen getoond en besproken. Alhoewel de Indiase libellenfauna redelijk goed bekend is, weten we over de ecologie van de meeste soorten nog zo goed als niets. Van slechts 80 soorten kennen we de larven en van slechts 25 soorten is de volledige ontwikkelingsgeschiedenis bekend. Doordat India een land is met een alsmaar groeiende bevolking is de druk op de natuurlijke situatie, water en bossen meer dan in welk ander land op aarde, extreem hoog. Dat betekent dat veel soorten vooral worden bedreigd door de aantasting van hun natuurlijk habitat. Deze bedreiging is zeer hoog voor soorten die maar een beperkt verspreidingsgebied hebben en slechts voorkomen in bepaalde regio’s, zogenaamde endemische soorten.

Tijdens de lezing wordt aan de hand van de verschillende families een indruk gegeven van een aantal soorten, hun kleurenpracht, hun fascinerende gedrag en indien bekend hun ecologie. Vergeleken met Europa komen tropische families aan de orde zoals de Jewels (Chlorocyphidae), de Torrent Darts (Euphaeidae), Reedtails (Platystictidae), Bambootails (Protoneuridae) en natuurlijk vertegenwoordigers uit ook in Europa voorkomende families zoals de Rombouten (Gomphidae), Platbuiken (Libellulidae), Glazenmakers (Aeshnidae) en Blauwe juffers (Coenagrionidae).

https://www.dekringlooplinne.nl/html/jaarprogramma/2016/december.html

Publicado el diciembre 13, 2022 11:38 TARDE por optilete optilete

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.