Diario del proyecto Groningen-DeHeld-Westpark

Archivos de diario de noviembre 2022

29 de noviembre de 2022

375-/gemeente.groningen.nl/bomenbeleid en de herplant plekken

 • Zieke kastanjebomen in West...
  In 2005 is de kastanjeziekte voor het eerst in onze gemeente aangetroffen. Door deze ziekte verzwakken de bomen en worden ze vatbaar voor aantasting door zwammen. Bij ernstige aantasting kan dit ertoe leiden dat er spontaan takken afvallen. Sinds 2011 heeft de ziekte zich snel verspreid onder kastanjes die de gemeente in beheer heeft.
  Ook in het westen van de stad is de kastanjeziekte geconstateerd. Afgelopen week zijn de inspecties, die drie keer per jaar gedaan worden. Dit heeft tot gevolg dat er zes kastanjes in het westen van de stad verwijderd moeten worden. Er wordt binnenkort een start gemaakt met het weghalen van de bomen.
  In totaal moeten er in de gemeente 34 bomen verwijderd worden. Tegen de kastanjeziekte is helaas nog steeds geen remedie gevonden. Wel worden er onderzoeken gedaan met warmteproeven en het injecteren van knoflooksap. Omdat er geen prognoses over het verdere verloop in onze gemeente zijn te geven, plant de gemeente voorlopig geen nieuwe kastanjes op de opengevallen plaatsen. Wel worden er andere bomen geplant die passen in de omgeving. Er wordt één-op-één herplant.
  Op de Gemeentelijke Bomenkaart: https://groningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71e0b35f02f8438a9dd689b611ff7490&fbclid=IwAR1fOPTA0l6w2STHIcQYCF_qgpkxK1nyfY-K7FQiiI1qnTyxXCIBq0_Ndzk kun je bekijken waar binnen de gemeente het komend jaar bomen vanuit onderhoud verwijderd worden. Ook de onderhoudsprojecten: https://gemeente.groningen.nl/bomenbeleid en de herplant plekken zijn hier te vinden.
  Bron: Gemeente Groningen - Nieuwsbrief West
 • De komende maanden hebben avontuurlijk ingestelde vogelaars voor het laatst de kans om een vogelreis naar avontuurlijke bestemmingen in West-Afrika en de Sahara te maken. Reizen waarvoor reeds voldoende deelnemers zijn en het vertrek dus al gegarandeerd is. Het gaat om de laatste plekken. Wacht daarom niet te lang!
  WEST-AFRIKA COMPLEET: Banc d'Arguin, Djoudj, Niokolo Koba
  We trappen in januari af met een reis langs de ornithologische hoogtepunten van West-Afrika. We bezoeken daarvoor maar liefst drie landen. Achttien dagen avontuur en veel vogels. In Senegal en Mauritanië bezoeken we de duo-parken Djoudj en Diawling in de Senegal-delta. Een paar honderd kilometer noordelijker in de Sahara bezoeken we de Banc d'Arguin, de mythische overwinteringsplek van de steltlopers van de North-Eastern Atlantic Flyway. Uiteindelijk keren we terug naar Senegal waar we aan de grens met Mali en Guinee het Niokolo Koba reservaat. Het enige park dat zich qua soortenrijkdom kan meten met de beroemde parken in Oost-Afrika en waar de zeldzame vogelsoorten waar iedere vogelaar in Gambia vooraf voor zou willen tekenen in een half dagdeel te spotten zijn. Vertrek en aankomst zijn in Gambia, dus ook daar kunnen we genieten van veel mooie vogels.
  WESTAFRIKAANSE REGENWOUDEN Een avontuurlijke rit door Guinee en Ivoorkust.
  Begin februari gaat de rit van Gambia naar Abidjan in Ivoorkust. We verkennen in grote lijnen het regenwoud tussen de twee populaire vogellanden Gambia en Ghana. Een rit die zowel van de organisator als de deelnemer lef verlangt. Zowel voor vogelaars als voor andere toeristen is dit gebied nagenoeg terra incognita is. We gaan onderweg een ultieme poging wagen om de witnekkaalkopkraai voor de kijker of lens te krijgen.
  TRANSSAHARA: Met de vogels terug uit Afrika naar Europa
  Ten slotte de rit waarmee het ruim tien jaar geleden allemaal begon: de Transsahara. De meest afwisselende vogelreis die je je kunt bedenken. Van Gambia naar Europa. Vijf klimaat- en evenzoveel vegetatiezones. Voor een groot deel op de scheidslijn van de Atlantische Oceaan en de Sahara. Djoudj en de Banc d'Arguin staan ook hier op het programma. Eerdere edities noteerden we waarnemingen van meer dan 400 verschillende vogelsoorten. De reis valt deels samen met de terugtocht van de miljoenen trekvogels van Afrika naar Europa.
  Zoals gezegd stoppen we na dit seizoen met onze activiteiten. Dat heeft enerzijds te maken met onze leeftijd, anderszins met het feit dat we ons in deze klimaatcrisis niet echt lekker voelen met het initiëren van evenementen die de wereld er voor ons nageslacht niet echt beter op maken.
  Voor meer details en informatie is er de website bancdarguin.nl

 • 375-/gemeente.groningen.nl/bomenbeleid en de herplant plekken
 • Publicado el noviembre 29, 2022 07:54 TARDE por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario